• LUXURY TOUR ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 5 วัน โดยการบินไทย พิเศษ! พักดาลัด 2 คืน

  พิเศษ พัก รร.5 ดาว ที่ดาลัท 2 คืน

   LUXURY TOUR ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 5 วัน โดยการบินไทย พิเศษ! พักดาลัด 2 คืน

    5 วัน  4 คืน   Thai Airways  บินภายใน: 1 รอบ       หัวหน้าทัวร์ไทย

  LUXURY TOUR - SOUTH VIETNAM 5 DAYS ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 5 วัน 4 คืน โดยการบินไทย TG พิเศษ! รับประทานอาหารค่ำ บนเรือสำราญล่องแม่น้ำไซ่งอน พักโรงแรมระดับ 5 ดาว ดาลัด 2คืน ณ เมืองดาลัด /พัก รร. ระดับ 4 ดาว ณ เมืองมุยเน่ และโฮจิมินห์ เที่ยวครบสถานที่สำคัญแบบเต็มอิ่ม คุ้มค่าการเดินทาง ** ราคานี้รวมทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถแล้ว**

  ราคาเริ่มต้น 29,900 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :27133 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  2 ธ.ค. 60 - 6 ธ.ค. 60
   ลด 1,000 บาท จองก่อน 24 มิ.ย. 
  29,900 28,900 6,500 จองทัวร์

 • LUXURY TOUR ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลองเบย์ ซาปา ขึ้นกระเช้าฟานซีปัน พักซาปา 2 คืน

  พิเศษ! พักโรงแรม เมือง ซาปา 2 คืน

   LUXURY TOUR ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลองเบย์ ซาปา ขึ้นกระเช้าฟานซีปัน พักซาปา 2 คืน

    5 วัน  4 คืน   Thai Airways       หัวหน้าทัวร์ไทย

  LUXURY NORTH VIETNAM 5 DAYS ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลองเบย์ ซาปา นั่งกระเช้าฟานซีปันพิชิตยอดเขาฟานซีปัน 5 วัน 4 คืน โดยการบินไทย TG เที่ยวเต็มอิ่ม สุดๆ บินเช้า กลับ ค่ำ พิเศษ! สุดโรแมนติกพักโรงแรมเมืองซาปา 2 คืน ระดับ 4 ดาว รับประทานมื้อพิเศษ สุกี้ปลาแซลมอล เมืองซาปา เลี้ยงที่เมืองซาปา รับประทานมื้อพิเศษ อาหารเวียดนาม ครบเซต ณ เมือง ฮานอย โรงแรม คัดสรร ระดับ 4 ดาว บริการฟรี WIFI ทุกโรงแรม ราคานี้ รวมทริปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถแล้ว

  ราคาเริ่มต้น 26,900 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :67365 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  2 ธ.ค. 60 - 6 ธ.ค. 60 27,900 26,900 6,500 จองทัวร์

 • ทัวร์เวียดนามเหนือ ซิ่น จ่าว ฮานอย ฮาลองเบย์ นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย

   ทัวร์เวียดนามเหนือ ซิ่น จ่าว ฮานอย ฮาลองเบย์ นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย

    4 วัน  3 คืน   Thai Airways       หัวหน้าทัวร์ไทย

  XIN CHAO VIETNAM HALONG NINH BINH HANOI 4 DAYS ซิ่น จ่าว เวียนามเหนือ ฮานอย ฮาลองเบย์ นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน โดยการบินไทย TG เที่ยวมรดกโลก ฮาลองเบย์ นิงห์บิงห์ พิเศษ! พัก รร.ระดับ 4 ดาว รับประทานอาหารบุฟเฟ่นานาชาติ ณ ภัตรคารเช็น

  ราคาเริ่มต้น 22,900 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :8171 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  2 ธ.ค. 60 - 5 ธ.ค. 60 22,900 21,900 5,000 จองทัวร์

 • ทัวร์อินเดีย ทัวร์ขชุราโห กวาลิเออร์ ออชา เมืองมรดกโลก ล้ำค่า

  ทัวร์แนะนำ

   ทัวร์อินเดีย ทัวร์ขชุราโห กวาลิเออร์ ออชา เมืองมรดกโลก ล้ำค่า

    6 วัน  4 คืน   Thai Airways       หัวหน้าทัวร์ไทย

  ขอนำท่านเที่ยวชมป้อมที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย ตั้งอยู่ในรัฐมัธยประเทศ เมืองมรดกโลก เมืองกวาลิเออร์ เมืองออชา เมืองขชุราโห

  ราคาเริ่มต้น 37,900 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :582 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  7 พ.ย. 60 - 12 พ.ย. 60 39,900 39,900 6,000 จองทัวร์
  16 พ.ย. 60 - 21 พ.ย. 60 39,900 39,900 6,000 จองทัวร์
  23 พ.ย. 60 - 28 พ.ย. 60 39,900 39,900 6,000 จองทัวร์

 • ทัวร์จีน : ต้าถง กำแพงเก้ามังกร อารามลอยฟ้า อู่ไถซาน ผิงเหยา ไท่หยวน 7 วัน 6 คืน CZ

