มนต์ขลังและความยิ่งใหญ่ของ นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

มนต์ขลังและความยิ่งใหญ่ของ นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

มนต์ขลังและความยิ่งใหญ่ของ นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

นครวัด เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ที่สำคัญของประเทศกัมพูชา เป็นหมู่ปราสาทและเป็นศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่มากถึง 200,000 ตารางเมตร ตัวปราสาทสูง 60 เมตร ยาว 100 เมตร นครวัด สร้างในสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 (คศ.1113-1150) ในช่วงต้นคริสต์วรรษที่ 12 นครวัดสร้างตามความเชื่อทางศาสนาของผู้สร้างในขณะนั้น ได้รับอิทธิพลจากศาสนาความเชื่อถึง 2 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาฮินดูและศาสนาพุธในตอนท้าย ผังการสร้างปราสาทนครวัดเป็นแบบภูเขา มีระเบียงคดที่มีภาพสลัก การสร้างปราสาทในลักษณะนี้แสงดงถึงพระสุเมรุ ตามความเชื่อเป็นสถานที่ที่สถิตของเทพและเทวดา ส่วนด้านนอกมีคูน้ำและกำแพงล้อม ตรงกลางของปราสาทคือ พระปรางค์ที่มีทั้งหมด 5 ยอด ปราสาทนครวัดจะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกซึ่งแตกต่างจากปราสาทอื่นๆ ทัวร์นครวัด ทัวร์แนะนำ น่าไปเที่ยวชม

ทัวร์กัมพูชา นครวัด

ทัวร์กัมพูชา นครวัด

ทัวร์กัมพูชา นครวัด

ทัวร์กัมพูชา นครวัด

ทัวร์กัมพูชา นครวัด

ปราสาทนครวัด เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของกัมพูชา ที่สำคัญไม่ไกลจากบ้านเรามาก การเดินทางก็ง่าย สะดวกสบายมากขึ้น ครั้งหนึ่งต้องหาโอกาสไปสัมผัสมนต์ขลังด้วยตัวเองนะคะ 

ค้นหา : นครวัด ทัวร์เอเชีย ทัวร์กัมพูชา^
TOP