แพคเกจสมุย สบาย สบาย 3วัน

P:1178 แพคเกจสมุย สบาย สบาย 3วัน

อิสระเลือกวันเดินทางได้ เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป แพคเกจส่วนตัว..เที่ยวสะดวก
** โปรโมชั่นแพคเกจนี้ จองและเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2564 **

วันแรก รถรับสนามบินสมุย หรือ รถรับท่าเรือเฟอร์รี่ (หน้าทอน) - Resort - เกาะสมุย (Freeday อิสระพักผ่อน ตามอัธยาศัย)

... น.  เช็คอินเคาว์เตอร์สายการบิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ

... น.  ออกเดินทางสู่ เกาะสมุย โดยเที่ยวบินที่ ..........

... น.  เดินทางถึง ณ ท่าอากาศยานเกาะสมุย

เจ้าหน้าที่รถตู้รับท่าน จากสนามบินสมุย หรือ ท่าเรือเฟอร์รี่ (หน้าทอน)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Paradise Beach Resort Samui 
(ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือท่านเลือกบริการ ฟรีพายเรือคายัค 1 ชั่วโมง)

ค่ำ     อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย

วันที่สอง  Resort เกาะสมุย - ทัวร์รอบเกาะสมุย 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านสู่ ทัวร์รอบเกาะสมุย (เวลา 09.00 - 13.00 น.)  วัดพระใหญ่ เกาะฟาน วัดปลายแหลม เจดีย์เขาหัวจุก หินตาหินยาย น้ำตกหน้าเมือง(ไม่รวมอาหารกลางวันและค่าธรรมเนียมอุทยาน)

พระใหญ่เกาะฟาน

เที่ยง  อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย  

ค่ำ      อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย
เข้าสู่ที่พัก Paradise Beach Resort Samui 

วันที่สาม RESORT เกาะสมุย - รถส่งสนามบินสมุย หรือ ท่าเรือเฟอร์รี่(หน้าทอน)

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
.... น.  เช็คเอาท์ออกจากโรงแรม รถส่งท่านสู่ สนามบินสมุย หรือ ท่าเรือเฟอร์รี่ (หน้าทอน) 

อิสระเลือกวันเดินทางได้แพคเกจส่วนตัว เที่ยวสะดวก เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
** โปรโมชั่นแพคเกจนี้ จองและเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2564 **
** ราคาห้องพักไม่รวมตั๋วเครื่องบิน **

ประเภทห้องพัก / Room type

ราคาแพคเกจ 3วัน2คืน ต่อห้องคู่ (บาท)
Grand Deluxe (26SQM) 6,850
Villa (40SQM) 8,700
Deluxe Villa (62SQM) 10,500
Extra bed  2,100
เด็กอายุ 6-11 ปี (พักกับผู้ใหญ่) 1,050 

ราคาแพคเกจนี้ประกอบด้วย
** รถรับ - ส่ง สนามบินสมุย หรือ ท่าเรือเฟอร์รี่ ( หน้าทอน )
** ห้องพัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน
** น้ำสมุนไพรต้อนรับ
** ทัวร์รอบเกาะสมุย (ไม่รวมอาหารกลางวันและค่าธรรมเนียมอุทยาน )
** ฟรีพายเรือคายัค 1 ชั่วโมง (หน้ารีสอร์ท)

โรงแรมพาราไดซ์ บีช รีสอร์ท สมุย (Paradise Beach Resort) ที่ตั้งรีสอร์ท : หาดแม่น้ำ เกาะสมุย,จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงแรมพาราไดซ์ บีช รีสอร์ท สมุย

โรงแรมพาราไดซ์ บีช รีสอร์ท สมุย

Hotel

Grand Deluxe Rooms (26 ตารางเมตร)

Grand Deluxe Rooms

Grand Deluxe

Grand Deluxe

Villa (40 ตารางเมตร)

Villa

Villa

Villa

Villa

สำรองห้องพัก โทร .027445155 -6 /085 8452532 หรือทางไลน์ @planetworldwide

เงื่อนไขการบริการ

การจองทัวร์
1.ส่งสำเนาบัตรประชาชน พร้อมชำระเงินเต็มจำนวนก่อนเข้าพัก
2.โปรดทำการตรวจสอบห้องว่างก่อนทำการจองทุกครั้ง
กรณียกเลิก
1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง , ยกเลิกห้องพัก 10 วันก่อนเข้าพัก หรือไม่เข้าพักตามเวลาที่กำหนดเก็บค่าใช้จ่าย 100%
2.การเปลี่ยนแปลงการเข้าพัก โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนวันเข้าพักเดิม โดยการเลื่อนวันจะขึ้นอยู่กับห้องว่าง ณ วันที่ต้องการเลื่อนใหม่
** ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดกิจกรรม หรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้

SIGN IN YOUR ACCOUNT TO HAVE ACCESS TO DIFFERENT FEATURES

CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

^
TOP