ทัวร์ซาอุดิอาระเบีย อัลอูลา เฮกรา เมดิน่า เจดดาห์ พิเศษพักอัลอูลา 2 คืน

ทัวร์ซาอุดิอาระเบีย อัลอูลา เฮกรา เมดิน่า เจดดาห์ พิเศษพักอัลอูลา 2 คืน

ทัวร์ซาอุดิอาระเบีย อัลอูลา เฮกรา เมดิน่า เจดดาห์ พิเศษพักอัลอูลา 2 คืน ทัวร์ซาอุดิอาระเบีย อัลอูลา เฮกรา เมดิน่า เจดดาห์ พิเศษพักอัลอูลา 2 คืน ทัวร์ซาอุดิอาระเบีย อัลอูลา เฮกรา เมดิน่า เจดดาห์ พิเศษพักอัลอูลา 2 คืน ทัวร์ซาอุดิอาระเบีย อัลอูลา เฮกรา เมดิน่า เจดดาห์ พิเศษพักอัลอูลา 2 คืน ทัวร์ซาอุดิอาระเบีย อัลอูลา เฮกรา เมดิน่า เจดดาห์ พิเศษพักอัลอูลา 2 คืน 7คืน บินภายใน 1 รอบ
รวมตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน
มีหัวหน้าทัวร์ไทย หัวหน้าทัวร์ไทย
ประกันอุบัติเหตุการเดืนทาง ประกันอุบัติเหตุเดินทาง
รวมทิปไกด์ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น

Thai Airways
9วัน | 7คืน
แสดงราคา /วันเดินทาง

ทัวร์ซาอุดิอาระเบีย อัลอูลา เมืองมรดกโลกเฮกรา เมดิน่า เจดดาห์

เที่ยวซาอุดิอาระเบีย ประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองในโลก ชมเมืองอัลอูลาแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกท่ามกลางทะเลทราย เมืองโบราณเฮกกา นำท่านเดินเล่นหมู่บ้านโอเอซิสที่ได้รับเป็นมรดกโลก...พิเศษสุดๆๆ พัก อัลอูลา 2 คืน

#1258# วันเดินทางและอัตราค่าบริการ (ราคา / ท่าน)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 2ท่าน/ห้อง เด็กไม่เสริมเตียง เด็กเสริมเตียง พักเดี่ยว +เพิ่ม
19 ต.ค. 65 - 27 ต.ค. 65 215,900 215,900 215,900 28,000
จองทัวร์  

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 28/09/22 6:23 am เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรแกรมการเดินทาง ทัวร์ซาอุดิอาระเบีย อัลอูลา เฮกรา เมดิน่า เจดดาห์ พิเศษพักอัลอูลา 2 คืน

วันแรก สุวรรณภูมิ - เจดดาห์ 

15.00 คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ

18.45 เครื่องบินออกเดินทางสู่สนามบินเจดดาห์โดยเที่ยวบินTG503 ใช้เวลาบิน 7 ชั่วโมง

22.40 ถึงสนามบินคิงอับดุลาซิซ เมืองเจดดาห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

นำท่านเข้าสู่ที่พักภายในเมืองเจดดาห์.................ระดับ4*

วันที่สอง เจดดาห์-ริยาด- หมู่บ้านโคลน

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ

08.00 นำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อบินสู่เมืองริยาดโดย SV…..

09.40 ถึงสนามบินเมืองริยาด นำท่านรับกระเป๋า

เริ่มต้นการเดินทางผ่านทะเลทรายสู่หมู่บ้านโคลนอูไซเกอร์ หมู่บ้านที่ได้รับเป็นมรดกโลกมีต้นปาล์มและสวนที่ผสานเข้ากับเขาวงกตของเส้นทางอย่างสวยงาม เส้นทางที่ร่มรื่นและมีเสน่ห์ที่คดเคี้ยวระหว่างบ้านโคลน 400 หลังและมัสยิด ที่หมู่บ้านแห่งนี้มีความน่าทึ่งของการตกแต่งสถาปัตยกรรมหน้าต่างและหลังคา อันทรงสามเหลี่ยมงดงาม ประตูไม้ที่วิจิตรบรรจงและความอนุรักษ์ความเป็นอยู่ของชาวเบดูอิน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านชม Edge of the World คุ้มค่าแก่การเยี่ยมชมและการเดินทางแบบไปเช้าเย็นกลับที่สมบูรณ์แบบเพราะทิวทัศน์ที่งดงามและประสบการณ์ที่ยากจะลืมเลือน สิ่งที่ทำให้ Edge of the World มีความพิเศษคือ "หน้าต่าง" ที่มีกรอบหินพร้อมทิวทัศน์อันยอดเยี่ยมของที่ราบสูงและมุมมองจากพวกเขาดู "ไม่มีที่สิ้นสุด" กล่าวอีกนัยหนึ่งดูเหมือนว่าคุณกำลังยืนอยู่บน Edge of the World และมีเพียงที่ราบที่สามารถมองเห็นได้ในขอบฟ้าไกลสุดลูกหูลูกตา วิวพระอาทิตย์ตก ณ จุดนี้มีเสน่ห์อยู่เสมอ 

