ขั้นตอนจองทัวร์

1 เลือกทัวร์ที่ท่านต้องการ
2เลือกวันเดินทาง คลิ๊กปุ่มจองทัวร์
3 เจ้าหน้าที่ตอบกลับ ชำระเงินมัดจำรับใบรับเงินเป็นหลักฐานการจอง

เวลาออฟฟิตทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 9:00น. - 18:00น.
เสาร์ 9:00น. - 14:00น.
ติดต่อเร่งด่วน โทร. 0863324074 เพิ่มเพื่อน
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยสายการบินไทย

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยสายการบินไทย

6คืน บินภายใน 2 รอบ
yes หัวหน้าทัวร์ไทย
yes ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

Thai Airways
8วัน | 6คืน
วันเดินทาง /ราคา

Tour Highlights

ขอต้อนรับท่านสู่การท่องเที่ยวเจาะลึกทัวร์รัสเซีย สัมผัสกับความหลากหลายของอารยธรรมแห่งดินแดน หมีขาว เยือนกรุงมอสโคว์ ชมจตุรัสแดง วิหารเซ็นต์เดอะซาเวียร์ สถานีรถไฟใต้ดินอันสวยงามเลื่องชื่อ วิหารเซ็นต์บาซิลสัญลักษณ์ของรัสเซีย พระราชวังเครมลินที่ยิ่งใหญ่ยาวนานกว่า 850 ปี เยือนนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก เมืองหลวงเก่าที่ได้ชื่อว่า “นครที่สวยงามดุจดังราชินีแห่งยุโรปเหนือ” ชมป้อมปีเตอร์แอนด์พอล พระราชวังฤดูหนาวอันตระการตา

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ (ราคา / ท่าน)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 2ท่าน/ห้อง เด็กไม่เสริมเตียง เด็กเสริมเตียง พักเดี่ยว +เพิ่ม
24 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62 89,900 89,900 89,900 16,000
จองทัวร์   ลด 1,000 บาท จองก่อน 19 ก.ย. 
7 พ.ย. 62 - 14 พ.ย. 62 89,900 89,900 89,900 16,000
จองทัวร์   ลด 1,000 บาท จองก่อน 19 ก.ย. 
5 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62 89,900 89,900 89,900 16,000
จองทัวร์   ลด 1,000 บาท จองก่อน 19 ก.ย. 
12 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62 89,900 89,900 89,900 16,000
จองทัวร์   ลด 1,000 บาท จองก่อน 19 ก.ย. 

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 20/09/19 8:19 am เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขการจอง

วันแรก กรุงเทพฯ - มอสโคว์

11.00 คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 4 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D เคาเตอร์การบินไทย เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนการเดินทาง

14.00 ออกเดินทางจากกรุงเทพ สู่กรุงมอสโคว์โดยการบินไทยเที่ยวบิน TG974

20.20 ถึงท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโวกรุงมอสโคว์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก GRAND MARRIOTT MOSCOW 5*หรือเทียบเท่า
วันที่สอง มอสโคว์ – รถไฟใต้ดิน - วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ –อารามชี – ถนนอาราบัท- ละครสัตว์

08.00รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบจนได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินแห่งเดียวในโลกที่มีศิลปะที่งดงามยิ่ง

ทัวร์รัสเซีย

นำชม วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ วิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียที่ บูรณะขึ้นใหม่เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปีกรุงมอสโคว์

ทัวร์รัสเซีย

จากนั่นนำท่านขึ้นสู่จุดสูงสุดของกรุงมอสโคว์ที่ ยอดเขาสแปโรว์ อิสระให้ท่านชื่นชมทัศนียภาพอันสวยงามกว้างไกลของตัวเมืองมอสโคว์ชมสนามกีฬาโอลิมปิค มหาวิทยาลัยแห่งมอสโคว์ พร้อมเก็บภาพได้ตามอัธยาศัย

