ทัวร์กาญจนบุรี วัดถ้ำเสือ วัดถ้ำมังกร

ทัวร์กาญจนบุรี วัดถ้ำเสือ วัดถ้ำมังกร

2คืน
✓ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
✓ หัวหน้าทัวร์ไทย
✓ ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

Van
3วัน | 2คืน
วันเดินทาง /ราคา

Tour Highlights

กาญจนบุรีแหล่งประวัติศาสตร์อันยาวนาน ธรรมชาติและวัฒนธรรมที่สวยงาม
วัดถ้ำเสือ สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานไทย จีน ญี่ปุ่น อย่างวิจิตรงดงาม
The Village Farm To Cafe คาเฟ่โรงไม้สุดชิค สไตล์ฟาร์ม โอบล้อมด้วยวิวทิวทัศน์ของภูเขาเขียวขจี
สะพานแม่น้ำแคว สะพานสำคัญทางประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่2
เส้นทางรถไฟสายมรณะ ถ้ำกระแซถ้ำที่พักเชลยศึกเมื่อครั้งสร้างเส้นทางรถไฟ
เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 นำท่านไปย้อนเวลาที่เมืองมัลลิกา เมืองแห่งวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
วัดถ้ำพุหว้า รูปแบบศิลปะขอมโบราณประยุกต์มีลวดลายประณีตสวยงาม
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดกาญจนบุรี

วันแรก  กรุงเทพฯ - กาญจนบุรี - ต้นจามจุรียักษ์ - วัดถ้ำเสือ - วัดถ้ำมังกร - The Village Farm To Cafe - รีสอร์ท สวนไทรโยค

06.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ จุดหมาย 
                เดินทางสู่จังหวัดกาญจนบุรี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง )

09.00 น. เดินทางถึงจังหวัดกาญจนบุรี  จากนั้นนำท่านชมต้นจามจุรียักษ์  หรือ ก้ามปู ชมความยิ่งใหญ่อลังการของต้นจามจุรียักษ์  ที่มีอายุมากกว่า 100ปี ขนาด10คนโอบ เป็นต้นไม้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ทำให้ในปัจจุบันนี้ กลายเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่ได้รับความนิยมชมความสวยงาม เพราะความใหญ่ของต้นไม้และการแตกกิ่งก้านสาขาที่สวยงามมาก

ต้นจามจุรียักษ์

นำท่านสู่วัดถ้ำเสือ เป็นวัดและสถานที่ท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่บนยอดเขา ในอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ติดกับวัดถ้ำเขาน้อยซึ่งเป็นวัดจีนตั้งอยู่ด้านหลัง เป็นที่รู้จักสำหรับทิวทัศน์ที่ล้อมรอบด้วยทุ่งนาและประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ หลวงพ่อชินประทานพร ภายในวัดประกอบด้วยอาคารและเจดีย์ สถาปัตยกรรมไทย, จีน, ญี่ปุ่น และผสมผสาน เดิมเป็นสำนักสงฆ์ขนาดเล็กในบริเวณถ้ำเสือด้านล่างริมเนินเขา ต่อมาชาวบ้าน ร่วมกันสร้างและบูรณะ จกลายเป็นวัดที่ใหญ่โต และมีความวิจิตรงดงาม

วัดถ้ำเสือ

วัดถ้ำเสือ

เดินทางสู่ วัดถ้ำมังกร ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำแควน้อย  ถ้ำมังกรทองเป็นถ้ำขนาดเล็ก มีรูปสิงโตติดอยู่กับหินแท่งใหญ่ตรงปากถ้ำ ภายในมีซอกหินสลับซับซ้อนสวยงาม บริเวณถ้ำมังกรทองมีวัดถ้ำมังกรทอง สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2477 ทางขึ้นวัดทำเป็นบันไดก่ออิฐถือปูนประมาณ 95 ขั้น สองข้างบันไดทำเป็นรูปมังกรชูศีรษะ นอกจากวัดและถ้ำมังกรทองแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้มีจุดสนใจอยู่ที่การแสดงแม่ชีลอยน้ำ ซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย  นำท่านสู่เดอะวิลเลจ ฟาร์ม ทู คาเฟ่ (The Village Farm To Cafeคาเฟ่สุดชิคในจังหวัดกาญจนบุรี ถูกตกแต่งด้วยบรรยากาศในสไตล์ฟาร์ม โอบล้อมด้วยวิวทิวทัศน์ของภูเขาเขียวขจี กับคาเฟ่โรงไม้ ในบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาตินอกจากนี้ยังมีโซนอุโมงค์ไผ่สไตล์ญี่ปุ่น มีต้นไผ่สูงเป็นทางยาวทั้งสองข้างทาง ให้ท่านได้ถ่ายรูปสวยๆเหมือนอยู่ญี่ปุ่น และโซนFloral Bloom จุดไฮไลท์ใหม่สวยๆที่ท่านต้องมาถ่ายรูป เหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในดินแดนนิยายของหมู่มวลดอกไม้สุดอลังกาลกับมุมน่ารักๆ(**ค่ากาแฟและเครื่องดื่มต่างๆ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์)

