ขั้นตอนจองทัวร์

1 เลือกทัวร์ที่ท่านต้องการ
2เลือกวันเดินทาง คลิ๊กปุ่มจองทัวร์
3 เจ้าหน้าที่ตอบกลับ ชำระเงินมัดจำรับใบรับเงินเป็นหลักฐานการจอง

เวลาออฟฟิตทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 9:00น. - 18:00น.
เสาร์ 9:00น. - 14:00น.
ติดต่อเร่งด่วน โทร. 085 845 25 32 เพิ่มเพื่อน
รหัสทัวร์ :1202 พิมพ์ข้อมูลเมื่อ: 2022-08-14 22:31:20 ทัวร์เชียงใหม่ แม่ริม ดอยม่อนแจ่ม 3วัน

ทัวร์เชียงใหม่ แม่ริม ดอยม่อนแจ่ม 3วัน

2คืน
✓ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
✓ หัวหน้าทัวร์ไทย
✓ ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

Thai Smile Airways
3วัน | 2คืน

Tour Highlights

เชิญท่านเที่ยวตามรอยวัฒนธรรมล้านนา ที่เชียงใหม่ สัมผัสความหนาวชมทะเลหมอกรายล้อมด้วยดอกไม้นานาพันธ์ที่ดอยม่อนแจ่ม จุดชมวิวสวยๆใกล้ชิดกับธรรมชาติ

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ – เชียงใหม่ – อุทยานหลวงราชพฤกษ์ - วัดพระธาตุดอยคำ - วัดอุโมงค์ - ดอยสุเทพ – พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ - แม่ริม

06.00 น.  นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาเตอร์สายการบินไทยสมายด์ แถว B

07.45 น.  เดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่ โดยสายการบินไทยสมายด์ เที่ยวบินที่ WE102 (ใช้เวลาเดินทางรวม 1.20 ชม.)

08.45 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

09.45 น.  จากนั้นนำท่านสู่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์  เดิมเรียกว่าสวนเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ ตั้งอยู่ในตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ภายในมีอาคารหอคำหลวง อาหารเรือนไม้ทรงล้านนา  เป็นอาคารหลังหนึ่งในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯราชพฤกษ์ 2549 สร้างด้วยสถาปัตยกรรมท้องถิ่นล้านนา

อุทยานหลวงราชพฤกษ์

นำท่านชม วัดพระธาตุดอยคำ เป็นวัดสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี วัดพระธาตุดอยคำ มีลานชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ และยังเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อทันใจ ซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่าห้าร้อยปี ให้ท่านได้สักการะขอพรนำท่านสู่ วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) เป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองเชียงใหม่ และตั้งอยู่บริเวณเชิงดอยสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ให้ท่านได้กราบไหว้พระเก่าแก่ที่วัดอุโมงค์ ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล

วัดพระธาตุดอยคำ

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคารท้องถิ่น 

บ่าย นำท่านเดินทางต่อไปยัง พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ตั้งอยู่บนดอยบวกห้า ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ชมความงามอันประณีตของพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ภายในบริเวณพระตำหนักมีสถานที่ต่าง ๆ เช่น พระตำหนักต่างๆเรือนปีกไม้ หอพระ สวนกุหลาบเป็นต้น บรรยากาศโดยรอบพระตำหนักรายล้อมด้วยภูมิประเทศที่สวยงาม มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี

จากนั้นนำท่านชม วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร  เป็นวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดในเชียงใหม่ ถือเป็นพระธาตุประจำตัวของผู้ที่เกิดในปีนักษัตรมะแม (ปีแพะ) ภายในวัดเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมและประติมากรรมที่สวยงาม ความโดดเด่นของวัด
พระธาตุดอยสุเทพ เริ่มตั้งแต่ทางขึ้นพระธาตุซึ่งเป็นบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูน และเมื่อเดินเข้าไปภายในวัด จะพบเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูง ย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยม ปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น ซึ่งก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา วัดพระธาตุดอยสุเทพนี้เป็นปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่ ถ้าหากใครไม่ได้ขึ้นไปนมัสการถือเสมือนว่ายังมาไม่ถึงเชียงใหม่
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางต่อไปยังอำเภอแม่ริม