ทัวร์ซาอุดิอาระเบีย

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่ที่พักเมืองริยาด…………..ระดับ4*

วันที่สาม   อัล ดิริยาช -  ริยาดซิตี้ทัวร์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ

ชมเมืองอัด ดิริยาช อดีตเมืองหลวงแห่งแรกของราชวงศ์ซาอุดิอาระเบีย ในใจกลางคาบสมุทรอาระเบียน ทางตะวันตกเฉียงเหนือของริยาด ก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 15 แสดงถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมนาดจิ Najdi ซึ่งเฉพาะเจาะจงในใจกลางคาบสมุทรอาหรับ ในช่วงต้นศตวรรษที่ 18 และต้นศตวรรษที่ 19 บทบาททางการเมืองและศาสนาของมัสยิดเพิ่มขึ้น และป้อมปราการที่ At-Turaif ได้กลายเป็นศูนย์กลางของอำนาจชั่วขณะของราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียและการแพร่กระจายของการปฏิรูประบบ Salafiyya ในศาสนามุสลิม สถานที่ให้บริการรวมถึงซากของพระราชวังหลายแห่งและกลุ่มคนในเมืองที่สร้างขึ้นบนขอบของโอเอซิสเมืองอัด ดิริยาช ชม พระราชวังมูราบา เป็นหนึ่งในพระราชวังที่สำคัญที่สุดที่สร้างโดยกษัตริย์อับดุลอาซิซ King Abdul-Aziz วังแห่งนี้เพื่อรองรับครอบครัวของเขา มันถูกสร้างขึ้นบนสไตล์ นาดจิดั้งเดิมในท้องถิ่นโดยใช้วัสดุก่อสร้างท้องถิ่นเท่านั้น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ชม พิพิธภัณฑ์แห่งชาติซาอุดีอาระเบีย National Museum ก่อตั้งขึ้นในปี 2542 โดยเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ประวัติศาสตร์สมัยกษัตริย์อับดุลอาซิซ King Abdul-Aziz ในเมืองริยาด ชม พิพิธภัณฑ์มาสมาร์ก เพลิดเพลินและย้อนเวลากลับไปและสำรวจคนดั้งเดิมของชาวซาอุดีอาระเบีย สารคดีขนาดสั้นยังได้กล่าวถึงการยึดป้อมปราการของกษัตริย์อับดุล อาซิซ ผู้ซึ่งยังคงมองเห็นเรื่องราวในอดีตที่ยังคงฝังอยู่ในประตูไม้ของป้อมปราการ  แวะถ่ายรูปกับ หอคอยคิงดอมเซ็นเตอร์ อาคารที่สูงที่สุดในซาอุดิอาระเบียในช่วงปี 2000 หอคอยแบบผสมผสานของศูนย์ราชอาณาจักรมีการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งได้รับเลือกให้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองริยาด: หอคอยรูปวงรีเรียบง่ายที่มียอดเปิดโค้ง โดยมีสะพานหอดูดาวยาว 200 ฟุตทอดกลับด้าน โซ่โค้ง ช่องเปิดรูปสามเหลี่ยมอันโดดเด่นมองเห็นได้จากเกือบทุกส่วนในเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบีย

