น้ำตกหูโขว่ สวยตระการตา

น้ำตกหูโขว่ ขึ้นชื่อว่าเป็นน้ำตกใหญ่สุดของแม่น้ำเหลืองของจีน ตั้งอยู่ระหว่างมณฑลส่านซี กับซานซี ข่วงนี้อากาศเย็น น้ำตกบางส่วนเริ่มเป็นน้ำแข็ง สวยตระการตาไปอีกแบบ (ภาพ 7ธ.ค.)

น้ำตกหูโขว่ สวยตระการตา
น้ำตกหูโขว่ สวยตระการตา
น้ำตกหูโขว่ สวยตระการตา
น้ำตกหูโขว่ สวยตระการตา
น้ำตกหูโขว่ สวยตระการตา

 ค้นหา: ทัวร์น้ำตกหูโขว่ ทัวร์น้ำตกหูโข่ว ทัวร์เหยียนอัน ทัวร์หยันอันทัวร์แนะนำ


^
TOP