ทัวร์ซาอุดิอาระเบีย อัลอูลา เฮกรา เมดิน่า เจดดาห์ พิเศษพักอัลอูลา 2 คืน
ทัวร์ซาอุดิอาระเบีย อัลอูลา เฮกรา เมดิน่า เจดดาห์ พิเศษพักอัลอูลา 2 คืน

ทัวร์ซาอุดิอาระเบีย อัลอูลา เฮกรา เมดิน่า เจดดาห์ พิเศษพักอัลอูลา 2 คืน

ทัวร์ซาอุดิอาระเบีย อัลอูลา เฮกรา เมดิน่า เจดดาห์ พิเศษพักอัลอูลา 2 คืน ทัวร์ซาอุดิอาระเบีย อัลอูลา เฮกรา เมดิน่า เจดดาห์ พิเศษพักอัลอูลา 2 คืน ทัวร์ซาอุดิอาระเบีย อัลอูลา เฮกรา เมดิน่า เจดดาห์ พิเศษพักอัลอูลา 2 คืน ทัวร์ซาอุดิอาระเบีย อัลอูลา เฮกรา เมดิน่า เจดดาห์ พิเศษพักอัลอูลา 2 คืน ทัวร์ซาอุดิอาระเบีย อัลอูลา เฮกรา เมดิน่า เจดดาห์ พิเศษพักอัลอูลา 2 คืน 7คืน บินภายใน 1 รอบ
รวมตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน
มีหัวหน้าทัวร์ไทย หัวหน้าทัวร์ไทย
ประกันอุบัติเหตุการเดืนทาง ประกันอุบัติเหตุเดินทาง
ไม่รวมวีซ่า ไม่รวมค่าวีซ่า

Thai Airways
9วัน | 7คืน
แสดงราคา /วันเดินทาง

ทัวร์ซาอุดิอาระเบีย อัลอูลา เมืองมรดกโลกเฮกรา เมดิน่า เจดดาห์

เที่ยวซาอุดิอาระเบีย ประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองในโลก ชมเมืองอัลอูลาแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกท่ามกลางทะเลทราย เมืองโบราณเฮกกา นำท่านเดินเล่นหมู่บ้านโอเอซิสที่ได้รับเป็นมรดกโลก...พิเศษสุดๆๆ พัก อัลอูลา 2 คืน

 

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 06/06/23 12:30 pm เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรแกรมการเดินทาง ทัวร์ซาอุดิอาระเบีย อัลอูลา เฮกรา เมดิน่า เจดดาห์ พิเศษพักอัลอูลา 2 คืน

วันแรก สุวรรณภูมิ - เจดดาห์ 

15.00 คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ

18.45 เครื่องบินออกเดินทางสู่สนามบินเจดดาห์โดยเที่ยวบินTG503 ใช้เวลาบิน 7 ชั่วโมง

22.40 ถึงสนามบินคิงอับดุลาซิซ เมืองเจดดาห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

นำท่านเข้าสู่ที่พักภายในเมืองเจดดาห์.................ระดับ4*

วันที่สอง เจดดาห์-ริยาด- หมู่บ้านโคลน

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ

08.00 นำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อบินสู่เมืองริยาดโดย SV…..

09.40 ถึงสนามบินเมืองริยาด นำท่านรับกระเป๋า

เริ่มต้นการเดินทางผ่านทะเลทรายสู่หมู่บ้านโคลนอูไซเกอร์ หมู่บ้านที่ได้รับเป็นมรดกโลกมีต้นปาล์มและสวนที่ผสานเข้ากับเขาวงกตของเส้นทางอย่างสวยงาม เส้นทางที่ร่มรื่นและมีเสน่ห์ที่คดเคี้ยวระหว่างบ้านโคลน 400 หลังและมัสยิด ที่หมู่บ้านแห่งนี้มีความน่าทึ่งของการตกแต่งสถาปัตยกรรมหน้าต่างและหลังคา อันทรงสามเหลี่ยมงดงาม ประตูไม้ที่วิจิตรบรรจงและความอนุรักษ์ความเป็นอยู่ของชาวเบดูอิน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านชม Edge of the World คุ้มค่าแก่การเยี่ยมชมและการเดินทางแบบไปเช้าเย็นกลับที่สมบูรณ์แบบเพราะทิวทัศน์ที่งดงามและประสบการณ์ที่ยากจะลืมเลือน สิ่งที่ทำให้ Edge of the World มีความพิเศษคือ "หน้าต่าง" ที่มีกรอบหินพร้อมทิวทัศน์อันยอดเยี่ยมของที่ราบสูงและมุมมองจากพวกเขาดู "ไม่มีที่สิ้นสุด" กล่าวอีกนัยหนึ่งดูเหมือนว่าคุณกำลังยืนอยู่บน Edge of the World และมีเพียงที่ราบที่สามารถมองเห็นได้ในขอบฟ้าไกลสุดลูกหูลูกตา วิวพระอาทิตย์ตก ณ จุดนี้มีเสน่ห์อยู่เสมอ 