แวะถ่ายรูปด้านนอกกับสุเหร่าใหญ่ King Khalid เป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่ได้รับแรงบันดาลใจจากโมเสคและงานฝีมือแบบไบแซนไทน์ ประดับประดาอัลกุรอานที่วิจิตรบรรจงบนผนัง มัสยิด King Khalid เป็นโดมขนาดใหญ่ที่มีกระจกสีประดับประดาอย่างวิจิตร กับความเงียบสงบของศาสนาอิสลามอันรุ่งโรจน์ ชม ตลาดดิร่า มีชื่อเสียงในด้านวัตถุทองแดงและทองเหลืองเก่าที่หลากหลาย รวมทั้งมีดสั้นเงิน เครื่องประดับเงินเบดูอินเงิน และชุดเดรส ขณะเข้าจากทางเข้าหลัก ผู้เยี่ยมชมมักจะได้กลิ่นหอมของไม้จันทน์ Dira Souq คุ้มค่าที่จะซื้อพรมโบราณและของเก่าที่เป็นประโยชน์อื่นๆ ในซาอุดิอาระเบีย

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่ที่พักเมืองริยาด…………..ระดับ4*

วันที่สี่ ริยาด – อัลอูลา 

06.30 รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมพร้อมเช็คเอ้าท์

07.00 นำท่านเดินทางสู่สนามบินริยาด เพื่อบินสู่เมืองอัลอูลา 

09.20 เครื่องบินออกจากสนามบิน

11.00 ถึงเมืองอัลอูลา บ้านเกิดของสองอาณาจักรอาหรับโบราณ ในช่วงสหัสวรรษที่ 1 ก่อนคริสต์ศักราช Al-Ulla ได้เห็นการเติบโตของเมืองโบราณที่ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักของซาอุดิอาระเบีย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตารท้องถิ่น 

นำท่านชม เมืองเก่าอัลอูลา ผ่านชมป้อมปราการเล็กๆ ยังคงตั้งอยู่หน้าหมู่บ้านมรดกของ Al-Ulla และเป็นที่รู้จักในชื่อ Musa Ibn Nusayr Fort อาจเป็นโครงสร้างที่มีป้อมปราการตั้งแต่สมัย Dadanite หรือ Lihyanite เนื่องจากมีการแกะสลักจารึก Dadanite บนหินที่สร้างป้อมปราการ เมืองAl Ula เป็นเมืองทะเลทรายเล็กๆ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของซาอุดีอาระเบียที่มีชีวิตชีวาในฤดูหนาวของอาหรับ มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและน่าประหลาดใจอยู่เสมอ! Al Ula นั่งอยู่ติดกับสุสาน Mada'in Saleh Nabataean ที่มีชื่อเสียง และได้ขยายตัวอย่างมากในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และได้รับความสนใจจากนานาชาติทั่วโลก

หมู่บ้านมรดก Al-Ula หรือที่เรียกว่า Ad-Deerah เป็นหมู่บ้านอาหรับดั้งเดิมที่ผู้คนในโอเอซิสได้ย้ายเมื่อ 8 ศตวรรษก่อนและอาศัยอยู่จนถึงศตวรรษที่ 20 สร้างขึ้นบนพื้นที่สูงของหุบเขาเพื่อให้ปลอดจากน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงฤดูฝน การขยายตัวสูงสุดในเมืองมีบ้านเรือนมากกว่า 1,000 หลังซึ่งสร้างขึ้นติดกันซึ่งสร้างกำแพงล้อมรอบเมืองเพื่อปกป้องประชากร อิสระเดินเล่นภายในเมืองเก่า

เดินทางกลับสู่โรงแรมฯ  

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่ที่พักเมืองอัลอูลา...............................ระดับ4*

วันที่ห้า อัลอูลา - เฮกร้า  

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ

เดินทางสู่ เมืองเฮกร้า เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่โดดเด่นที่สุดของราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียและเป็นครั้งแรกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกขององค์การยูเนสโกในปี 2551 ชาวนาบาเทียนเรียกว่าฮิจเราะห์ (ตามที่ปรากฏในจารึกโบราณบางเล่มที่ไซต์) และ ชาวโรมันเคยเรียกมันว่าเฮกรา  ชมเมืองโบราณเฮกร้า ที่พ่อค้าชาวนาบาเทียนอาหรับที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแข็งขันในการค้าขาย มีต้นกำเนิดมาจากเยเมนโบราณซึ่งพวกเขาได้รับความมั่งคั่งมหาศาล อาณาจักรนาบาเทียนพัฒนาตั้งแต่ศตวรรษที่ 2 ก่อนคริสตกาล จนถึงต้นศตวรรษที่ 2 ก่อนคริสตกาล การตั้งถิ่นฐานอันกว้างขวางของพื้นที่เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 1 เมื่ออยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์นาบาเทียน Arêtes IV Philopatries (Al-Harith IV) (9 - 40 ปีก่อนคริสตกาล) ซึ่งทำให้เฮกราเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของราชอาณาจักรก่อนเปตรา ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือ 500 กิโลเมตร 

