ทัวร์เวียดนาม

ภาพบรรยากาศท่องเที่ยว ทัวร์เวียดนาม กับ planetworldwide

ทัวร์เวียดนาม อีกหนึ่งทัวร์ต่างประเทศได้รับความนิยมระดับต้นๆ สำหรับนักท่องเที่ยวที่หลงไหล การท่องเที่ยวประเทศทางทวีปเอเชีย เวียดนาม ชื่ออย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกสุดของคาบสมุทรอินโดจีน มีพรมแดนติดกับประเทศจีน ทางทิศเหนือ ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา ทางทิศตะวันตก และอ่าวตังเกี๋ย ทะเลจีนใต้ ทางทิศตะวันออกและใต้ หรือในภาษาเวียดนามเรียกเฉพาะทะเลทางทิศตะวันออกว่า ทะเลตะวันออกเวียดนาม มีประชากรมากกว่า 89 ล้านคน ถือเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 13 ของโลก ด้วยเนื่องด้วยประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศ โครงสร้างพื้นที่ของประเทศเป็นแบบยาวคล้ายงู สำหรับการท่องเที่ยวเวียดนาม นั้น ส่วนใหญ่จะแบ่งเป็นการเที่ยวเวียดนาม ออกเป็นส่วนๆ หรือแต่ละภาค ตามระยะเวลาท่องเที่ยว เช่นทัวร์เวียดนามเหนือ  ฮานอย ฮาลองเบย์ ลาวไก ซาปา ,ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ซิตี้ มุยเน่ ดาลัด ,ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ เป็นต้น สำหรับนักท่องเที่ยวมีเวลาพอก็อาจเที่ยวแบบทัวร์เวียดนามแกรนด์ทัวร์ คลอบคลุมทั้งสามภาคในครั้งเดียว  ทัวร์เวียดนามสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยนั้น ได้รับความสนใจอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเวียดนาม มีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเวียดนามอย่างต่อเนื่อง  คนไทยและเชาวเอาเชียหลายๆประเทศ ไม่ต้องทำวีซ๋า และการมีสายการบิน บินเข้าสูประเทศเวียดนามมากขึ้น ทำให้นักท่องเที่ยวคนไทย และทั่วโลกสนเดินทางมาเที่ยวเวียดนาม มาทัวร์เวียดนามมากขึ้นทุกๆปี


ทัวร์จ่างอาน
ทัวร์จ่างอาน
ทัวร์จ่างอาน
ทัวร์จ่างอาน
ทัวร์จ่างอาน
ทัวร์จ่างอาน
เที่ยวซาปา..เวียดนาม
เที่ยวซาปา..เวียดนาม
เที่ยวซาปา..เวียดนาม
เที่ยวซาปา..เวียดนาม
เที่ยวซาปา..เวียดนาม
เที่ยวซาปา..เวียดนาม
ทัวร์เวียดนามเหนือ
ทัวร์เวียดนามเหนือ
ทัวร์เวียดนามเหนือ
ทัวร์เวียดนามเหนือ
ทัวร์เวียดนามเหนือ
ทัวร์เวียดนามเหนือ
ทัวร์เวียดนามเหนือ
ทัวร์เวียดนามเหนือ
ทัวร์เวียดนามเหนือ
ทัวร์เวียดนามเหนือ
ทัวร์เวียดนามเหนือ
ทัวร์เวียดนามเหนือ
ทัวร์เวียดนามเหนือ
ทัวร์เวียดนามเหนือ
ทัวร์เวียดนามเหนือ
ทัวร์เวียดนามเหนือ
ทัวร์เวียดนามเหนือ
ทัวร์เวียดนามใต้
ทัวร์เวียดนามใต้
ทัวร์เวียดนามใต้
ทัวร์เวียดนามใต้
ทัวร์เวียดนามใต้
ทัวร์เวียดนามใต้
ทัวร์เวียดนามใต้
ทัวร์เวียดนามใต้
ทัวร์เวียดนามใต้
ทัวร์เวียดนามใต้
ทัวร์เวียดนามใต้

^
TOP