ทัวร์ซาอุดิอาระเบีย

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่ที่พักเมืองริยาด…………..ระดับ4*

วันที่สาม   อัล ดิริยาช -  ริยาดซิตี้ทัวร์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ

ชมเมืองอัด ดิริยาช อดีตเมืองหลวงแห่งแรกของราชวงศ์ซาอุดิอาระเบีย ในใจกลางคาบสมุทรอาระเบียน ทางตะวันตกเฉียงเหนือของริยาด ก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 15 แสดงถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมนาดจิ Najdi ซึ่งเฉพาะเจาะจงในใจกลางคาบสมุทรอาหรับ ในช่วงต้นศตวรรษที่ 18 และต้นศตวรรษที่ 19 บทบาททางการเมืองและศาสนาของมัสยิดเพิ่มขึ้น และป้อมปราการที่ At-Turaif ได้กลายเป็นศูนย์กลางของอำนาจชั่วขณะของราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียและการแพร่กระจายของการปฏิรูประบบ Salafiyya ในศาสนามุสลิม สถานที่ให้บริการรวมถึงซากของพระราชวังหลายแห่งและกลุ่มคนในเมืองที่สร้างขึ้นบนขอบของโอเอซิสเมืองอัด ดิริยาช ชม พระราชวังมูราบา เป็นหนึ่งในพระราชวังที่สำคัญที่สุดที่สร้างโดยกษัตริย์อับดุลอาซิซ King Abdul-Aziz วังแห่งนี้เพื่อรองรับครอบครัวของเขา มันถูกสร้างขึ้นบนสไตล์ นาดจิดั้งเดิมในท้องถิ่นโดยใช้วัสดุก่อสร้างท้องถิ่นเท่านั้น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ชม พิพิธภัณฑ์แห่งชาติซาอุดีอาระเบีย National Museum ก่อตั้งขึ้นในปี 2542 โดยเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ประวัติศาสตร์สมัยกษัตริย์อับดุลอาซิซ King Abdul-Aziz ในเมืองริยาด ชม พิพิธภัณฑ์มาสมาร์ก เพลิดเพลินและย้อนเวลากลับไปและสำรวจคนดั้งเดิมของชาวซาอุดีอาระเบีย สารคดีขนาดสั้นยังได้กล่าวถึงการยึดป้อมปราการของกษัตริย์อับดุล อาซิซ ผู้ซึ่งยังคงมองเห็นเรื่องราวในอดีตที่ยังคงฝังอยู่ในประตูไม้ของป้อมปราการ  แวะถ่ายรูปกับ หอคอยคิงดอมเซ็นเตอร์ อาคารที่สูงที่สุดในซาอุดิอาระเบียในช่วงปี 2000 หอคอยแบบผสมผสานของศูนย์ราชอาณาจักรมีการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งได้รับเลือกให้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองริยาด: หอคอยรูปวงรีเรียบง่ายที่มียอดเปิดโค้ง โดยมีสะพานหอดูดาวยาว 200 ฟุตทอดกลับด้าน โซ่โค้ง ช่องเปิดรูปสามเหลี่ยมอันโดดเด่นมองเห็นได้จากเกือบทุกส่วนในเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบีย

แวะถ่ายรูปด้านนอกกับสุเหร่าใหญ่ King Khalid เป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่ได้รับแรงบันดาลใจจากโมเสคและงานฝีมือแบบไบแซนไทน์ ประดับประดาอัลกุรอานที่วิจิตรบรรจงบนผนัง มัสยิด King Khalid เป็นโดมขนาดใหญ่ที่มีกระจกสีประดับประดาอย่างวิจิตร กับความเงียบสงบของศาสนาอิสลามอันรุ่งโรจน์ ชม ตลาดดิร่า มีชื่อเสียงในด้านวัตถุทองแดงและทองเหลืองเก่าที่หลากหลาย รวมทั้งมีดสั้นเงิน เครื่องประดับเงินเบดูอินเงิน และชุดเดรส ขณะเข้าจากทางเข้าหลัก ผู้เยี่ยมชมมักจะได้กลิ่นหอมของไม้จันทน์ Dira Souq คุ้มค่าที่จะซื้อพรมโบราณและของเก่าที่เป็นประโยชน์อื่นๆ ในซาอุดิอาระเบีย

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่ที่พักเมืองริยาด…………..ระดับ4*