นำท่านชม Tomb of Lihyan หรือเรียกอีกชื่อกว่า "The Lonely Castle" เป็นสุสานที่มีชื่อเสียงและโด่งดังใน Mada'in Salih, Hegra ในซาอุดิอาระเบีย โครงสร้างนี้ได้รับการกล่าวขานว่าสร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 1 และไม่มีใครเทียบได้กับการออกแบบและสถาปัตยกรรมโบราณที่ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก ดังที่เรียกว่า 'ปราสาทที่โดดเดี่ยว' แต่ที่นี่ไม่ใช่ปราสาทเลย แต่ได้รับการออกแบบมาเป็นสุสานทั้งหมด จากภาพแกะสลักและจารึกภายในหลุมฝังศพ สามารถบอกได้มากมายเกี่ยวกับวัฒนธรรมนาบาเทียน หลุมฝังศพแกะสลักจากหินจากบนลงล่าง ซึ่งเป็นเทคนิคทางสถาปัตยกรรมแบบนาบาเทียนแบบเก่าและเป็นส่วนสำคัญของรากเหง้าของชาวนาบาเทียน โครงสร้างทั้งหมดไม่เคยสร้างเสร็จ ตรงฐานหลุมศพ ฝีมือไม่ละเอียดเท่าที่ควร สังเกตได้ค่อนข้างชัดเจน ยังคงเป็นหนึ่งในสถานที่ที่โดดเด่นที่สุดในราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียและเป็นสถานที่สะท้อนประวัติศาสตร์และบทเรียนที่เราเรียนรู้ได้จากอดีต

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตารท้องถิ่น 

นำท่านสู่ หินช้าง หรือ จาบาล อัลฟิน หินช้างเป็นหนึ่งในหินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกและเป็นไฮไลท์ของภูมิภาค Al-'Ula เมืองในภูมิภาคเมดินาในซาอุดิอาระเบีย มองจากไกล ๆ ก้อนหินนี้ดูเหมือนช้างที่มีงวงคล้องพื้น หินช้างยังเป็นที่รู้จักกันในนาม Jabal-Al'fil ในภาษาอาหรับ ยืนอยู่ที่ความสูง 52 เมตร ช้างขนาดมหึมานี้ตั้งตระหง่านอยู่ในภูมิทัศน์ของหาดทรายสีทอง ล้อมรอบด้วยกลุ่มหินอื่นๆ ที่มีขนาดที่น่าประทับใจไม่แพ้กัน โดยไม่คำนึงว่าศิลาช้างยังคงบดบังทุกสิ่งที่ตกลงมาในสายตาและทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจของเม็ดทรายแห่งกาลเวลา 

ทัวร์ซาอุดิอาระเบีย หินช้าง

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่ที่พักเมืองอัลอูลา...............................ระดับ4*

วันที่หก อัลอูลา – เมดิน่า   

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ

เดินทางสู่ เมืองเมดิน่า ขับรถประมาณ 350 กม. ประมาณ4ชั่วโมง เมดินาเป็นหนึ่งในสองเมืองที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของศาสนาอิสลาม ทำให้เป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญสำหรับผู้แสวงบุญหลายล้านคนที่เดินทางไปยังซาอุดิอาระเบียเพื่อประกอบพิธีฮัจญ์หรืออุมเราะห์ เมืองนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่ Al Masjid an Nabawi หรือที่เรียกว่ามัสยิดของศาสดาซึ่งสร้างโดยศาสดาเองและเป็นที่ฝังศพของเขาด้วย เมดินาเป็นที่ที่ศาสดามูฮัมหมัดอาศัยอยู่และสอนหลังจากการอพยพจากมักกะห์ใน พ.ศ. 622 เรียกว่าฮิจเราะห์ ปีนี้มีความสำคัญมากในประวัติศาสตร์ของศาสนาอิสลามซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของปฏิทินอิสลาม แม้ว่าชื่อเมืองมักจะเขียนว่าเมดินาเป็นภาษาอังกฤษ แต่ชื่อเต็มของเมืองคือ อัลเมดินา อัลมุนาวารา ซึ่งหมายถึง "เมืองแห่งความรู้แจ้ง" เนื่องจากเมืองนี้มีบทบาทสำคัญในชีวิตของท่านศาสดามูฮัมหมัด การเดินทางไปเมดินาจึงเป็นความฝันตลอดชีวิตของชาวมุสลิมจำนวนมาก 