   ทัวร์จีน : ต้าถง กำแพงเก้ามังกร อารามลอยฟ้า อู่ไถซาน ผิงเหยา ไท่หยวน 7 วัน 6 คืน CZ

    7 วัน  6 คืน   China Southern Airlines       หัวหน้าทัวร์ไทย

  ชมถ้ำพุทธ์ศิลป์วัดหยุนกั่งสือคู 1 ใน 3 ของถ้ำอันศักดิ์สิทธิ์ของจีน ได้รับจดทะเบียนจากองค์การ UNESCO อารามลอยฟ้า หรือวัดเสวียนคงมีอายุเก่าแก่กว่า 1,500 ปี ชมเจดีย์ไม้ที่ใหญ่ที่สุดของจีน เจดีย์วัดฝอกอง 900 กว่าปี ภูเขาอู่ไถซาน ซึ่งได้รับจดทะเบียนจากองค์การ UNESCO อารามจิ้นฉือ เป็นอารามที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ และถือว่าเป็นอารามที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศจีน ชมเมืองโบราณผิงเหยา เมืองโบราณที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากในอดีต ชม ธนาคารแห่งแรกของจีน พักโรงแรมระดับ 5 ดาว และพักโรงแรมสไตล์บ้านเศรษฐีโบราณ ณ เมืองโบราณผิงเหยา

  ราคาเริ่มต้น 46,900 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :26236 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  4 พ.ย. 60 - 10 พ.ย. 60 46,900 45,900 9,000 จองทัวร์
  2 ธ.ค. 60 - 8 ธ.ค. 60 46,900 45,900 9,000 จองทัวร์

 • ทัวร์จีน ทัวร์น้ำตกเต๋อเทียน ถ้ำคริสตัล หมู่บ้านอายุวัฒนะ ถ้ำหน้าต่างสวรรค์

  โปรโมชั่น!

   ทัวร์จีน ทัวร์น้ำตกเต๋อเทียน ถ้ำคริสตัล หมู่บ้านอายุวัฒนะ ถ้ำหน้าต่างสวรรค์

    6 วัน  5 คืน   China Southern Airlines       หัวหน้าทัวร์ไทย

  ทัวร์น้ำตกเต๋อเทียน ถ้ำคริสตัล หมู่บ้านอายุวัฒนะ ถ้ำหน้าต่างสวรรค์ ทัวร์เน้นท่องเที่ยว ไม่ลงร้านรัฐบาล

  ราคาเริ่มต้น 32,900 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :427 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  4 พ.ย. 60 - 9 พ.ย. 60
   ลด 1,000 บาท จองก่อน 30 มิ.ย. 
  32,900 32,900 7,000 จองทัวร์
  11 พ.ย. 60 - 16 พ.ย. 60
   ลด 1,000 บาท จองก่อน 30 มิ.ย. 
  32,900 32,900 7,000 จองทัวร์
  18 พ.ย. 60 - 23 พ.ย. 60
   ลด 1,000 บาท จองก่อน 30 มิ.ย. 
  32,900 32,900 7,000 จองทัวร์

 • ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน เจิ้งโจว ลั่วหยาง สุสานทหารดินเผา ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน ศาลไคฟง 6 วัน

   ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน เจิ้งโจว ลั่วหยาง สุสานทหารดินเผา ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน ศาลไคฟง 6 วัน

    6 วัน  5 คืน   China Southern Airlines       หัวหน้าทัวร์ไทย

  ทัวร์มรดกโลกระดับ UNESCO เมืองเจิ้งโจว เมืองไคฟง ศาลไคฟง วัดเส้าหลิน(UNESCO) ลั่วหยาง ถ้ำหลงเหมิน(UNESCO) อุทยานหยุนไถ่ซาน(UNESCO) สุสานทหารดินเผา(UNESCO) เจดีย์ห่านป่าใหญ่ ศาลเจ้ากวนอู เที่ยวครบสถานที่สำคัญ 7 วัน 5 คืน พักโรงแรมระดับ 5 ดาว นั่งรถไฟความเร็วสูง 1 รอบ ลั่วหยาง - ซีอาน **ไม่ลงร้านรัฐบาล รวมทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถแล้ว**

  ราคาเริ่มต้น 42,900 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :1459 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  19 พ.ย. 60 - 24 พ.ย. 60 42,900 40,900 7,000 จองทัวร์
  22 พ.ย. 60 - 27 พ.ย. 60 42,900 40,900 7,000 จองทัวร์
  1 ธ.ค. 60 - 6 ธ.ค. 60 42,900 40,900 7,000 จองทัวร์

 • ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วจ้ายโกว เฉิงตู หวงหลง หมีแพนด้า สุดคุ้ม โดยสายการบินไทย TG

   ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วจ้ายโกว เฉิงตู หวงหลง หมีแพนด้า สุดคุ้ม โดยสายการบินไทย TG