ดอยสุเทพ

เย็น  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

เข้าสู่ที่พัก......หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 3ดาว

วันที่สอง   แม่ริม -  สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ - สะพานลอยฟ้า - วัดป่าดาราภิรมย์ - สวนดอกไม้ - โครงการหลวงหนองหอย - สวนส้ม - ม่อนแจ่ม

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เช้า นำท่านสู่ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  เป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบมีมาตรฐานระดับนานาชาติ เป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้ชนิดต่างๆ โดยเฉพาะไม้ประจำถิ่น และไม้ที่กำลังจะสูญพันธุ์ เพื่อจัดปลูกขยายพันธุ์และศึกษาวิจัยอีกไฮไลท์สำคัญคือสะพานCanopy walkway หรือ สะพานลอยฟ้า ชมธรรมชาติ สกายวอล์คมองเห็นวิวภูเขา และสวนด้านล่าง มีทางเดินทอดยาวเหนือยอดไม้ในป่าธรรมชาติสวนสุดอันซีน ด้วยระยะทางกว่า 400 เมตร ระดับความสูงกว่า 20 เมตร และมีความสูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 800

Canopy Walks

นำท่านชม วัดป่าดาราภิรมย์ วัดงามแห่งแม่ริม ตั้งอยู่ ต.ริมใต้ อ.แม่ริม เป็นวัดที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งในอันดับต้นๆ การก่อสร้างสถาปัตยกรรมสร้างแบบล้านนา
ล้วนมีความวิจิตรงดงาม

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคารท้องถิ่น 
บ่าย นำท่านสู่สวนดอกไม้ Sixflowers Garden ทุ่งดอกไม้ 7 ไร่  มีโซนดอกไม้ ทุ่งดอกชิโลเซีย หรือที่เรียกกันว่า ต้นหงอนไก่ญี่ปุ่น สีสันสดใสหลากหลายสีสันกำลังออกดอกบานสะพรั่งทั้งสวน นอกนี้ยังมีสวนดอกมากาเร็ต ดอกทานตะวันมุมสวนดอกไม้ต่างๆ ให้ถ่ายรูปได้เห็นวิวด้านหลังเป็นภูเขา ร่มรื่น บรรยากาศดี  ในสวนยังมีโซนคาเฟ่  ซึ่งมีอาหารและเครื่องดื่ม มีเมนูให้เลือกหลากหลาย เครื่องดื่มทั้งร้อนและเย็น  ให้ท่านได้รีแล็กซ์ พักผ่อนหย่อนใจ พร้อมถ่ายรูปสวยๆ 

นำท่านสู่ โครงการหลวงหนองหอย ตั้งอยู่บริเวณต้นน้ำแม่แรมและแม่สา มีพื้นที่ 21.17 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 13,231 ไร่ สูงจากระดับน้ำทะเล780-1,430 เมตร ครอบคลุมพื้นที่จำนวน 6 หมู่บ้าน 371 ครัวเรือน ประกอบด้วยชาวเขาเผ่าม้ง เผ่าลีซอ คนพื้นเมืองและจีนยูนนาน นับถือศาสนาพุทธ ศาสนาพุทธลัทธิผี และศาสนาคริสต์ลัทธิผี ซึ่งเข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่1  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงการเกษตร สร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือชาวเขาให้มาปลูกพืชผักเมืองหนาวแทนการปลูกฝิ่นตามแนวทางพระราชดำริของรัชกาลที่ 9  ในปัจจุบันพื้นที่บริเวณนี้จึงอุดมสมบูรณ์ และเปิดให้ผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้ ศึกษาการปลูกพืชเมืองหนาว

นำท่านเดินทางต่อไปยังสวนส้มบนม่อนแจ่ม สวนส้มของฉัน (My garden) สัมผัสกับบรรยากาศสวยๆของสวนส้มที่ปลูกลดหลั่นลงไปตามเนินเขาออกผลผลิตทั้งลูกสีส้ม สีเขียว อย่างสวยงาม สามารถถ่ายภาพได้ทุกมุม กับส้มสดๆรสชาติดีจากสวน(*ช่วงเดือนธันวาคมและมกราคม ยังมีส้มให้เก็บในสวน กรณีที่ลูกค้าเก็บส้มเองในสวน จะจำหน่ายนำออกมาชั่งเป็นกิโลกรัม)