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ระหว่างทางแวะชม ภูเขาอาร์ชาร์ ขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ด้านหน้าเนินเขาศักดิ์สิทธิ์อูฮัด เนินเขาแห่งนี้ มีประวัติศาสตร์อิสลามจำนวนมากผูกติดอยู่กับทั้งเนินเขาและภูเขา เนื่องจากการรบที่เนินเขาอูฮัดอันโด่งดังซึ่งเกิดขึ้นที่นี่ในศตวรรษที่ 7 การสู้รบมีนักธนู 50 คนที่ติดอยู่บนเนินเขาของนักธนูได้ขัดต่อคำสั่งของท่านศาสดามูฮัมหมัด ซึ่งส่งผลให้ชาวมุสลิมแพ้การต่อสู้ เพียงเพราะว่านักธนูทิ้งตำแหน่งของตนโดยคิดว่าการต่อสู้จบลงแล้วและไปรวบรวมของที่ริบจากสงคราม ในเวลาเดียวกัน กองทัพมักกะฮ์ นำโดยคาลิด อิบน์ อัล-วาลิด โจมตีชาวมุสลิม ซึ่งส่งผลให้ท่านศาสดามูฮัมหมัด (PBUH) เสียชีวิตและยังเป็นการเตือนถึงผลร้ายแรงของการไม่เชื่อฟังศาสดามูฮัมหมัดอันเป็นที่รักอีกด้วย

นำท่านเข้าสู่เมืองเมดิน่า เพื่อชมพิพิธภัณฑ์แห่งเมืองเมดิน่า พิพิธภัณฑ์มีโบราณวัตถุน้อยมาก การจัดแสดงส่วนใหญ่เป็นแบบจำลองสมัยใหม่หรือรูปภาพจากช่วงเวลาต่างๆ ในประวัติศาสตร์ของเมดินา พิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่เน้นที่ประวัติศาสตร์ของเมดินาและบทบาทของมันในช่วงหลังยุคมุสลิมฮิจเราะห์ พิพิธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการประมาณ 2,000 รายการที่รวบรวมมรดกและวัฒนธรรมของอัล-มะดีนะฮ์ และบันทึกภูมิทัศน์ ผู้คน และลักษณะของมันในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่ที่พักเมืองมาดิน่า...............................ระดับ4*

วันที่เจ็ด   เมดิน่า - เจดดาห์    

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯพร้อมเช็คเอ้าท์ 

นำท่านเดินทางสู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ชมด้านนอกมัสยิดอันนะบะวี Masjid An Nabawi เป็นสถานที่ที่สำคัญที่สุดในเมือง เป็นที่ตั้งของห้องฝังศพของท่านศาสดา (สันติภาพจงมีแด่พระองค์) และยังมีสุสาน Jannatul Baqi อยู่ติดกัน และ มัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดในศาสนาอิสลามเป็นมัสยิดที่ตั้งอยู่ชานเมืองเมดิน่าห์ ชมด้านนอกมัสยิดกูบา Masjid Quba เป็นมัสยิดประวัติศาสตร์อีกแห่งที่สร้างขึ้นโดยท่านศาสดา (PBUH) เอง ถือเป็นมัสยิดแห่งแรกของศาสนาอิสลาม Masjid al-Qiblatayn เรียกอีกอย่างว่ามัสยิดแห่ง Two Qiblas เป็นมัสยิดที่พระศาสดา (PBUH) ได้รับคำสั่งให้เปลี่ยน Qibla (ทิศทางของการอธิษฐาน) จากกรุงเยรูซาเล็มไปยัง Ka'bah ใน Makkah

นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองเมดิน่า เพื่อนั่งรถไฟไปเมืองเจดดาห์