เดอะวิลเลจ ฟาร์ม ทู คาเฟ่

ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่อำเภอไทรโยคถึงรีสอร์ท ให้ท่านอิสระพักผ่อนและกิจกรรมหลากหลายชนิด
ตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ภายในรีสอร์ท
เข้าสู่ที่พัก สวนไทรโยค รีสอร์ท หรือเทียบเท่า รร.ระดับ 3ดาว

วันที่สอง  กาญจนบุรี (รีสอร์ท) - ถ้ำกระแซ – เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 - วัดถ้ำพุหว้า - สะพานแม่น้ำแคว - โรงงานทองม้วนวันวิไล

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.30 น.  หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่เส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์อันยาวนาน รถไฟสายมรณะ ทางรถไฟที่โดดเด่นช่วงโค้งมรณะ ซึ่งตัวสะพานเส้นทางรถไฟจะโค้งเลียบแม่น้ำแควน้อย ยาวประมาณ 400 เมตร เดินทางถึงถ้ำกระแซ ตัวของถ้ำติดกับเส้นทางรถไฟสายกาญจนบุรี-น้ำตก  ภายในถ้ำโปร่ง มีความลึกไม่มาก เคยใช้เป็นที่พักของเชลยศึกเมื่อครั้งสร้างเส้นทางรถไฟสายมรณะแห่งนี้ และภายในถ้ำมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกชมทิวทัศน์ที่งดงามมองเห็นแม่น้ำแควน้อย  บริเวณแห่งนี้เป็นจุดที่สร้างทางรถไฟยากที่สุด เนื่องจากเส้นทางโค้งเลียบเขา 

ถ้ำกระแซ

ถ้ำกระแซ

10.45 น. นำท่านสู่เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 พาท่านไปย้อนเวลา 116 ปี ที่เมืองมัลลิกา เมืองแห่งวัฒนธรรม และวิถีชีวิตเมืองมัลลิกา เป็นเมืองย้อนยุคของวิถีชีวิตชาวสยามบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ วิถีชีวิตของชาวสยามในยุค ร.ศ.๑๒๔ มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายหลายด้าน ที่เด่นชัดมากคือการประกาศเลิกทาส เมื่อทาสได้รับความเป็นไทพวกเขาต้องใช้ชีวิตอยู่อาศัยและทำมาหากินด้วยตนเอง ไม่ได้อยู่ภายใต้อาณัติหรือการดูแลของบรรดาเจ้าขุนมูลนายอีกต่อไป พวกเขาต้องดำรงชีวิตให้อยู่รอด พึ่งตนเอง และอยู่ร่วมกับคนสยามทุกหมู่เหล่า การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเหล่านี้นับเป็นรากเหง้าสำคัญของคนไทยในยุคปัจจุบัน

เมืองมัลลิิกา

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตาคารท้องถิ่น
บ่าย  นำท่านเดินทางสู่วัดถ้ำพุหว้า เป็นสาขาหนึ่งของวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ บรรยากาศโดยรอบสะอาดร่มรื่น หน้าถ้ำมีปราสาทหินทรายรูปแบบศิลปะขอมโบราณประยุกต์ขนาดใหญ่ สีน้ำตาลแดง มีลวดลายประณีตสวยงาม ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยงดงาม  มีพระพุทธรูปปางสมาธิประดิษฐานเป็นพระประธาน รวมทั้งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศเมียนมา
จากนั้นนำท่านชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว เป็นสะพานที่มีสำคัญทางประวัติศาสตร์ เส้นทางรถไฟสายมรณะ สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์ เชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตร ได้แก่ ทหารอังกฤษ อเมริกัน ออสเตรเลีย ฮอลันดา ชาวจีน ญวน ชวา มลายู ไทย พม่า อินเดีย จำนวนมาก มาก่อสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นเส้นทางผ่านไปสู่ประเทศพม่า

