เมืองเมดินีน Medenine

 

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 16-Jun-2019 03:39:29: am เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


เมืองเมดินีน Medenine ย่านเมืองเก่า เป็นสถานที่น่าสนใจศึกษา เดิมได้มึการสร้างกำแพงล้อมรอบ แต่ถูกรื้อ ทำลายลงในศตวรรษที่ 9 และถูกแทนที่ด้วยตลาด มัสยิด และถนนสายแคบ เป็นโครงสร้างทาง ประวัติศาสตร์ที่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1979 ในอดีตเป็นที่ตั้งกองกำลังจากเยอรมัน และมาเป็นที่อยู่ของชาวเบอร์เบอร์ต่อมาคำว่าเมดินีน ในภาษาเบอร์เบอร์สร้างแบบห้องๆ ด้วยดินเหนียว เรียกห้องๆแบบนี้ว่า กอร์ฟา Ghorfas ปัจจุบันยังคงเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเบอร์เบอร์ และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ๆใช้ในการถ่ายภาพยนตร์ Star Wars  


************


คำค้นหา:  ทัวร์ตูนีเซีย เที่ยวตูนีเซีย เมืองเมดินีน Medenine
TOP