วันที่สี่ ริยาด – อัลอูลา 

06.30 รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมพร้อมเช็คเอ้าท์

07.00 นำท่านเดินทางสู่สนามบินริยาด เพื่อบินสู่เมืองอัลอูลา 

09.20 เครื่องบินออกจากสนามบิน

11.00 ถึงเมืองอัลอูลา บ้านเกิดของสองอาณาจักรอาหรับโบราณ ในช่วงสหัสวรรษที่ 1 ก่อนคริสต์ศักราช Al-Ulla ได้เห็นการเติบโตของเมืองโบราณที่ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักของซาอุดิอาระเบีย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตารท้องถิ่น 

นำท่านชม เมืองเก่าอัลอูลา ผ่านชมป้อมปราการเล็กๆ ยังคงตั้งอยู่หน้าหมู่บ้านมรดกของ Al-Ulla และเป็นที่รู้จักในชื่อ Musa Ibn Nusayr Fort อาจเป็นโครงสร้างที่มีป้อมปราการตั้งแต่สมัย Dadanite หรือ Lihyanite เนื่องจากมีการแกะสลักจารึก Dadanite บนหินที่สร้างป้อมปราการ เมืองAl Ula เป็นเมืองทะเลทรายเล็กๆ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของซาอุดีอาระเบียที่มีชีวิตชีวาในฤดูหนาวของอาหรับ มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและน่าประหลาดใจอยู่เสมอ! Al Ula นั่งอยู่ติดกับสุสาน Mada'in Saleh Nabataean ที่มีชื่อเสียง และได้ขยายตัวอย่างมากในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และได้รับความสนใจจากนานาชาติทั่วโลก

หมู่บ้านมรดก Al-Ula หรือที่เรียกว่า Ad-Deerah เป็นหมู่บ้านอาหรับดั้งเดิมที่ผู้คนในโอเอซิสได้ย้ายเมื่อ 8 ศตวรรษก่อนและอาศัยอยู่จนถึงศตวรรษที่ 20 สร้างขึ้นบนพื้นที่สูงของหุบเขาเพื่อให้ปลอดจากน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงฤดูฝน การขยายตัวสูงสุดในเมืองมีบ้านเรือนมากกว่า 1,000 หลังซึ่งสร้างขึ้นติดกันซึ่งสร้างกำแพงล้อมรอบเมืองเพื่อปกป้องประชากร อิสระเดินเล่นภายในเมืองเก่า

เดินทางกลับสู่โรงแรมฯ  

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่ที่พักเมืองอัลอูลา...............................ระดับ4*

วันที่ห้า อัลอูลา - เฮกร้า  

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ

เดินทางสู่ เมืองเฮกร้า เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่โดดเด่นที่สุดของราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียและเป็นครั้งแรกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกขององค์การยูเนสโกในปี 2551 ชาวนาบาเทียนเรียกว่าฮิจเราะห์ (ตามที่ปรากฏในจารึกโบราณบางเล่มที่ไซต์) และ ชาวโรมันเคยเรียกมันว่าเฮกรา  ชมเมืองโบราณเฮกร้า ที่พ่อค้าชาวนาบาเทียนอาหรับที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแข็งขันในการค้าขาย มีต้นกำเนิดมาจากเยเมนโบราณซึ่งพวกเขาได้รับความมั่งคั่งมหาศาล อาณาจักรนาบาเทียนพัฒนาตั้งแต่ศตวรรษที่ 2 ก่อนคริสตกาล จนถึงต้นศตวรรษที่ 2 ก่อนคริสตกาล การตั้งถิ่นฐานอันกว้างขวางของพื้นที่เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 1 เมื่ออยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์นาบาเทียน Arêtes IV Philopatries (Al-Harith IV) (9 - 40 ปีก่อนคริสตกาล) ซึ่งทำให้เฮกราเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของราชอาณาจักรก่อนเปตรา ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือ 500 กิโลเมตร 

นำท่านชม Tomb of Lihyan หรือเรียกอีกชื่อกว่า "The Lonely Castle" เป็นสุสานที่มีชื่อเสียงและโด่งดังใน Mada'in Salih, Hegra ในซาอุดิอาระเบีย โครงสร้างนี้ได้รับการกล่าวขานว่าสร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 1 และไม่มีใครเทียบได้กับการออกแบบและสถาปัตยกรรมโบราณที่ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก ดังที่เรียกว่า 'ปราสาทที่โดดเดี่ยว' แต่ที่นี่ไม่ใช่ปราสาทเลย แต่ได้รับการออกแบบมาเป็นสุสานทั้งหมด จากภาพแกะสลักและจารึกภายในหลุมฝังศพ สามารถบอกได้มากมายเกี่ยวกับวัฒนธรรมนาบาเทียน หลุมฝังศพแกะสลักจากหินจากบนลงล่าง ซึ่งเป็นเทคนิคทางสถาปัตยกรรมแบบนาบาเทียนแบบเก่าและเป็นส่วนสำคัญของรากเหง้าของชาวนาบาเทียน โครงสร้างทั้งหมดไม่เคยสร้างเสร็จ ตรงฐานหลุมศพ ฝีมือไม่ละเอียดเท่าที่ควร สังเกตได้ค่อนข้างชัดเจน ยังคงเป็นหนึ่งในสถานที่ที่โดดเด่นที่สุดในราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียและเป็นสถานที่สะท้อนประวัติศาสตร์และบทเรียนที่เราเรียนรู้ได้จากอดีต

