ทัวร์กาญจนบุรี ราชบุรี สวนผึ้ง

ทัวร์กาญจนบุรี ราชบุรี สวนผึ้ง

3คืน
✓ ตั๋วเครื่องบิน
✓ หัวหน้าทัวร์ไทย
✓ ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

Van
4วัน | 3คืน
วันเดินทาง /ราคา

Tour Highlights

กาญจนบุรี ราชบุรีสวนผึ้ง แหล่งธรรมชาติวัฒนธรรมที่สวยงาม ประวัติศาสตร์อันยาวนาน
สะพานแม่น้ำแคว สะพานสำคัญทางประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่2
สัมผัสความสดชื่นของธรรมชาติสองฝั่งลำน้ำที่แม่น้ำแควน้อย
นั่งรถไฟสายเส้นทางมรณะ
คาเฟ่สวนแบบญี่ปุ่น โฮมเมดสไตล์ญี่ปุ่นแท้ ที่ KAN MACHI CAFÉ
วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ วัดที่สร้างจากไม้ทั้งหลัง มีพระโพธิสัตว์กวนอิมองค์ใหญ่แกะสลักจากไม้สูง
ชมธารน้ำร้อนบ่อคลึงสวนผึ้ง ธารน้ำร้อนกำเนิดจากน้ำแร่ร้อนไหลจากเทือกเขาตะนาวศรี
ฟาร์มแกะ ตกแต่งบ้านปูนสีขาวสไตล์เมอร์ดิเตอเรเนียน
สวนกล้วยไม้ขึ้นชื่อ หลายสายพันธุ์หลากสีสันท่ามกลางธรรมชาติขุนเขา
บ้านหอมเทียน สถานที่เที่ยวยอดฮิต กระท่อมแบบชนบท ผสมผสานคาเฟ่สไตล์วินเทจ

วันแรก กรุงเทพฯ - กาญจนบุรี - สะพานแม่น้ำแคว - รีสอร์ทแม่น้ำแควน้อย - หมู่บ้านมอญ

06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย
ออกเดินทางสู่ จังหวัดกาญจนบุรี (ใช้เวาลาเดินทาง 3 ชั่วโมง)

09.00 น. คณะเดินทางถึงจังหวัดกาญจนบุรี

นำท่านเข้าชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว เป็นสะพานที่มีสำคัญทางประวัติศาสตร์เส้นทางรถไฟสายมรณะ สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตร ได้แก่ ทหารอังกฤษ อเมริกัน ออสเตรเลีย ฮอลันดา ชาวจีน ญวน ชวา มลายู ไทย พม่า อินเดีย จำนวนมาก มาก่อสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์เพื่อเป็นเส้นทางผ่านไปสู่ประเทศพม่า

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย   นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือพุตะเคียน (ท่าเรือรีโซเทล) นำท่านนั่งเรือหางยาวข้ามแม่น้ำแควน้อย เพื่อไปยังรีสอร์ทRiver Kwai Resotel ใช้เวลาประมาณ10นาที

