ทัวร์อเมริกา อุทยานแห่งชาติ 13วัน
ทัวร์อเมริกา อุทยานแห่งชาติ 13วัน

ทัวร์อเมริกา อุทยานแห่งชาติ 13วัน

ทัวร์อเมริกา อุทยานแห่งชาติ 13วัน ทัวร์อเมริกา อุทยานแห่งชาติ 13วัน ทัวร์อเมริกา อุทยานแห่งชาติ 13วัน ทัวร์อเมริกา อุทยานแห่งชาติ 13วัน ทัวร์อเมริกา อุทยานแห่งชาติ 13วัน 10คืน บินภายใน 3 รอบ
รวมตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน
มีหัวหน้าทัวร์ไทย หัวหน้าทัวร์ไทย
ประกันอุบัติเหตุการเดืนทาง ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

Eva Airways
13วัน | 10คืน
แสดงราคา /วันเดินทาง

ทัวร์อเมริกา เที่ยวอุทยานแห่งชาติ

ทัวร์อเมริกาเที่ยวอุทยานแห่งชาติ
แสงสียามค่ำคืน แห่งเมืองลาสเวกัส
ชมความงามสง่าของอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน
ความมหัศจรรย์ของแอนทีโลปแคนยอน ดึงดูดใจช่างภาพทั่วโลกสีสันจากธรรมชาติ
อุทยานแห่งชาติเมซาเวอร์เดแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ของชาวอินเดียนแดงโบราณ
อุทยานแห่งชาติโคโลราโดแคนยอน อุทยานที่ไม่ควารพลาดกับวิวทิวทัศน์ของเทือกเขา
อนุสรณ์สถานแห่งชาติเขารัชมอร์ประติมากรรมแกะสลักบนหน้าผาของภูเขาหินแกรนิต

 

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 06/06/23 12:28 pm เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรแกรมการเดินทาง ทัวร์อเมริกา อุทยานแห่งชาติ 13วัน

วันแรก กรุงเทพฯ-ไทเป-ลอสแองเจลิส (พัก1คืน)

09.00 พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 แถว Q/Rเคาน์เตอร์สายการบินอีวาแอร์

12.20 ออกเดินทางสู่ ไทเป โดยเที่ยวบิน BR212

17.10 เดินทางถึงไทเป เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

19.20 ออกเดินทางสู่ลอสแอนเจลิส (Los Angeles)โดยเที่ยวบิน BR012

************** บินข้ามผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล ****************

16.10 เดินทางถึงลอสแองเจลิส(Los Angeles)หรือที่รู้จักในชื่อ แอลเอ (L.A.) เป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 2 ในสหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิงลอสแองเจลิสตั้งอยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ชื่อของลอสแองเจลิส มาจากคำว่า โลสอังเคเลส (Los ?ngeles) ในภาษาสเปน หมายถึงเทวดาหลายองค์ ซึ่งชื่อเมืองนั้นมีความหมายว่า เมืองแห่งเทพเช่นเดียวกับกรุงเทพ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พักโรงแรม Hilton LAX Airport หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้พักผ่อน 1 คืน เพื่อความสดใสสดชื่นพร้อมท่องเที่ยวในวันถัดไป

วันที่สอง ลอสแองเจลิส-บาร์สโตว์ เอาท์เลท-ลาสเวกัส

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร ของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลาสเวกัส (Las Vegas)โดยระหว่างทางแวะ Tanger Barstow Factory Outlet ที่ใหญ่ที่สุด ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าราคาตรงจากโรงงาน พบกับร้านขายเสื้อผ้าดังๆ อาทิเช่น Polo Ralph Lauren,Coach, Ray Ban,Tommy Hilfiger,GAp,Guess,AmericanEagleOutfitters,Timberland,Banana Republic,Calvin Klein,Samsonite

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองลาสเวกัส ซึ่งตั้งอยู่ในมลรัฐเนวาดามีฉายาว่าเมืองคนบาป (Sin City)โดยเป็นเมืองที่เจริญเติบโตขึ้นมาจากกิจการการพนัน เป็นแม่เหล็กแรงดึงดูดหลักให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเมืองที่มีโรงแรมสุดหรูหราอลังการทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พักโรงแรม Monte Carlo Resort and Casino หรือเทียบเท่า

หัวหน้าทัวร์ นำท่านเดิน ชมแสงสียามค่ำคืนของเมืองลาสเวกัส ที่เป็นบรรยากาศอันแท้จริงของแหล่งคาสิโนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อาทิ น้ำพุดนตรีโรงแรมเบลลาจิโอ, โชว์โจรสลัด Treasure Island,เวนิสจำลองและน้ำพุเทียมแห่ง โรงแรมเวเนเชี่ยนแอนด์พาลาซโซ โรงแรมและคาสิโนระดับห้าดาวแห่งลาสเวกัส ภายในโรงแรมตกแต่งเพดานโดยการวาดเป็นลายท้องฟ้า และมีลำคลองแบบเวนิสอยู่กลางโรงแรม หรือศึกษากลยุทธ์พร้อมลองเสี่ยงโชคกับเกมส์การพนันในรูปแบบต่าง ๆ ตามสไตล์ที่คุณถนัด อาทิเช่น แบล็คแจ็ค สล็อตแมชชีน รูเล็ต ณ บ่อนคาสิโนหรูหราที่เปิดต้อนรับท่านตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมใหญ่หรือเล็กก็ตาม (กฏหมายในสหรัฐอเมริกา ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีเล่นคาสิโนโดยเด็ดขาด กรุณาปฏิบัติตามกฏโดยเคร่งครัด)