    6 วัน  5 คืน   Thai Airways       หัวหน้าทัวร์ไทย

  1.เที่ยวอุทยานแห่งชาติหวงหลง UNESCO (นั่งกระเช้าขึ้น) 2.เที่ยวอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว UNESCO เที่ยวเต็มวัน (รถเหมาอุทยานเฉพาะคณะ) 3. แวะชมเมืองโบราณซงพาน เมืองชายแดนจีน-ทิเบตในสมัยโบราณเป็นเมืองที่ใช้แลกเปลี่ยนสินค้าชาวฮั่นและชาว 4.ชมทะเลสาบเตี๋ยซี ที่มีน้ำสีเขียวดั่งเทอควอยซ์บนที่ราบสูง สลับด้วยแนวทิวเขา 5.ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ที่ใช้ศิลปะพร้อมความสามารถในการเปลี่ยนหน้ากากแต่ละฉากภายในเสี้ยว 6.ชมศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (นั่งรถกอล์ฟ) เป็นสัตว์สัญลักษณ์ของประเทศจีน 7.ชมวัดเหวินซู วัดที่ใหญ่ และเก่าแก่ 1 ใน 4 แห่งมณฑลเสฉวน 8.ช้อปปิ้งถนนจินหลี่ ถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี 9. ทัวร์เน้นท่องเที่ยว ไม่ลงร้านรัฐบาล 10.รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถแล้ว

  ราคาเริ่มต้น 41,900 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :1108 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  4 พ.ย. 60 - 9 พ.ย. 60
   ลด 1,000 บาท จองก่อน 24 มิ.ย. 
  41,900 39,900 7,000 จองทัวร์
  5 พ.ย. 60 - 11 พ.ย. 60
   ลด 1,000 บาท จองก่อน 24 มิ.ย. 
  41,900 39,900 7,000 จองทัวร์

 • ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย

   ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย

    8 วัน  6 คืน   Thai Airways  บินภายใน: 1 รอบ       หัวหน้าทัวร์ไทย

  ขอต้อนรับท่านสู่การท่องเที่ยวเจาะลึกทัวร์รัสเซีย สัมผัสกับความหลากหลายของอารยธรรมแห่งดินแดน หมีขาว เยือนกรุงมอสโคว์ ชมจตุรัสแดง วิหารเซ็นต์เดอะซาเวียร์ สถานีรถไฟใต้ดินอันสวยงามเลื่องชื่อ วิหารเซ็นต์บาซิลสัญลักษณ์ของรัสเซีย พระราชวังเครมลินที่ยิ่งใหญ่ยาวนานกว่า 850 ปี เยือนนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก เมืองหลวงเก่าที่ได้ชื่อว่า “นครที่สวยงามดุจดังราชินีแห่งยุโรปเหนือ” ชมป้อมปีเตอร์แอนด์พอล พระราชวังฤดูหนาวอันตระการตา

  ราคาเริ่มต้น 79,900 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :57 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  9 พ.ย. 60 - 16 พ.ย. 60 79,900 79,900 11,000 จองทัวร์
  16 พ.ย. 60 - 23 พ.ย. 60 79,900 79,900 11,000 จองทัวร์
  23 พ.ย. 60 - 30 พ.ย. 60 79,900 79,900 11,000 จองทัวร์

 • ทัวร์พม่า ทัวร์มัณฑะเลย์ ร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี 3 วัน 2 คืน

   ทัวร์พม่า ทัวร์มัณฑะเลย์ ร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี 3 วัน 2 คืน

    3 วัน  2 คืน   Myanmar Airways Int’l       หัวหน้าทัวร์ไทย

  ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี ชมพระตำหนักไม้สัก ศิลปะพม่าแท้ๆ ชมทัศนียภาพรอบเมืองมัณฑะเลย์บน มัณฑะเลย์ฮิลล์ เจดีย์กวงมูดอร์ หรือ วัดเจดีย์นมนาง

  ราคาเริ่มต้น 8,900 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :1323 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  6 พ.ย. 60 - 8 พ.ย. 60 8,900 8,900 3,500 จองทัวร์

 • ทัวร์ฮ่องกง กระเช่านอนปิง ไหว้พระใหญ่เทียนถาน 3 วัน 2 คืน

   ทัวร์ฮ่องกง กระเช่านอนปิง ไหว้พระใหญ่เทียนถาน 3 วัน 2 คืน

    3 วัน  2 คืน   Cathay Pacific Airways       หัวหน้าทัวร์ไทย

  นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ชมวิวแบบพาโนราม่า สักการะพระใหญ่เทียนถาน แห่งเกาะลันเตา ขอพร เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ณ หาดรีพัลส์เบย์ VICTORIA PEAK พร้อมชมวิวเกาะฮ่องกง วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม พัดพาเอาสิ่งไม่ดีออกจากชีวิต ช่วยหมุนชีวิตจากร้ายกลายเป็นดี ชมไฟ ที่ SYMPHONY OF LIGHTS

  ราคาเริ่มต้น 13,900 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :204 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  3 พ.ย. 60 - 5 พ.ย. 60 14,900 13,900 4,900 จองทัวร์
  10 พ.ย. 60 - 12 พ.ย. 60 14,900 13,900 4,900 จองทัวร์
  17 พ.ย. 60 - 19 พ.ย. 60 14,900 13,900 4,900 จองทัวร์

 • ทัวร์จีน แกรนด์ทัวร์ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน โดยสายการบินไทย TG