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตารท้องถิ่น 

นำท่านสู่ หินช้าง หรือ จาบาล อัลฟิน หินช้างเป็นหนึ่งในหินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกและเป็นไฮไลท์ของภูมิภาค Al-'Ula เมืองในภูมิภาคเมดินาในซาอุดิอาระเบีย มองจากไกล ๆ ก้อนหินนี้ดูเหมือนช้างที่มีงวงคล้องพื้น หินช้างยังเป็นที่รู้จักกันในนาม Jabal-Al'fil ในภาษาอาหรับ ยืนอยู่ที่ความสูง 52 เมตร ช้างขนาดมหึมานี้ตั้งตระหง่านอยู่ในภูมิทัศน์ของหาดทรายสีทอง ล้อมรอบด้วยกลุ่มหินอื่นๆ ที่มีขนาดที่น่าประทับใจไม่แพ้กัน โดยไม่คำนึงว่าศิลาช้างยังคงบดบังทุกสิ่งที่ตกลงมาในสายตาและทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจของเม็ดทรายแห่งกาลเวลา 

ทัวร์ซาอุดิอาระเบีย หินช้าง

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่ที่พักเมืองอัลอูลา...............................ระดับ4*

วันที่หก อัลอูลา – เมดิน่า   

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ

เดินทางสู่ เมืองเมดิน่า ขับรถประมาณ 350 กม. ประมาณ4ชั่วโมง เมดินาเป็นหนึ่งในสองเมืองที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของศาสนาอิสลาม ทำให้เป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญสำหรับผู้แสวงบุญหลายล้านคนที่เดินทางไปยังซาอุดิอาระเบียเพื่อประกอบพิธีฮัจญ์หรืออุมเราะห์ เมืองนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่ Al Masjid an Nabawi หรือที่เรียกว่ามัสยิดของศาสดาซึ่งสร้างโดยศาสดาเองและเป็นที่ฝังศพของเขาด้วย เมดินาเป็นที่ที่ศาสดามูฮัมหมัดอาศัยอยู่และสอนหลังจากการอพยพจากมักกะห์ใน พ.ศ. 622 เรียกว่าฮิจเราะห์ ปีนี้มีความสำคัญมากในประวัติศาสตร์ของศาสนาอิสลามซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของปฏิทินอิสลาม แม้ว่าชื่อเมืองมักจะเขียนว่าเมดินาเป็นภาษาอังกฤษ แต่ชื่อเต็มของเมืองคือ อัลเมดินา อัลมุนาวารา ซึ่งหมายถึง "เมืองแห่งความรู้แจ้ง" เนื่องจากเมืองนี้มีบทบาทสำคัญในชีวิตของท่านศาสดามูฮัมหมัด การเดินทางไปเมดินาจึงเป็นความฝันตลอดชีวิตของชาวมุสลิมจำนวนมาก 

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ระหว่างทางแวะชม ภูเขาอาร์ชาร์ ขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ด้านหน้าเนินเขาศักดิ์สิทธิ์อูฮัด เนินเขาแห่งนี้ มีประวัติศาสตร์อิสลามจำนวนมากผูกติดอยู่กับทั้งเนินเขาและภูเขา เนื่องจากการรบที่เนินเขาอูฮัดอันโด่งดังซึ่งเกิดขึ้นที่นี่ในศตวรรษที่ 7 การสู้รบมีนักธนู 50 คนที่ติดอยู่บนเนินเขาของนักธนูได้ขัดต่อคำสั่งของท่านศาสดามูฮัมหมัด ซึ่งส่งผลให้ชาวมุสลิมแพ้การต่อสู้ เพียงเพราะว่านักธนูทิ้งตำแหน่งของตนโดยคิดว่าการต่อสู้จบลงแล้วและไปรวบรวมของที่ริบจากสงคราม ในเวลาเดียวกัน กองทัพมักกะฮ์ นำโดยคาลิด อิบน์ อัล-วาลิด โจมตีชาวมุสลิม ซึ่งส่งผลให้ท่านศาสดามูฮัมหมัด (PBUH) เสียชีวิตและยังเป็นการเตือนถึงผลร้ายแรงของการไม่เชื่อฟังศาสดามูฮัมหมัดอันเป็นที่รักอีกด้วย