ทัวร์รัสเซีย

12.00รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านถ่ายรูปด้านนอกอารามชีโนโวเดวิชชี่ คอนแวนต์ อารามสถาปัตยกรรมบารอคเก่าแก่สมัยศตวรรษที่ 16-17 เป็นศูนย์รวมทางวัฒนธรรมและศาสนา ที่แห่งนี้เคยเป็นที่คุมขังพระนางโซเฟียและเชื้อพระวงศ์ฝ่ายหญิงของราชวงศ์โรมานอฟ ปัจจุบันเป็นสุสานสำหรับสุภาพสตรีคนสำคัญระดับประเทศ

ทัวร์รัสเซีย

นำท่านสู่ย่านสินค้าราคาถูก ถนนอาราบัท ซึ่งเป็นถนนช้อปปิ้ง สายหลักของมอสโคว์ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งใจกับสินค้ามากมาย

ทัวร์รัสเซีย

16.30รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

18.00นำชมละครสัตว์ชื่อดังก้องโลก รัสเซี่ยนเซอร์คัส (หรือการแสดงพื้นเมืองในกรณีที่ไม่มีการแสดงของคณะละครสัตว์)

ทัวร์รัสเซีย

โรงแรมที่พัก GRAND MARRIOTT HOTEL MOSCOW 5*หรือเทียบเท่า
วันที่สาม มอสโคว์ – จัตุรัสแดง –เซ็นต์บาซิล – ห้างกุม – พระราชเครมลิน

08.00รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำชมย่านธุรกิจการค้า จัตุรัสแดง ที่มีความสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองรัสเซียมาจนปัจจุบัน ในบริเวณจัตุรัสแดงอันยิ่งใหญ่แห่งนี้ ท่านจะได้พบกับสิ่งก่อสร้างสำคัญมากมาย อาทิ สุสานเลนิน บุรุษที่โลกไม่มีวันลืม อาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ตึกสีแดงเด่นเป็นตระหง่าน นาฬิกายักษ์ ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางกว้างกว่าอุโมงค์รถไฟใต้ดิน

ทัวร์รัสเซีย

นำท่านเข้าชม วิหารเซ็นต์บาซิล สัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์ สถาปัตยกรรมชิ้นเอกของรัสเซีย ซึ่งกษัตริย์อีวานจอมโหดสั่งให้สร้างขึ้น และให้ควักดวงตาของ สองสถาปนิกผู้ออกแบบวิหารนี้ออก เพื่อไม่ให้สามารถออกแบบสิ่งก่อสร้างใด ๆ ให้สวยงามกว่านี้ได้อีก วิหารนี้ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมือง เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์

ทัวร์รัสเซีย

นำชม ห้างสรรพสินค้ากุม GUM DEPARTMENT STORE ที่หรูหรามากที่สุดในรัสเซียเป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วโลก และเป็นแหล่งช้อปปิ้งของเศรษฐีรัสเซีย ภายในตัวอาคารตกแต่งอย่างงดงามหรูหรา มีนิทรรศการสำคัญผลัดเปลี่ยนให้ชมตลอดทั้งปี

ทัวร์รัสเซีย

13.00รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน สถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่สวยงามอันเป็นจุดกำเนิดประวัติศาสตร์รัสเซีย ที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี ชมพิพิธภัณฑ์ อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย


ทัวร์รัสเซีย

ชมโบสถ์อัสสัมชัญ ป้อมปืนใหญ่ และหอระฆังพระเจ้าอีวาน ชมระฆังยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ทัวร์รัสเซีย

18.30รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

โรงแรมที่พัก GRAND MARRIOTT HOTEL MOSCOW 5*หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ มอสโคว์ - เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก –โบสถ์หยดเลือด - วิหารเซ็นต์ไอแซค

เช้ารับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง พร้อมเช็คเอ้าท์

06.30นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโวกรุงมอสโคว์

09.50เครื่องบินออกจากมอสโคว์ สู่เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยสายการบินแอร์โรฟลอตเที่ยวบินที่ SU12

11.15ถึงสนามบินพูลโคโว 1 นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่ายนำชม โบสถ์หยดเลือด ที่สร้างให้แด่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 ซึ่งถูกลอบปลงพระชนม์ตรงบริเวณนั้น

