ทัวร์ดานัง บาน่าฮิลล์ ฮอยอัน เกาะฟู้โกว๊ก อิตาลีทาวน์ แห่งเวียดนาม
ทัวร์ดานัง บาน่าฮิลล์ ฮอยอัน เกาะฟู้โกว๊ก อิตาลีทาวน์ แห่งเวียดนาม

ทัวร์ดานัง บาน่าฮิลล์ ฮอยอัน เกาะฟู้โกว๊ก อิตาลีทาวน์ แห่งเวียดนาม

ทัวร์ดานัง บาน่าฮิลล์ ฮอยอัน เกาะฟู้โกว๊ก อิตาลีทาวน์ แห่งเวียดนาม โรงแรมทัวร์ดานัง บาน่าฮิลล์ ฮอยอัน เกาะฟู้โกว๊ก อิตาลีทาวน์ แห่งเวียดนาม ทัวร์ดานัง บาน่าฮิลล์ ฮอยอัน เกาะฟู้โกว๊ก อิตาลีทาวน์ แห่งเวียดนาม โรงแรม ทัวร์ดานัง บาน่าฮิลล์ ฮอยอัน เกาะฟู้โกว๊ก อิตาลีทาวน์ แห่งเวียดนาม โรงแรม ทัวร์ดานัง บาน่าฮิลล์ ฮอยอัน เกาะฟู้โกว๊ก อิตาลีทาวน์ แห่งเวียดนาม ทัวร์ดานัง บาน่าฮิลล์ ฮอยอัน เกาะฟู้โกว๊ก อิตาลีทาวน์ แห่งเวียดนาม 1คืน ทัวร์ดานัง บาน่าฮิลล์ ฮอยอัน เกาะฟู้โกว๊ก อิตาลีทาวน์ แห่งเวียดนาม ทัวร์ดานัง บาน่าฮิลล์ ฮอยอัน เกาะฟู้โกว๊ก อิตาลีทาวน์ แห่งเวียดนาม ทัวร์ดานัง บาน่าฮิลล์ ฮอยอัน เกาะฟู้โกว๊ก อิตาลีทาวน์ แห่งเวียดนาม ทัวร์ดานัง บาน่าฮิลล์ ฮอยอัน เกาะฟู้โกว๊ก อิตาลีทาวน์ แห่งเวียดนาม ทัวร์ดานัง บาน่าฮิลล์ ฮอยอัน เกาะฟู้โกว๊ก อิตาลีทาวน์ แห่งเวียดนาม 2คืน ทัวร์ดานัง บาน่าฮิลล์ ฮอยอัน เกาะฟู้โกว๊ก อิตาลีทาวน์ แห่งเวียดนาม ทัวร์ดานัง บาน่าฮิลล์ ฮอยอัน เกาะฟู้โกว๊ก อิตาลีทาวน์ แห่งเวียดนาม ทัวร์ดานัง บาน่าฮิลล์ ฮอยอัน เกาะฟู้โกว๊ก อิตาลีทาวน์ แห่งเวียดนาม ทัวร์ดานัง บาน่าฮิลล์ ฮอยอัน เกาะฟู้โกว๊ก อิตาลีทาวน์ แห่งเวียดนาม 1คืน บินภายใน 1 รอบ
รวมตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน
มีหัวหน้าทัวร์ไทย หัวหน้าทัวร์ไทย
ประกันอุบัติเหตุการเดืนทาง ประกันอุบัติเหตุเดินทาง
ไม่เข้าร้านเน้นเที่ยวจัดเต็ม ไม่ลงร้าน

VietJet Air
6วัน | 5คืน
แสดงราคา /วันเดินทาง

ทัวร์ดานัง บาน่าฮิลล์ ฮอยอัน เกาะฟู้โกว๊ก อิตาลีทาวน์ แห่งเวียดนาม

ทัวร์ดานัง บาน่าฮิลล์ ฮอยอัน เว้ เที่ยวเวียดนามกลาง อย่างเต็มอิ่ม โรงแรมคัดสรรอย่างดี โปรแกรมจัดลงตัวไม่เร่งรีบ พักโรงแรมที่บาน่าฮิลล์ ให้ท่านเที่ยวชมบรรยากาศเก็บภาพสวยๆยามเย็น และยามเช้า ชมสวนดอกไม้บนบาน่าฮิลล์ สะพานทอง