ต่อด้วยรถไฟความเร็วสูงของเรา (รถไฟฮาราเมน) จากเมดินาไปเจดดาห์ ประมาณ 2 ชั่วโมง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านสู่ New Jeddah Corniche และบริเวณริมน้ำของ Jeddah เดินทางสู่คอร์นิช ถนนสร้างเพื่อขนาบกับทะเลแดง การตกแต่งตามถนนมีรูปปั้นต่างๆ ของศิลปินที่มีชื่อเสียง เช่น มิโร บัลแด็กซินี และมัวร์ มีจุดที่ยอดเยี่ยมที่คุณสามารถใช้เวลาทั้งวันเพียงแค่ดื่มด่ำกับทิวทัศน์อันงดงามของท้องทะเล มีกิจกรรมมากมายที่นำเสนอในพื้นที่เหล่านี้ นักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินกับอาหารทะเลสดและช้อปปิ้ง อิสระเดินเล่นช้อปปิ้งภายในย่านคอร์นิช

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่ที่พักเมืองเจดดาห์...............................ระดับ4*

วันที่แปด  เจดดาห์ซิตี้ทัวร์    

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯพร้อมเช็คเอ้าท์ 

เจดดาห์ เป็นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างความเก่าและความทันสมัย ตั้งแต่เมืองเจดดาห์เก่าแก่อันงดงาม เขตอัลบาลัดไปจนถึงสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่แวววาว เจดดาห์มีสิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองโลก ลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของเจดดาห์คือ เมืองที่ติดทะเลแดง และมีมัสยิดลอยน้ำเก่าแก่ Al Rahma ที่มีชื่อเสียง หรือที่รู้จักกันในชื่อมัสยิดลอยน้ำ เจดดาห์ถูกเรียกอย่างถูกต้องว่าเป็น นางเงือกแห่งทะเลแดง

นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเก่าเจดดาห์ อัลบาลัด Al Balad อดีตเป็นเมืองหลวงเก่ามีสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมและระเบียงไม้ที่ตกแต่งแกะสลักเพื่ออนุรักษ์ความเป็นอาระเบียนอย่างแท้จริงเมืองเก่าได้รับเป็นมรดกโลกในปี 2014 ตามชื่อท้องถิ่นซึ่งหมายถึง "เมือง" ซึ่งอ้างอิงถึงฐานของเจดดาห์ Al-Balad ก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 7 และเป็นศูนย์กลางของเจดดาห์ในอดีต กำแพงป้องกันของ Al-Balad ถูกทำลายลงในปี 1940 ในช่วงทศวรรษ 1970 และ 1980 เมื่อเจดดาห์เริ่มมีฐานะร่ำรวยขึ้นเนื่องจากน้ำมันที่เฟื่องฟู เจดดาวีจำนวนมากได้ย้ายไปทางเหนือ ห่างจากอัลบาลัด อัลบาลัดได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของ UNISCO และตั้งแต่นั้นมาอาคารเก่าที่มีการออกแบบหน้าต่างที่เป็นเอกลักษณ์และ ประตูถูกเก็บรักษาไว้พร้อมกับอาคารที่มีเอกลักษณ์ซึ่งบางหลังสร้างขึ้นโดยใช้เปลือกหอยและหิน! นำท่านถ่ายรูปกับ Makkah Baab or Makkah Gate ประตูบาบมักกะห์หรือประตูมักกะห์ ด้านหน้าตลาดกลางแจ้งแห่งนี้มีชีวิตชีวาขึ้นมาหลังจากพระอาทิตย์ตกดิน

จากนั้นเยี่ยมชมบ้านออตโตมันเก่าแก่ที่น่ารักที่สุดของเจดดาห์ ย่านเมืองเก่าแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก และเป็นที่รู้จักจากบ้านที่สร้างด้วยปะการัง ชมด้านนอกบ้าน Nassif เป็นหนึ่งในอาคารเก่าแก่ไม่กี่หลังที่ได้รับการบูรณะและปัจจุบันใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ คุณเดินผ่านเมืองเก่าและเยี่ยมชม Al Alawi Souq ซึ่งเป็นตลาดที่คดเคี้ยวผ่านย่านเก่าแก่และที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องหอม เครื่องประดับ กาแฟ และเสื้อผ้า

