ทะเลสาบเกลือฉาข่า Chakha Salt Lake

ทะเลสาบเกลือฉาข่า Chakha Salt Lake

ทะเลสาบเกลือฉาข่า(茶卡鹽湖) เป็นทะเลสาบเกลือ 1 ใน 4 ของมณฑลชิงไห่ และเป็นทะเลสาบเกลือเพียงหนึ่งเดียวที่พัฒนาขึ้นเพื่อการท่องเที่ยว ด้วยความหนาแน่นของเกลือทำให้พื้นน้ำ(เกลือ) มีความใสดุจดั่งกระจกจนได้รับฉายาว่าเป็นกระจกแห่งท้องฟ้า(天空之境)

ทะเลสาบเกลือฉาข่าที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองฉาข่า เขตอูหลาน เมืองปกครองตนเองชนชาติมองโกลและทิเบตไห่ซี มณฑลชิงไห่ คือทะเลสาบน้ำเค็มที่รวมทั้งของแข็งและของเหลวไว้ด้วยกัน ในเวลาที่อากาศสดใส พื้นผิวของทะเลสาบแห่งนี้ดูเหมือนกับกระจกเงา เนื่องจากทะเลสาบแห่งนี้เป็นทั้งทะเลสาบสำหรับการผลิตเกลือและการท่องเที่ยว เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศให้เข้าเที่ยวชมจำนวนมาก
ทะเลสาบเกลือฉาข่าเป็นแหล่งเกลือที่มีอายุยาวนานกว่า 3,000 ปี น้ำในทะเลสาบมีปริมาณเกลือจำนวนมาก ตกผลึกตามธรรมชาติเป็นพื้นผิวทะเลสาบสีขาวหนึ่งผืน ท้องฟ้า ก้อนเมฆและภูเขาที่อยู่ฝั่งตรงข้ามสะท้อนเป็นเงาบนทะเลสาบอันงดงามมาก นักท่องเที่ยวยังสามารถเดินไปบนพื้นผิวทะเลสาบเพื่อชมและถ่ายภาพเงาสะท้อนของตนเองราวกับกระจกเงาท้องฟ้า นอกจากนี้ภายในเขตท่องเที่ยวนี้ยังมีรูปปั้นเกลือแกะสลักให้ชื่นชมอีกด้วย อีกทั้งยังสามารถนั่งรถไฟขบวนเล็กไปในส่วนลึกของทะเลสาบเกลือเพื่อชมวิว
 
ทัวร์เส้นทางสายไหม ตุนหวง ภูเขาสลับสายรุ้ง จางเย่ ชิงไห่  สถานที่ท่องเที่ยวน่่าสนใจ ชมโปรแกรมทัวร์ได้ที่  https://www.planetworldwide.com/Dunhuang-Zhangye-Qinghai-1299.html

 

ค้นหา : ทัวร์เส้นทางสายไหม ตุนหวง ภูเขาสลับสายรุ้ง จางเย่ ชิงไห่ ทะเลสาบเกลือฉาข่า ภูเขาฉีเหลียน ทัวร์จีนทัวร์แนะนำ

Advertise


^
TOP