สะพานแม่น้ำแคว

ได้เวลาพอสมควรนำท่าน สู่โรงงานทองม้วนวันวิไล ซึ่งมีทองม้วนสูตรดั้งเดิมและทองม้วนรสชาติต่างๆ เช่น ทองม้วนชุบช็อกโกแลต เกล็ดทองม้วนหรือ Coco Cup คลุกช็อกโกแลต และ Coco Waffle สอดไส้ช็อกโกแลต เป็นต้น ให้ท่านได้เลือกซื้อทองม้วนเพื่อเป็นของฝาก

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตาคารท้องถิ่น
เข้าสู่ที่พัก U Inchantree Kanchanaburi หรือเทียบเท่า รร.ระดับ 3ดาว

วันที่สาม  วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ - วัดไชยชุมพลชนะสงคราม - วัดเทวสังฆาราม - ศรีฟ้าเบเกอรี่(Srifa Outlet) - กรุงเทพฯ 

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

09.30 น.  นำท่านสู่ วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ เป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิกาย วัดพุทธแบบจีนโดยตัววัดสร้างจากไม้ทั้งหลัง มีพระโพธิสัตว์กวนอิมองค์ใหญ่แกะสลักจากไม้ สูง 12 เมตร และมีเจ้าแม่กวนอิมที่แกะสลักจากไม้หอมปางต่างๆ อีก 100 ปาง
จากนั้นนำท่านสู่ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม หรือเรียกว่า วัดใต้ เป็นวัดที่เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดกาญจนบุรี  มีพระเจดีย์เก่าแก่องหนึ่งอยู่ใกล้พระอุโบสถหลังเก่า พระเจดีย์องค์นี้มีชื่อทางโบราณคดี กรมศิลปากรได้จัดขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานไว้ เรียกว่า “ เจดีย์โบราณวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ” ในสมัยโบราณกองทัพไทยได้เคยชุมพลเหล่าทหาร และร่วมพิธีตั้งศาลเพียงตาบวงสรวงเทพารักษ์ ก่อนที่จะออกไปรบกับเหล่าศัตรู โดยชุมชุมร่วมพิธีกัน ณ ตรงที่ตั้งพระเจดีย์องค์นี้ แล้วยกออกไปรบกับพม่าข้าศึกได้ชัยชนะมาทุกครั้ง จึงได้สร้างพระเจดีย์ขึ้นไว้เพื่อเป็นนิมิตฉลองชัย แต่เดิมบรรดาแม่ทัพนายกอง ของกองทัพไทยในสมัยที่ทำการรบข้าศึกได้ชัยชนะในครั้งนั้นคงเห็นว่าควรย้ายเลื่อนวัดขึ้นมาอยู่ในบริเวณเดียวกันกับเจดีย์ จึงได้เคลื่อนย้ายกันขึ้นมา และได้ขนานนามวัดให้เหมาะสมตามชัยนิมิตนั้นว่า วัดไชยชุมพลชนะสงคราม
เดินทางสู่ วัดเทวสังฆาราม หรือวัดเหนือ สร้างขึ้นพร้อม ๆ กับการสร้างเมืองกาญจนบุรีใหม่ หลังเสียกรุงให้แก่พม่า ในปี พ.ศ. ๒๓๑๐ ครั้งนั้นพม่าได้กวาดต้อนผู้คน และขนทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองของมีค่าไปพม่า สมภารเปรื่องซึ่งบรรพชาเป็นสามเณรได้ถูกกวาดต้อนไปพร้อมกับโยมมารดาของท่านด้วย ต่อมาท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในพม่า และท่านปรารถนาที่จะเข้ามาประเทศไทย ท่านจึงได้ชักชวนเพื่อนรักซึ่งเป็นคนไทยด้วยกัน ๕-๖ คน ปลอมตัวเป็นมอญเดินทางเข้ามาก่อนออกเดินทาง โยมมารดาได้บอกสถานที่ที่ได้ฝังทรัพย์สมบัติไว้ในบ้านเดิมของท่าน พอเดินทางมาถึงเมืองกาญจนบุรี ก็เห็นว่าบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปมาก เนื่องจากทางการไทยได้ย้ายเมืองกาญจนบุรี ไปตั้งใหม่ที่ตำบลปากแพรก ท่านจึงได้มาสร้างวัดใกล้กับเมืองใหม่คือ “วัดเทวสังฆาราม”