สวนส้ม

ส้ม

เย็น  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าสู่ที่พัก......หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 3ดาว

วันที่สาม Skywalk ม่อนแจ่ม – ไร่สตรอเบอรี่– วัดโลกโมฬี - ร้านของฝาก - สนามบินสุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ)

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ท่านสู่ จุดชมวิวม่อนแจ่มแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตที่เป็นจุดเช็คอินของม่อนแจ่ม Skywalkม่อนแจ่ม สกายวอล์คไผ่เป็นสะพานไม้ทอดยาวตามแนวทิวเขาท่ามกลางของทะเลหมอก รายล้อมด้วยดอกไม้นานาชนิดทั้งสองข้างทาง ที่ทยอยเบ่งบานให้ท่านได้ถ่ายรูปกับบรรยากาศสุดฟิน

Skywalk

จากนั้นนำท่านชม ไร่สตรอเบอรี่ม่อนแจ่ม  สถานที่ท่องเที่ยวเชิญเกษตรให้ท่านได้สัมผัสสตรอเบอรี่ผลสดๆจากไร่ บรรยากาศสวนสวยๆวิวทิวทัศน์อันสดใส หมอกลมเย็นสบายอากาศสดชื่นและยังมีจุดชมวิวรอบๆให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

ไร่สตรอเบอรี่

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านไปยัง วัดโลกโมฬี วัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ อายุกว่าห้าร้อยปีวัดที่มีความรุ่งเรืองในอดีตกาลแห่งอาณาล้านนา พระประธานที่ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ภายในวิหารมีเพดานและต้นเสาแกะสลักลวดลายต่างๆ อย่างวิจิตรงดงาม พระพุทธรูปมีนามว่า “พระพุทธสันติจิรบรมโลกนาถ” และได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้บนพระเมาลี และซุ้มประตูด้านหน้าวัดโลกโมฬี เป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำละครเรื่องกลิ่นกาสะลอง

วัดโลกโมฬี

หากมีเวลานำท่านแวะซื้อของฝากตามอัธยาศัย ร้านของฝากขึ้นชื่อในจังหวัดเชียงใหม่ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากต่างๆ อาทิเช่น น้ำพริกหนุ่ม แคบหมู หมูยอ ไส้อั่ว ขนมต่างๆ เป็นต้น ของกินล้วนแสดงถึงเอกลักษณ์ของภาคเหนือ เพื่อซื้อนำกลับไปเป็นของฝาก

14.30 น. ได้เวลาพอสมควร นำคณะเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

15.35 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อเช็คอินท์บินกลับกรุงเทพฯ 

17.10 น. เดินทางสู่กรุงเทพ  โดยสายการบินไทยสมายด์ เที่ยวบินที่ WE 165  (ใช้เวลาเดินทางรวม 1.20 ชม.)

18.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ
 

** คณะเดินทาง 8 ท่านขึ้นไป หากต้องการกรุ๊ปส่วนตัว สามารถเลือกวันเดินทางได้
** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

 

**************

ขออภัย รายการทัวร์นี้ หยุดการบริการชั่วคราว จึงไม่สามารถระบุวันเดินทาง และราคาได้

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 14/08/22 10:31 pm เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
✓ ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

หมายเหตุสำคัญ การจองทัวร์ ช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ โรคโควิด-19

หมายเหตุสำคัญ

1. การเดินทางทัวร์ต่างประเทศและในประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติของโรคโควิด-19 เนื่องด้วยมาตรการเกี่ยวกับควบคุมโรคโควิด-19 ของแต่ละประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาจส่งผลให้ สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งปิด รถไฟหยุดบริการ เรือสำราญหยุดบริการ หากเกิดกรณีดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. กรณีลูกค้าป่วยเป็นโควิค-19 ระหว่างทัวร์ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาต่าง ๆ รวมทั้งค่าโรงแรมในการกักตัว ด้วยตัวท่านเอง / เนื่องจากทัวร์เป็นลักษณะเหมาบริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ ทั้งนี้บริษัทฯ จะช่วยประสานงานต่าง ๆให้เรียบร้อย *ประกันการเดินทาง ของบริษัทฯ จัดทำให้ จะเป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น ไม่รวมประกันสุขภาพ และโรคประจำตัว ไม่รวมค่าโรงแรมในการกักตัว Hotel/Home isolation ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจ Fit to Fiy ATK RT-PCR และ PCR