ทัวร์กาญจนบุรี

14.20 น. นำท่านลงเรือหางยาาว เดินทางสู่ หมู่บ้านมอญ เพื่อชมวิถีชีวิตชนเผ่าชาวมอญ หมู่บ้านมอญตั้งอยู่ที่ตำบลท่าเสา   
นำท่านนั่งเรือ ประมาณ 15 นาที ให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศรอบๆ สองฝั่งลำน้ำก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้ที่เขียวขจี ร่มรื่น
และรู้สึกความสดชื่นของธรรมชาติ ถึงฝั่งนำท่านเดินต่อไปยังหมู่บ้านมอญด้วยการเดินเท้า ทางเดินเป็นดินเรียบๆ ลักษณะคล้ายเดินเข้าไปในป่าประมาณ 1-2 กิโลเมตรก่อนเข้าไปถึงตัวหมู่บ้านมอญ ท่านจะได้พบ ผาเอน จุดนี้เป็นถ้ำพระ  ซึ่งจะมีพระมอญมาธุดงค์ นั่งสมาธิ แต่ด้วยที่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมเป็นจำนวนมากพระท่านเลยข้ามแม่น้ำไปนั่งสมาธิที่ฝั่งตรงข้ามแทน จุดนี้คงเหลือข้าวของเครื่องใช้อื่นๆ และรูปปั้นพระพุทธรูปแบบมอญไว้เท่านั้น สำหรับภายในหมู่บ้านมอญแห่งนี้จะมี โรงเรียน เด็กในชุมชนมอญนี้เรียนทั้งภาษาไทยและภาษามอญ  และบริเวณนั้น ยังมีวัดมอญซึ่งมีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ตามปกติ ท่านสามารถทำบุญไหว้พระได้ และบริเวณใกล้ๆกับวัดมอญ มีเจดีย์ชเวดากององค์จำลอง ซึ่งหันหน้าไปทางเมืองหาสาวดี นอกจากนี้ภายในหมู่บ้านก็มีโรงเลี้ยงช้าง  ท่านจะพบกับซุ้มขายของที่ระลึกซึ่งชาวบ้านมอญ โดยของที่นำมาขายก็เป็นของที่ชาวมอญ ทำขึ้นมาเอง ที่ยังคงไว้ซึ่งประเพณีของตัวเอง และมีเอกลักษณ์เฉพาะในเรื่องของวิถีชีวิต สัมผัสวิถีชีวิตดั้งเดิม และมีเอกลักษณ์ของชาวมอญท่าเสาได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่รีสอร์ท (หรือท่านอิสระพักผ่อนในรีสอร์ทถ่ายรูปภายในโรงแรม หรือเลือกกิจกรรม นวดไทย หรือ พายเรือแคนู 60นาทีต่อห้อง)
 

ทัวร์กาญจนบุรี

ทัวร์กาญจนบุรี

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม
เข้าสู่ที่พัก River Kwai Resotel หรือเทียบเท่า รร. ระดับ 3ดาว

วันที่สอง กาญจนบุรี (รีสอร์ท) - รถไฟสายมรณะ - ถ้ำกระแซ - คาเฟ่ญี่ปุ่น KAN MACHI CAFE - พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า - สุสานทหารพันธมิตร

06.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.00 น. หลังอาหารเช้านำท่านนั่งเรือกลับสู่ท่าเรือพุตะเคียน เพื่อนำท่านสู่สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ 

10.35 น. นำท่านนั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์อันยาวนาน รถไฟสายมรณะ ทางรถไฟที่โดดเด่นช่วงโค้งมรณะ ซึ่งตัวสะพานเส้นทางรถไฟจะโค้งเลียบแม่น้ำแควน้อยยาวประมาณ 400 เมตร

ทัวร์กาญจนบุรี ราชบุรี สวนผึ้ง

12.20 น. คณะเดินทางถึงสถานีรถไฟถ้ำกระแซ ตัวของถ้ำกระแซติดกับเส้นทางรถไฟสายกาญจนบุรี-น้ำตก ภายในถ้ำโปร่งมีความลึกไม่มากเคยใช้เป็นที่พักของเชลยศึกเมื่อครั้งที่สร้างเส้นทางรถไฟสายมรณะแห่งนี้ และภายในถ้ำมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่  ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกชมทิวทัศน์ที่งดงามมองเห็นแม่น้ำแควน้อยบริเวณแห่งนี้เป็นจุดที่สร้างทางรถไฟยากที่สุด เนื่องจากเส้นทางโค้งเลียบเขา

