น้ำตกหูโขว่ มหัศจรรย์ธรรมชาติ

น้ำตกหูโขว่ มหัศจรรย์ธรรมชาติ

มหัศจรรย์ธรรมชาติ น้ำตก “หูโข่ว” ในมณฑลชานซี

น้ำตกหูโข่วเป็นจุดชมวิวระดับชาติและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับชาติ 4A ตั้งอยู่ทางตะวันตกของเมืองหูโข่ว มณฑลอี้ฉวน มณฑลหยานอันซีอานมณฑลส่านซี และอยู่ทางตะวันออกใกล้กับเมืองหูโข่ว เมืองหลินเฟิน มณฑลซานซี ทั้งสองจังหวัดมีจุดชมวิวและขายตั๋วแต่ละแห่ง น้ําตกหูโข่วเป็นน้ําตกที่ใหญ่เป็นอันดับสองของจีนและน้ําตกสีเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก แม่น้ําเหลืองไหลมาที่นี่ กําแพงหินทั้งสองด้านสูงชัน และปากแม่น้ําก็แคบเหมือนหูโข่ว น้ําตกหูโข่วจึงถูกเรียกว่าน้ําตกหูโข่ว น้ําในตอนต้นของน้ําตกแม่น้ําเหลืองมีน้ํากว้าง 300 เมตร และภายในระยะทางไม่ถึง 500 เมตร บีบอัดเป็นความกว้าง 20- 30 เมตร แม่น้ํา 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถูกเหยียบจากหน้าผาสูงมากกว่า 20 เมตร ก่อให้เกิดกลิ่นอายของแม่น้ําเหลืองพันล้านหม้อเก็บ

 
ภาพความงดงามตามธรรมชาติของน้ำตก “หูโข่ว” ทางภาคเหนือของประเทศจีน ดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักถ่ายภาพ วันละหลายพันคน ไปเยือนอำเภอจี้เสียน ในมณฑลชานซี
เสียงคำรามของสายน้ำที่ไหลทะลักลงจากหน้าผาสูงกว่า 30 เมตร ทำให้เกิดทัศนียภาพมหัศจรรย์ของน้ำตกและเกาะแก่ง ทอดยาวไปไกลหลายร้อยเมตร ความงดงามของน้ำตกหูโข่ว ถูกโจษขานกันปากต่อปากจากผู้ที่เคยไปสัมผัส และปัจจุบันมีผู้คนต่างถิ่นไปเยือนมากกว่า 3,000 คนในแต่ละวัน

ทัวร์น้ำตกหูโขว่ ทัวร์แกรนด์แคนย่อนยูฉาโกว ทัวร์เหยียนอัน ทัวร์ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน สามารถชมโปรแกรมได้ที่ https://www.planetworldwide.com/Xian-Hukou-waterfall-1040.html

ค้นหา : ทัวร์จีน ทัวร์น้ำตกหูโขว่ ทัวร์แกรนด์แคนย่อนยูฉาโกว ทัวร์เหยียนอัน ทัวร์ลั่วหยาง ทัวร์ซีอานทัวร์แนะนำ

Advertise


^
TOP