สุสานฮั่นหยางหลิง

สุสานฮั่นหยางหลิง

สุสานฮั่นหยางหลิง (漢陽陵 Han Yang Ling) เป็นสุสานประจำรัชกาลของพระเจ้าฮั่นจิ่งตี้(漢景帝) จักรพรรดิลำดับที่สี่แห่งราชวงศ์ฮั่น เป็นสุสานที่ฝังพระศพร่วมกันของจักรพรรดิหลิวฉี่(Liu Qi) แห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันตกและจักรพรรดินีหวัง(Wang)ในสุสานเดียวกันและถ้ำต่างๆ ตั้งอยู่บนที่ราบเสียนหยางทางตอนเหนือของหมู่บ้านจางเจียวังและหมู่บ้านเฮ้วโกว เมืองเจิ้นหยางอำเภอเหวยเฉิง เมืองเสียนหยาง มณฑลส่านซี ในปัจจุบันสุสานทางตะวันออกสุดในบรรดาสุสานจักรพรรดิครอบคลุมเขตเหวยเฉิงของเมืองเสียนหยาง เมืองจิงหยางและเขตเกาหลิงของเมืองซีอาน จักรพรรดิฮั่นจิ่งสวรรคตในปี 141 ก่อนคริสต์ศักราช และอีก 15 ปี (126 ปีก่อนคริสตกาล) พระมเหสีก็สวรรคต และทั้งสองก็ถูกฝังไว้ด้วยกันในสุสานฮั่นหยาง สุสานฮั่นหยางได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยพิทักษ์โบราณวัตถุทางวัฒนธรรมแห่งชาติชุดที่ 5 ในปี.ศ 2001 (รวมถึงสุสานจักรพรรดิฮั่นตะวันตก) สถาบันโบราณคดีซีอานขุดหลุมฝังศพมากกว่า 10 หลุมในปี ค.ศ.1998 ในปีค.ศ.2004 สถาบันโบราณคดีซีอานได้ขุดหลุมฝังศพ (บางส่วน) พร้อมกับสุสานฝังศพและอาคารบูชายัญในพื้นที่สุสาน ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์สุสานฮั่นหยางหลิงเสียนหยางได้ถูกจัดตั้งขึ้นบนพื้นที่เดิมเพื่อคุ้มครองและเยี่ยมชม

สุสานฮั่นหยางหลิง(漢陽陵) ได้รับการยกย่องว่า ใช้นโยบาย"ปกครองแบบไม่ปกครอง(與民休息政策)"ต่อพสกนิกรของพระองค์ และได้รับสมญาว่า สุสานแห่งความสุขยุคราชวงศ์ฮั่นตะวันตก ผู้ทรงใช้นโยบาย"ผ่อนพักราษฎร" จักรพรรดิในสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตกอยู่ในยุคที่ไพร่ฟ้าข้านิกรต่างมีความสุข สิ่งที่น่าสนใจ คือ หุ่นแต่ละตัวจะเปื้อนรอยยิ้มบนใบหน้า แสดงออกถึงความสุขแห่งยุคสมัย "เหวินจิ่ง" (文景之治)
ความสุขและความเจริญแห่งยุคสมัย ได้ปรากฏโฉมออกมาให้เห็นสู่สายตาสาธารณชนอย่างเป็นทางการ เมื่อปลายปีค.ศ.1999 โดยมีการขุดค้นพบสุสานของพระองค์โดยบังเอิญ ในระหว่างการเตรียมพื้นที่เพื่อสร้างสนามบินเสียนหยางครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ถึง 20 ตร.กม. เอกลักษณ์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับฮั่นหยางหลิง คือ กองทัพสัตว์ ดินเผา เช่น สุกร แกะ แพะ สนุข ไก่ ถูกฝังเรียงแถวไว้อย่างเป็นระเบียบเช่นเดียวกับกองทหารและข้าทาสขององค์จักรพรรดิ
เอกลักษณ์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับสุสานฮั่นหยางหลิง คือ กองทัพหุ่นทั้งบุรุษ ขันที และสตรี ที่มีขนาดเล็กเพียงประมาณ 62 ซม. ตุ๊กตาแต่ละตัวผลิตขึ้นโดยใช้แม่พิมพ์แทนการปั้นมือแบบราชวงศ์ฉิน ที่ยุคสมัยห่างกันเพียงไม่นาน ที่น่าศึกษาคือ มีการตกแต่งทำลวดลาย มีแขนเป็นไม้ สามารถหมุนได้มีเสื้อผ้าอาภรณ์ เกาะหนัง เครื่องประดับต่าง ๆ อย่างเหมือนจริง แต่น่าเสียดายที่ไม่สามารถเหลือมาให้เห็นในปัจจุบัน คงสภาพเป็นตุ๊กตาเปลือยไร้แขนอย่างที่ปรากฎ
 
ทัวร์ซีอาน ทัวร์ส่านซี ทัวร์สุสานฮั่นหยางหลิง ทัวร์ซานเหมินเสีย สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย สามารถชมโปรแกรมได้ที่
 

ค้นหา : ทัวร์ซีอาน ทัวร์ส่านซี ทัวร์สุสานฮั่นหยางหลิง ทัวร์ซานเหมินเสีย ทัวร์จีนทัวร์แนะนำ

Advertise


^
TOP