ทัวร์สตูล เกาะหลีเป๊ะ ปราสาทหินพันยอด 4วัน
ทัวร์สตูล เกาะหลีเป๊ะ ปราสาทหินพันยอด 4วัน

ทัวร์สตูล เกาะหลีเป๊ะ ปราสาทหินพันยอด 4วัน

ทัวร์สตูล เกาะหลีเป๊ะ ปราสาทหินพันยอด 4วัน ทัวร์สตูล เกาะหลีเป๊ะ ปราสาทหินพันยอด 4วัน ทัวร์สตูล เกาะหลีเป๊ะ ปราสาทหินพันยอด 4วัน ทัวร์สตูล เกาะหลีเป๊ะ ปราสาทหินพันยอด 4วัน 3คืน
ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ประกันอุบัติเหตุการเดืนทาง ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

Thai Smile Airways
4วัน | 3คืน
แสดงราคา /วันเดินทาง

ทัวร์สตูล เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา เกาะไข่ ปราสาทหินพันยอด มหัศจรรย์สันหลังมังกร

ทัวร์สตูล เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา เกาะไข่ ปราสาทหินพันยอด มหัศจรรย์สันหลังมังกร นำท่านเที่ยวสตูล ชมธรรมชาติที่สวยงามของเกาะหลีเป๊ะ กิจกรรมดำน้ำ ความสวยงามของประการังร่องน้ำจาบัง เกาะหินงาม หาดทรายขาว เกาะราวี เที่ยวพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสตูล (คฤหาสน์กูเด็น) ปราสาทหินพันยอด แหล่งฟอสซิล ยุคหินพาลีโอโซอิก หัวใจสีน้ำเงิน (หัวใจมรกต) - หินตาหินยาย

 

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 06/06/23 1:17 pm เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

โปรแกรมการเดินทาง ทัวร์สตูล เกาะหลีเป๊ะ ปราสาทหินพันยอด 4วัน

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - หาดใหญ่(สงขลา) - สตูล - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสตูล (คฤหาสน์กูเด็น)  - ทะเลแหวกสันหลังมังกร-  ปราสาทหินพันยอด - แหล่งฟอสซิล ยุคหินพาลีโอโซอิก  - หัวใจสีน้ำเงิน (หัวใจมรกต)

06.00         เช็คอินสนามบินสุวรรณภูมิ แถว B เคาเตอร์สายการบินไทยสมายล์

07.00          บินสู่สนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เที่ยวบิน WE259

08.25          ถึงสนามบินหาดใหญ่ พบไกด์ที่สนามบิน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จังหวัดสตูล เพื่อไปชม  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสตูล (คฤหาสน์กูเด็น)  นำท่านย้อนอดีตสู่ยุค นครีส โตยมำบังสคารา ชมพิพิธภัณฑ์คฤหาสน์กูเด็น  จวนผู้ว่าราชการคนแรกของเมืองสตูลในสมัยก่อน ถูกสร้างเพื่อเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เป็นในรูปแบบสถาปัตยกรรมยุโรปแบบโดโรเนียล ให้ท่านได้มีเวลาถ่ายภาพสวยไปกับ Street Art ในตัวเมืองสตูลซึ่งภาพต่างๆ นั้น สื่อถึงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมของชาวจังหวัดสตูล

ทัวร์สตูล

กลางวัน  รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย    นำท่านดินทางสู่ท่าเรือ นำท่านลงเรือหางยาวมุ่งหน้าสู่ ทริป ปราสาทหินพันยอด หนึ่งในทริป SATUN GEOPARK ที่ได้รับการรับรองจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นอุทยานธรณีโลกแห่งแรกของประเทศไทย ลำดับที่ 36 ของโลก ระหว่างการเดินทางแวะชม ผาใช้หนี หินตาหินยาย ที่ทอดยาวไปจดที่หน้าผาใช้หนี้ที่มีความเชื่อว่าใครก็ตามที่มาถึงจุดๆนี้ขอพรให้หลุดหนี้จะได้สนใจหวัง (ความเชื่อส่วนบุคคล) หัวมังกร ที่กำลังก้มดื่มน้ำ และความงามของจันผาพันปีสาหร่ายแดง อ่าวตะโละบิแตและอ่าวหินงาม 
 
