หมู่พุทธคูหาจำหลักไม่จี้ซาน

หมู่พุทธคูหาไม่จี้ซาน เมืองเทียนสุ่ยมณฑลกันซู่ สร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์โห้วฉินหรือสมัย ราชวงศ์ฉินช่วงหลัง(ปี 300 ก่อน คริสต์ศักราช) ต่อมา ก็ได้สร้างพระพุทธรูปบนหน้าผาที่มีความสูง 30 เมตร และ 70 เมตรต่อเนื่องกัน ได้อนุรักษ์พระพุทธรูปปั้น 194 องค์ พระพุทธรูปหินสลัก กว่า 7000 องค์และภาพผนังคิดเป็นจำนวนเนื้อที่ 1300 ตารางเมตร มีทั้งพระพุทธรูป พระสังขจาย พระสาวกและอื่น ๆ บ้างอยู่ในท่าสวดมนต์ บ้างอยู่ในท่าพูดคุย บ้างอยู่ในท่ายิ้ม บ้างอยู่ในท่าโบกมือต่อผู้คน ไม่ว่า พระอมิตาภะที่สูง 16 เมตรหรือว่า รูปปั้นและรูปแกะสลักที่มีความสูงเพียง 10 กว่าเซนติเมตรเท่านั้นต่างก็ละเอียดประณีตมาก คุ้มค่าแก่การมาเยือน

หมู่พุทธคูหาจำหลักไม่จี้ซาน
หมู่พุทธคูหาจำหลักไม่จี้ซาน
หมู่พุทธคูหาจำหลักไม่จี้ซาน

 ค้นหา: หมุ่พุทธคูหาเขาจำหลักไม่จี้ซาน ทัวร์เส้นทางแพรไหมทัวร์แนะนำ


^
TOP