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย   ท่านสู่ร้าน ศรีฟ้าเบอร์เกอรี่ ต้นตำรับ เจ้าของเค้กฝอยทอง เริ่มต้นจากประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี ของศรีฟ้าเบเกอรี่ ที่ได้พัฒนาสูตรเค้กฝอยทองรสชาติกลมกล่อม ต่อมามีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อื่นๆ นอกจากนี้ยังมีขนม และของกินเล่นอีกมากมาย เช่น ขนมปังกรอบ มะขามกวน ภายในศูนย์ของฝากให้ท่านได้แวะเลือกซื้อ

นำท่านเดินทางสู่กรุงเทพ  ( ใช้เวลาเดินทางรวมประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที 
15.30 น.  เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ

** คณะ 8 ท่านขึ้นไป ยืนยันการเดินทาง
** เดินทางโดยรถตู้

**************

#1183# วันเดินทางและอัตราค่าบริการ (ราคา / ท่าน)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 2ท่าน/ห้อง เด็กไม่เสริมเตียง เด็กเสริมเตียง พักเดี่ยว +เพิ่ม
4 ก.พ. 65 - 6 ก.พ. 65 7,900 6,900 7,900 2,900
จองทัวร์  
11 ก.พ. 65 - 13 ก.พ. 65 7,900 6,900 7,900 2,900
จองทัวร์  

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 25/01/22 10:53 am เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

การจองทัวร์
1.ส่งสำเนาบัตรประชาชน พร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 1,000 บาท
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางประมาณ 25 วันทำการ
กรณียกเลิก
1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** คืนเงินทั้งหมด
**(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)**
2. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์

อัตรานี้รวม

1.ค่ารถตู้นำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
2.ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า *โรงแรมท้องถิ่น*
3.ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่น
4.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000บาท และค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท
*เงื่อนไขการเอาประกัน และการคุ้มครองประกันการเดินทาง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯประกันภัย ตามกรมธรรม์เท่านั้น*

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3.ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (กรณีเดินทางโดยสารการบิน)
4.ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจ
5.ค่าทิปบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบริการ ..
6.ค่าตั๋วเครื่องบิน

หมายเหตุ

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ หรือเหตุผลเรื่องการควบคุมโรค ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้น เช่น อาหาร โรงแรม ค่าเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทย ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , การควบคุมโรคติดต่อ และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน, และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
- ห้องพักสำหรับ พัก 3 ท่าน จะเป็นห้องพักมาตรฐาน 2 ท่าน ส่วนอีก 1 ท่านเป็นเตียงเสริม
- สำหรับรายการทัวร์เป็นการชมความงามธรรมชาติ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความสวยงามได้ แต่ละวันเดินทางสถานที่ท่องเที่ยวอาจมีความสวยงามแตกต่างกันไป ช่วงเวลา ฤดูกาล สภาพอากาศ เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไม่สามารถควบคุมได้
-การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

*กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตั๋วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน รวมทั้งการเปลี่ยนเวลาบิน ยกเลิกเที่ยวบินเกิดจากสายการบิน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
- กระเป๋าสัมภาระ บริษัทฯยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณี ค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์.. เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์ไทย ทัวร์กาญจนบุรี ไทรโยค วัดถ้ำเสือ วัดถ้ำมังกร ถ้ำกระแซ สะพานแม่น้ำแคว เมืองมัลลิกา วัดพุหว้า วัดเมตตาธรรมโพธิญาณทัวร์แนะนำ

ทัวร์เบตง หาดใหญ่ นราธิวาส ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ปัตตานี ยะลา

ทัวร์เบตง หาดใหญ่ นราธิวาส ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ปัตตานี ยะลา

