ทัวร์สกลนคร นครพนม บึงกาฬ หินสามวาฬ

ทัวร์สกลนคร นครพนม บึงกาฬ หินสามวาฬ

2คืน
✓ ตั๋วเครื่องบิน
✓ ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

Nok Air
3วัน | 2คืน
วันเดินทาง /ราคา

Tour Highlights

- ชุมชนบ้านท่าแร่ ชุมชนเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี ที่ได้ชื่อว่ามีประชากรนับถือศาสนาคริสต์มากที่สุด ในประเทศไทย
- วัดพระธาตุเชิงชุม พระอารามหลวง ปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองสกลนคร มาแต่โบราณ ยอดฉัตรเหนือองค์พระธาตุทำด้วยทองคำบริสุทธิ์ หนัก 247 บาทภายในมีรอยพระพุทธบาท 4 พระองค์
- วัดถ้ำผาแด่น Unseen ของจังหวัดสกลนคร ที่ตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาภูพานและภูผายล เชื่อกันว่าใน อดีตนั้นเป็นสถานที่ที่หลวงปู่มั่นฯ และคณะครูบาอาจารย์ สายวัดป่ากรรมฐานเคยธุดงค์มาปักกลดบำเพ็ญเพียร
- หินสามวาฬ มีอายุมากกว่า 75 ล้านปี ลักษณะเป็นก้อนหินขนาดมหึมาวางเรียงกัน 3 ก้อน มองไกลหรือมองจากภาพถ่ายทางอากาศ มีรูปร่างคล้ายปลาวาฬ พ่อ แม่ ลูก
- ภูทอกน้อย จุดเด่นของภูทอกคือบันไดและสะพานไม้เดินชมทัศนียภาพแบบ 360 องศา มีทั้งหมด 7 ชั้น ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 5 ปีเต็ม โดยไม่ใช้เครื่องจักรกลใดๆ
- ลานพญาศรีสัตตนาคราช ริมฝั่งแม่น้ำโขง เพื่อสักการ บูชาพญาศรีสัตตนาคราชหนึ่งในพญานาคผู้มีฤทธิ์เดช เผ่าพันธุ์ของพญามุจรินท์นาคราช หรือพญานาค 7 เศียร

**ขาไปกรุงเทพฯ (ดอนเมือง ) - สกลนครโดยสายการบินนกแอร์
** ขากลับนครพนม - กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) โดยสายการบินแอร์เอเซีย

วันแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) -  สกลนคร – ชุมชนบ้านท่าแร่ – ทะเลสาบหนองหาร - วัดพระธาตุเชิงชุม – ครามสกล – วัดถ้ำผาเด่น – บึงกาฬ

06.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ประตู 9 แถว 9-10 สายการบินนกแอร์ จ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ  และอำนวยความสะดวก

08.00 น. ออกเดินทางสู่จังหวัดสกลนคร โดยสายการบินแอร์นกแอร์ เที่ยวบินที่ DD9402 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.00 ชั่วโมง)

09.00 น. ถึง ท่าอากาศยานสกลนคร จากนั้นเดินทางสู่ชุมชนบ้านท่าแร่ ชุมชนเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี ที่ได้ชื่อว่ามีประชากรนับถือศาสนาคริสต์มากที่สุด ในประเทศไทย มีสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ผสมเวียดนามที่ยังหลงเหลือให้ได้ชมในปัจจุบัน อย่างคฤหาสน์อุดมเดชวัฒน์ หรือบ้านเศรษฐี เป็นบ้านร้างที่ยังมีร่องรอยของความสวย งามในอดีต แม้บ้านจะถูกปิดแต่ก็สามารถเดินเล่นถ่ายรูปได้ นอกจากนี้บ้านท่าแร่ยังเป็นที่ตั้งของ “โบสถ์อาสนวิหาร อัครเทวดามีคาแอล” ซึ่งเป็นโบสถ์ขนาดใหญ่รูปทรงคล้าย เรือ เพื่อระลึกถึงการอพยพมาตั้งถิ่นฐานของคริสตชนใน หมู่บ้านนี้อีกด้วย จากนั้นนำชมวิวทะเลสาบหนองหาร อีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดกับตำนานรักที่เล่าขาน กันมาช้านาน ผาแดง-นางไอ่