  โปรโมชั่น

   ทัวร์จีน แกรนด์ทัวร์ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน โดยสายการบินไทย TG

    6 วัน  5 คืน   Thai Airways       หัวหน้าทัวร์ไทย

  1.เข้าชมเจดีย์สามองค์ และเข้าชมวัดฉงเชิ่น สัญลักษณ์ของเมืองต้าลี่ 2. ชมเมืองโบราณต้าหลี่ เป็นเมืองโบราณเก่าแก่ที่ถูกอนุรักษ์ไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของจีน 3. แวะชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง และ ชมช่องแคบเสือกระโจน มรดกโลก UNESCO 4. ชมเจดีย์จ้วนจิง (เจดีย์รูปทรงระฆัง) ให้ท่านสักการะพระจงคาปา พระพุทธรูปแบบศิลปะทิเบต 5. ขึ้นกระเช้าชมหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน The Valley of Blue moon 6. ชมวัดลามะซงจ้านหลิน เป็นวัดใหญ่ที่สำคัญของเมืองแชงกรีล่า วัดนี้สร้างในสมัยทะไลลามะ 7. ชมเมืองโบราณจงเตี้ยน แชงกรีล่า ชมบ้านเรือนในสไตล์ทิเบต 8. ชมความงดงามของภูเขาหิมะมังกรหยก UNESCO 9. ชมโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตา โชว์ IMPRESSION LIJIANG 10.ชมเมืองโบราณลี่เจียง เมืองโบราณมรดกโลก UNESCO 11. ทัวร์เน้นท่องเที่ยว ไม่ลงร้านรัฐบาล

  ราคาเริ่มต้น 43,900 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :12262 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  24 พ.ย. 60 - 29 พ.ย. 60
   ลด 1,000 บาท จองก่อน 24 มิ.ย. 
  43,900 41,900 9,000 จองทัวร์
  1 ธ.ค. 60 - 6 ธ.ค. 60
   ลด 1,000 บาท จองก่อน 24 มิ.ย. 
  43,900 41,900 9,000 จองทัวร์
  2 ธ.ค. 60 - 7 ธ.ค. 60
   ลด 1,000 บาท จองก่อน 24 มิ.ย. 
  43,900 41,900 9,000 จองทัวร์

 • ทัวร์จีน ทัวร์เส้นทางแพรไหม ซีอาน เทียนสุ่ย หลันโจว จางเย่ เจียอี้กวน ตุนหวง 8 วัน

   ทัวร์จีน ทัวร์เส้นทางแพรไหม ซีอาน เทียนสุ่ย หลันโจว จางเย่ เจียอี้กวน ตุนหวง 8 วัน

    8 วัน  6 คืน   Air Asia   บินภายใน: 1 รอบ       หัวหน้าทัวร์ไทย

  นำท่านเที่ยวชม ย้อนอดีตเส้นทางสายไหม หรือแพรไหม เน้นเที่ยวสถานที่สำคัญ 1.เนินทรายร้องไห้หมิงซาซาน (UNESCO) หากโอกาสเหมาะท่านอาจได้ยินเสียงลมสะท้อนเป็นเสียงคล้าย การลั่นกลองรบ เสียงม้าร้อง เสียงสู้รบและเสียงคนร้อง 2.ชมสระน้ำวงพระจันทร์ บ่อน้ำผุดหรือ โอเอซิส ที่ไม่เคยเหือดแห้งแม้จะอยู่กลางทะเลทราย 3.ชมถ้ำโมเกาคู มรดกโลก (UNESCO) ที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลก ถ้ำพุทธ์ศิลป์ ที่ใหญ่ที่สุดในจีน 4.กำแพงเจียอี้กวน เป็นซุ้มประตูด่านสุดท้ายของกำแพงเมืองจีน 5. วัดพระใหญ่ ต้าฝอซื่อ อายุ 900 กว่าปี เป็นที่ประดิษฐานของพระนอนศักดิ์สิทธิ์องค์ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน 6.ชมเจดีย์ไม้ Wooden Pagoda Temple เมืองจางเย่ ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งใน เจดีย์ที่ครบ ห้าองค์ประกอบ (โลหะ, ไม้, น้ำ,ไฟและดิน ตามความเชื่อในปรัชญาจีนโบราณ) 7.ชมภูเขาสลับสายรุ้ง ณ เขตภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า (UNESCO) เกิดจากธรรมชาติอายุกว่าล้านปี 8.วัดปิ่งหลิง อายุกว่า 1,600 ปี มนัสการองค์หลวงพ่อโตปางประทับนั่ง สูง 27 ม. ริมหน้าผา สร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง ชมพระนอนแกะสลักจากหินทรายแดง สมัยราชวงศ์เว่ยเหนือ 9. ชมหมู่พุทธคูหาจำหลักเขาไม่จีซาน หนึ่งในหมู่พุทธคูหาจำหลักที่สำคัญของจีนบนเส้นทางสายแพรไหม 10. ทัวร์เน้นเที่ยวชม ไม่ลงร้านรัฐบาล นำเที่ยวดดยไกด์เชียวชาญ มีความรู้ 11. พักโรงแรม ระดับ 4 ดาว - 5 ดาวคุณภาพ