เที่ยวเกาะฟู้โกว๊ก Phu Quoc Island เกาะแสนสวย อิตาลีทาวน์ แห่งเวียดนาม เกาะที่มีชื่อเสียงที่สุดของเวียดนาม ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก พาท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้ายาวที่สุดในโลก ชมทัศนียภาพทะเลที่สวยงามมาก โปรเจคขนาดยักษ์ เช่น ซัน พรีเมียร์ วิลเลจ พรีมาเวร่า ที่เนรมิตเมืองอิตาลีตอนใต้ มาไว้ที่เกาะแห่งนี้ ราวกับเมือง Amalfi Positano แกรนด์เวิลด์ ฟู้โกว๊ก เนรนิต เมืองเวนิส สวนสนุกวินวันเดอร์ นอกจากนี้แล้วฟู้โกว๊ก โปรแกรมทัวร์จัดการอย่างดี ให้ท่านเที่ยวได้อย่างเต็มอิ่ม และได้รูปสวยๆ บรรยากาศที่สุดแสนประทับใจ *ไม่เข้าร้าน

โปรแกรมการเดินทาง ทัวร์ดานัง บาน่าฮิลล์ ฮอยอัน เกาะฟู้โกว๊ก อิตาลีทาวน์ แห่งเวียดนาม

1. วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - เกาะฟู้โกว๊ก - แกรนด์เวิลด์ ฟู็โกว๊ก - เมืองโบราณจำลอง - โชว์วัฒนธรรมเวียดนาม - โชว์การแสดงน้ำพุ แสง สี เสียง

07.30      พบกันสนามบินสุวรรณภูมิ แถว ... ประตู ... เคาร์เตอร์สายการบิน VietJet Airline

09.45     เดินทางสู่เกาะฟู้โกว๊ก โดยสายการบินเวียดเจทแอร์ไลน์ เที่ยวบิน VZ980 (ใช้วเลา 1.15ชม.)

11.00     ถึงสนามบินเกาะฟู้โกว๊ก เกาะฟู้โกว๊ก เป็นเกาะที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของเวียดนาม และของโลก เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม ประกอบด้วยเกาะน้อย ใหญ่รอบๆ 21 เกาะด้วยกัน ที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลก มาเยือนเกาะแห่งนี้

เที่ยง      รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย       นำท่านเที่ยวชมโปรเจคยักษ์ของวินเพิร์ล  ณ แกรนด์เวิลด์ ฟู้โกว๊ก เนรนิต เมืองเวนิส ของอิตาลี มาไว้ที่นี่ ชมโดมไม้ไผ่ขนาดใหญ่ ศิลปะการออกแบบที่สวยงาม ประกอบด้วยไม้ไผ่กว่า 30,000 ลำ

ถ่ายรูปโมเดลศิลปะต่างๆ 

 

เดินเล่นชมเมืองโบราณเวียดนาม พร้อมทั้งชมการแสดงโชว์ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมถ่ายรูป ใส่เสื้อผ้าแบบเวียดนาม

 

เที่ยวชมแกรนด์เวิลด์ ฟู้โกว้ก ยามเย็นและค่ำ อีกครั้ง เดินเล่นชมบรรยากาศเมืองเวนิส ของอิตาลี เดินเล่นชมร้านค้า คาเฟ่ต่างๆ  ร้านไอศครีม น้ำผลไม้ อิสระเดินเที่ยวชม ถ่ายรูป เลือซื้อสินค้า ตามอัธยาศัย

 
 
 

เย็น     รับประทานอาหาร ภายในแกรนด์เพิรล์ 

ชมโชว์วัฒนธรรมเวียดนาม แสง สี แสง ตระการตา (ทัวร์รวมค่าโชว์แล้ว)

 ชมโชว์การแสดงน้ำพุ แสง สี เสียง ณ บริเวณหอนาฬิก

 
 

เข้าพัก ณ .........3+* หรือเทียบเท่า โรงแรมขนาดใหญ่ และใหญ่ คุณภาพดีมาก 4ดาว + ได้รับรีวิวจากผู้เข้าพัก 8.6/10

2. วันที่สอง สวนสนุกวันวันเดอร์ - นั่งกระเช้ายาวที่สุดในโลก  - เกาะฮอนตัม สวนน้ำ - แกรนด์เวิลด์ ฟู้โกว๊ก (เมืองเวนิสแห่งเวียดนาม) 