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย นำชมวัดพระธาตุเชิงชุม พระอารามหลวง ปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองสกลนคร มาแต่โบราณ ยอดฉัตรเหนือองค์พระธาตุทำด้วยทองคำบริสุทธิ์ หนัก 247 บาทภายในมีรอยพระพุทธบาท 4 พระองค์ นับตั้งแต่พระกกุสันธะ พระโกนาคม พระกัสสปะ และพระโคดม วัดพระธาตุแห่งนี้ นับเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ ดังคำกล่าว ที่ว่า “จะมีครั้งไหนที่ได้อานิสงส์มากไปกว่า การได้มาบูชา พระธาตุที่สร้างครอบรอยพระบาทแห่งพระพุทธเจ้าถึง 4 พระองค์” เชื่อกันว่าอานิสงส์ในการนมัสการ จะก่อให้ เกิดความเป็นสิริมงคลสูงสุดแก่ตนเองและครอบครัว ให้ มีความสุข เจริญรุ่งเรือง แคล้วคลาดปราศจากอันตราย

ทัวร์สกลนคร

จากนั้นนมัสการหลวงพ่อพระองค์แสน ศูนย์รวม จิตใจของพุทธศาสนิกชนในสกลนคร ที่เชื่อกันว่าให้พรใน ด้านโชคลาภ ให้มีเงินทองนับหมื่นนับแสน มีความมั่งมี ศรีสุขในชีวิต

นำท่านร่วมเรียนรู้ผลิตภัณฑ์มีชื่อเสียงของชาวสกลนคร ณ ครามสกล รู้จักกันดี ในแวดวงของผ้าย้อมคราม ของสกลนคร ด้วยคุณภาพที่โดดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ ทำให้เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นการย้อมครามคุณภาพสูง กรรมวิธีการผลิตเป็น ภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาหลายชั่วอายุคน โดยการย้อม ของที่นี่เป็นการย้อมเย็น ไม่ใช้เคมีไม่ใช้ความร้อน วัสดุที่ ใช้ล้วนเป็นของที่หาได้ในท้องถิ่น แต่ละชุมชนก็จะมีสูตร ในการย้อมที่แตกต่างกันไป แม้แต่ชนิด ของไม้ที่ใช้ในการ ทำขี้เถ้าเพื่อใส่ในการปรุงหม้อก็ล้วนแต่มีผลต่อสีย้อมที่ได้ แต่ละสูตรก็ให้คุณภาพของน้ำย้อมที่แตกต่างกันไป จากนั้นร่วมกิจกรรม Work Shop การทำผ้าย้อมคราม และ ออกแบบการมัดหรือย้อมและทำด้วยแบบฉบับของตัวเอง ได้เวลาเดินทางสู่นครพนมเมืองเล็กริมฝั่งโขง เป็นบรรยากาศ เมืองที่สงบ แต่มากมาย ไปด้วยวัฒนธรรม

ออกเดินทางสู่ วัดถ้ำผาแด่น Unseen ของจังหวัดสกลนคร ที่ตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาภูพานและภูผายล เชื่อกันว่าใน อดีตนั้นเป็นสถานที่ที่หลวงปู่มั่นฯ และคณะครูบาอาจารย์ สายวัดป่ากรรมฐานเคยธุดงค์มาปักกลดบำเพ็ญเพียร เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2483 ด้านในมีการตกแต่งรอบ บริเวณวัดได้อย่างสวยงาม รวมถึงภาพแกะสลักหน้าผาหิน บอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา และด้านบน ประดิษฐานเจดีย์ก้อนหินสีทองจำลองคล้ายพระธาตุอินแขวน ขนาดใหญ่เป็นสื่อแทนถึงยอดเขาพระสุเมรุนั่นเอง อีกทั้งยังมีรอยพระพุทธบาทตั้งอยู่ตรงกลางพื้นของวัดให้ ประชาชนได้มาสักการะบูชากันอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีอีก จุดแลนด์มาร์กที่สำคัญคือองค์พญานาคปรกขนาดใหญ่ที่มีรูปปั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่ใต้เศียร พญานาค
ทัวร์สกลนคร