  ราคาเริ่มต้น 64,900 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :6230 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  8 พ.ย. 60 - 14 พ.ย. 60
   ลด 1,500 บาท จองก่อน 24 มิ.ย. 
  64,900 64,900 9,000 จองทัวร์

 • LUXURY TOUR ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน 5 วัน พัก รร. 5 ดาว ที่เว้

  พิเศษ! พัก รร. บนบานาฮิลล์ พัก รร. 5ดาวที่เมืองเว้

   LUXURY TOUR ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน 5 วัน พัก รร. 5 ดาว ที่เว้

    5 วัน  4 คืน   Bangkok Airways       หัวหน้าทัวร์ไทย

  LUXURY TOUR - CENTRAL VIETNAM 5 DAYS เที่ยวเวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน เที่ยวครบไฮไลท์สำคัญ เที่ยวชมภูเขาบานาฮิลล์ นั่งกระเช้า เที่ยวสวนสนุกบานาฮิลล์ ชมสวนดอกไม้ สักการะ พระศากยมุนี พัก โรงแรมสุดหรู ณ บานาฮิลล์ เที่ยวชมหมู่โบราณสถาณเมืองเว้ พระราชวังเก่า มรดกโลก ทางวัฒนธรรม จาก UNESCO เที่ยวชมสุสานจักรพรรดิ์ไคดิงห์ มีความสวยงามมาก ช๊อปปิ้งตลาดพื้นเมือง สินค้าราคาถูก ณ ตลาดดองบา เที่ยววัดเทียนมู่ เที่ยวเมืองโบราณฮอยอัน พักเมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลก ทางวัฒนธรรม UNESCO พักโรงแรมใกล้เมืองโบราณ ทำให้ท่านได้สัมผัสเมืองโบราณที่สวยงามยามค่ำคืน เที่ยวชมวัดภูเขาหินอ่อน และหมู่บ้านหินอ่อน เมืองดานัง พิเศษ! พัก รร. ระดับ 5 ดาว ที่เมืองเว้ โรงแรมระดับ 4 ดาว ที่บานาฮิลล ฮอยอัน ดานัง โปรแกรมจัดสรรอย่างดี สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ 1.เที่ยวชมภูเขาบานาฮิลล์ นั่งกระเช้า เที่ยวสวนสนุกบานาฮิลล์ ชมสวนดอกไม้ สักการะ พระศากยมุนี พัก โรงแรมสุดหรู ณ บานาฮิวล์ 2.เที่ยวชมหมู่โบราณสถาณเมืองเว้ พระราชวังเก่า มรดกโลก ทางวัฒนธรรม จาก UNESCO 3.เที่ยวชมสุสานจักรพรรดิ์ไคดิงห์ มีความสวยงามมาก 4.ช๊อปปิ้งตลาดพื้นเมือง สินค้าราคาถูก ณ ตลาดดองบา 5.เที่ยววัดเทียนมู่ 6.เที่ยวเมืองโบราณฮอยอัน พักเมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลก ทางวัฒนธรรม UNESCO พักโรงแรมใกล้เมืองโบราณ ทำให้ท่านได้สัมผัสเมืองโบราณที่สวยงามยามค่ำคืน 7.เที่ยวชมวัดภูเขาหินอ่อน เมืองดานัง

  ราคาเริ่มต้น 27,900 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :28488 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  8 พ.ย. 60 - 12 พ.ย. 60 27,900 26,900 7,000 จองทัวร์
  22 พ.ย. 60 - 26 พ.ย. 60 27,900 26,900 7,000 จองทัวร์

 • ทัวร์อียิปต์ Egypt Nile Cruise ล่องเรือสัมผัสดินแดนแห่งสายน้ำไนล์ โดยสายการบินอียิปต์แอร์

  พักโรงแรม และเรือสำราญคุณภาพ 5 ดาว

   ทัวร์อียิปต์ Egypt Nile Cruise ล่องเรือสัมผัสดินแดนแห่งสายน้ำไนล์ โดยสายการบินอียิปต์แอร์

    10 วัน  7 คืน   Egyptair   บินภายใน: 2 รอบ          หัวหน้าทัวร์ไทย

  Luxury Tour: Egypt Nile Cruise 10 Days. ไคโร – ซัคคาร่า – เมมฟิส - อบูซิมเบล – อัสวาน – ลุคซอร์ – อเล็กซานเดรีย พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์ ชมสมบัติอันล่ำค่า ของฟาโรห์ตุตันคาเมน และมัมมี่ อันลือชื่อ อบูซิมเบล มหาวิหารอบูซิมเบลที่ยิ่งใหญ่ ของรามเสสที่ 2 และวิหารเนเฟอร์ติตี ล่องเรือสำราญ พักบนเรือระดับ 5* คุณภาพ 3 คืน ล่องบนแม่น้ำไนล์ จากเมืองอัสวาน ผ่านคอมอมโบ เอ็ดฟู สู่เมืองลุคซอร์ ชมวิหารฟิเล่ ล่องเรือเฟลุกะ ชมวิหารลุคซอร์และคาร์นัค วิหารฮัตชิสุท และหุบผากษัตริย์ ช้อปปิ้งกับตลาดท้องถิ่นในเมืองลุคซอร์ และชมเมืองพักตากอากาศอเล็กซานเดรีย เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากไคโร *พักโรงแรม และเรือสำราญหรูระดับ 5 ดาว คุณภาพ*