วันที่สาม ลาสเวกัส-อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเที่ยวชม เมืองลาสเวกัส (Las Vegas) จากนั้นเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน เซาท์ ริม(South Rim Grand Canyon National Park)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย ชมความงามสง่าของ อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน เซาท์ ริม(South Rim Grand Canyon National Park) ซึ่งเกิดขึ้นโดยอิทธิพลของแม่น้ำโคโลราโด ไหลผ่านที่ราบสูงทำให้เกิดการสึกกร่อน พังทะลายของหินเป็นเวลา 225 ล้านปีมาแล้วเดิมทีแม่น้ำโคโลราโดมีสภาพเป็นลำธารเล็ก ๆ ที่ไหลคดเคี้ยวไป ตามที่ราบกว้างใหญ่ที่อยู่ ระดับเดียวกับน้ำทะเล ต่อมาพื้นโลกเริ่มยกตัวสูงขึ้น อันเนื่องมาจาก แผ่นดินไหว แรงดัน และ ความร้อนอันมหาศาลภายใต้พื้นโลกที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปและกลายเป็นแนวเทือกเขากว้างใหญ่ การยกตัวของแผ่นดินทำให้ทางที่ลำธารไหลผ่านลาดชันขึ้นและทำให้น้ำไหลแรงมากขึ้น พัดเอาทราย และ ตะกอนไปตามน้ำ เกิดการกัดเซาะลึกลงไปทีละน้อยในเปลือกโลก

นำท่านชมความงามของแกรนด์แคนยอน ณ จุดชมวิว อื่นๆ ที่สวยงาม อาทิ Yavapai Point,Desert View,Watchtower นำท่านชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ที่แกรนด์แคนยอน ชมแสงของพระอาทิตย์ค่อยๆอ่อนลง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พักโรงแรม Holiday Inn Express หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ แกรนด์แคนยอน-Route66-แอนทีโลป-Horseshoe Bend-เพจ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านผ่าน เส้นทาง Route 66 ถนนไฮเวย์สายประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา(Historic Route 66) ระหว่างทางผ่านชมอาคารเตี้ยๆปั้มน้ำมันเก่าโมเต็ลและร้านอาหารท่ามกลางทะเลทรายเวิ้งว้างแบบที่เราเคยเห้นกันตามภาพยนตร์หลายเรื่อง

เดินทางสู่แอนทีโลปแคนยอน(Antelope Canyon)เป็นสถานที่นักท่องนิยมท่องเที่ยวและถ่ายรูปมากที่สุดทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา Antelope Canyonเกิดจากการกัดเซาะของหินทรายหลักๆคือจากน้ำ ในช่วงน้ำท่วม น้ำที่ไหลเข้าช่องหินแคบๆ ทำให้เกิดการกัดเซาะขึ้นเป็นลวดลาย ริ้ว สวยงาม มี Upper Antelopeกับ Lower Antelope แต่ที่นิยมไปเที่ยวคือ Upper Antelope นำท่านชมความมหัศจรรย์ของ แอนทีโลปแคนยอน หุบเขาที่อันตรายที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งดึงดูดใจช่างภาพทั่วโลก เพราะสีสันจากธรรมชาติซึ่งเกิดจากการตกกระทบของแสงอาทิตย์ที่สาดส่องผ่านช่องแคบ สะท้อนกับสีของชั้นหิน Navajo Sandstoneเกิดเป็นความสวยงามสุดประทบใจแก่ทุกสายตา อิสระให้ท่านเก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่Horseshoe Bend ซึ่งเป็นส่วนโต้งของแม่น้ำ Corolado คล้ายกับเกือกม้า น้ำเป็นสีเขียวเข้มเหลือบน้ำเงิน ประกอบกับทัศนียภาพสวยงามมาก นำท่านเดินทางสู่ เมืองเพจ(Page)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พักโรงแรม Holiday Inn Page หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า เพจ-หุบเขาโมนูเมนต์-อุทยานแห่งชาติเมซาเวอร์เด