นำท่านชม มหัศจรรย์สันหลังมังกร ( SATUN WONDERLAND ) สัมผัสธรรมชาติอันงดงามของหมู่เกาะของทะเลอันดามัน ที่สำคัญต่างๆ อาทิ เกาะตะรุเตา เกาะลังกาวี พร้อมฟังคำบรรยายจากมัคคุเทศก์กับเรื่องเล่าอันน่าอัศจรรย์ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน
 
จากนั้นชม ทะเลแหวก สันหลังมังกร เป็นสันทรายคล้ายทะเลแหวก   มีความแตกต่างจากที่อื่นตรงที่แนวหาดที่เห็นไม่ใช่ทรายแต่เป็นเปลือกหอยนับล้าน ๆ ตัว  ที่ถูกเคลื่อนซัด   ทับถมเป็นระยะทางยาวกว่า  4  กิโลเมตร  เชื่อกันว่าเป็นทางยาวระหว่างเกาะหัวมัน และ เกาะสามหาดหินเหล็ก เป็นประติมากรรมทางธรรมชาติ  ที่ถูกสรรค์สร้าง  บนพื้นหิน  มีลักษณะเป็น รูปสี่เหลี่ยม  หกเหลี่ยมมีแร่เหล็กแทรกบนชั้นหิน สีแดง  เหมือนมีเหล็กครอบเอาไว้เรียงรายอัดแน่นเป็นแท่ง ๆ ชมผานางคอย ถัดออกมาด้านบนของหินเหล็กไฟ จะมีจุดชมวิว ชาวบ้านเรียกว่า ผานางคอย  ซึ่งเป็นจุดที่สามารถชมพระอาทิตย์ตกและวิวเกาะลังกาวี  รวมทั้งมองเห็นสันหลังมังกรจากมุมสูงได้อย่างชัดเจน  
 
ทัวร์หลีเป๊ะ
 
นำท่านเดินทางถึงเกาะเขาใหญ่ นั่งเรือแคนู พายเรือเข้าสู่ประติมากรรมแท่งหินน้อยใหญ่มีลักษณะเป็นยอดแหลมดังปราสาทในนิยาย เที่ยวชม ปราสาทหินพันยอด เขาหินปูนที่มีอายุ 400 ล้านปีรูปร่างเหมือนปราสาทที่มียอดแหลมคมเหมือนใบมีดนับพันยอดโดยยอดปราสาทเกิดจากการละลายโดยน้ำฝน บริเวณกลางเขาเป็นหลุมยุบซึ่งภายในหาดทรายขนาดเล็ก ซึ่งเป็นประติมากรรมธรรมชาติอย่างอัศจรรย์
 
ทัวร์สตูล
 

จากนั้นนำท่านเข้าชมแหล่งฟอสซิล ยุคหินพาลีโอโซอิก คือยุคโอโดวีเชียรและยุคแคมเบียน ค้นหาสากฟอสซิล นอติลอย ปลาหมึกทะเลโบราณ ตามล่าหา หัวใจสีน้ำเงิน (หัวใจมรกต) ที่ปลายแหลม 

จากนั้นเดินทางกลับท่าเรือ / จากนั้นเดินกลับสู่ปากบารา

เย็น      รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

เช็คอินเข้าสู่ที่พัก ...............  3+ ดาว หรือ เที่ยบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
 

วันที่สอง สะพานข้ามกาลเวลา - เกาตะรุเตา - เกาะไข่ - เกาะหลีเป๊ะ-ถนนคนเดินเกาะหลีเป๊ะ