  ราคาเริ่มต้น 67,900 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :729 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  28 ต.ค. 60 - 6 พ.ย. 60 72,900 72,900 12,000 จองทัวร์
  28 พ.ย. 60 - 7 ธ.ค. 60
   6 ที่สุดท้าย 
  72,900 72,900 13,000 จองทัวร์

 • ทัวร์จีนตงชวน ภูเขาหิมะเจี้ยวจี๋ ภูเขาหญ้าอู๋เหมินซานสีทอง ภูเขานาขั้นบันไดหลากสีสันช่วงสวย

  โปรโมชั่น ช่วงสวยที่สุด!

   ทัวร์จีนตงชวน ภูเขาหิมะเจี้ยวจี๋ ภูเขาหญ้าอู๋เหมินซานสีทอง ภูเขานาขั้นบันไดหลากสีสันช่วงสวย

    5 วัน  4 คืน   Thai Airways       หัวหน้าทัวร์ไทย

  ชมผืนดินสีแดงตงชวน (DONGCHUAN RED LAND) ทัศนียภาพอันสวยงามหลากหลาย จุดชมวิวที่มีอยู่กระจัดกระจายมากมาย ธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ตระการตาของดอกไม้นานาพันธุ์หลากสีสัน ชม ทุ่งนาขั้นบันไดหลากสี ฉากหลังเป็นภูเขาเจี้ยวจื่อและฉากหมู่บ้านเล็กๆ ชมทิวทัศน์อันสวยงาม เดือนธันวาคมของทุกปีจะเป็นช่วงสวยสุดๆ ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ อาทิ สนตู้เจียน หรือ สนอาซาเรีย, นํ้าของนํ้าตก, ลำธารรูปทรงต่างๆ เป็นหิมะ ภูเขาหญ้าอู๋เหมินซาน ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาที่สลับซับซ้อนและเต็มไปด้วยทุ่งหญ้าสีทอง เปรียบเสมือนทุ่งหญ้ามองโกเลียใต้ เที่ยวคุณหมิงถ้ำจิ่วฉวน รวมนั่งกระเช้า ไม่พลาดเดินเล่นแหล่งช๊อปปิ้งชื่อดัง เมืองโบราณกวนตู้ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ช๊อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ 1.ชมผืนดินสีแดงตงชวน (DONGCHUAN RED LAND) ทัศนียภาพอันสวยงามหลากหลาย จุดชมวิวที่มีอยู่กระจัดกระจายมากมาย ธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ตระการตาของดอกไม้นานาพันธุ์หลากสีสัน ชม ทุ่งนาขั้นบันไดหลากสี ฉากหลังเป็นภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อและฉากหมู่บ้านเล็กๆ ชมทิวทัศน์อันสวยงาม 2.ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาเจี้ยวจื่อ ช่วงมีหิมะปกคลุม น้ำตกกลายเป็นน้ำแข็ง ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ อาทิ สนตู้เจียน หรือ สนอาซาเรีย, นํ้าตก, ลำธารรูปทรงต่างๆ 3.ภูเขาหญ้าอู๋เหมินซาน ทุ่งหญ้าสวยเปรียบเสือนภูเขาหญ้าแห่งมองโกเลียใต้ เดือนธันวาคมช่วงสีทอง ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาที่สลับซับซ้อน 4.แหล่งช๊อปปิ้งชื่อดัง เมืองโบราณกวนตู้ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ช๊อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม ของฝากกลับบ้าน 6.เที่ยวถ้ำจิ่วเชียง ถ้ำที่มีความสวยงามมากและเป็น 1 ใน 10 ของสถานที่สำคัญทางธรรมชาติของมณฑลยูนนาน 7.วัดหยวนทง วัดที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนาน 8. ทัวร์เน้นท่องเที่ยว ไม่ลงร้านรัฐบาล 9.พัก รร. 3 ดาว 2 คืน ดีที่สุด พัก รร.5 ดาว 2 คืน คัดสรร

  ราคาเริ่มต้น 31,900 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :11551 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  1 ธ.ค. 60 - 5 ธ.ค. 60
   ลด 1,000 บาท จองก่อน 30 มิ.ย. 
  31,900 30,900 4,500 จองทัวร์
  2 ธ.ค. 60 - 6 ธ.ค. 60
   ลด 1,000 บาท จองก่อน 30 มิ.ย. 
  31,900 30,900 4,500 จองทัวร์

