ทะเลสาบเทียนซาน

ทะเลสาบเทียนซาน อุทยานทะเลสาบสวรรค์ (ทะเลสาบเทียนฉือ) นำท่านชมทะเลสาบสวรรค์ “Heavenly Lake Scenic Spot in Tianshan Mountain” 1 ใน 10 สถานที่ท่องเทียวห้ามพลาดเมื่อมาเยือนมณฑลซินเจียง ล่องเรือชมความงามธรรมชาติ โอบล้อมด้วยภูเขาเทียนซานเป็นวิวฉากหลัง สวยงามมาก ดุจดั่งสวรรค์บนพื้นพิภพ

ทะเลสาบเทียนซาน
ทะเลสาบเทียนซาน
ทะเลสาบเทียนซาน
ทะเลสาบเทียนซาน
ทะเลสาบเทียนซาน
ทะเลสาบเทียนซาน

 ค้นหา: ทะเลสาบเทียนซาน ทัวร์ซินเจียง ทัวร์อูรุมมูฉี^
TOP