โดยการเบิกประกันอุบัติเหตุจะต้องรักษาโดยโรงพยาบาล คลินิก มีใบเสร็จ และใบรับรองแพทย์ เท่านั้น ทั้งนี้การพิจารณาการเอาประกัน เป็นไปตามกรมธรรม์ บริษัทประกันภัย จะเป็นผู้พิจารณาเท่านั้น บริษัทฯ ไม่ได้รับผิดชอบในส่วนนี้

ลูกค้าได้อ่าน และรับทราบหมายเหตุสำคัญนี้ เพื่อความเข้าใจตรงกัน ก่อนการตัดสินใจซื้อทัวร์จากบริษัทฯ

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

การจองทัวร์
1.ส่งสำเนาบัตรประชาชน พร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 3,000 บาท
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางประมาณ 25 วันทำการ

กรณียกเลิก
1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** คืนเงินทั้งหมด
**(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)**
2. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์

อัตรานี้รวม

1.ค่ารถปรับอากาศ /รถตู้ /พาหนะ นำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
2.ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
3.ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่น
4.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท
*เงื่อนไขการเอาประกัน และการคุ้มครองประกันการเดินทาง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯประกันภัย ตามกรมธรรม์เท่านั้น*

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3.ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (กรณีเดินทางโดยสารการบิน)
4.ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจ
5.ค่าทิปบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบริการ ..
6.ค่าตั๋วเครื่องบิน

หมายเหตุ

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ หรือเหตุผลเรื่องการควบคุมโรค ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้น เช่น อาหาร โรงแรม ค่าเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทย ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , การควบคุมโรคติดต่อ และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน, และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
- ห้องพักสำหรับ พัก 3 ท่าน จะเป็นห้องพักมาตรฐาน 2 ท่าน ส่วนอีก 1 ท่านเป็นเตียงเสริม
- สำหรับรายการทัวร์เป็นการชมความงามธรรมชาติ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความสวยงามได้ แต่ละวันเดินทางสถานที่ท่องเที่ยวอาจมีความสวยงามแตกต่างกันไป ช่วงเวลา ฤดูกาล สภาพอากาศ เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไม่สามารถควบคุมได้
-การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้
*กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตั๋วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน รวมทั้งการเปลี่ยนเวลาบิน ยกเลิกเที่ยวบินเกิดจากสายการบิน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
- กระเป๋าสัมภาระ บริษัทฯยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณี ค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

*การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

*กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตั๋วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน รวมทั้งการเปลี่ยนเวลาบิน ยกเลิกเที่ยวบินเกิดจากสายการบิน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

*การบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบัส ..เป็นการบริการที่บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณีค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

*กรณีที่ท่านแพ้อาหาร แพ้ส่วนผสมต่างๆ เช่นพริกไทย ผงชูรส แพ้ถั่ว แพ้แป้งสาลี หรือต้องการอาหารพิเศษ และจำเป็นต้องทานซีฟู้ดทุกมื้อที่มีกุ้ง หอย ปู หรือปลา หรือทานเนื้อไก่ไม่ได้ หรือทานเนื้อวัวไม่ได้ หรือทานเนื้อแพะไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดหาและแจ้งร้านอาหารก่อนการเดินทางทุกครั้ง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาได้ หรือถ้าจัดแล้วอาจจะต้องเป็นเมนูซ้ำๆ หรือมื้อไหนบริษัทฯไม่สามารถจัดหาให้ได้บริษัทฯ ขออนุญาตจัดเป็นสลัดผักท้องถิ่น ไข่ต้มหรือไข่เจียว หรืออาหารท้องถิ่นแบบไม่มีเนื้อสัตว์แทน

*********

TOP