07.00        รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านถ่ายรูปวิวสวยๆ ณ สะพานข้ามกาลเวลา หรือ เขตข้ามกาลเวลา เป็นหน้าผาริมทะเลที่สูงชัน มีทางเดินริมทะเลทอดยาวเลียบภูเขาที่เรียกว่า เขาโต๊ะหงาย เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติริมทะเล

ทัวร์สตูล เที่ยวสตูล
 
จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง เกาะหลีเป๊ะ นำท่านไปยังท่าเรือปากบารา เพื่อนั่งเรือสปิดโบ๊ท ไปยังเกาะหลีเป๊ะ  (*เรือโดยสารแบบจอยผู้โดยสาร) แวะจอดเกาะตะรุเตา และ เกาะไข่ 
เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ เกาะไข่
 
เที่ยวเกาะไข่ หลีเป๊ะ
 
แพคเกจหลีเป๊ะ
 
จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เกาะหลีเป๊ะ
 
เกาะหลีเป๊ะ
 
ทัวรืหลีเป๊ะ

บ่าย            รับประทานอาหารกลางวัน * อาหารแบบจานเดียว

เช็คอิน ณ โรงแรม รีสอร์ท อิสระเดินเล่น พักผ่อน

เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ

นำท่านเดินชมวิถีการเป็นอยู่ของชนเผ่าอุรักลาโว้ย วิถีชีวิต ชาวเล

หลังจากนั้นนำท่านเดินเล่น ชมบรรยากาศ  ณ ถนนคนเดินเกาะหลีเป๊ะ

ค่ำ             รับประทานอาหารเย็น ภัตตคารโรงแรม

เข้าพัก ณ โรงแรม ................ 3+ ดาวหรือเที่ยบเท่า พัก 2 คืน

วันที่สาม  กิจกรรมเที่ยวเกาะ ดำน้ำ ชมประการัง ร่องน้ำจาบัง เกาะหินงาม หาดทรายขาว เกาะราวี

07.00        รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก

เช้า           นำท่านออกเดินทางโดยเรือหางยาว เดินทางไปยัง ร่องน้ำจาบัง เกาะที่เต็มไปด้วยปะการังอ่อนเจ็ดสีที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในทะเลอันดามัน

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ

จากนั้นนำท่านยัง เกาะหินงาม ที่ทั้งเกาะมีหาดเป็นหิน เรียงร้อยกันเป็นหมื่นเป็นแสนก้อน เกาะแห่งนี้มีคำสาปตะรุเตาสำหรับนักท่องเที่ยว หรือกลุ่มบุคคลที่ไม่เป็นมิตรต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมเก็บภาพที่ระลึก และดำน้ำดูปะการังหลากหลายพันธ์ ชมฝูงปลานานาชนิด สีสันสวยงาม ตระการตา

เที่ยวหลีเป๊ะ

เกาะหินงาม

ทัวรืหลีเปีะ

จากนั้นนำท่านไปยังหาดทรายขาว เกาะราวี

กลางวัน  รับประทานอาหาร (ฺBox Set)

บ่าย         นำท่านเดินทางสู่เกาะหินซ่อน เกาะรอกลอย เกาะไผ่ ดำน้ำดูปลาสวยงามและมวลหมู่ปะการังหลากหลายชนิดสวยงามมาก (*โปรแกรมกิจกรรมดำน้ำอาจ มีการเปลียนแปลง ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ เวลานั้นๆ)
 
ทัวร์หลีเป๊ะ
 
ทัวร์หลีเป๊ะ
 
ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางกลับโรงแรมที่พัก
 
ค่ำ          รับประทานอาหารเย็น ภัตตคารโรงแรม

เข้าพัก ณ โรงแรม ................ 3+ ดาวหรือเที่ยบเท่า (โรงแรมเดิม)

วันทีสี่  ท่าเรือปากบารา - ตลาดกิมหยง  -สนามบินหาดใหญ่ - กรุงเทพฯ

07.00        รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้นเดินทางกลับท่าเรือปากบารา

