จ่างเย่ ภูเขาสลับสายรุ้ง

จ่างเย่ ภูเขาสลับสายรุ้ง เขตภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า หรือ โขดภูหินทรายแดงหลากสี หวู่ไฉ่ซาน ภูเขาสลับสายรุ้ง จัดเป็นหนึ่งในภูมิทัศน์มหัศจรรย์ของจีนอันงดงามแปลกตา ในเขตภูเขาฉีเหลียนซาน ครอบคลุมอาณาบริเวณกว้างขวางถึง 300 ตร.กม.ในทางธรณีวิทยาสันนิษฐานว่ามีอายุมานานกว่า 2 ล้านปี จ่างเย่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ห้ามพลาดเมื่อมาเยือนเส้นทางสายไหม

จ่างเย่ ภูเขาสลับสายรุ้ง
จ่างเย่ ภูเขาสลับสายรุ้ง
จ่างเย่ ภูเขาสลับสายรุ้ง
จ่างเย่ ภูเขาสลับสายรุ้ง
จ่างเย่ ภูเขาสลับสายรุ้ง
จ่างเย่ ภูเขาสลับสายรุ้ง
จ่างเย่ ภูเขาสลับสายรุ้ง
จ่างเย่ ภูเขาสลับสายรุ้ง
จ่างเย่ ภูเขาสลับสายรุ้ง

 ค้นหา: ทัวร์จ่างเย่ ทัวร์จางเย่ ทัวร์เส้นทางสายไหม^
TOP