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ชมพิพิธภัณฑ์เทยาบัต พิพิธภัณฑ์เล็กๆที่สร้างด้วยไม้แกะสลักและก่ออิฐด้วยประการัง พิพิธภัณฑ์รวบรวมเรื่องราวของคาบสมุทรอาหรับวงกว้าง ชมน้ำพุกษัตริย์ฟาฮัด ที่รู้จักกันในชื่อน้ำพุ King Fahd กระแสน้ำพุ่งสูงขึ้นอย่างเหลือเชื่อถึง 853 ฟุต ในตอนกลางคืนกระแสน้ำนี้จะสว่างไสวและเป็นภาพที่น่าจดจำ ที่เป็นน้ำพุที่สูงที่สุดในโลก มองเห็นได้จากเกือบทุกมุมของเมืองและตอนกลางคืนจะมีการประดับประดาไฟที่สวยงาม 

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

22.00 นำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อบินกลับกรุงเทพ

วันที่เก้า เจดดาห์ - สุวรรณภูมิ    

00.20 เครื่องบินออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดย TG504 เวลาบิน 7.20 ชม.

12.50 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
 

**************

#1258# วันเดินทางและอัตราค่าบริการ (ราคา / ท่าน)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 2ท่าน/ห้อง เด็กไม่เสริมเตียง เด็กเสริมเตียง พักเดี่ยว +เพิ่ม
19 ต.ค. 65 - 27 ต.ค. 65 215,900 215,900 215,900 28,000
จองทัวร์  

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 28/09/22 6:23 am เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุสำคัญ การจองทัวร์ ช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ โรคโควิด-19

หมายเหตุสำคัญ

1. การเดินทางทัวร์ต่างประเทศและในประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติของโรคโควิด-19 เนื่องด้วยมาตรการเกี่ยวกับควบคุมโรคโควิด-19 ของแต่ละประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาจส่งผลให้ สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งปิด รถไฟหยุดบริการ เรือสำราญหยุดบริการ หากเกิดกรณีดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. กรณีลูกค้าป่วยเป็นโควิค-19 ระหว่างทัวร์ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาต่าง ๆ รวมทั้งค่าโรงแรมในการกักตัว ด้วยตัวท่านเอง / เนื่องจากทัวร์เป็นลักษณะเหมาบริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ ทั้งนี้บริษัทฯ จะช่วยประสานงานต่าง ๆให้เรียบร้อย *ประกันการเดินทาง ของบริษัทฯ จัดทำให้ จะเป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น ไม่รวมประกันสุขภาพ และโรคประจำตัว ไม่รวมค่าโรงแรมในการกักตัว Hotel/Home isolation ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจ Fit to Fiy ATK RT-PCR และ PCR

โดยการเบิกประกันอุบัติเหตุจะต้องรักษาโดยโรงพยาบาล คลินิก มีใบเสร็จ และใบรับรองแพทย์ เท่านั้น ทั้งนี้การพิจารณาการเอาประกัน เป็นไปตามกรมธรรม์ บริษัทประกันภัย จะเป็นผู้พิจารณาเท่านั้น บริษัทฯ ไม่ได้รับผิดชอบในส่วนนี้

ลูกค้าได้อ่าน และรับทราบหมายเหตุสำคัญนี้ เพื่อความเข้าใจตรงกัน ก่อนการตัดสินใจซื้อทัวร์จากบริษัทฯ

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

1.ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 100,000 บาท
2.ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน

การยกเลิก
1.ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วันทำงาน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
2.กรณียกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 50 วันทำงาน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50% ของราคาทัวร์
3.ถ้ายกเลิกกะทันหันก่อนเดินทาง 45วัน บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ในการคืนเงินทั้งหมด
4.กรณีส่วนลดท่านละ 10,000 บาท NON REFUND ยกเลิกไม่คืนเงินค่ามัดจำทุกกรณี

อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด โดยสายการบินไทย รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม
2.ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ 2 เที่ยวบิน
3.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งค่าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว จำนวน 7 คืน
4.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการและค่าน้ำดื่ม
5.ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
6.ค่ารถโค้ชปรับอากาศพร้อมคนขับผู้ชำนาญทางในการนำเที่ยวตามรายการ
7.เจ้าหน้าที่จากเมืองไทยและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ
8.ค่าประกันการเดินทางเฉพาะอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาทตามเงื่อนไขบริษัทฯ ประกัน