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ หุบเขาโมนูเมนต์ (Monument Valley) ตั้งอยู่ที่เส้นเขตแดนระหว่างรัฐยูทาห์กับรัฐแอริโซนาทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกา ชื่อหุบเขามีที่มาจากแท่งหินค้ำ ขนาดมหึมา ซึ่งกระจัดกระจายอยู่บนที่ราบไม้พุ่มอันแห้งแล้ง ภูมิภาคแถบนี้เต็มไปด้วยแท่งหินหรือซากหินที่หลงเหลือจากการสึกกร่อน นักธรณีวิทยาเรียกแท่งหินลักษณะดังกล่าวนี้ว่า โมนูเมนต์ (โมนูเมนต์) ซึ่งมีลักษณะคล้ายสิ่งก่อสร้างจากฝีมือมนุยษ์เช่น ตึกสูง หินแท่งรูปร่างแปลกตาจำนวนมากเหล่านี้ถูกเรียกขานว่า"หินรูปประสาท"ซึ่งเป็นแท่งหินที่มีลักษณะยอดราบ หรือเรียกอีกอย่างเนิน "เมซา" (mesa) สูงกว่า 300 เมตร และด้านบนมีหินคล้ายใบเสมาปรากฏอยู่ นอกจากนี้ยังมี หินรูปถุงมือ ซึ่งมีลักษณะเป็นเนินยอดป้านดูคล้ายนิ้วมือทั้งสี่ ไม่ไกลมีแท่งหินรูปแม่ไก่ในรัง ถัดมาเป็นเนินยอดบ้านเมอร์ริค และ"เนินยอดบ้านมิตเชลและมีหินรูปแม่อธิการ"และ"หินแม่ชีทั้งสาม"ซึ่งทั้งสองเนินเป็นหินที่สูงที่สุดในกลุ่มแท่งหิน สูงกว่า 245 เมตร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชม อุทยานแห่งชาติเมซาเวอร์เด (Mesa Verde National Park) เป็นอุทยานที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในอุทยานจะเป็นหน้าผาขนาดใหญ่ ซึ่งเคยเป็นที่พักอาศัยของคนโบราณได้สร้างบ้านเรือนจากหน้าผาเป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นโบราณสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกา และยังถือว่าเป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ของชาวอินเดียนแดงโบราณ เผ่าปัวโบล (Pueblos)ซึ่งได้อาศัยหน้าผาถ้ำแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยในสมัยโบราณอีกด้วยและยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดย ยูเนสโก้ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พักโรงแรม Holiday Inn Express Mesa Verde – Cortez หรือเทียบเท่า

วันที่หก อุทยานแห่งชาติเมซาเวอร์เด-อุทยานแห่งชาติอาร์เชส-อุทยานแห่งชาติโคโลราโด แคนยอน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติสะพานหินโค้ง หรือ อุทยานแห่งชาติ อาร์เชส (Arches National Park)ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐยูทาห์เขตอุทยานแห่งชาติหินโค้งมีเนื้อที่ 300 ตารางกิโลเมตร หรือ 187,500 ไร่มีสะพานหินโค้งมากกว่า 200 แห่ง สะพานหินโค้งแลนด์สเคปยาวกว่า 89 เมตร เป็นสะพานหินโค้งที่ยาวที่สุดในโลกแต่ช่วงสะพานมีช่วงเปราะบางมาก มีช่วงหนาเพียง 1.8 เมตร เชิงสะพานเป็นหินทรายยื่นออกจากหินโผล่ขรุขระ เหนือพื้นหุบผาชันด้วยความสูงประมาณ 30 เมตร มีสะพานหินโค้งเดลิเคต ซึ่งสะพานแห่งนี้ สูงโดดเด่นเหนือของแอ่งหินขนาดใหญ่ ตัวสะพานสูงเท่าตึก 7ชั้น เป็นจุดเด่นของอุทยานแห่งนี้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติโคโลราโด แคนยอน (Colorado National Monument Canyon)เป็นป่าสนที่ราบสูงและเป็นพื้นที่ของทะเลทราย และยังเป็นอีกหนึ่งแคนยอนที่ได้รับการจัดอันดับได้ขึ้นทะเบียนเป็นแกรนด์แลนสเคป(Grandlandscapes)ของอเมริกาตะวันตก เป็นอีกหนึ่งอุทยานที่ไม่ควารพลาด วิวทิวทัศน์ของเทือกเขาและยังเป็นอุทยานที่ ท่านอาจมีโอกาสได้พบกับสัตว์ท้องถิ่นมากมายเช่นนกเหยี่ยวแดง นกอินทรีทอง นกกาเหว่า นกทะเลทราย แกะ และหมาป่า เป็นต้น ชม ผาหินแดง (Red Rock Canyon)อิสระให้ทุกท่านได้บันทึกภาพของความสวยงามผาแดง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พักโรงแรม Holiday Inn Express & Suites Grand Junction หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด โคโลราโด แคนยอน-อุทยานแห่งชาติแม่น้ำขาว-เดนเวอร์-บินภายใน-แรพิดซิตี้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแม่น้ำขาว (White River National Forest)เพื่อนำท่านไปชม มารูน เบลล์ (Maroon Bells) เป็นทะเลสาบสีแดงม่วงธรรมชาติสมกับชื่อ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าถ่ายรูปที่สุดในเทือกเขาร็อกกี้ ตั้งอยู่ในแอสเพนแห่งรัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา ทะเลสาบ มารูน เบลล์ มักจะปรากฏสีของน้ำออกสีม่วงแดงน้ำตาล ซึ่งภาพของทะเลสาบแห่งนี้เป็นสิ่งที่ขายดีที่สุดในร้านขายของที่ระลึกของโคโลราโดอีกด้วย โดยสีม่วงแดงของทะเลสาบนั้นมาจาก หินโคลน ใต้ทะเลสาบ เป็นหินตะกอนมีลักษณะเนื้อละเอียด ประกอบด้วยทรายละเอียดและดินเหนียวปะปนกันจึงเกิดเป็นสีแดงน้ำตาลในตอนกลางวันเพราะน้ำใสจนเห็นพื้นดินใต้ล่าง และจะเกิดเป็นสีม่วงอมแดงในตอบเย็นพลบคล่ำ เมื่อแสงอาทิตย์เคลื่อนออกไป