ทัวร์กาญจนบุรี

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย   นำท่านเดินทางสู่คาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นที่ KAN MACHI CAFÉ (กาญจน์ มาชิ คาเฟ่) ปากทางเข้าร้านมีเสาโทริอิ โดดเด่นเป็นซุ้มประตูสีแดงแบบญี่ปุ่น บรรยากาศภายในคาเฟ่ตกแต่งสวนแบบญี่ปุ่น มีสะพานสีแดง บ่อปลาคราฟต์ สวนหิน น้ำตก  ภายในร้านมีโซนให้ท่านเลือกนั่งด้านในและด้านนอก อิสระให้ท่านถ่ายรูปในมุมน่ารักหลากหลาย หรือเลือกทานกาแฟและของหวานแบบโฮมเมดสไตล์ญี่ปุ่นแท้ (**ค่ากาแฟและเครื่องดื่มต่างๆ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์)             

ทัวร์กาญจนบุรี                                                                     

จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทางรถไฟสายไทย-พม่าหรือทางรถไฟสายมรณะ บริเวณใกล้กับพิพิธภัณฑ์มีสุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก ซึ่งสุสานนี้เป็นสุสานของเชลยศึกสัมพันธมิตรที่เสียชีวิตในระหว่างการสร้างทางรถไฟสายมรณะ ได้เวลาพอสมควรนำท่านเข้าสู่ที่พัก

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าสู่ที่พัก U Inchantree Kanchanaburi หรือเทียบเท่า รร. ระดับ 3ดาว

วันที่สาม กาญจนบุรี - วัดถ้ำพุหว้า - วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ - ราชบุรี - สวนผึ้ง - ธารน้ำร้อนบ่อคลึง - ฟาร์มแกะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
หลังอาหารเช้า นำคณะเดินทางสู่ วัดถ้ำพุหว้า เป็นสาขาหนึ่งของวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ บรรยากาศโดยรอบสะอาดร่มรื่น หน้าถ้ำมีปราสาทหินทรายรูปแบบศิลปะขอมโบราณประยุกต์ขนาดใหญ่สีน้ำตาลแดง มีลวดลายประณีตสวยงาม ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยงดงาม  มีพระพุทธรูปปางสมาธิประดิษฐานเป็นพระประธาน รวมทั้งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศเมียนมา 

นำท่านสู่วัดพุทธแบบจีน วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ เป็นศูนย์กลางศาสนาพุทธนิกาย โดยตัววัดสร้างจากไม้ทั้งหลัง มีพระโพธิสัตว์กวนอิมองค์ใหญ่แกะสลักจากไม้ สูง 12 เมตร และมีเจ้าแม่กวนอิมที่แกะสลักจากไม้หอมปางต่างๆ อีก100 ปาง

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย   ให้ท่านได้แวะเลือกซื้อของฝากขึ้นชื่อ ของจังหวัดกาญจนบุรี อาทิเช่น วุ้นเส้นที่เป็นผลิตภัณฑ์จากถั่วเขียว เส้นเหนียวนุ่ม คุณภาพดี นอกจากวุ้นเส้นแล้วยังมีผลิตภัณฑ์เส้นในรูปแบบ หมี่ซั่ว เส้นหมี่ เส้นก๋วยเตี๋ยว ขนมต่างๆ ทองม้วนสด,ทองม้วนพับกล้วยอบกรอบ ,พายมะพร้าวอ่อน เป็นต้น

จากนั้นนำท่านเดินสู่ จังหวัดราชบุรี อำเภอสวนผึ้ง พาท่านชมธารน้ำร้อนบ่อคลึง ธารน้ำร้อนกำเนิดจากน้ำแร่ร้อนไหลจากเทือกเขาตะนาวศรีไหลมาไม่ขาดสายตามลำธารเล็กๆ ลงมายังบ่อน้ำร้อนด้านล่าง สองฝั่งลำธารแวดล้อมด้วยทัศนียภาพอันงดงามของธรรมชาติ
นำท่านสู่ เดอะซีนเนอรี่ วินเทจ ฟาร์ม สถานที่นี้ตกแต่งบ้านปูนสีขาวสไตล์เมอร์ดิเตอเรเนียน สถานที่นี้ตกแต่งบ้านปูนสีขาวมีมุมมากมายให้ท่านได้ถ่ายรูป โดยเฉพาะฟาร์มแกะและทุ่งหญ้า อันเป็นสัญลักษณ์ของรีสอร์ทแห่งนี้ ให้ท่านได้ให้อาหารแกะ และถ่ายรูปตามอัธยาศัย

