ทัวร์เนปาล ท่องเที่ยวเนปาล

 

ทัวร์เนปาล ชมดินแดนที่งดงาม ด้วยต้นแบบศิลปะ และวัฒนธรรม เอกลักษณ์ทางศิลปะ แห่งหุบเขากาฐมาณฑุ สักการะ วัดสวยมภูนาท เป็นเจดีย์ที่ยิ่งใหญ่ แห่งหนึ่งในโลก กล่าวกันว่ามีอายุกว่า 2,500 ปี ชมพระราชวังกาฐมัณฑุ หอพสันตปุร์ ชม หนุมานดอร์กา วัดเทพตาเลจู TALEJU TEMPLE เป็นวัดที่สร้างด้วยศิลปะเนปาลโบราณ.....

รายการทัวร์เนปาล ท่องเที่ยวเนปาล

บทความท่องเที่ยวเนปาล ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยเนปาล

    กำลังปรับปรุงรายการ
“บริการท่องเที่ยวคุณภาพ เพื่อความสุขของลูกค้าของเรา”
TOP