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

               นำท่านเที่ยว ตลาดกิมหยง หาดใหญ่ ตลาดที่รวบรวมของฝาก ขนม สินค้าท้องถิ่น และต่างประเทศ อาหารทะเล อาหารทะเลแปรรูป ราคาถูก
15.00     เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่ นำท่านเช็คอิน
17.00    เครื่องบินออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบิน WE262
18.30     เดินทางถึงกรุงเทพฯ (สนามบินlสุวรรณภูมิ) โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ
 
** ไกด์รับส่ง สนามบินหาดใหญ่
** กรณีลูกค้าต้องการกรุ๊ปส่วนตัว ราคานี้ใช้สำหรับคณะ 7-9 ท่าน
** กรณีต้องการกรุ๊ปส่วนตัว แต่วันเข้าพักเกาะหลีเป๊ะ ตรงวันหยุดนักขัตฤกษ์ และศุกร์- เสาร์ -อาทิตย์  ไม่สามารถให้ราคานี้ได้
 

**************

หมายเหตุสำคัญ การจองทัวร์ ช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ โรคโควิด-19

หมายเหตุสำคัญ

1. การเดินทางทัวร์ต่างประเทศและในประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติของโรคโควิด-19 เนื่องด้วยมาตรการเกี่ยวกับควบคุมโรคโควิด-19 ของแต่ละประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาจส่งผลให้ สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งปิด รถไฟหยุดบริการ เรือสำราญหยุดบริการ หากเกิดกรณีดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. กรณีลูกค้าป่วยเป็นโควิค-19 ระหว่างทัวร์ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาต่าง ๆ รวมทั้งค่าโรงแรมในการกักตัว ด้วยตัวท่านเอง / เนื่องจากทัวร์เป็นลักษณะเหมาบริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ ทั้งนี้บริษัทฯ จะช่วยประสานงานต่าง ๆให้เรียบร้อย *ประกันการเดินทาง ของบริษัทฯ จัดทำให้ จะเป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น ไม่รวมประกันสุขภาพ และโรคประจำตัว ไม่รวมค่าโรงแรมในการกักตัว Hotel/Home isolation ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจ Fit to Fiy ATK RT-PCR และ PCR

โดยการเบิกประกันอุบัติเหตุจะต้องรักษาโดยโรงพยาบาล คลินิก มีใบเสร็จ และใบรับรองแพทย์ เท่านั้น ทั้งนี้การพิจารณาการเอาประกัน เป็นไปตามกรมธรรม์ บริษัทประกันภัย จะเป็นผู้พิจารณาเท่านั้น บริษัทฯ ไม่ได้รับผิดชอบในส่วนนี้

ลูกค้าได้อ่าน และรับทราบหมายเหตุสำคัญนี้ เพื่อความเข้าใจตรงกัน ก่อนการตัดสินใจซื้อทัวร์จากบริษัทฯ

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

การจองทัวร์
1.ส่งสำเนาบัตรประชาชน พร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 3,000 บาท
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางประมาณ 25 วันทำการ

กรณียกเลิก
1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** คืนเงินทั้งหมด
**(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)**
2. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์

อัตรานี้รวม

1.ค่ารถปรับอากาศ /รถตู้ /พาหนะ นำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
2.ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า *โรงแรมท้องถิ่น*
3.ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่น
4.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท
*เงื่อนไขการเอาประกัน และการคุ้มครองประกันการเดินทาง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯประกันภัย ตามกรมธรรม์เท่านั้น*

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3.ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (กรณีเดินทางโดยสารการบิน)
4.ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจ
5.ค่าทิปบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบริการ ..
6.ค่าตั๋วเครื่องบิน

