ทัวร์เนปาล ท่องเที่ยวเนปาล

 

ทัวร์เนปาล ชมดินแดนที่งดงาม ด้วยต้นแบบศิลปะ และวัฒนธรรม เอกลักษณ์ทางศิลปะ แห่งหุบเขากาฐมาณฑุ สักการะ วัดสวยมภูนาท เป็นเจดีย์ที่ยิ่งใหญ่ แห่งหนึ่งในโลก กล่าวกันว่ามีอายุกว่า 2,500 ปี ชมพระราชวังกาฐมัณฑุ หอพสันตปุร์ ชม หนุมานดอร์กา วัดเทพตาเลจู TALEJU TEMPLE เป็นวัดที่สร้างด้วยศิลปะเนปาลโบราณ.....

รายการทัวร์เนปาล ท่องเที่ยวเนปาล

บทความท่องเที่ยวเนปาล ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยเนปาล

“บริการท่องเที่ยวคุณภาพ เพื่อความสุขของลูกค้าของเรา”
TOP