07.00 รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม

เช้า   นำท่านเดินทางสู่สวนสนุกวินวันเดอร์  เดินเล่นเที่ยวชม ถ่ายภาพ เป็นที่ระลึก สวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม ใต้ ภายในแบ่งออกเป็น 3 โซนหลักๆ ด้วยกัน ได้แก่ โซนสวนสนุก โซนอควาเรียม  และโซนสวนน้ำ เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมสุดยอดความสนุกครบทุกวงจร

ทัวร์ฟู้โกว๊ก
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

บ่าย นำท่านเดินทางไปยังกาะฮอนตัม โดยกระเช้าลอยฟ้ายาวที่สุดในโลก ได้รับการบันทึกลงในหนังสือ Guinness Book of World Records ว่าเป็นกระเช้าลอยฟ้าแบบสามเชือกแบบไม่หยุดพักที่ยาวที่สุดคือ 7,899.9 ม. (4.908 ไมล์) เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2018 ระหว่างนั่งกระเช้านั้น นำท่านชมทิวทัศน์ของทะเล บ้านเรือสไตล์อิตาลี สีสันสวยงาม เรือกระมง เรือเฟอรี่ต่างๆ บ้านของชาวประมง ซื่งเป็นทัศนียภาพที่สวยงามมากเลยทีเดียว *ค่าบริการรวมค่ากระเช้า ค่าสวนสนุก และเครื่องเล่นเรียบร้อย ยกเว้นเครื่องเล่นเครื่องนวดแบบหยอดเหรียญ

 
 
ทัวร์เกาะฟู้โกว๊ก
 
ทัวร์เกาะฟู็โกว๊้ก

ถึงเกาะฮอนตัม นำท่านเดินเที่ยวชมบรรยากาศสวนน้ำ และบริเวณชายหาดของเกาะ อิสระนั่งชิมกาแฟ เดินเล่น

ทัวร์ฟู้โกว๊ก

ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางกลับโดยกระเช้า

ทัวร์เกาะฟู้โก๊วก

จากนั้น  นำท่านเที่ยวชม โปรเจคยักษ์ของ Sun World ณ ซัน พรีเมียร์ วิลเลจ พรีมาเวร่า ที่เนรมิตเมืองอิตาลีตอนใต้ มาไว้ที่เกาะแห่งนี้ ราวกับเมือง Amalfi Positano Sorrento ท่านจะได้ชมอาคาร ที่พักอาศัย ต่างๆ คาเฟ่ ร้านอาหาร สีสันสวยงาม

ทัวร์ฟู้โกว๊ก
 
ทัวร์ฟู้โกว๊ก
 
ทัวร์ฟู้โกว๊ก
 

เย็น  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารริมทะเล ... พร้อมชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า

 

เข้าพัก ณ โรงแรม ............... 4* หรือเทียบเท่า

3.วันที่สาม เกาะฟู้โกว๊ก - บินภายในประเทศ - ดานัง - เมืองโบราณฮอยอัน - อิสระเดินเล่นเมืองโบราณฮอยอันยามค่ำคืน

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม

07.00 เดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางไปยังเมืองดานัง โดยสายการบินเวียดเจทแอร์ไลน์ เที่ยวบิน.............

กลางวัน   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย     จากนั้นนำท่านเดินทางสูเมืองฮอยอัน  ฮอยอัน หรือ โห่ยอาน ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดกว๋างนาม มีประชากรอาศัยอยู่ราว 80,000 คน ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถึงฮอยอัน 

นำท่านเที่ยวชมเมืองโบราณฮอยอัน เมืองฮอยอัน ในสมัยของอาณาจักรจามปา บริเวณนี้เคยเป็นเมืองท่าบนปากแม่น้ำทูโบนซึ่งมีชื่อว่า ไฮโฟ โดยเป็นศูนย์กลางทางการค้า ในช่วงคริสต์ศตวรรษ ที่16-17 มีชาวต่างชาติมาตั้งถิ่นฐานและค้าขายในเมืองนี้เป็นจำนวนมาก ทั้งชาวจีน ญี่ปุ่น ดัตช์ และอินเดีย เดิมทีเมืองนี้ ถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่งโดยมีคลองสายหนึ่งคั่นอยู่กลางเมืองมีสะพานญี่ปุ่นทอดข้ามคลอง เพื่อกั้นแบ่งเขตชุมชนของชาวญี่ปุ่นที่อีกฝั่งหนึ่งของคลองตัวสะพาน สร้างโดยชาวญี่ปุ่นมีลักษณะสถาปัตยกรรม เป็นเอกลักษณ์ เฉพาะตัวทุกวันนี้ฮอยอันยังคงเป็นเมืองขนาดเล็กเช่นเดิม แต่ก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนเป็นจำนวนมาก ผู้มาเยือนมักมาเยี่ยมชมร้านค้าขายผลงานทางศิลปะและหัตถกรรม เมืองฮอยอันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในชื่อ เมืองโบราณฮอยอัน (Hoi An Ancient Town) เมื่อปี พ.ศ. 2542 ที่เมืองมาร์ราเกช ประเทศโมร็อกโก
ทัวร์ฮอยอัน