นำท่านเดินทางสู่จังหวัดบึงกาฬ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ

นำท่านเข้าที่พัก เดอะวัน บึงกาฬ หรือเทียบเท่า รร. ระดับ 3 ดาว

วันที่สอง ภูสิงห์ - หินสามวาฬ – ภูทอกน้อย - วัดตาลกินรี – หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ - ลานพญาศรีสัตตนาคราช

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เช้า  นำท่านเดินทางสู่ ภูสิงห์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ภูมิประเทศเป็นภูเขาหินทรายทอดตัวไปตามแนวเหนือ-ใต้ ภูสิงห์ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงธรณีวิทยาของเปลือกโลกในลักษณะต่างๆ เกิดการเรียงตัวของก้อนหิน เกิดหน้าผา ถ้ำ ลานหินและกลุ่มหินต่างๆ

ชมหินยักษ์ทรงเหมือนปลาวาฬ หินสามวาฬ มีอายุมากกว่า 75 ล้านปี ลักษณะเป็นก้อนหินขนาดมหึมาวางเรียงกัน 3 ก้อน มองไกลหรือมองจากภาพถ่ายทางอากาศ มีรูปร่างคล้ายปลาวาฬ พ่อ แม่ ลูก กำลังว่ายน้ำกันอย่างสนุกสนาน จึงเรียกกันว่า ”หินสามวาฬ” จุดชมวิวทางทิศตะวันออกของภูสิงห์ ที่สวยงามโดดเด่น เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า สามารถยืนชมทัศนียภาพของป่าภูวัว ห้วยบังบาตร แก่งสะดอก หาดทรายแม่น้ำโขงและภูเขาเมืองปากกระดิ่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

นำท่านไปยัง ภูทอกน้อย จุดเด่นของภูทอกคือบันไดและสะพานไม้เดินชมทัศนียภาพแบบ 360 องศา มีทั้งหมด 7 ชั้น ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 5 ปีเต็ม โดยไม่ใช้เครื่องจักรกลใดๆ  ทั้งหมดเกิดจากฝีมือ แรงงาน และภูมิปัญญาชาวบ้าน และที่สำคัญก็คือ ความอดทน 

ชั้นที่ 5 เป็นที่ตั้งของศาลาและกุฏิพระภิกษุสงฆ์ ตามทางเดินมีถ้ำตื้นๆ หลายถ้ำ มีลานกว้างนั่งพักได้หลายแห่ง หากเดินไปทางทิศเหนือจะเห็นสะพานหินธรรมชาติซึ่งทอดยาวเชื่อมกับสะพานไม้สู่ “วิหารพระพุทธ” ที่สร้างขึ้นอย่างแปลกประหลาดพิสดารจนดูราวกับมีใครนำหินก้อนใหญ่ไปวางทับไว้บนหลังคาวิหาร  วิหารพระพุทธนี้เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และถือเป็นจุดชมทิวทัศน์ซึ่งมีความงดงามมากที่สุดบนภูทอกน้อย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย นำท่านเยี่ยมชม วัดตาลกินรี (วัดป่ากินรี) อยู่บริเวณทางขึ้นของน้ำตกกินรี ริมน้ำ มีวิวทิวทัศน์สวยงาม ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่จังหวัดนครพนม 

นำท่านชม หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ ชาวเวียดนามได้สร้างไว้เมื่อ พ.ศ.2503 เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ชาวนครพนม ที่ได้ให้ที่พักพิงในสมัยสงครามอินโดจีน เมื่อคราวย้ายกลับปิตุภูมิประเทศเวียดนาม สร้างเป็นรูปแบบที่เรียบง่าย สูงประมาณ 50 เมตร นับเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเมืองนครพนม

จากนั้นเดินทางสู่จุดแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของนครพนม ลานพญาศรีสัตตนาคราช ริมฝั่งแม่น้ำโขง เพื่อสักการ บูชาพญาศรีสัตตนาคราชหนึ่งในพญานาคผู้มีฤทธิ์เดช เผ่าพันธุ์ของพญามุจรินท์นาคราช หรือพญานาค 7 เศียร ได้สืบสายพันธุ์มาจนถึงพญาศรีสัตตนาคราช เชื่อกันว่าเป็น กษัตริย์พญานาคฝั่งลาว หากใครให้ความเคารพกราบไหว้และตั้งจิต อธิษฐานขอพรอาจสัมฤทธิ์ผลสมดังปรารถนา ทุกประการ พญานาคองค์นี้หล่อด้วยทองเหลืองน้ำหนัก 9 ตัน เป็นรูปทรงประติมากรรมพญานาคขดหาง 7 เศียร ประดิษฐานบนแท่นฐาน 8 เหลี่ยม กว้างด้านละ 6 เมตร เฉพาะลำตัวองค์พญานาคสูง 10.90 เมตร กว้างรวมหาง 4.49 เมตร สูงรวมฐาน 16.29 เมตร สามารถพ่นน้ำได้

ทัวร์นครพนม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ
นำท่านเข้าที่พัก ... หรือเทียบเท่า รร. ระดับ 3 ดาว
วันที่สาม วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร-วัดพระธาตุเรณู-วัดพระธาตุมรุกขนคร-อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์-วัดนักบุญอันนา-กรุงเทพฯ

07.00 น.    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เช้า เดินทางเพื่อสักการะพระธาตุพนม ณ วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร ในเขตอำเภอธาตุพนม ผลจากการขุดค้นทางโบราณคดี ลงความเห็นว่าพระธาตุพนมสร้างขึ้นระหว่าง พ.ศ.1200–1400 ตามตำนานกล่าวว่าผู้สร้างคือ พระมหา กัสสปะ พระอรหันต์ 500 องค์ และท้าวพระยาเมืองต่าง ๆ ภายในองค์พระธาตุ บรรจุพระอุรังคธาตุ  (หน้าอก) ของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ ลักษณะของสถาปัตยกรรมมี แหล่งที่มาเดียวกันกับปราสาทของขอม ในปี พ.ศ. 2485 ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ขึ้นเป็น “วรมหาวิหาร” พระธาตุพนมเป็นศูนย์รวมจิตใจของทั้ง ชาวนครพนม และเป็นที่เคารพของชาวไทยทั่วประเทศ รวมถึงชาวลาว ว่ากันว่าถ้าใครได้มานมัสการพระธาตุครบ 7 ครั้ง จะถือว่าเป็น “ลูกพระธาตุ” เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และจะมีความเจริญรุ่งเรือง หรือแม้แต่การได้มากราบ พระ ธาตุพนม 1 ครั้ง ก็ถือเป็นมงคลแก่ชีวิต ในวันที่ 11 สิงหาคม 2518 เวลา 19.38 น. พระธาตุพนมได้ล้มทลายลงทั้งองค์ เนื่องจากความเก่าแก่ขององค์พระธาตุพนม และประจวบ กับระหว่างนั้นฝนตกพายุ พัดแรงติดต่อกันมาหลายวัน ประชาชนทั้งประเทศได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ และรัฐบาล ได้ก่อสร้างองค์พระธาตุขึ้นใหม่ตามแบบเดิม การก่อสร้าง เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2522 พระธาตุพนมถือเป็น พระธาตุปีเกิดของคนเกิดปีวอก และเป็นพระธาตุประจำ วันเกิดของผู้เกิดวันอาทิตย์