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าหนังสือเดินทาง ,ค่าซักรีด ฯลฯ ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษในโรงแรม
2.ค่าใช้จ่ายนอกเหนือระบุในโปรแกรม
3.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน
4.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
5.การบริการยกกระเป๋าเป็นการบริการเสริมเพิ่มเติม ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีกระเป๋าแตก ขีดข่วน หู้หิ้วหลุด เช่น กรณีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ยกขึ้นสายพานของแอร์ไลน์ หรือกรณีเจ้าหน้าที่โรงแรมยกเข้าออกโรงแรมหรือคนขับรถยกขึ้นรถบัสหรือยกเข้าออกเรือที่พักบนเรือ และทำให้กระเป๋าเกิดความเสียหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆให้ท่านได้ เพื่อความสบายใจกรณีลูกค้ากังวลเรื่องกระเป๋ากรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆเพื่อลูกค้าจะได้ยกกระเป๋าท่านเอง
6.กรณีกระเป๋าสูญหายระหว่างทัวร์ บริษัทฯ ขอคืนกิโลกรัมละ 15USD ตามน้ำหนักเอกสารแอร์ไลน์ที่ท่านเช็คอินท์จากกรุงเทพฯ มา
7.กรณีลูกค้าจะต้องทานซีฟู้ดทุกๆมื้อ.ลูกค้าสามารถสั่งเพิ่มและชำระเงินที่ร้านอาหารได้โดยตรง
8.กรณีแอร์ไลน์เปลี่ยนแปลงแจ้งเวลาบินกระทันหัน หรือ เที่ยวบินดีเลย์ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบตั๋วเครื่องบินๆภายในประเทศให้ท่านได้
9.กรณีขอที่นั่งพิเศษ บริษัทฯ จะทำการรีเควสร้องขอแอร์ไลน์ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ยืนยันจะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับแอร์ไลน์ดำเนินการ

หมายเหตุ

1.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหรือการเปลี่ยนแปลงรายการหรือเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน,โรงแรมที่พัก,ภูมิอากาศ,ภัยธรรมชาติ,การก่อการร้าย,การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจและการเมือง อันเป็นสาเหตุให้ต้องเลื่อนการเดินทางหรือไม่สามารถจัดพาคณะท่องเที่ยวได้ตามรายการ
2.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่สายการบินปรับเปลี่ยนราคาสายการบินหรือกรณีที่คณะผู้เดินทางต่ำกว่ากำหนด
3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าวีซ่า, ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ หากทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการไปแล้ว
4.เมื่อท่านได้ตกลงจองทัวร์กับบริษัทฯ แล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น

คำชี้แจ้ง
1.บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งเกี่ยวกับการบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบัส ..เป็นการบริการที่บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณีค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้
2.กรณีกระเป๋าสูญหายระหว่างทัวร์ บริษัทฯ ขอคืนกิโลกรัมละ 15USD ตามน้ำหนักเอกสารแอร์ไลน์ที่ท่านเช็คอินท์จากกรุงเทพฯ มา //
3.บริษัทฯ จัดการเดินทางเป็นคณะพร้อมกัน ดูแลลูกค้าอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน กรณีที่ท่านต้องการความเป็นส่วนตัวและการบริการที่เหนือผู้อื่นผู้ใด และไม่ต้องการมิตรภาพจากผู้ใดในคณะ บริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านแจ้งก่อนการจองทัวร์ //
4.กรณีที่ท่านแพ้อาหาร แพ้ส่วนผสมต่างๆ เช่นพริกไทย ผงชูรส แพ้ถั่ว แพ้แป้งสาลี หรือต้องการอาหารพิเศษ และจำเป็นต้องทานซีฟู้ดทุกมื้อที่มีกุ้ง หอย ปู หรือปลา หรือทานเนื้อไก่ไม่ได้ หรือทานเนื้อวัวไม่ได้ หรือทานเนื้อแพะไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดหาและแจ้งร้านอาหารก่อนการเดินทางทุกครั้ง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาได้ หรือถ้าจัดแล้วอาจจะต้องเป็นเมนูซ้ำๆ หรือมื้อไหนบริษัทฯไม่สามารถจัดหาให้ได้บริษัทฯ ขออนุญาตจัดเป็นสลัดผักท้องถิ่น ไข่ต้มหรือไข่เจียว หรืออาหารท้องถิ่นแบบไม่มีเนื้อสัตว์แทน //

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์ซาอุดีอาระเบีย เที่ยวซาอุดีอาระเบีย^
TOP