ทัวร์ไต้หวัน ท่องเที่ยวไต้หวัน

 

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวันเประเทศที่เป็นเกาะที่งดงาม มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ เช่นพา ตึกไทเป 101 ตึกที่เคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลก ชมวิวเมืองไทเป ชมชาย ทะเลเหย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น สักการะอนุสรณ์เจียงไคเชค ชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกู้กง เยือนทะเลสาบสุริยันจันทรา Sunmoon Lake ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่า งดงามราวกับภาพวาด วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง...

รายการทัวร์ไต้หวัน ท่องเที่ยวไต้หวัน

บทความท่องเที่ยวไต้หวัน ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวไต้หวัน

    กำลังปรับปรุงรายการ
“บริการท่องเที่ยวคุณภาพ เพื่อความสุขของลูกค้าของเรา”
TOP