หุ่นกระบอกน้ำ (Water Puppet) เมืองฮานอย เวียดนาม

หุ่นกระบอกน้ำ (Water Puppet) เป็นการแสดงพื้นบ้านของชาวเวียดนามที่มีลักษณะโดดเด่นของวัฒนธรรม การแสดงเชิดหุ่นกระบอกน้ำถือเป็นศิลปะการแสดงแขนงหนึ่งที่สร้างความประทับใจต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีโอกาสเดินทางมาเที่ยวที่ฮานอย ประเทศเวียดนาม กรแสดงเชิดหุ่นกระบอกน้ำนี้เป็นการแสดงพื้นบ้านโบราณของชาวเวียดนาม ศิลปะการแสดงหุ่นกระบอกน้ำมีอายุมากกว่า 1,000 ปี มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หลีในศตวรรษที่ 11ที่มีถิ่นกำเนิดบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำซงโห่ง มีการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกีบวิถีชีวิตการทำมาหากินประกอบกับการแสดงศิลปะการละเล่นพื้นบ้านของชาวเวียดนาม

ค้นหา : ทัวร์เวียดนามเหนือ ทัวร์เอเชีย ทัวร์เวียดนามAdvertise


^
TOP