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย เดินทางสู่ เมืองเดนเวอร์ (Denver) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของ รัฐโคโลราโด ตั้งอยู่บริเวณที่ราบสูง ทางทิศตะวันออกของเทือกเขาร็อกกี้ เดนเวอร์มีประชากรมากเป็นอันดับที่ 25 ของสหรัฐอเมริกา ชื่อเล่นของเดนเวอร์ คือ ไมล์ไฮซิตี้เนื่องจากตัวเมืองสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ1ไมล์ และเดนเวอร์ยังได้ชื่อทางประวัติศาสตร์ว่า Queen City of the Plainsเนื่องจากความสำคัญของอุตสาหกรรมการเกษตรของเมืองทำให้เรือรบสหรัฐอเมริกาหลายลำใช้ชื่อว่า USS Denver เพื่อเป็นการให้เกียรติเมืองนี้เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเดนเวอร์ (Denver International Airport)

17.15 ออกเดินทาง เมืองแรพิดซิตี้ โดยเที่ยวบินที่ UA 4760

18.31 เดินทางถึง เมืองแรพิดซิตี้ (Rapid City)เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของรัฐเซาท์ดาโคตาในสหรัฐอเมริกา และเป็นเคาน์ตีซีตของเพนนิงตันเคาน์ตี เมืองตั้งชื่อตาม แม่น้ำแรพิดครีก เมืองตั้งอยู่ทางตะวันออกของกลุ่มภูเขาแบล็กฮิลส์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Holiday Inn Rapid City – Rushmore Plaza หรือเทียบเท่า

วันที่แปด แลบพิส ซิตี้ -อนุสรณ์สถานแห่งชาติเขารัชมอร์-หอคอยปิศาจ - เชอริแดน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่อนุสรณ์สถานแห่งชาติเขารัชมอร์ (The Mount Rushmore National Memorial) เป็นประติมากรรมแกะสลักบนหน้าผาของภูเขาหินแกรนิต ชื่อเขารัชมอร์ ใกล้เมื่องคีย์สโตน,รัฐเซาท์ดาโกต้า,ประเทศสหรัฐอเมริกา แกะสลักโดยชาวเดนมาร์ก-อเมริกันชื่อGutzon Borglumและลูกชายของเขาชื่อ ลินคอล์น Borglum ประติมากรรมเป็นใบหน้าของอดีต ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาสูง 60 ฟุต (18 เมตร) 4 ท่าน ได้แก่ จอร์จ วอชิงตัน (1732-1799), โทมัส เจฟเฟอร์สัน (1743-1826) ทีโอดอร์ รูสเวล (1858-1919) และ อับราฮัม ลินคอล์น (1809-1865) อนุสรณ์สถานทั้งหมดครอบคลุมพื้นที่ 1,278.45 เอเคอร์ (5.17 ตารางกิโลเมตร) และอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 5,725 ฟุต (1,745 เมตร)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย เดินทางสู่ หอคอยปิศาจ(Devils Tower National Monument) อนุสรณ์สถานธรรมชาติ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ด้านธรณีวิทยาที่แปลกประหลาด เป็นแท่งหินลาวาที่ผุดขึ้นมาเหนือพื้นพิภพเมื่อ 60 ล้านปีที่แล้ว มีความสูงขนาด 260 เมตร เป็นลักษณะการก่อตัวของกองหินเป็นเนินร่องชัน ซึ่งเป็นที่ที่สูงที่สุดของธรรมชาติลักษณะ เดียวกันในสหรัฐฯ ชนอินเดียนแดงหลายเผ่ายึดถือหอคอยนี้เป็นสถานที่สักการะ นำท่านเดินทางสู่ เชอริแดน (Sheridan) เป็นเมืองเล็กๆ ที่ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปศุสัตว์ ตัดไม้ ถ่านหิน กาเกสรและโรงงานขนาดเล็กๆ เป็นส่วนใหญ่

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พักโรงแรม Holiday Inn Sheridan – Convention Centerหรือเทียบเท่า

