ทัวร์ทุ่งหญ้าคาราจุ้น

ชมธรรมชาติที่สวยสดงดงามมาก ๆ ที่หนึ่งของโลก ณ ทัวร์ทุ่งหญ้าคาราจุ้น มีผู้ให้ฉายาทุ่งหญ้าคาลาจุ้นว่า “ ทุ่งหญ้าที่สวยมากเสมือนภาพเขียน” Kalajun เป็นภาษาคาซัค (Kazak) มีความหมายว่า “ ป่าอันมืดทึบ” ได้รับมรดกโลก UNESCO โดยทั่วไปชาวคาซัคมักอาศัยอยู่ตามท้องทุ่งหญ้า ใช้ชีวิตแบบเร่ร่อนเรียบง่าย อันเป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมมานานนับร้อยปี ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น เป็นทุ่งหญ้าที่มีชื่อเสียงของจีน ตั้งอยู่ติดเทือกเขาคาลาจุ้น ท่านจะเห็นวิวหญ้าที่สวยงาม สัตว์ต่างๆ เช่นแกะ แพะ ม้า อูฐ โดยมีภูเขาเทียนซานเป็นฉากหลัง จากนั้นรถจะจอดให้ท่านชม ณ จุดชมวิวแบบพาโนราม่า วิวทุ่งหญ้า และภูเขาที่สวยงาม

ทัวร์ทุ่งหญ้าคาราจุ้น
ทัวร์ทุ่งหญ้าคาราจุ้น
ทัวร์ทุ่งหญ้าคาราจุ้น
ทัวร์ทุ่งหญ้าคาราจุ้น
ทัวร์ทุ่งหญ้าคาราจุ้น
ทัวร์ทุ่งหญ้าคาราจุ้น
ทัวร์ทุ่งหญ้าคาราจุ้น
ทัวร์ทุ่งหญ้าคาราจุ้น
ทัวร์ทุ่งหญ้าคาราจุ้น
ทัวร์ทุ่งหญ้าคาราจุ้น
ทัวร์ทุ่งหญ้าคาราจุ้น
ทัวร์ทุ่งหญ้าคาราจุ้น
ทัวร์ทุ่งหญ้าคาราจุ้น
ทัวร์ทุ่งหญ้าคาราจุ้น
ทัวร์ทุ่งหญ้าคาราจุ้น
ทัวร์ทุ่งหญ้าคาราจุ้น
ทัวร์ทุ่งหญ้าคาราจุ้น
ทัวร์ทุ่งหญ้าคาราจุ้น

 ค้นหา: ทัวร์ทุ่งหญ้าคาราจุ้น ทัวร์ซินเจียง ทัวร์ซินเจียงลาเวนเดอร์^
TOP