เย็น   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินเล่นชมบรรยากาศเมืองโบราณฮอยอัน ยามค่ำคืน

ทัวร์ฮอยอัน

เข้าที่พัก ..........  ระดับ 4 ดาว

4.วันที่สี่ บานาฮิลล์โดยกระเช้าไฟฟ้า - สวนสนุก Bana Hills Fantasy Park –  นั่งรถรางเคเบิ้ล - สวนดอกไม้ –สักการะพระศากยมุนี - สะพานทอง - พักบนบานาฮิลล์

07.00     รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม

เช้า   พาท่าเดินทางไปยัง บานาฮิลล์ เที่ยวบานาฮิลล์ พาท่านขึ้นไปยังบานาฮิลล์โดยกระเช้าไฟฟ้า ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ระหว่างนั่งกระเช้าไฟฟ้า ท่านจะเพลิดเพลินกับการชมวิวธรรมชาติที่สวยงาม อากาศสุดแสนบริสุทธ์ บางมุมท่านจะเห็นน้ำตก Toc Tien และลำธาร Suoi no สีขาวละอองน้ำของน้ำตก มองดูแล้วสวยมากยิ่งนัก

พาท่านเที่ยวชมยังสวนดอกไม้ บาน่าฮิลล์ โดยรถรางเคเบิ้ล “หากมาเที่ยวชมบานาฮิลล์ มีคำกล่าวว่า “ไม่ได้มาเที่ยวสวนดอกไม้ เสมือนมาไม่ถึงบานาฮิลล์” ด้วยอากาศที่เย็นเกือบตลอดปี บนยอดเขา Bana hills ทำให้ดอกไม้บนเขาแห่งนี้มีสีสันสวยสด งดงามมากได้เวลาพอสมควร นำท่านสักการะ พระศากยมุนี สีขาวองค์ใหญ่ เด่นสง่ากลางภูเขาบานาฮิลล์ จากนั้นนำท่านเดินทางลงเขาสู่ด้านล่าง โดยกระเช้า จากนั้นขึ้นรถเดินทางเมืองดานังเที่ยวชมเดินเล่นสะพานทอง สะพานแปลกใหม่ มีลักษณะมือยักษ์รองรับสะพานไว้ อิสระถ่ายรูปชมวิวทิวทัศน์ที่สวยมาก

เที่ยวบาน่าฮิลล์
 
ทัวร์บาน่าฮิลล์

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นอิสระเที่ยวสวนสนุก Bana Hills Fantasy Park สุดยอดสวนสนุกอยู่บนยอดเขา มีเครื่องเล่นให้ท่านได้เลือกเล่นอย่างหลากหลาย (ค่าเครื่องเล่นบางรายการมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์อีกครั้ง) หากท่านใดไม่ต้องการเล่นเครื่องเล่นดังกล่าว ก็สามารถเพลิดเพลิน พักผ่อนกับการถ่ายรูปวิวสวยๆ กับตึกหลากหลายสไตล์ยุโรปสวยมากของ Fantasy Park ได้อย่างเต็มอิ่มกันเลยทีเดียว

ทัวร์บาน่าฮิลล์

ค่ำ          รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นอิสระเดินเล่น ชิวๆ กับบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก

ได้เวลาพอสมควร พาท่านเข้าพัก ณ โรงแรม Mercure Bana Hills French Village หรือเทียวเท่าระดับ 4 ดาว 

**บาน่าฮิลล์ พัก 3ท่านไม่ได้ต้องแยกพัก มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม *รร.มีห้องพักแบบเตียงเดียวจำนวนจำกัด หากไม่เพียงพอบริษัทฯ ขอปลี่ยนเป็น 2เตียงแยก**