วันที่เก้า เชอริแดน-เขื่อนบัฟฟาโล่ บิลล์-พิพิธภัณฑ์บัฟฟาโล่บิลล์-โคดี้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองโคดี้ (Cody) เมืองที่วีรชนของภาคตะวันตกผู้หนึ่ง คือ พันเอกบัฟฟาโล่ บิลล์ โคดี้ ได้ก่อตั้งขึ้นและมีรูปอนุสาวรีย์ตัวเขาที่กำลังขี่ม้าถือปืนอยู่ เขาเคยเป็นทั้งคนขี่ม้าด่วน เป็นทหาร และนักล่าควายป่าไบซัน เล่ากันว่าเขาสามารถล่าควายป่าไบซันถึง 5,000 ตัว ภายในปีครึ่งเท่านั้นเขามีเพื่อนเป็นผู้นำอินเดียนมากมายและฮอลลีวู้ดยังได้ทำภาพยนตร์ เกี่ยวกับประวัติชีวิตอันโลดโผนของเขาด้วยท่านจะได้ชมทัศนียภาพสองข้างทางเป็นภูเขาหินสีแดงสลับกับแคนยอนโชชอนเน่ เป็นภาพที่สวยงามประทับใจตลอดเส้นทาง

นำท่านชม เขื่อนบัฟฟาโล่ บิลล์ (Buffalo Bill’s Dam) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองโคดี้ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1905-1910 ในปีที่สร้างเสร็จเขื่อนนี้ได้สร้างสถิติเป็นเขื่อนที่สูงสุดในสมัยนั้น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์บัฟฟาโล บิลล์ (Buffalo Bill Center of the West)เป็นที่รวมพิพิธภัณฑ์ ด้วยกัน5 แห่ง คือ พิพิธภัณฑ์ Plains Indian แสดงถึงเรื่องราวของชีวิตชาวอินเดียน รวมถึงประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่า ประเพณีและวัฒนธรรมของพวกเขา,พิพิธภัณฑ์ศิลปะ Whitney Western,พิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ธรรมชาติ Draperแสดงถึงประวัติศาสตร์ธรรมชาติและนิเวศวิทยา ให้ท่านได้รู้จักเยลโลว์สโตนมากขึ้น,พิพิธภัณฑ์ Buffalo Billและพิพิธภัณฑ์อาวุธปืน Codyเป็นที่รวบรวมอาวุธปืนอเมริกันที่ใหญ่ที่สุดและครอบคลุมที่สุดในโลก มีอาวุธปืนมากกว่า7,000 ชิ้นภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เข้าสู่ที่พักโรงแรม Holiday Inn Codyหรือเทียบเท่า

วันที่สิบ โคดี้-โอลด์เฟธฟูล เกย์เซอร์-บ่อโคลนเดือด-เยลโล่สโตน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ เยลโลว์สโตน (Yellowstone National Park)อีกด้านหนึ่งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามของอุทยานแห่งชาติแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นบ่อน้ำพุร้อนแกรนด์พริสมาติคที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3ของโลก นำท่านชมบ่อน้ำร้อนแกรนด์พริสมาติค(Grand Prismatic Spring)บ่อน้ำร้อนที่ถูกค้นพบโดย เฟอร์ดินาน แวนเดอเวียร์ เฮย์เด้น นักธรณีวิทยาชาวอเมริกันในปี ค.ศ.1871 เป็นบ่อน้ำร้อนรายล้อมไปด้วยสีสันของสายรุ้งรอบบ่อซึ่งเกิดจากการทับถมของแบคทีเรียและพืชเซลล์เดียว เข้าชมอุทยานแห่งชาติเยลโล่สโตน(Yellow Stone National Park)อุทยานนี้ตั้งอยู่ในบริเวณมุมตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐไวโอมิง และเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของสหรัฐฯ มีอาณาบริเวณถึง 6 ล้านไร่ จัดเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีเนื้อที่ครอบคลุมถึง 3 รัฐ คือ รัฐไวโอมิง รัฐมอนทาน่า และรัฐไอดาโฮ่ เป็นแหล่งรวมของธรรมชาติทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นทะเลสาบ น้ำตก ซึ่งบางแห่งมีความสูงกว่าน้ำตกไนแองการ่าของแคนาดาถึงสองเท่า มีน้ำพุร้อน ซึ่งบางแห่งพ่นน้ำขึ้นมาทุกชั่วโมง มีความสูง 125-180 ฟุตรวมทั้งเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่านานาชนิด อาทิ กวางมูส (Bull Moose),กวางเอลค์ (Bull Elk),กวาง Pronghorn,หมีสีน้ำตาลขนาดยักษ์พันธุ์กริซลี่ย์ (Grizzly Bear) รวมถึงนกน้ำนานาชนิด นำท่านชมโอลด์เฟธฟูล เกย์เซอร์ (Old Faithful Geyser)น้ำพุร้อนที่สามารถพุ่งสูง ได้กว่า 100-200 เมตรและจะพุ่งออกมาทุก40 ถึง120นาที