4คืน Xตั๋วเครื่องบิน
15 - 19 ก.พ. / 22 - 26 ก.พ. / 8 - 12 มี.ค. / 22 - 26 มี.ค.
สนใจทัวร์นี้ :8300 ท่าน

Thai Smile Airways
5วัน | 4คืน
ราคาเริ่มต้น
12,900
รายละเอียด

ทัวร์ถ้ำนาคา ถ้ำนาคี หินสามวาฬ บึงกาฬ นครพนม 3 วัน

ทัวร์ถ้ำนาคา ถ้ำนาคี หินสามวาฬ บึงกาฬ นครพนม 3 วัน

Xตั๋วเครื่องบิน
11 - 13 ก.พ. / 18 - 20 ก.พ. / 25 - 27 ก.พ. / 4 - 6 มี.ค. / 11 - 13 มี.ค. / 18 - 20 มี.ค. / 18 - 20 มี.ค.
สนใจทัวร์นี้ :3270 ท่าน

Air Asia
3วัน | 2คืน
ราคาเริ่มต้น
7,900
รายละเอียด

ทัวร์ถ้ำนาคา ทัวร์ถ้ำนาคี ทัวร์หินสามวาฬ ทัวร์บึงกาฬ อุดรธานี 3วัน

ทัวร์ถ้ำนาคา ทัวร์ถ้ำนาคี ทัวร์หินสามวาฬ ทัวร์บึงกาฬ อุดรธานี 3วัน

2คืน Xตั๋วเครื่องบิน
11 - 13 มี.ค. / 19 - 21 มี.ค. / 8 - 10 เม.ย. / 13 - 15 เม.ย.
สนใจทัวร์นี้ :373 ท่าน

Thai Smile Airways
3วัน | 2คืน
ราคาเริ่มต้น
7,900
รายละเอียด

ทัวร์บึงกาฬ ทัวร์ถ้ำนาคา ถ้ำนาคี หินสามวาฬ วัดภูทอก พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ อุดรธานี 4วัน

ทัวร์บึงกาฬ ทัวร์ถ้ำนาคา ถ้ำนาคี หินสามวาฬ วัดภูทอก พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ อุดรธานี 4วัน

1คืน 2คืน Xตั๋วเครื่องบิน
2 - 5 มี.ค. / 9 - 12 มี.ค. / 18 - 22 มี.ค. / 7 - 10 เม.ย. / 10 - 13 เม.ย. / 12 - 15 เม.ย. / 14 - 17 เม.ย.
สนใจทัวร์นี้ :7089 ท่าน

Thai Smile Airways
4วัน | 3คืน
ราคาเริ่มต้น
9,500
รายละเอียด

ทัวร์น่าน 4 วัน วัดพระธาตุแช่แห้ง ดอยสะกาด วัดภูเก็ต  วัดศรีมงคล

ทัวร์น่าน 4 วัน วัดพระธาตุแช่แห้ง ดอยสะกาด วัดภูเก็ต วัดศรีมงคล

1คืน 2คืน Xตั๋วเครื่องบิน
9 - 12 ก.พ. / 16 - 19 ก.พ. / 23 - 26 ก.พ. / 9 - 12 มี.ค. / 17 - 20 มี.ค. / 24 - 27 มี.ค.
สนใจทัวร์นี้ :5176 ท่าน

Thai Smile Airways
4วัน | 3คืน
ราคาเริ่มต้น
9,500
รายละเอียด

ทัวร์ถ้ำนาคา ทัวร์ถ้ำนาคี เที่ยวหินสามวาฬ พระธาตุนครพนม พระธาตุเรณู 4 วันสุดคุ้ม

ทัวร์ถ้ำนาคา ทัวร์ถ้ำนาคี เที่ยวหินสามวาฬ พระธาตุนครพนม พระธาตุเรณู 4 วันสุดคุ้ม

1คืน Xตั๋วเครื่องบิน
5 - 8 ก.พ. / 10 - 14 ก.พ. / 23 - 26 ก.พ. / 9 - 12 มี.ค. / 22 - 25 มี.ค.
สนใจทัวร์นี้ :2197 ท่าน

Air Asia
4วัน | 3คืน
ราคาเริ่มต้น
9,500
รายละเอียด


^
TOP