5.วันที่ห้า ดานัง  - กรุงเทพฯ  (สนามบินสุวรรณภูมิ)

07.00     รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม

11.00     นำท่านลงเขาบาน่าฮิลล์ เดินทางสูเมืองดานัง

เที่ยง      รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย        นำท่านเดินทางสู่เมืองดานัง นำท่านขึ้นเขาเพื่อสักการะ เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดลิงอื๊ง-บ๊ายบุต อยู่บนคาบสมุทร เซินจ่า ห่างจากนครดานังไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ10กิโลเมตร มีทำเลดีและมีสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ส่วนชื่อของวัดแห่งนี้คือ ลิงอื๊ง ในภาษาเวียดนามมีความหมายว่า สมความปรารถนาทุกประการส่วนคำว่า บ๊ายบุตนั้น บ๊ายคือชายหาด ส่วนบุตคือพระพุทธเจ้าซึ่งหมายถึงเมื่อมีเรือที่ประสบภัยในทะเล หากเข้ามาหลบภัยแถวนี้จะได้รับการคุ้มครองให้ปลอดภัย

   ทัวร์ดานัง

เย็น          รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำท่านชมบรรยากาศริมแม่น้ำฮาน ชม สะพานมังกร  เป็นสัญลักษณ์ของเมืองดานังเลยเพราะเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของการฟื้นคืนประเทศและเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของเวียดนาม คาร์ฟดาร์ก้อน (Ca Chep Hoa Rong) เป็นสัตว์ในตำนานของเวียดนามที่มีลักษณะตัวเป็นปลา แต่หัวเป็นมังกร ตั้งอยู่ใกล้ๆ กับสะพานมังกร รูปปั้นสามารถพ่นน้ำออกมาได้คล้ายๆ กับเมอร์ไลอ้อนของสิงคโปร์

ทัวร์ดานัง

ได้เวลาพอสมควร พาท่านเข้าพัก ณ ............หรือเทียวเท่าระดับ 5 ดาว 

6.วันที่หก ดานัง  - กรุงเทพฯ  (สนามบินสุวรรณภูมิ)

07.00     รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม

เช้า        แวะเที่ยวชมตลาดฮ่าน เลือกซื้อสินค้า ของฝากได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสูสนามบินดานัง

10.30     เดินทางสู่สนามบินดานัง

13.15  เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเวียดเจทแอร์ไลน์  เที่ยวบิน VZ961 (รวมอาหารบินเครื่อง)

14.55    ถึงท่าอากาศสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ

**************

#1307# วันเดินทางและอัตราค่าบริการ (ราคา / ท่าน)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 2ท่าน/ห้อง เด็กไม่เสริมเตียง เด็กเสริมเตียง พักเดี่ยว +เพิ่ม
1 ธ.ค. 66 -
6 ธ.ค. 66
39,900 37,900 38,900 8,000
จองทัวร์    ลด 900 บาท จองก่อน 26 ก.ย. 
8 ธ.ค. 66 -
13 ธ.ค. 66
39,900 37,900 38,900 8,000
จองทัวร์    ลด 900 บาท จองก่อน 26 ก.ย. 
15 ธ.ค. 66 -
20 ธ.ค. 66
39,900 37,900 38,900 8,000
จองทัวร์    ลด 900 บาท จองก่อน 26 ก.ย. 
22 ธ.ค. 66 -
27 ธ.ค. 66
40,900 38,900 39,900 8,500
จองทัวร์    ลด 900 บาท จองก่อน 26 ก.ย. 

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 27/09/23 8:57 am เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทัวร์ดานัง บาน่าฮิลล์ ฮอยอัน เกาะฟู้โกว๊ก อิตาลีทาวน์ แห่งเวียดนาม

หมายเหตุสำคัญ การจองทัวร์ ช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ โรคโควิด-19