ทัวร์รัสเซีย

นำชมด้านใน วิหารเซ็นต์ไอแซค ที่สร้างขึ้นอย่างสวยงามยิ่งใหญ่ ยอดโดมทำด้วย ทองคำแผ่นหนักถึง 100 กิโลกรัม นับเป็นวิหารทรงโดมที่สูงที่สุดในโลก

ทัวร์รัสเซีย

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านเข้าสู่ที่พัก GRAND EMERALD ST.PETER HOTEL 5*หรือเทียบเท่าพักติดกัน3 คืน
วันที่ห้า เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก –พระราชวังยูซูปอฟ - พระราชวังฤดูหนาว

08.00รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านชม พระราชวังยูซูปอฟ วังของเจ้านายรัสเซียชั้นสูงที่ร่ำรวยที่สุดองค์หนึ่ง ซึ่งในอดีตถือได้ว่าวังแห่งนี้มีความสวยงาม และทันสมัยเป็นอย่างมากประวัติศาสตร์อันสะเทือนขวัญโดยใช้เป็นสถานที่วางแผนสังหารรัสปูตินผู้ซึ่งเป็นที่กล่าวขานกันว่า ยาพิษและกระสุนเพชรฆาต ไม่สามารถทำอันตรายใดๆได้ กระทั่งสุดท้ายต้องถูกจับมัดแล้วทิ้งลงในแม่น้ำเนวาอันหนาวเย็นจนเสียชีวิตด้วยการจมน้ำตาย ชมการจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งจำลองสถานการณ์การลอบสังหารรัสปูตินในห้องใต้ดิน

12.30รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่ายนำท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังฤดูหนาว ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆมากกว่า 1,050ห้อง ณ สถานที่แห่งนี้เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทยรัสเซีย ทรงร่วมพระฉายกับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ของรัสเซียด้วย ปัจจุบันพระราชวังใช้เป็น พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจที่เก็บรวบรวมสิ่งของล้ำค่าจากทั่วโลกกว่า 3 ล้านชิ้น รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ เช่น ลีโอนาโดดาวินซี่, ปีกัสโซ, แรมบรันด์, แวนโก ทั่วโลกชั้นนำมากมาย

ทัวร์รัสเซีย


ทัวร์รัสเซีย

18.00 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

20.00นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก
วันที่หก เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังฤดูร้อน - พระราชวังแคทเธอรีน

08.00รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

เช้า นำท่านเข้าชม พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชด้วยสถาปัตยกรรมยุคทอง ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมที่วิจิตรพิสดารอลังการยิ่งภายในพระราชวัง ส่วนภายนอกก็เต็มไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์ และสวนน้ำพุอันตระการตาอิสระ ให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย
(น้ำพุจะเปิดประมาณเดือนพฤษภาคม-เดือนกันยายน)

ทัวร์รัสเซีย

12.30รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่ายนำท่านเข้าชม พระราชวังแคทเธอรีน ภายในพุชกิ้นวิลเลจที่สวยงามแห่งหนึ่งในรัสเซีย ชมห้องต่างๆนับร้อยห้องโดยเฉพาะห้องอำพัน (แอมเบอร์รูม) อิสระให้ท่านเดินชมสวนอันร่มรื่นงดงามในสไตล์ฝรั่งเศส พร้อมเก็บภาพได้ตามอัธยาศัย

ทัวร์รัสเซีย

19.00 ชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองของชาวรัสเซีย ที่ พระราชวังนิโคลัส (ทานอาหารดึก)

21.00 รับประทานอาหารค่ำมื้อพิเศษ ภายในพระราชวังนิโคลัส ท่านจะได้ลิ้มลองไข่คาเวียร์ วอดก้า แชมเปญ
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก
วันที่เจ็ด เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก – ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – วิหารคาชาน - มอสโคว์

08.00รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

เช้า จากนั่นนำชมด้านนอก ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นที่คุมขังนักโทษทางการเมืองเป็นป้อมปราการที่สร้างขึ้นพร้อมๆ กับนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบันใช้เป็นสุสานที่เก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศ์โรมานอฟทุกพระองค์
จากนั่นนำท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารคาชาน

ทัวร์รัสเซีย

อิสระในย่านเนสกี้ถนนเนฟสกี้ ปรอสเป็ค NEVSKY PROSPEKT

11.30 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ

14.40 ออกจากเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก กลับสู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินไซบีเรียนแอร์ไลน์เที่ยวบินS71012

16.30ถึงท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ นำท่านเช็คอินท์การบินไทย

22.00เครื่องบินออกเดินทางจากมอสโคว์ กลับสู่กรุงเทพฯ โดยการบินไทย เที่ยวบินที่ TG975
วันที่แปด กรุงเทพฯ

10.50ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

**************

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ (ราคา / ท่าน)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 2ท่าน/ห้อง เด็กไม่เสริมเตียง เด็กเสริมเตียง พักเดี่ยว +เพิ่ม
24 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62 89,900 89,900 89,900 16,000
จองทัวร์   ลด 1,000 บาท จองก่อน 19 ก.ย. 
7 พ.ย. 62 - 14 พ.ย. 62 89,900 89,900 89,900 16,000
จองทัวร์   ลด 1,000 บาท จองก่อน 19 ก.ย. 
5 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62 89,900 89,900 89,900 16,000
จองทัวร์   ลด 1,000 บาท จองก่อน 19 ก.ย. 
12 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62 89,900 89,900 89,900 16,000
จองทัวร์   ลด 1,000 บาท จองก่อน 19 ก.ย. 

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 20/09/19 8:19 am เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

-สำเนาพาสปอร์ตที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ พร้อมขอเก็บมัดจำท่านละ 20,000 บาท
-ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางประมาณ 20 วันทำการ

การยกเลิก
- ยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 60 วัน ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 60 วันขึ้นไป หักค่ามัดจำ ท่านละ 20,000 บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน หักค่ามัดจำ20,000บาท+ขอเก็บเพิ่มอีก 40,000 บาท
- ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการถูกปฏิเสธจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเข้าเมืองโดยเจตนาไม่สุจริต หักค่าใช้จ่าย 100%

อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดแบบตั๋วกรุ๊ป โดยการบินไทย
2.ค่าโรงแรมที่พักระดับ 5*/ รวม 6คืน ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ
3.ค่าภาษีสนามบินสุวรรณภูมิ / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการ / ค่ารถรับ-ส่งตามรายการ
4.ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น / ค่าหัวหน้าทัวร์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
5.ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
6.ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาทเงื่อนไขตามบริษัทฯประกัน
6.ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ, 3 USD และคนขับรถ 2 USD รวม 7 วัน 35 USD / ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม

1.ทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน
2.ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
3.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม อื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
4.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์
5.ค่ากระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่า 1 ใบ นำหนักจำกัดเพียง 20 กิโลกรัม
(สายการบินภายในประเทศรัสเซียเข้มงวดในเรื่องน้ำหนักเกินอย่างมาก)
6.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

หมายเหตุ

1. หนังสือเดินทางไทย ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศรัสเซีย สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน กรุณาตรวจสอบอายุหนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย การผละงานการจลาจล สงครามการเมือง การนัดหยุดงาน ความล่าช้าของเที่ยวบิน หรือการยกเลิกเที่ยวบิน ของสายการบิน การเดินเรือรถไฟ พาหนะท้องถิ่น และการถูกปฏิเสธให้เข้าเมืองในต่างประเทศ ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญเสีย ความล่าช้า หรืออุบัติเหตุต่างๆเนื่องจาก บริษัทฯ ได้ทำการสำรองจ่ายค่าบริการทั้งหมดให้กับตัวแทนก่อนการเดินทาง
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือการขึ้นราคาของภาษีน้ำมัน (FUEL SURCHARGE) ของสายการบิน
5. การยกเลิกบางรายการ หรือแยกจากคณะระหว่างเดินทาง จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในรายการนั้นๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการที่ท่านไม่ได้ใช้ หรือแยกออกจากคณะ หากไม่ได้รับการแจ้งยกเลิกบางรายการของท่านก่อนการเดินทาง
6. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯ ขนส่ง หรือหน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะดำเนินการ โดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ลูกค้า และจะคืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ ตามความเป็นจริงที่ได้รับจาก โรงแรม, บริษัทรถ, สายการบิน
7. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของทางบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
8. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
9. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของทางบริษัทฯ แล้ว

การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตํ่วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

-

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์รัสเซีย ทัวร์รัสเซียมอสโคว์ ทัวร์รัสเซียTG ทัวร์ยุโรปทัวร์แนะนำ

ทัวร์ไซปรัส เยือนเกาะอะโครไดซ์ แห่งเมดิเตอเรเนียน

ทัวร์ไซปรัส เยือนเกาะอะโครไดซ์ แห่งเมดิเตอเรเนียน

5คืน
21 - 28 พ.ย. / 3 - 10 ธ.ค. / 7 - 14 ธ.ค. / 26 ธ.ค. - 2 ม.ค.
สนใจทัวร์นี้ :4556 ท่าน

Egyptair
8วัน | 5คืน
ราคาเริ่มต้น
79,900
รายละเอียด

ทัวร์ยุโรป ทัวร์โรแมนติกฝรั่งเศส  8 วัน

ทัวร์ยุโรป ทัวร์โรแมนติกฝรั่งเศส 8 วัน

5คืน
27 ก.ย. - 4 ต.ค. / 11 - 18 ต.ค.
สนใจทัวร์นี้ :113 ท่าน

Thai Airways
8วัน | 5คืน
ราคาเริ่มต้น
70,000
รายละเอียด

ทัวร์ยุโรป ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ขึ้นเขายูงเฟรา 11 วัน

ทัวร์ยุโรป ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ขึ้นเขายูงเฟรา 11 วัน

8คืน
10 - 20 ต.ค. / 17 - 27 ต.ค. / 5 - 15 ธ.ค. / 24 ธ.ค. - 3 ม.ค. / 28 ธ.ค. - 7 ม.ค.
สนใจทัวร์นี้ :101 ท่าน

Thai Airways
11วัน | 8คืน
ราคาเริ่มต้น
110,000
รายละเอียด

ทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 10 วัน

ทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 10 วัน

7คืน
12 - 21 ต.ค. / 19 - 28 ต.ค. / 30 พ.ย. - 9 ธ.ค. / 4 - 13 ธ.ค. / 29 ธ.ค. - 7 ม.ค.
สนใจทัวร์นี้ :236 ท่าน

Thai Airways
10วัน | 7คืน
ราคาเริ่มต้น
88,000
รายละเอียด

ทัวร์ยุโรป ทัวร์แกรนด์ อิตาลี 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย

ทัวร์ยุโรป ทัวร์แกรนด์ อิตาลี 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย


11 - 19 ต.ค. / 4 - 12 ธ.ค. / 27 ธ.ค. - 4 ม.ค.
สนใจทัวร์นี้ :121 ท่าน

Thai Airways
9วัน | 6คืน
ราคาเริ่มต้น
90,000
รายละเอียด

ทัวร์ยุโรป ทัวร์อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ ไอร์แลนด์เหนือ 10 วัน โดยสายการบินไทย

ทัวร์ยุโรป ทัวร์อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ ไอร์แลนด์เหนือ 10 วัน โดยสายการบินไทย


12 - 21 ต.ค. / 5 - 14 ธ.ค. / 24 ธ.ค. - 2 ม.ค. / 27 ธ.ค. - 5 ม.ค.
สนใจทัวร์นี้ :142 ท่าน

Thai Airways
10วัน | 7คืน
ราคาเริ่มต้น
129,000
รายละเอียด

ทัวร์ยุโรป ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ พิชิต 4 ยอดเขา 10 วัน

ทัวร์ยุโรป ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ พิชิต 4 ยอดเขา 10 วัน


21 - 30 ก.ย. / 12 - 21 ต.ค. / 15 - 24 พ.ย. / 5 - 14 ธ.ค. / 24 ธ.ค. - 2 ม.ค.
สนใจทัวร์นี้ :82 ท่าน

Thai Airways
10วัน | 7คืน
ราคาเริ่มต้น
117,000
รายละเอียดSIGN IN YOUR ACCOUNT TO HAVE ACCESS TO DIFFERENT FEATURES

CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

ติดต่อ แพลนเนท เวิลด์ไวด์ PLANET WORLWIDE

TOP