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย เข้าชม บ่อโคลนเดือด หรือ(Mud Volcano)ณ เวิ้งผา บริเวณที่เคยเป็นปากปล่องภูเขาไฟ บ่อโคลนนี้จะเดือด และมีฟองผุดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอุณหภูมิโดยเฉลี่ยภายในบ่อประมาณ184 ฟาเรนต์ไฮต์ หรือ ประมาณ 83เซลเซียส ชมความงามของบริเวณที่เรียกว่า Artist Point ซึ่งเป็นจุดที่หน้าผามีสีสันสวยงาม และมีน้ำตกที่สวยงามอยู่ 2 แห่งคือ น้ำตกอัพเพอร์ฟอลส์ และน้ำตกโลเวอร์ฟอลส์ นำท่านชม แกรนด์แคนยอนแห่งเยลโลว์สโตน (Grand Canyon of Yellowstone)หุบเหวที่เกิดจากการแยกตัวของพื้นโลก อันมีสาเหตุจากภูเข้าไฟระเบิด การเคลื่อนตัวของน้ำแข็ง ในยุคที่น้ำแข็งละลาย จึงทำให้ปัจจุบันนี้แม่น้ำเยลโล่ว์สโตนไหลผ่านกว่า 38 กิโลเมตรนำท่านชมความงดงามของแม่น้ำเยลโลว์สโตน (Yellowstone River) เป็นหนึ่งในสาขาของ แม่น้ำมิสซูรี่ มีความยาวประมาณ 1,114 กิโลเมตร นอกจากนี้ผิวน้ำบริเวณน้ำตกนั้นจะถูกเคลือบด้วยน้ำแข็ง สลับไปด้วยสีสันสวยงามของผาหินสีแดงแกมน้ำตาลที่เต็มไปด้วยสีขาวของหิมะที่ค้างอยู่ตามซอกชั้นหลืบผา และสีเขียวเข้มเกือบดำของป่าสน นำท่านชมบ่อน้ำพุร้อนนอริส (Norris Geyser Basin)บ่อน้ำพุร้อนที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดและเปลี่ยนแปลงบ่อยที่สุดในอุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตนที่มีความยาวประมาณ3.6กิโลเมตร ซึ่งทุกท่านจะได้เดินชมบ่อน้ำพุร้อน Porcelianและบ่อน้ำพุร้อน Backที่อยู่ในเขตบ่อน้ำพุร้อนนอริสซึ่งท่านจะได้เห็นทัศนียภาพอัน งดงามทางธรรมชาติที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Holiday Inn West หรือเทียบเท่า

วันที่สิบเอ็ด เยลโลว์สโตน-บอสแมน-ลอสแองเจลิส-สนามบิน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 นำท่านเดินทางสู่ เมืองบอสแมน (Bosman) เพื่อไปยังสนามบินโบซแมน (Bozeman Yellowstone International Airport) รับประทานอาหารกลางวันภายในสนามบิน

13.00 ออกเดินทางสู่ นครลอสแองเจลิส โดยเที่ยวบิน UA684

14.44 เดินทางถึงนครลอสแองเจลิส (Los Angeles) นำท่านนั่งรถผ่านชมเมืองลอสแองเจลิส ชมย่านฮอลลี่วู้ด ชมรอยมือ รอยเท้าของดาราดัง บริเวณโรงภาพยนตร์ไชนีส เธียร์เตอร์ ตั้งอยู่ย่าน Hollywood Boulevard ถนนแห่งโลกมายา ซึ่งบนฟุตบาทของถนน จะมีชื่อสลักของดาราชื่อดังบนดาวสีทอง และยังเป็นสถานที่ซึ่งนิยมใช้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์หลายๆเรื่อง นำท่านเดินทางสู่ เดอะโกรฟ(The Grove) แหล่งช้อปปิ้ง สุดคูลอีกแห่งหนึ่งของแอลเอที่เต็มไปด้วยร้านเสื้อผ้า และสินค้าแบรนด์เนม มากมาย รวมถึงร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ นับว่าเป็นแหล่งรวมความบันเทิงที่ต้องไม่พลาดที่จะแวะมาเยือน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ออกเดินทางสู่สนามบิน

วันที่สิบสอง ลอสแองเจลิส-ไทเป

00.30ออกเดินทางสู่ ไทเป โดยเที่ยวบิน BR015

************** บินข้ามผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล **************

วันที่สิบสาม ไทเป – กรุงเทพฯ

05.40 เดินทางถึง ไทเป เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

08.25 ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ BR211

11.10 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

**************

หมายเหตุสำคัญ การจองทัวร์ ช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ โรคโควิด-19

หมายเหตุสำคัญ

1. การเดินทางทัวร์ต่างประเทศและในประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติของโรคโควิด-19 เนื่องด้วยมาตรการเกี่ยวกับควบคุมโรคโควิด-19 ของแต่ละประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาจส่งผลให้ สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งปิด รถไฟหยุดบริการ เรือสำราญหยุดบริการ หากเกิดกรณีดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. กรณีลูกค้าป่วยเป็นโควิค-19 ระหว่างทัวร์ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาต่าง ๆ รวมทั้งค่าโรงแรมในการกักตัว ด้วยตัวท่านเอง / เนื่องจากทัวร์เป็นลักษณะเหมาบริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ ทั้งนี้บริษัทฯ จะช่วยประสานงานต่าง ๆให้เรียบร้อย *ประกันการเดินทาง ของบริษัทฯ จัดทำให้ จะเป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น ไม่รวมประกันสุขภาพ และโรคประจำตัว ไม่รวมค่าโรงแรมในการกักตัว Hotel/Home isolation ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจ Fit to Fiy ATK RT-PCR และ PCR