หมายเหตุสำคัญ

1. การเดินทางทัวร์ต่างประเทศและในประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติของโรคโควิด-19 เนื่องด้วยมาตรการเกี่ยวกับควบคุมโรคโควิด-19 ของแต่ละประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาจส่งผลให้ สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งปิด รถไฟหยุดบริการ เรือสำราญหยุดบริการ หากเกิดกรณีดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. กรณีลูกค้าป่วยเป็นโควิค-19 ระหว่างทัวร์ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาต่าง ๆ รวมทั้งค่าโรงแรมในการกักตัว ด้วยตัวท่านเอง / เนื่องจากทัวร์เป็นลักษณะเหมาบริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ ทั้งนี้บริษัทฯ จะช่วยประสานงานต่าง ๆให้เรียบร้อย *ประกันการเดินทาง ของบริษัทฯ จัดทำให้ จะเป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น ไม่รวมประกันสุขภาพ และโรคประจำตัว ไม่รวมค่าโรงแรมในการกักตัว Hotel/Home isolation ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจ Fit to Fiy ATK RT-PCR และ PCR

โดยการเบิกประกันอุบัติเหตุจะต้องรักษาโดยโรงพยาบาล คลินิก มีใบเสร็จ และใบรับรองแพทย์ เท่านั้น ทั้งนี้การพิจารณาการเอาประกัน เป็นไปตามกรมธรรม์ บริษัทประกันภัย จะเป็นผู้พิจารณาเท่านั้น บริษัทฯ ไม่ได้รับผิดชอบในส่วนนี้

ลูกค้าได้อ่าน และรับทราบหมายเหตุสำคัญนี้ เพื่อความเข้าใจตรงกัน ก่อนการตัดสินใจซื้อทัวร์จากบริษัทฯ

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

1.ชำระมัดจำค่าทัวร์ท่านละ 15,000 บาท พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง เพื่อทำการจอง
2.ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน
(หนังสือเดินทางต้องมีวันหมดอายุมากกว่า 6 เดือน เหลือหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า)

กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า) (สงกรานต์-วันปิยะ-ปีใหม่ก่อน 45 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่ามัดจำ 10,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (สงกรานต์-วันปิยะ-ปีใหม่ก่อน 30 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) (สงกรานต์-วันปิยะ-ปีใหม่ก่อน 20-25 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง น้อยกว่า 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 50-75% ของค่าทัวร์ (สงกรานต์-วันปิยะ-ปีใหม่ก่อน 15 วัน)
*** กรณีลูกค้าใช้ราคาตั๋วโปรโมชั่น ไม่สามารถคืนเงินได้ กรณียกเลิกการเดินทาง กรณีออกตั๋วแล้วบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์คืนเงินมัดจำ***

อัตรานี้รวม

1. โรงแรมคุณภาพคัดสรร **บาน่าฮิลล์ พัก 3ท่านไม่ได้ต้องแยกพัก มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
2. ตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ สายการบินเวียดเจทแอร์ไลน์ น้ำหนักกระเป๋าโหลด 20 กก.
3. อาหาร ระบุตามโปรแกรม
4. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามโปรแกรม
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง ไม่เกี่ยวกับสุขภาพ โควิด และโรคประจำตัว วงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ 100,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3.ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
4.ค่าวีซ่า สำหรับชาวต่างชาติ
5.การบริการยกกระเป๋าเป็นการบริการเสริมเพิ่มเติม ไม่รวมในค่าทัวร์ ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีกระเป๋าแตก ขีดข่วน หู้หิ้วหลุด เช่น กรณีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ยกขึ้นสายพานของแอร์ไลน์ หรือกรณีเจ้าหน้าที่โรงแรมยกเข้าออกโรงแรมหรือคนขับรถยกขึ้นรถบัสหรือยกเข้าออกเรือที่พักบนเรือ และทำให้กระเป๋าเกิดความเสียหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆให้ท่านได้ เพื่อความสบายใจกรณีลูกค้ากังวลเรื่องกระเป๋ากรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆเพื่อลูกค้าจะได้ยกกระเป๋าท่านเอง
6.กรณีกระเป๋าสูญหายระหว่างทัวร์ บริษัทฯ ขอคืนกิโลกรัมละ 15USD ตามน้ำหนักเอกสารแอร์ไลน์ที่ท่านเช็คอินท์จากกรุงเทพฯ มา ส่วนกระเป๋าถือ เช่น กล้องถ่ายรูป โน๊ตบุค กระเป๋าสะพายอื่นๆ ทำต้องดูแลด้วยตัวท่านเอง กรณีเกิดหายระหว่างทัวร์ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในส่วนนี้
7.กรณีลูกค้าจะต้องทานซีฟู้ดทุกๆมื้อ.ลูกค้าสามารถสั่งเพิ่มและชำระเงินที่ร้านอาหารได้โดยตรง
8.กรณีแอร์ไลน์เปลี่ยนแปลงแจ้งเวลาบินกระทันหัน หรือ เที่ยวบินดีเลย์ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบตั๋วเครื่องบินๆภายในประเทศให้ท่านได้
9.กรณีขอที่นั่งพิเศษ บริษัทฯ จะทำการรีเควสร้องขอแอร์ไลน์ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ยืนยันจะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับแอร์ไลน์ดำเนินการ
10. ค่าทิปไกด์เวียดนาม และคนขับรถ 700 บาท/ท่าน/ทริป
11.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน,และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ
5. ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
8. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัทฯ ไม่สามารถจัดที่นั่งให้ได้ เนื่องจากเป็นตั๋วหมู่คณะ ซึ่งเป็นนโยบายสายการบิน จะจัดเป็นโซนหมู่คณะเท่านั้น
10. กรณีกระเช้าบาน่าฮิลล์ปิดทำการกระทันหัน ปิดซ่อมบำรุงโดยไม่มีประกาศก่อนหน้า ด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น ลมแรง พายุ เหตุด้านความปลอดภัย เป็นต้น บริษัทฯ จะขอจัดโปรแกรมทัวร์ทดแทนตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

*การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

กรณีลูกค้าใช้ตั๋วเครื่องบินกับบริษัทฯ จะเป็นตั๋วหมู่คณะ ตั๋วโปรโมชั่นพิเศษ การจัดที่นั่งจะเป็นโซนกรุ๊ปจะอยู่ช่วงท้ายลำของเครื่องบิน สายการบินเป็นผู้จัดที่นั่งให้ บริษัทฯ จะทำการรีเควส สายการบินตามที่ลูกค้าต้องการ แต่ไม่สามารถการันตีที่นั่งได้ เนื่องจากหลายสายการบินแยกขายที่นั่งเพิ่มจากราคาตั๋วเครื่องบิน
หากลูกค้าต้องการนั่งแถวหน้าๆ หรือหน้าสุด จำเป็นต้องซื้อที่นั่งเพิ่ม หรือใช้ตั๋วเครื่องบินเดี่ยวแทนตั๋วกรุ๊ป ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่รวมในค่าทัวร์ *ราคาที่นั่งจะสามารถซื้อได้หลังจากการออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หลังจากซื้อที่นั่งแล้วจะไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ ราคาที่นั่งจะทราบ ณ วันที่ซื้อที่นั่งขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ

ช่วงเวลาต่อเครื่องบินระหว่างประเทศ และในประเทศ ลูกค้าต้องตรวจสอบเวลาเรียกขึ้นเครื่องให้ถูกต้อง เนื่องจากสายการบินไม่มีประกาศการเรียกขึ้นเครื่อง หากลูกค้าตกเครื่อง ขึ้นเครื่องไม่ทัน ลูกค้าต้องชำระการซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่เอง บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในส่วนนี้

*กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตั๋วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน รวมทั้งการเปลี่ยนเวลาบิน ยกเลิกเที่ยวบินเกิดจากสายการบิน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

*การบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบัส ..เป็นการบริการที่บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณีค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

*กรณีที่ท่านแพ้อาหาร แพ้ส่วนผสมต่างๆ เช่นพริกไทย ผงชูรส แพ้ถั่ว แพ้แป้งสาลี หรือต้องการอาหารพิเศษ และจำเป็นต้องทานซีฟู้ดทุกมื้อที่มีกุ้ง หอย ปู หรือปลา หรือทานเนื้อไก่ไม่ได้ หรือทานเนื้อวัวไม่ได้ หรือทานเนื้อแพะไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดหาและแจ้งร้านอาหารก่อนการเดินทางทุกครั้ง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาได้ หรือถ้าจัดแล้วอาจจะต้องเป็นเมนูซ้ำๆ หรือมื้อไหนบริษัทฯไม่สามารถจัดหาให้ได้บริษัทฯ ขออนุญาตจัดเป็นสลัดผักท้องถิ่น ไข่ต้มหรือไข่เจียว หรืออาหารท้องถิ่นแบบไม่มีเนื้อสัตว์แทน

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ดานัง ทัวร์บาน่าฮิลล์ ทัวร์ฟูโกว๊ก ทัวร์เกาะฟูโกว๊ก^
TOP