ทัวร์นครพนม

เดินทางเพื่อสักการะวัดพระธาตุเรณู สร้างราวปี พ.ศ.2460-2463 องค์พระธาตุจำลองมาจากพระธาตุพนมองค์เต็ม ก่อนที่กรมศิลปากรจะเข้ามา บูรณะในปี พ.ศ.2493 แต่มีขนาดเล็กกว่า ภายในบรรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน เครื่องกกุธภัณฑ์ของพระยา และเจ้าเมือง และของมีค่าที่ประชาชนมีศรัทธาบริจาค ต่อมาได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ในปี พ.ศ.2559 ภายในโบสถ์เป็นที่ประดิษฐานพระองค์แสน พระคู่บ้านคู่เมืองเรณูนคร พระพุทธรูปศิลปะแบบลาว ปางสมาธิ พุทธลักษณะสวยงามมาก บริเวณวัดมีลานวัฒนธรรม ผู้ไทยเรณูนคร โรงละครเมืองเว ไว้คอยต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองและนักท่องเที่ยว

นำท่านเยี่มชมสักการะ พระธาตุมรุกขนคร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 ลักษณะคล้ายพระธาตุพนม แต่เล็กกว่าก่ออิฐถือปูนเป็นผงสี่เหลี่ยม ฐานกว้างด้านละ 20 เมตร พระธาตุสูง 50.9 เมตร มีความหมายว่า สร้างขึ้นในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง ครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี และจุด 9 หมายถึงรัชกาลที่ 9 โดยได้รับการอุปถัมภ์จากหม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์ ซึ่งเป็น ราชเลขาธิการ และคุณหญิงบุญศรี สนธยางกูลพร้อมด้วยศรัทธาญาติโยมจากทั่วสารทิศทุกหนแห่ง พระธาตุมรุกขนครเป็น พระธาตุบริวารของพระธาตุพนมองค์ที่อายุน้อยที่สุด แต่วัดมรุกขนคร มีอายุเกือบสามร้อยปีมาแล้ว สร้างโดยพระบรมราชา ท่านเจ้าเมืองมรุกขนคร เคยเป็นวัดประจำเมืองที่มีความเจริญมาก จนถึงปี พ.ศ. 2310 ตัวเมืองถูกน้ำกัดเซาะตลิ่งพัง เกิดโรคระบาด ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมาก จึงได้ย้ายไปตั้งเมืองใหม่ที่บ้านหนองจันทน์ ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย นำท่านเยี่ยมชม อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ นครพนมถือเป็น จังหวัดที่มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเวียดนาม รวมถึง เป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ เนื่องจาก ลุงโฮหรืออดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เคยมาอยู่ในนครพนม เพื่อหาแนวร่วมกลับไปกอบกู้เอกราชให้กับประเทศเวียดนาม ช่วงปี พ.ศ. 2466-2474 ภายในอาคารมีการจัดแสดงรูป ปั้นเคารพของประธานโฮจิมินห์ ส่วนอีกอาคารหนึ่งจะมี หุ่นขี้ผึ้งจำลอง เมื่อตอนสมัยที่ท่านอพยพมาพำนักอยู่ที่ หมู่บ้านนาจอก เป็นหุ่นจำลองการนั่งประชุมกับชาวบ้าน ซึ่งชาวบ้านที่นี่ก็อพยพมาสร้างบ้านตั้งถิ่นฐานเช่นกัน มี บ้านจำลองที่ลุงโฮได้สร้างไว้เพื่ออยู่อาศัย อีกทั้งยังมีเรื่อง ราวประวัติศาสตร์สำคัญ  ๆ ให้ชมภายในอาคาร พร้อมกับ ใส่ชุดประชาติเวียดนามถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก

นำท่านเยี่ยมชม วัดนักบุญอันนา ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำโขง ถนนสุนทรวิจิตร ซึ่งเป็นถนนเรียบริมฝั่ง แม่น้ำโขง เป็นโบสถ์คริสต์ที่มีความเก่าแก่สวยงามแห่งหนึ่งในจังหวัดนครพนม ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1926 โดยบาทหลวงเอดัวร์ นำลาภ อธิการโบสถ์ วัดนักบุญอันนาหนองแสงนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่มีคนหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่รวมกัน เช่น คนญวน คนไทย คนจีน คนลาวเป็นต้น วัดนักบุญอันนา สวยงามแปลกตา โบสถ์มีลักษณะเป็นหอคอยคู่ เป็นยอดแหลมสูงเด่นเป็นสง่า นำท่านช้อปปิ้ง แวะซื้อของฝาก ก่อนกลับ

15.30 น. เดินทางสู่ท่าอากาศยานนครพนม

18.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD3395 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.10 ชั่วโมง)

19.45 น. ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
 
** คณะ 8 ท่านขึ้นไป ยืนยันการเดินทาง
**ไกด์รับ-ส่ง ที่สนามบิน
** เดินทางโดยรถตู้
** ราคาทัวร์ ยังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

**************

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ (ราคา / ท่าน)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 2ท่าน/ห้อง เด็กไม่เสริมเตียง เด็กเสริมเตียง พักเดี่ยว +เพิ่ม
19 มี.ค. 64 - 21 มี.ค. 64 8,900 6,900 8,900 3,500
จองทัวร์   ลด 1,000 บาท จองภายใน 26 ก.พ. 
23 เม.ย. 64 - 25 เม.ย. 64 8,900 6,900 8,900 3,500
จองทัวร์   ลด 1,000 บาท จองภายใน 26 ก.พ. 

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 25/02/21 8:58 pm เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

การจองทัวร์
1.ส่งสำเนาบัตรประชาชน พร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 3,000 บาท
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางประมาณ 25 วันทำการ

กรณียกเลิก
1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** คืนเงินทั้งหมด
**(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)**
2. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์

อัตรานี้รวม

1.ค่ารถปรับอากาศ /รถตู้ /พาหนะ นำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
2.ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
3.ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่น
4.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท
*เงื่อนไขการเอาประกัน และการคุ้มครองประกันการเดินทาง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯประกันภัย ตามกรมธรรม์เท่านั้น*

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3.ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (กรณีเดินทางโดยสารการบิน)
4.ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจ
5.ค่าทิปบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบริการ ..
6.ค่าตั๋วเครื่องบิน

หมายเหตุ

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ หรือเหตุผลเรื่องการควบคุมโรค ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้น เช่น อาหาร โรงแรม ค่าเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทย ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , การควบคุมโรคติดต่อ และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน, และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
- ห้องพักสำหรับ พัก 3 ท่าน จะเป็นห้องพักมาตรฐาน 2 ท่าน ส่วนอีก 1 ท่านเป็นเตียงเสริม
- สำหรับรายการทัวร์เป็นการชมความงามธรรมชาติ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความสวยงามได้ แต่ละวันเดินทางสถานที่ท่องเที่ยวอาจมีความสวยงามแตกต่างกันไป ช่วงเวลา ฤดูกาล สภาพอากาศ เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไม่สามารถควบคุมได้
-การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

*กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตั๋วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน รวมทั้งการเปลี่ยนเวลาบิน ยกเลิกเที่ยวบินเกิดจากสายการบิน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
- กระเป๋าสัมภาระ บริษัทฯยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณี ค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

*การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

*กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตั๋วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน รวมทั้งการเปลี่ยนเวลาบิน ยกเลิกเที่ยวบินเกิดจากสายการบิน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

*การบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบัส ..เป็นการบริการที่บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณีค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