หมายเหตุ

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ หรือเหตุผลเรื่องการควบคุมโรค ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้น เช่น อาหาร โรงแรม ค่าเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทย ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , การควบคุมโรคติดต่อ และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน, และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
- ห้องพักสำหรับ พัก 3 ท่าน จะเป็นห้องพักมาตรฐาน 2 ท่าน ส่วนอีก 1 ท่านเป็นเตียงเสริม
- สำหรับรายการทัวร์เป็นการชมความงามธรรมชาติ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความสวยงามได้ แต่ละวันเดินทางสถานที่ท่องเที่ยวอาจมีความสวยงามแตกต่างกันไป ช่วงเวลา ฤดูกาล สภาพอากาศ เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไม่สามารถควบคุมได้
-การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

*กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตั๋วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน รวมทั้งการเปลี่ยนเวลาบิน ยกเลิกเที่ยวบินเกิดจากสายการบิน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
- กระเป๋าสัมภาระ บริษัทฯยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณี ค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้
- ตารางเรือ และโปรแกรมท่องเที่ยว รวมทั้งจุดดำน้ำ บริษัทฯ ขออนุญาติเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือจัดกิกรรมอื่นๆแทนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่สภาพอากาศในแต่ละวันและช่วงเวลาเดินทาง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

กรณีลูกค้าใช้ตั๋วเครื่องบินกับบริษัทฯ จะเป็นตั๋วหมู่คณะ ตั๋วโปรโมชั่นพิเศษ การจัดที่นั่งจะเป็นโซนกรุ๊ปจะอยู่ช่วงท้ายลำของเครื่องบิน สายการบินเป็นผู้จัดที่นั่งให้ บริษัทฯ จะทำการรีเควส สายการบินตามที่ลูกค้าต้องการ แต่ไม่สามารถการันตีที่นั่งได้ เนื่องจากหลายสายการบินแยกขายที่นั่งเพิ่มจากราคาตั๋วเครื่องบิน
หากลูกค้าต้องการนั่งแถวหน้าๆ หรือหน้าสุด จำเป็นต้องซื้อที่นั่งเพิ่ม หรือใช้ตั๋วเครื่องบินเดี่ยวแทนตั๋วกรุ๊ป ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่รวมในค่าทัวร์ *ราคาที่นั่งจะสามารถซื้อได้หลังจากการออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หลังจากซื้อที่นั่งแล้วจะไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ ราคาที่นั่งจะทราบ ณ วันที่ซื้อที่นั่งขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ

ช่วงเวลาต่อเครื่องบินระหว่างประเทศ และในประเทศ ลูกค้าต้องตรวจสอบเวลาเรียกขึ้นเครื่องให้ถูกต้อง เนื่องจากสายการบินไม่มีประกาศการเรียกขึ้นเครื่อง หากลูกค้าตกเครื่อง ขึ้นเครื่องไม่ทัน ลูกค้าต้องชำระการซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่เอง บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในส่วนนี้

*กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตั๋วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน รวมทั้งการเปลี่ยนเวลาบิน ยกเลิกเที่ยวบินเกิดจากสายการบิน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

*การบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบัส ..เป็นการบริการที่บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณีค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

*กรณีที่ท่านแพ้อาหาร แพ้ส่วนผสมต่างๆ เช่นพริกไทย ผงชูรส แพ้ถั่ว แพ้แป้งสาลี หรือต้องการอาหารพิเศษ และจำเป็นต้องทานซีฟู้ดทุกมื้อที่มีกุ้ง หอย ปู หรือปลา หรือทานเนื้อไก่ไม่ได้ หรือทานเนื้อวัวไม่ได้ หรือทานเนื้อแพะไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดหาและแจ้งร้านอาหารก่อนการเดินทางทุกครั้ง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาได้ หรือถ้าจัดแล้วอาจจะต้องเป็นเมนูซ้ำๆ หรือมื้อไหนบริษัทฯไม่สามารถจัดหาให้ได้บริษัทฯ ขออนุญาตจัดเป็นสลัดผักท้องถิ่น ไข่ต้มหรือไข่เจียว หรืออาหารท้องถิ่นแบบไม่มีเนื้อสัตว์แทน

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์สตูล ทัวร์หลีเป๊ะ ทัวร์ปาสาทหินพันยอด^
TOP