ทัวร์กาญจนบุรี ราชบุรี สวนผึ้ง

ทัวร์กาญจนบุรี ราชบุรี สวนผึ้ง

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าสู่ที่พัก The Resort at Saunphueng หรือเทียบเท่า รร. ระดับ 3ดาว

วันที่สี่ สวนผึ้ง - สวนกล้วยไม้ - บ้านหอมเทียน - กรุงเทพฯ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

09.00 น. นำท่านชมและถ่ายภาพ สวนกล้วยไม้ สวนผึ้งออร์คิด สวนกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์ หลากสีสัน ในท่ามกลางธรรมชาติแห่งขุนเขา เป็นสวนเพาะพันธุ์และจำหน่ายกล้วยไม้ขนาดใหญ่ นอกจากนี้ให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อเพื่อกลับไปเป็นของฝาก

ทัวร์กาญจนบุรี สวนผึ้ง

ทัวร์กาญจนบุรี สวนผึ้ง

ทัวร์กาญจนบุรี ราชบุรี

จากนั้นนำท่านชม บ้านหอมเทียน ให้ท่านได้เลือกซื้อเทียนหอมของที่ระลึกแบบหลากหลาย กระท่อมแบบชนบท ผสมผสานคาเฟ่สไตล์วินเทจและมุมถ่ายรูปสวยๆตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควรนำท่านออกเดินทาง

ทัวร์กาญจนบุรี

ทัวร์กาญจนบุรี สวนผึ้ง

ทัวร์กาญจนบุรี ราชบุรี สวนผึ้ง

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
หลังอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่กรุงเทพ  (ใช้เวลาเดินทางรวมประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที )

15.00 น. ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

** คณะ 8 ท่านขึ้นไป ยืนยันการเดินทาง
** เดินทางโดยรถตู้

**************

ขออภัย รายการทัวร์นี้ หยุดการบริการชั่วคราว จึงไม่สามารถระบุวันเดินทาง และราคาได้

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 22/10/21 7:05 am เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

การจองทัวร์
1.ส่งสำเนาบัตรประชาชน พร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 3,000 บาท
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางประมาณ 25 วันทำการ
กรณียกเลิก
1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** คืนเงินทั้งหมด
**(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)**
2. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์

อัตรานี้รวม

1.ค่ารถตู้นำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
2.ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า *โรงแรมท้องถิ่น*
3.ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่น
4.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000บาท และค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท
*เงื่อนไขการเอาประกัน และการคุ้มครองประกันการเดินทาง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯประกันภัย ตามกรมธรรม์เท่านั้น*

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3.ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (กรณีเดินทางโดยสารการบิน)
4.ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจ
5.ค่าทิปบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบริการ ..
6.ค่าตั๋วเครื่องบิน

หมายเหตุ

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ หรือเหตุผลเรื่องการควบคุมโรค ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้น เช่น อาหาร โรงแรม ค่าเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทย ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , การควบคุมโรคติดต่อ และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน, และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
- ห้องพักสำหรับ พัก 3 ท่าน จะเป็นห้องพักมาตรฐาน 2 ท่าน ส่วนอีก 1 ท่านเป็นเตียงเสริม
- สำหรับรายการทัวร์เป็นการชมความงามธรรมชาติ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความสวยงามได้ แต่ละวันเดินทางสถานที่ท่องเที่ยวอาจมีความสวยงามแตกต่างกันไป ช่วงเวลา ฤดูกาล สภาพอากาศ เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไม่สามารถควบคุมได้
-การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

*กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตั๋วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน รวมทั้งการเปลี่ยนเวลาบิน ยกเลิกเที่ยวบินเกิดจากสายการบิน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
- กระเป๋าสัมภาระ บริษัทฯยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณี ค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

*การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

*กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตั๋วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน รวมทั้งการเปลี่ยนเวลาบิน ยกเลิกเที่ยวบินเกิดจากสายการบิน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

*การบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบัส ..เป็นการบริการที่บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณีค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

*กรณีที่ท่านแพ้อาหาร แพ้ส่วนผสมต่างๆ เช่นพริกไทย ผงชูรส แพ้ถั่ว แพ้แป้งสาลี หรือต้องการอาหารพิเศษ และจำเป็นต้องทานซีฟู้ดทุกมื้อที่มีกุ้ง หอย ปู หรือปลา หรือทานเนื้อไก่ไม่ได้ หรือทานเนื้อวัวไม่ได้ หรือทานเนื้อแพะไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดหาและแจ้งร้านอาหารก่อนการเดินทางทุกครั้ง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาได้ หรือถ้าจัดแล้วอาจจะต้องเป็นเมนูซ้ำๆ หรือมื้อไหนบริษัทฯไม่สามารถจัดหาให้ได้บริษัทฯ ขออนุญาตจัดเป็นสลัดผักท้องถิ่น ไข่ต้มหรือไข่เจียว หรืออาหารท้องถิ่นแบบไม่มีเนื้อสัตว์แทน

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์กาญจนบุรี ทัวร์ราชบุรี ทัวร์สวนผึ้ง ทัวร์วัดถ้ำพุหว้า ทัวร์ธารน้ำร้อนบ่อคลึง ทัวร์ภาคตะวันตกทัวร์แนะนำ

ทัวร์บึงกาฬ ถ้ำนาคา หินสามวาฬ อุดรธานี หนองคาย

ทัวร์บึงกาฬ ถ้ำนาคา หินสามวาฬ อุดรธานี หนองคาย

3คืน 1คืน Xตั๋วเครื่องบิน

สนใจทัวร์นี้ :3653 ท่าน

Thai Smile Airways
5วัน | 4คืน
ราคาเริ่มต้น
9,900
รายละเอียด

ทัวร์บึงกาฬ ถ้ำนาคา หินสามวาฬ นครพนม ถ้ำนาคี สกลนคร

ทัวร์บึงกาฬ ถ้ำนาคา หินสามวาฬ นครพนม ถ้ำนาคี สกลนคร

4คืน Xตั๋วเครื่องบิน

สนใจทัวร์นี้ :1649 ท่าน

Thai Smile Airways
5วัน | 4คืน
ราคาเริ่มต้น
9,900
รายละเอียด

ทัวร์สมุย เกาะหมู เกาะแตน 4วัน3คืน

ทัวร์สมุย เกาะหมู เกาะแตน 4วัน3คืน

3คืน Xตั๋วเครื่องบิน

สนใจทัวร์นี้ :1735 ท่าน

Bangkok Airways
4วัน | 3คืน
ราคาเริ่มต้น
9,500
รายละเอียด

ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก อุทยานแห่งชาติผาแต้ม 4 วัน

ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก อุทยานแห่งชาติผาแต้ม 4 วัน

2คืน 1คืน Xตั๋วเครื่องบิน

สนใจทัวร์นี้ :4872 ท่าน

Thai Smile Airways
4วัน | 3คืน
ราคาเริ่มต้น
11,900
รายละเอียด

ทัวร์พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ 4วัน

ทัวร์พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ 4วัน

3คืน Xตั๋วเครื่องบิน

สนใจทัวร์นี้ :483 ท่าน

Van
4วัน | 3คืน
ราคาเริ่มต้น
8,900
รายละเอียด

อเมซิ่งทัวร์น่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง ดอยสะกาด วัดภูเก็ต  วัดศรีมงคล

อเมซิ่งทัวร์น่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง ดอยสะกาด วัดภูเก็ต วัดศรีมงคล

1คืน 2คืน Xตั๋วเครื่องบิน

สนใจทัวร์นี้ :3832 ท่าน

Thai Smile Airways
4วัน | 3คืน
ราคาเริ่มต้น
9,500
รายละเอียด


^
TOP