นำท่านเข้าสู่เมืองเมดิน่า เพื่อชมพิพิธภัณฑ์แห่งเมืองเมดิน่า พิพิธภัณฑ์มีโบราณวัตถุน้อยมาก การจัดแสดงส่วนใหญ่เป็นแบบจำลองสมัยใหม่หรือรูปภาพจากช่วงเวลาต่างๆ ในประวัติศาสตร์ของเมดินา พิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่เน้นที่ประวัติศาสตร์ของเมดินาและบทบาทของมันในช่วงหลังยุคมุสลิมฮิจเราะห์ พิพิธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการประมาณ 2,000 รายการที่รวบรวมมรดกและวัฒนธรรมของอัล-มะดีนะฮ์ และบันทึกภูมิทัศน์ ผู้คน และลักษณะของมันในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่ที่พักเมืองมาดิน่า...............................ระดับ4*

วันที่เจ็ด   เมดิน่า - เจดดาห์    

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯพร้อมเช็คเอ้าท์ 

นำท่านเดินทางสู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ชมด้านนอกมัสยิดอันนะบะวี Masjid An Nabawi เป็นสถานที่ที่สำคัญที่สุดในเมือง เป็นที่ตั้งของห้องฝังศพของท่านศาสดา (สันติภาพจงมีแด่พระองค์) และยังมีสุสาน Jannatul Baqi อยู่ติดกัน และ มัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดในศาสนาอิสลามเป็นมัสยิดที่ตั้งอยู่ชานเมืองเมดิน่าห์ ชมด้านนอกมัสยิดกูบา Masjid Quba เป็นมัสยิดประวัติศาสตร์อีกแห่งที่สร้างขึ้นโดยท่านศาสดา (PBUH) เอง ถือเป็นมัสยิดแห่งแรกของศาสนาอิสลาม Masjid al-Qiblatayn เรียกอีกอย่างว่ามัสยิดแห่ง Two Qiblas เป็นมัสยิดที่พระศาสดา (PBUH) ได้รับคำสั่งให้เปลี่ยน Qibla (ทิศทางของการอธิษฐาน) จากกรุงเยรูซาเล็มไปยัง Ka'bah ใน Makkah

นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองเมดิน่า เพื่อนั่งรถไฟไปเมืองเจดดาห์

ต่อด้วยรถไฟความเร็วสูงของเรา (รถไฟฮาราเมน) จากเมดินาไปเจดดาห์ ประมาณ 2 ชั่วโมง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านสู่ New Jeddah Corniche และบริเวณริมน้ำของ Jeddah เดินทางสู่คอร์นิช ถนนสร้างเพื่อขนาบกับทะเลแดง การตกแต่งตามถนนมีรูปปั้นต่างๆ ของศิลปินที่มีชื่อเสียง เช่น มิโร บัลแด็กซินี และมัวร์ มีจุดที่ยอดเยี่ยมที่คุณสามารถใช้เวลาทั้งวันเพียงแค่ดื่มด่ำกับทิวทัศน์อันงดงามของท้องทะเล มีกิจกรรมมากมายที่นำเสนอในพื้นที่เหล่านี้ นักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินกับอาหารทะเลสดและช้อปปิ้ง อิสระเดินเล่นช้อปปิ้งภายในย่านคอร์นิช

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่ที่พักเมืองเจดดาห์...............................ระดับ4*

วันที่แปด  เจดดาห์ซิตี้ทัวร์    

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯพร้อมเช็คเอ้าท์ 

เจดดาห์ เป็นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างความเก่าและความทันสมัย ตั้งแต่เมืองเจดดาห์เก่าแก่อันงดงาม เขตอัลบาลัดไปจนถึงสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่แวววาว เจดดาห์มีสิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองโลก ลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของเจดดาห์คือ เมืองที่ติดทะเลแดง และมีมัสยิดลอยน้ำเก่าแก่ Al Rahma ที่มีชื่อเสียง หรือที่รู้จักกันในชื่อมัสยิดลอยน้ำ เจดดาห์ถูกเรียกอย่างถูกต้องว่าเป็น นางเงือกแห่งทะเลแดง

นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเก่าเจดดาห์ อัลบาลัด Al Balad อดีตเป็นเมืองหลวงเก่ามีสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมและระเบียงไม้ที่ตกแต่งแกะสลักเพื่ออนุรักษ์ความเป็นอาระเบียนอย่างแท้จริงเมืองเก่าได้รับเป็นมรดกโลกในปี 2014 ตามชื่อท้องถิ่นซึ่งหมายถึง "เมือง" ซึ่งอ้างอิงถึงฐานของเจดดาห์ Al-Balad ก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 7 และเป็นศูนย์กลางของเจดดาห์ในอดีต กำแพงป้องกันของ Al-Balad ถูกทำลายลงในปี 1940 ในช่วงทศวรรษ 1970 และ 1980 เมื่อเจดดาห์เริ่มมีฐานะร่ำรวยขึ้นเนื่องจากน้ำมันที่เฟื่องฟู เจดดาวีจำนวนมากได้ย้ายไปทางเหนือ ห่างจากอัลบาลัด อัลบาลัดได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของ UNISCO และตั้งแต่นั้นมาอาคารเก่าที่มีการออกแบบหน้าต่างที่เป็นเอกลักษณ์และ ประตูถูกเก็บรักษาไว้พร้อมกับอาคารที่มีเอกลักษณ์ซึ่งบางหลังสร้างขึ้นโดยใช้เปลือกหอยและหิน! นำท่านถ่ายรูปกับ Makkah Baab or Makkah Gate ประตูบาบมักกะห์หรือประตูมักกะห์ ด้านหน้าตลาดกลางแจ้งแห่งนี้มีชีวิตชีวาขึ้นมาหลังจากพระอาทิตย์ตกดิน

จากนั้นเยี่ยมชมบ้านออตโตมันเก่าแก่ที่น่ารักที่สุดของเจดดาห์ ย่านเมืองเก่าแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก และเป็นที่รู้จักจากบ้านที่สร้างด้วยปะการัง ชมด้านนอกบ้าน Nassif เป็นหนึ่งในอาคารเก่าแก่ไม่กี่หลังที่ได้รับการบูรณะและปัจจุบันใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ คุณเดินผ่านเมืองเก่าและเยี่ยมชม Al Alawi Souq ซึ่งเป็นตลาดที่คดเคี้ยวผ่านย่านเก่าแก่และที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องหอม เครื่องประดับ กาแฟ และเสื้อผ้า

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ชมพิพิธภัณฑ์เทยาบัต พิพิธภัณฑ์เล็กๆที่สร้างด้วยไม้แกะสลักและก่ออิฐด้วยประการัง พิพิธภัณฑ์รวบรวมเรื่องราวของคาบสมุทรอาหรับวงกว้าง ชมน้ำพุกษัตริย์ฟาฮัด ที่รู้จักกันในชื่อน้ำพุ King Fahd กระแสน้ำพุ่งสูงขึ้นอย่างเหลือเชื่อถึง 853 ฟุต ในตอนกลางคืนกระแสน้ำนี้จะสว่างไสวและเป็นภาพที่น่าจดจำ ที่เป็นน้ำพุที่สูงที่สุดในโลก มองเห็นได้จากเกือบทุกมุมของเมืองและตอนกลางคืนจะมีการประดับประดาไฟที่สวยงาม 

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

22.00 นำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อบินกลับกรุงเทพ

วันที่เก้า เจดดาห์ - สุวรรณภูมิ    

00.20 เครื่องบินออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดย TG504 เวลาบิน 7.20 ชม.

12.50 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ
1. ท่านที่เดินทางจะต้องมีวีซ่าอเมริกา หรือ วีซ่าเชงเก้น ที่ถูกใช้แล้วและยังไม่หมดอายุ
1. ท่านที่เดินทางต้องได้รับวัคซีน 2เข็มขึ้นไป 
2. วัคซีนพาสปอร์ตจะต้องอัพเดตข้อมูลการฉีดวัคซีน ให้เป็นข้อมูลล่าสุด
3. สำหรับชั้นธุรกิจ รบกวนขอรายชื่อเพื่อทำการเสนอราคา
4. กรณีไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ปการบินไทย หักค่าตั๋ว 25,000 บาท
5. ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่าประเทศซาอุดิอาระเบีย

 

**************

หมายเหตุสำคัญ การจองทัวร์ ช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ โรคโควิด-19

หมายเหตุสำคัญ

1. การเดินทางทัวร์ต่างประเทศและในประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติของโรคโควิด-19 เนื่องด้วยมาตรการเกี่ยวกับควบคุมโรคโควิด-19 ของแต่ละประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาจส่งผลให้ สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งปิด รถไฟหยุดบริการ เรือสำราญหยุดบริการ หากเกิดกรณีดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. กรณีลูกค้าป่วยเป็นโควิค-19 ระหว่างทัวร์ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาต่าง ๆ รวมทั้งค่าโรงแรมในการกักตัว ด้วยตัวท่านเอง / เนื่องจากทัวร์เป็นลักษณะเหมาบริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ ทั้งนี้บริษัทฯ จะช่วยประสานงานต่าง ๆให้เรียบร้อย *ประกันการเดินทาง ของบริษัทฯ จัดทำให้ จะเป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น ไม่รวมประกันสุขภาพ และโรคประจำตัว ไม่รวมค่าโรงแรมในการกักตัว Hotel/Home isolation ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจ Fit to Fiy ATK RT-PCR และ PCR