*กรณีที่ท่านแพ้อาหาร แพ้ส่วนผสมต่างๆ เช่นพริกไทย ผงชูรส แพ้ถั่ว แพ้แป้งสาลี หรือต้องการอาหารพิเศษ และจำเป็นต้องทานซีฟู้ดทุกมื้อที่มีกุ้ง หอย ปู หรือปลา หรือทานเนื้อไก่ไม่ได้ หรือทานเนื้อวัวไม่ได้ หรือทานเนื้อแพะไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดหาและแจ้งร้านอาหารก่อนการเดินทางทุกครั้ง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาได้ หรือถ้าจัดแล้วอาจจะต้องเป็นเมนูซ้ำๆ หรือมื้อไหนบริษัทฯไม่สามารถจัดหาให้ได้บริษัทฯ ขออนุญาตจัดเป็นสลัดผักท้องถิ่น ไข่ต้มหรือไข่เจียว หรืออาหารท้องถิ่นแบบไม่มีเนื้อสัตว์แทน

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์สกลนคร ทัวร์นครพนม ทัวร์บึงกาฬ หินสามวาฬ เที่ยวอีสานทัวร์แนะนำ

ทัวร์ราชบุรี สวนผึ้ง

ทัวร์ราชบุรี สวนผึ้ง

2คืน Xตั๋วเครื่องบิน
5 - 7 มี.ค. / 12 - 14 มี.ค. / 19 - 21 มี.ค. / 26 - 28 มี.ค.
สนใจทัวร์นี้ :36 ท่าน

Van
3วัน | 2คืน
ราคาเริ่มต้น
9,700
รายละเอียด

ทัวร์กาญจนบุรี ราชบุรี สวนผึ้ง

ทัวร์กาญจนบุรี ราชบุรี สวนผึ้ง

3คืน Xตั๋วเครื่องบิน
4 - 7 มี.ค. / 5 - 8 มี.ค. / 11 - 14 มี.ค. / 12 - 15 มี.ค. / 19 - 22 มี.ค. / 25 - 28 มี.ค.
สนใจทัวร์นี้ :131 ท่าน

Van
4วัน | 3คืน
ราคาเริ่มต้น
12,500
รายละเอียด

ทัวร์บึงกาฬ ถ้ำนาคา หินสามวาฬ อุดรธานี หนองคาย

ทัวร์บึงกาฬ ถ้ำนาคา หินสามวาฬ อุดรธานี หนองคาย

3คืน 1คืน Xตั๋วเครื่องบิน
11 - 15 มี.ค. / 25 - 29 มี.ค. / 11 - 15 เม.ย.
สนใจทัวร์นี้ :812 ท่าน

Thai Smile Airways
5วัน | 4คืน
ราคาเริ่มต้น
11,500
รายละเอียด

ทัวร์ปราจีนบุรี วังน้ำเขียว ฟลอร่าพาร์ค

ทัวร์ปราจีนบุรี วังน้ำเขียว ฟลอร่าพาร์ค

1คืน Xตั๋วเครื่องบิน
19 - 20 มี.ค. / 26 - 27 มี.ค.
สนใจทัวร์นี้ :2886 ท่าน

Van
2วัน | 1คืน
ราคาเริ่มต้น
5,900
รายละเอียด

ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก อุทยานแห่งชาติผาแต้ม 4 วัน

ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก อุทยานแห่งชาติผาแต้ม 4 วัน

2คืน 1คืน Xตั๋วเครื่องบิน
11 - 14 มี.ค. / 9 - 12 เม.ย. / 10 - 13 เม.ย. / 11 - 14 เม.ย.
สนใจทัวร์นี้ :2640 ท่าน

Thai Smile Airways
4วัน | 3คืน
ราคาเริ่มต้น
10,900
รายละเอียด

ทัวร์หาดใหญ่ ปัตตานี เบตง ยะลา นราธิวาส

ทัวร์หาดใหญ่ ปัตตานี เบตง ยะลา นราธิวาส

4คืน Xตั๋วเครื่องบิน
19 - 23 มี.ค. / 26 - 30 มี.ค. / 13 - 17 เม.ย.
สนใจทัวร์นี้ :2665 ท่าน

Thai Smile Airways
5วัน | 4คืน
ราคาเริ่มต้น
12,900
รายละเอียด


^
TOP