โดยการเบิกประกันอุบัติเหตุจะต้องรักษาโดยโรงพยาบาล คลินิก มีใบเสร็จ และใบรับรองแพทย์ เท่านั้น ทั้งนี้การพิจารณาการเอาประกัน เป็นไปตามกรมธรรม์ บริษัทประกันภัย จะเป็นผู้พิจารณาเท่านั้น บริษัทฯ ไม่ได้รับผิดชอบในส่วนนี้

ลูกค้าได้อ่าน และรับทราบหมายเหตุสำคัญนี้ เพื่อความเข้าใจตรงกัน ก่อนการตัดสินใจซื้อทัวร์จากบริษัทฯ

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

1.ชำระเงินมัดจำท่านละ 60,000 บาท
2.ชำระเงินส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินและสำเนาหน้าหนังสือเดินทางมายังบริษัทฯ

การยกเลิก
กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกการเดินทาง นับตั้งแต่วันที่บริษัททัวร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า
ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้ผู้ชำระเงินมัดจำภายใน 15 วันทำการ
- เอกสารการรับเงินคืน สำเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจำพร้อม เซ็นรับรองสำเนา
- สำเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจำ (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจำเท่านั้น)
กรณีผู้เดินทางยกเลิกการเดินทางเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สามารถเดินทางได้
ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่กรุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย
- เอกสารการรับเงินคืน สำเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจำพร้อม เซ็นรับรองสำเนา
- สำเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจำ (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจำเท่านั้น)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 - 59 วัน หักค่าใช้จ่าย 30,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วัน หักค่าใช้จ่าย 60,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์

อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class)สายการบิน และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุในรายการ
2.ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ชั้นประหยัด (Economy Class)สายการบิน และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุในรายการ
3.ค่าพาหนะที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ
4.ค่าทิปพนักงานขับรถ
5.ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
7.โรงแรมที่แคนาดาและสหรัฐอเมริกา ไม่มีบริการห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน จำเป็นต้องจองเป็นห้องพัก 2ห้องเท่านั้น
8.หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
10.น้ำดื่มระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง
11.ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท
12.และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการเดินทาง วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
13.ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
14.ส่วนกระเป๋าใบเล็ก สำหรับถือขึ้นเครื่อง (Baggage) น้ำหนักไม่ เกิน 7กิโลกรัม

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง
2.ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาท่านละ 8,500.- และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกที่ศูนย์ยื่นวีซ่า
3.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์วันละ 100 บาท ต่อท่าน
4.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
5.ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจากพวกมิจฉาชีพ กรุณาดูแลและยกกระเป๋าเดินทางด้วยตัวเอง

หมายเหตุ

1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบินการนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ
สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษา ผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากที่สุด
2.เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืนใน กรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นๆ ที่ทางทัวร์จัดให้
3. รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากทางบริษัท ฯ และทางต่างประเทศ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งกับสายการบิน
และโรงแรมที่พักรวมถึงร้านอาหารและเมนูอาหาร อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะปรับเปลี่ยนแปลงได้ตามความ เหมาะสม
4.หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงิน ค่าทัวร์ที่ท่านชำระแล้ว
5. หากวันเดินทางหนัง สือเดินทางของท่านชำรุด (อาทิ ขาด เปียกน้ำ) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี

*การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

กรณีลูกค้าใช้ตั๋วเครื่องบินกับบริษัทฯ จะเป็นตั๋วหมู่คณะ ตั๋วโปรโมชั่นพิเศษ การจัดที่นั่งจะเป็นโซนกรุ๊ปจะอยู่ช่วงท้ายลำของเครื่องบิน สายการบินเป็นผู้จัดที่นั่งให้ บริษัทฯ จะทำการรีเควส สายการบินตามที่ลูกค้าต้องการ แต่ไม่สามารถการันตีที่นั่งได้ เนื่องจากหลายสายการบินแยกขายที่นั่งเพิ่มจากราคาตั๋วเครื่องบิน
หากลูกค้าต้องการนั่งแถวหน้าๆ หรือหน้าสุด จำเป็นต้องซื้อที่นั่งเพิ่ม หรือใช้ตั๋วเครื่องบินเดี่ยวแทนตั๋วกรุ๊ป ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่รวมในค่าทัวร์ *ราคาที่นั่งจะสามารถซื้อได้หลังจากการออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หลังจากซื้อที่นั่งแล้วจะไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ ราคาที่นั่งจะทราบ ณ วันที่ซื้อที่นั่งขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ

ช่วงเวลาต่อเครื่องบินระหว่างประเทศ และในประเทศ ลูกค้าต้องตรวจสอบเวลาเรียกขึ้นเครื่องให้ถูกต้อง เนื่องจากสายการบินไม่มีประกาศการเรียกขึ้นเครื่อง หากลูกค้าตกเครื่อง ขึ้นเครื่องไม่ทัน ลูกค้าต้องชำระการซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่เอง บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในส่วนนี้

*กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตั๋วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน รวมทั้งการเปลี่ยนเวลาบิน ยกเลิกเที่ยวบินเกิดจากสายการบิน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

*การบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบัส ..เป็นการบริการที่บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณีค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

*กรณีที่ท่านแพ้อาหาร แพ้ส่วนผสมต่างๆ เช่นพริกไทย ผงชูรส แพ้ถั่ว แพ้แป้งสาลี หรือต้องการอาหารพิเศษ และจำเป็นต้องทานซีฟู้ดทุกมื้อที่มีกุ้ง หอย ปู หรือปลา หรือทานเนื้อไก่ไม่ได้ หรือทานเนื้อวัวไม่ได้ หรือทานเนื้อแพะไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดหาและแจ้งร้านอาหารก่อนการเดินทางทุกครั้ง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาได้ หรือถ้าจัดแล้วอาจจะต้องเป็นเมนูซ้ำๆ หรือมื้อไหนบริษัทฯไม่สามารถจัดหาให้ได้บริษัทฯ ขออนุญาตจัดเป็นสลัดผักท้องถิ่น ไข่ต้มหรือไข่เจียว หรืออาหารท้องถิ่นแบบไม่มีเนื้อสัตว์แทน

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

เอกสารประกอบการขอวีซ่า หลักฐานประกอบการยื่นวีซ่าอเมริกา (ท่องเที่ยว)
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทางและมีหน้าว่างประทับตรา 2หน้าขึ้นไปพร้อมเล่มเก่า (ถ้ามี)
2.รูปถ่ายสีปัจจุบัน พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ขนาด 2 x 2 นิ้ว
3.จำนวน 1 รูป เน้นใบหน้า มองเห็นใบหูทั้ง 2 ข้างชัดเจน
4.ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน และใบสูติบัตร (อายุต่ำกว่า 20 ปี)
5.ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
6.ทะเบียนสมรส หรือใบหย่า (ถ้ามี)
7.การเงิน สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริง พร้อมstatementย้อนหลัง6เดือน
และหนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร
8.การงาน
8.1 ประกอบธุรกิจส่วนตัว ใช้หนังสือรับรองบริษัท, หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน หรือใบจดทะเบียนการค้าตัวจริง
8.2 พนักงานบริษัท ใช้จดหมายรับรองการทำงาน ระบุวันเริ่มงาน ตำแหน่ง อัตราเงินเดือนเป็นภาษาอังกฤษตัวจริง
8.3 ข้าราชการ ใช้จดหมายรับรองจากต้นสังกัด ระบุวันเริ่มงาน ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง
8.4 นักเรียน – นักศึกษา ใช้จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง
** กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี และไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา มารดา ต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางที่ ออก ณ อำเภอ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง
9.หากท่านไปพักกับญาติที่อเมริกา ต้องมีหนังสือเชิญจากทางญาติ ระบุความสัมพันธ์ วันที่เข้าพัก
พร้อมทั้ง สำเนาหน้า พาสปอร์ต และหน้าวีซ่าอเมริกา มาด้วย
สำหรับผู้ที่เดินทางไปเพื่อธุรกิจ ที่ต้องการเข้าร่วมการฝึกอบรมหรือการประชุมในประเทศสหรัฐอเมริกา
ควรแสดงจดหมายจากภาคธุรกิจในสหรัฐฯ ที่ท่านจะไปติดต่อธุรกิจด้วย
ต้องมาสัมภาษณ์ที่สถานทูตทุกท่าน
หมายเหตุ : สถานทูตขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารเพิ่มเติมในบางกรณีสถานทูตจะส่งพาสปอร์ตคืนหลังจากวันที่ได้รับการสัมภาษณ์ประมาณ 3-5 วัน
ท่านที่เคยได้รับวีซ่าอเมริกา กรุณาแนบหน้าวีซ่ามาด้วย

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์อเมริกา เที่ยวลาสเวกัส อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอนทัวร์แนะนำ

ทัวร์บอลติก เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย เบลารุส

ทัวร์บอลติก เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย เบลารุส

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 6คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน วีซ่าวีซ่า

สนใจทัวร์นี้ :2061 ท่าน

Turkish Airlines
9วัน | 6คืน
ราคาเริ่มต้น
89,900
รายละเอียด

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยสายการบินไทย

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยสายการบินไทย

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 6คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน วีซ่าวีซ่า

สนใจทัวร์นี้ :1522 ท่าน

Thai Airways
8วัน | 6คืน
ราคาเริ่มต้น
95,900
รายละเอียด


^
TOP