โดยการเบิกประกันอุบัติเหตุจะต้องรักษาโดยโรงพยาบาล คลินิก มีใบเสร็จ และใบรับรองแพทย์ เท่านั้น ทั้งนี้การพิจารณาการเอาประกัน เป็นไปตามกรมธรรม์ บริษัทประกันภัย จะเป็นผู้พิจารณาเท่านั้น บริษัทฯ ไม่ได้รับผิดชอบในส่วนนี้

ลูกค้าได้อ่าน และรับทราบหมายเหตุสำคัญนี้ เพื่อความเข้าใจตรงกัน ก่อนการตัดสินใจซื้อทัวร์จากบริษัทฯ

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

1.ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 100,000 บาท
2.ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน

การยกเลิก
1.ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วันทำงาน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
2.กรณียกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 50 วันทำงาน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50% ของราคาทัวร์
3.ถ้ายกเลิกกะทันหันก่อนเดินทาง 45วัน บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ในการคืนเงินทั้งหมด
4.กรณีส่วนลดท่านละ 10,000 บาท NON REFUND ยกเลิกไม่คืนเงินค่ามัดจำทุกกรณี

อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด โดยสายการบินไทย รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม
2.ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ 2 เที่ยวบิน
3.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งค่าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว จำนวน 7 คืน
4.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการและค่าน้ำดื่ม
5.ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
6.ค่ารถโค้ชปรับอากาศพร้อมคนขับผู้ชำนาญทางในการนำเที่ยวตามรายการ
7.ค่าประกันการเดินทางเฉพาะอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาทตามเงื่อนไขบริษัทฯ ประกัน
(ค่าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทาง ไม่เกี่ยวกับสุขภาพ โควิด และโรคประจำตัว)

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าวีซ่าประเทศซาอุดิอาระเบีย
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าหนังสือเดินทาง ,ค่าซักรีด ฯลฯ ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษในโรงแรม
3.ค่าใช้จ่ายนอกเหนือระบุในโปรแกรม
4.ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น
5.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน
6.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)7.การบริการยกกระเป๋าเป็นการบริการเสริมเพิ่มเติม ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีกระเป๋าแตก ขีดข่วน หู้หิ้วหลุด เช่น กรณีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ยกขึ้นสายพานของแอร์ไลน์ หรือกรณีเจ้าหน้าที่โรงแรมยกเข้าออกโรงแรมหรือคนขับรถยกขึ้นรถบัสหรือยกเข้าออกเรือที่พักบนเรือ และทำให้กระเป๋าเกิดความเสียหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆให้ท่านได้ เพื่อความสบายใจกรณีลูกค้ากังวลเรื่องกระเป๋ากรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆเพื่อลูกค้าจะได้ยกกระเป๋าท่านเอง
7.กรณีกระเป๋าสูญหายระหว่างทัวร์ บริษัทฯ ขอคืนกิโลกรัมละ 15USD ตามน้ำหนักเอกสารแอร์ไลน์ที่ท่านเช็คอินท์จากกรุงเทพฯ มา
8.กรณีลูกค้าจะต้องทานซีฟู้ดทุกๆมื้อ.ลูกค้าสามารถสั่งเพิ่มและชำระเงินที่ร้านอาหารได้โดยตรง
9.กรณีแอร์ไลน์เปลี่ยนแปลงแจ้งเวลาบินกระทันหัน หรือ เที่ยวบินดีเลย์ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบตั๋วเครื่องบินๆภายในประเทศให้ท่านได้
10.กรณีขอที่นั่งพิเศษ บริษัทฯ จะทำการรีเควสร้องขอแอร์ไลน์ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ยืนยันจะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับแอร์ไลน์ดำเนินการ
11.ค่าเข้าห้องน้ำ สำหรับห้องน้ำเอกชนกรณีบางสถานที่เรียกเก็บ รบกวนชำระตรงผู้ให้บริการ

หมายเหตุ

1.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหรือการเปลี่ยนแปลงรายการหรือเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน,โรงแรมที่พัก,ภูมิอากาศ,ภัยธรรมชาติ,การก่อการร้าย,การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจและการเมือง อันเป็นสาเหตุให้ต้องเลื่อนการเดินทางหรือไม่สามารถจัดพาคณะท่องเที่ยวได้ตามรายการ
2.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่สายการบินปรับเปลี่ยนราคาสายการบินหรือกรณีที่คณะผู้เดินทางต่ำกว่ากำหนด
3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าวีซ่า, ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ หากทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการไปแล้ว
4.เมื่อท่านได้ตกลงจองทัวร์กับบริษัทฯ แล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น

