ทัวร์สิงคโปร์ ท่องเที่ยวสิงคโปร์

 

ทัวร์สิงคโปร์ เมืองแห่งความเจริญมั่งคั่ง สถานที่ท่องเที่ยว แนวสัมัยใหม่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ ล่องเรือสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก ชมเมืองสิงคโปร์ เมอร์ไลออนพาร์ค (Merlion Park ) ชม เมอร์ไลออนหรือสิงโตเงือก สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ชมโรงละครเอสพลานาด ที่มีลักษณะการก่อสร้างเหมือนทุเรียนขนาดยักษ์...

รายการทัวร์สิงคโปร์ ท่องเที่ยวสิงคโปร์

บทความท่องเที่ยวสิงคโปร์ ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวสิงคโปร์

    กำลังปรับปรุงรายการ
“บริการท่องเที่ยวคุณภาพ เพื่อความสุขของลูกค้าของเรา”
TOP