คำชี้แจ้ง
1.บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งเกี่ยวกับการบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบัส ..เป็นการบริการที่บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณีค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้
2.กรณีกระเป๋าสูญหายระหว่างทัวร์ บริษัทฯ ขอคืนกิโลกรัมละ 15USD ตามน้ำหนักเอกสารแอร์ไลน์ที่ท่านเช็คอินท์จากกรุงเทพฯ มา //
3.บริษัทฯ จัดการเดินทางเป็นคณะพร้อมกัน ดูแลลูกค้าอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน กรณีที่ท่านต้องการความเป็นส่วนตัวและการบริการที่เหนือผู้อื่นผู้ใด และไม่ต้องการมิตรภาพจากผู้ใดในคณะ บริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านแจ้งก่อนการจองทัวร์ //
4.กรณีที่ท่านแพ้อาหาร แพ้ส่วนผสมต่างๆ เช่นพริกไทย ผงชูรส แพ้ถั่ว แพ้แป้งสาลี หรือต้องการอาหารพิเศษ และจำเป็นต้องทานซีฟู้ดทุกมื้อที่มีกุ้ง หอย ปู หรือปลา หรือทานเนื้อไก่ไม่ได้ หรือทานเนื้อวัวไม่ได้ หรือทานเนื้อแพะไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดหาและแจ้งร้านอาหารก่อนการเดินทางทุกครั้ง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาได้ หรือถ้าจัดแล้วอาจจะต้องเป็นเมนูซ้ำๆ หรือมื้อไหนบริษัทฯไม่สามารถจัดหาให้ได้บริษัทฯ ขออนุญาตจัดเป็นสลัดผักท้องถิ่น ไข่ต้มหรือไข่เจียว หรืออาหารท้องถิ่นแบบไม่มีเนื้อสัตว์แทน //

*การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

กรณีลูกค้าใช้ตั๋วเครื่องบินกับบริษัทฯ จะเป็นตั๋วหมู่คณะ ตั๋วโปรโมชั่นพิเศษ การจัดที่นั่งจะเป็นโซนกรุ๊ปจะอยู่ช่วงท้ายลำของเครื่องบิน สายการบินเป็นผู้จัดที่นั่งให้ บริษัทฯ จะทำการรีเควส สายการบินตามที่ลูกค้าต้องการ แต่ไม่สามารถการันตีที่นั่งได้ เนื่องจากหลายสายการบินแยกขายที่นั่งเพิ่มจากราคาตั๋วเครื่องบิน
หากลูกค้าต้องการนั่งแถวหน้าๆ หรือหน้าสุด จำเป็นต้องซื้อที่นั่งเพิ่ม หรือใช้ตั๋วเครื่องบินเดี่ยวแทนตั๋วกรุ๊ป ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่รวมในค่าทัวร์ *ราคาที่นั่งจะสามารถซื้อได้หลังจากการออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หลังจากซื้อที่นั่งแล้วจะไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ ราคาที่นั่งจะทราบ ณ วันที่ซื้อที่นั่งขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ

ช่วงเวลาต่อเครื่องบินระหว่างประเทศ และในประเทศ ลูกค้าต้องตรวจสอบเวลาเรียกขึ้นเครื่องให้ถูกต้อง เนื่องจากสายการบินไม่มีประกาศการเรียกขึ้นเครื่อง หากลูกค้าตกเครื่อง ขึ้นเครื่องไม่ทัน ลูกค้าต้องชำระการซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่เอง บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในส่วนนี้

*กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตั๋วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน รวมทั้งการเปลี่ยนเวลาบิน ยกเลิกเที่ยวบินเกิดจากสายการบิน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

*การบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบัส ..เป็นการบริการที่บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณีค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

*กรณีที่ท่านแพ้อาหาร แพ้ส่วนผสมต่างๆ เช่นพริกไทย ผงชูรส แพ้ถั่ว แพ้แป้งสาลี หรือต้องการอาหารพิเศษ และจำเป็นต้องทานซีฟู้ดทุกมื้อที่มีกุ้ง หอย ปู หรือปลา หรือทานเนื้อไก่ไม่ได้ หรือทานเนื้อวัวไม่ได้ หรือทานเนื้อแพะไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดหาและแจ้งร้านอาหารก่อนการเดินทางทุกครั้ง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาได้ หรือถ้าจัดแล้วอาจจะต้องเป็นเมนูซ้ำๆ หรือมื้อไหนบริษัทฯไม่สามารถจัดหาให้ได้บริษัทฯ ขออนุญาตจัดเป็นสลัดผักท้องถิ่น ไข่ต้มหรือไข่เจียว หรืออาหารท้องถิ่นแบบไม่มีเนื้อสัตว์แทน

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์ซาอุดีอาระเบีย เที่ยวซาอุดีอาระเบีย^
TOP