 • ทัวร์จีน ทัวร์หวงซาน จิ่วหัวซาน หมู่บ้านโบราณหงชุน เจียงเหลียง 9 วัน

   ทัวร์จีน ทัวร์หวงซาน จิ่วหัวซาน หมู่บ้านโบราณหงชุน เจียงเหลียง 9 วัน

    8 วัน  6 คืน   Thai Airways       หัวหน้าทัวร์ไทย

  ขอนำท่านเดินทางสู่ดินแดนพุทธภูมิ ไหว้พระขอพร ชมเมืองโบราณที่ได้รับมรดกโลก เซี่ยงไฮ้ - โจวจวง - ซูโจว - จิ่วหัวซาน – หวงซาน - เมืองโบราณหงชุน - เมืองโบราณเฉิงข่าน - ล่องเรือชมระเบียงภาพเขียน “แม่น้ำซินอานเจียง” สวนพุทธธรรมจิ่วหัวซาน – ไหว้พระบนเขาจิ่วหัวซาน 4 มหัศจรรย์ ต้นสนแปลก, ทะเลหมอก, หินประหลาด, ธารน้ำใสสะอาด – เขาหวงซาน ชมหมู่บ้านโบราณหนึ่งในมรดกโลกทางวัฒนธรรม-หมู่บ้านโบราณหงชุน เที่ยวเจาะลึก ไม่รีบเร่ง โรงแรม ที่พัก คัดสรรอย่างดี บริการโดยไกด์คุณภาพชำนาญเส้นทาง ไม่ลงร้านรัฐบาล ราคารวมทิปไกเ์ท้องถิ่นและคนขับรถเรียบร้อยแล้ว

  ราคาเริ่มต้น 66,900 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :10176 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  11 พ.ย. 60 - 19 พ.ย. 60 66,900 65,900 12,000 จองทัวร์

 • ทัวร์ยุโรป ทัวร์อังกฤษ 10 วัน โดยสายการบินไทย

   ทัวร์ยุโรป ทัวร์อังกฤษ 10 วัน โดยสายการบินไทย

    10 วัน  7 คืน   Thai Airways       หัวหน้าทัวร์ไทย

  นำท่านเดินทางสู่ประเทศอังกฤษ กรุงลอนดอน ชมเสาหินสโตนเฮ้นจ์ กองหินหรือแนวแท่งหินที่เป็นความลับดำมืดในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ ชมพิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน พระราชวังวินด์เซอร์ เป็นที่ประทับประมุขสูงสุดแห่งประเทศอังกฤษมาตลอด 900 ปี จึงถือได้ว่าพระราชวังแห่งนี้เป็นพระราชวังที่มีผู้พำนักอาศัยต่อเนื่องยาวนานกว่าพระราชวังแห่งใดในโลก บริติช มิวเซียม พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมของสะสม และสิ่งของมีค่าจากทั่วทุกมุมโลก

  ราคาเริ่มต้น 120,000 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :1089 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  10 พ.ย. 60 - 19 พ.ย. 60 120,000 108,000 14,500 จองทัวร์
  17 พ.ย. 60 - 26 พ.ย. 60 120,000 108,000 14,500 จองทัวร์
  24 พ.ย. 60 - 3 ธ.ค. 60 120,000 108,000 14,500 จองทัวร์

 • ทัวร์ยุโรป ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ พิชิต 4 ยอดเขา 10 วัน

   ทัวร์ยุโรป ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ พิชิต 4 ยอดเขา 10 วัน

    10 วัน  7 คืน   Thai Airways       หัวหน้าทัวร์ไทย

  ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ พิชิต 4 ยอดเขา ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์ ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) พิชิตยอดเขา Glacier 3000 ขึ้นเขาริกิ นั่งรถไฟสาย BERNINA EXPRESS

  ราคาเริ่มต้น 126,000 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :174 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  17 พ.ย. 60 - 26 พ.ย. 60 128,000 116,000 10,000 จองทัวร์
  24 พ.ย. 60 - 3 ธ.ค. 60 128,000 116,000 10,000 จองทัวร์

 • ทัวร์ยุโรป ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน

   ทัวร์ยุโรป ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน

    8 วัน  5 คืน   Thai Airways       หัวหน้าทัวร์ไทย

  พิชิต 2 ยอดเขาสวย ชมกรุงเบิร์นเป็นเมืองมรดกโลก นั่งรถไฟสู่หมู่บ้านแซร์มัทพักแซร์มัท เคเบิ้ลคาร์ สู่ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ขึ้นพิชิตยอดเขายูงเฟรา นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส

  ราคาเริ่มต้น 113,000 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :2435 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  11 พ.ย. 60 - 18 พ.ย. 60 96,000 87,000 7,000 จองทัวร์
  25 พ.ย. 60 - 2 ธ.ค. 60 104,000 94,000 7,000 จองทัวร์

 • ทัวร์ยุโรป ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย

   ทัวร์ยุโรป ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย

    9 วัน  6 คืน   Thai Airways       หัวหน้าทัวร์ไทย

  ทัวร์ยุโรป สวิสเซอร์แลนด์ พิชิต 2 ยอดเขา ยอดเขาริกิ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น เน้นท่องเที่ยวด้วยรถไฟสายท่องเที่ยว นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส อาบน้ำแร่เมืองลอยเคอร์บาด

  ราคาเริ่มต้น 126,000 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :3115 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  11 พ.ย. 60 - 19 พ.ย. 60 119,000 108,000 8,000 จองทัวร์
  18 พ.ย. 60 - 26 พ.ย. 60 119,000 108,000 8,000 จองทัวร์
  25 พ.ย. 60 - 3 ธ.ค. 60 119,000 108,000 8,000 จองทัวร์

 • ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ เกาะใต้ 9 วัน

   ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ เกาะใต้ 9 วัน

    9 วัน  7 คืน   Thai Airways          หัวหน้าทัวร์ไทย

  - เข้าชมศูนย์วัฒนธรรมพื้นเมืองของชาวเมารี - ถ้าไวโตโม่ ถ้าหนอนเรืองแสง - นั่งรถไฟสาย TranzAlpine - ธารน้าแข็งฟรานซ์โจเซฟ ฟ็อกซ์การ์เซียร์ - ควีนส์ทาวน์ ช่องแคปมิลฟอร์ด

  ราคาเริ่มต้น 119,000 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :301 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  4 พ.ย. 60 - 12 พ.ย. 60 124,000 112,000 20,900 จองทัวร์
  11 พ.ย. 60 - 19 พ.ย. 60 124,000 112,000 20,900 จองทัวร์
  18 พ.ย. 60 - 26 พ.ย. 60 124,000 112,000 20,900 จองทัวร์

 • ทัวร์ยุโรป ทัวร์แกรนด์ อิตาลี 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย

   ทัวร์ยุโรป ทัวร์แกรนด์ อิตาลี 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย

    9 วัน  6 คืน   Thai Airways       หัวหน้าทัวร์ไทย

  ทัวร์ยุโรป อิตาลี 9 วัน - ชมมหาวิหารดูโอโม่ - ล่องเรือกอนโดล่า - นั่งเรือสู่เกาะคาปรี ถ้าบลูกร็อตโต้ - ชมพิพิธภัณฑ์เมืองปอมเปอี - เข้าชมพิพิธภัณฑ์วาติกัน

  ราคาเริ่มต้น 96,000 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :3944 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  3 พ.ย. 60 - 11 พ.ย. 60 95,000 86,000 9,000 จองทัวร์
  17 พ.ย. 60 - 25 พ.ย. 60 95,000 86,000 9,000 จองทัวร์
  24 พ.ย. 60 - 2 ธ.ค. 60 95,000 86,000 9,000 จองทัวร์

 • ทัวร์ยุโรป ทัวร์อิตาลี แกรนด์อิตาลี 11 วัน โดยสายการบินไทย

   ทัวร์ยุโรป ทัวร์อิตาลี แกรนด์อิตาลี 11 วัน โดยสายการบินไทย

    11 วัน  8 คืน   Thai Airways       หัวหน้าทัวร์ไทย

  นำท่านเดินทางสู่ประเทศอิตาลี มิลาน เจนัว ปอร์โตชิโน อิตาเลียนริเวียร่า หมู่บ้านซิงเคว เทเร่ซานตา มาร์การิตา ฟลอเร้นซ์ นาโปลี พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี พักบนเกาะคาปรี ชมถ้ำบลูกร็อตโต้ ซอเรโต้ โพสิตาโน่ อะมัลฟี่ เซอร์ลาโน พิพิธภัณฑ์วาติกัน กรุงโรม

  ราคาเริ่มต้น 108,000 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :5183 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  10 พ.ย. 60 - 20 พ.ย. 60 110,000 99,000 14,000 จองทัวร์
  24 พ.ย. 60 - 4 ธ.ค. 60 110,000 99,000 14,000 จองทัวร์

 • ทัวร์ยุโรป เยอรมัน Bavaria Triol 9 วัน

   ทัวร์ยุโรป เยอรมัน Bavaria Triol 9 วัน

    9 วัน  6 คืน   Thai Airways       หัวหน้าทัวร์ไทย

  ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก ปราสาทนอยชวานสไตน์ ขึ้นสู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ เข้าชมเหมืองเกลือเก่า ชมหมู่บ้านฮัลล์สตัทด์

  ราคาเริ่มต้น 90,000 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :745 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  4 พ.ย. 60 - 12 พ.ย. 60 90,000 81,000 9,000 จองทัวร์
  11 พ.ย. 60 - 19 พ.ย. 60 90,000 81,000 9,000 จองทัวร์
  18 พ.ย. 60 - 26 พ.ย. 60 90,000 81,000 9,000 จองทัวร์

 • ทัวร์ยุโรป ทัวร์เยอรมัน ขึ้นสู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ 10 วัน

   ทัวร์ยุโรป ทัวร์เยอรมัน ขึ้นสู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ 10 วัน

    10 วัน  7 คืน   Thai Airways       หัวหน้าทัวร์ไทย

  ทัวร์ยุโรป ทัวร์เยอรมัน ชมเหมืองเกลือเก่า สร้างตั้งแต่ ค.ศ. 1517 ซึ่งในสมัยโบราณเหมืองเกลือเป็นสถานที่ต้องห้ามของบุคคลทั่วไป เนื่องจากเกลือมีค่าจนได้ชื่อว่าเป็นทองคำขาว เมืองโอเบอรามาเกา เมืองเล็กๆที่แสนจะน่ารัก อาคารบ้านเรือนล้วนประดับไปด้วยภาพเขียนสีเกี่ยวกับคริสต์ศาสนา เส้นทางสายโรแมนติกของเยอรมัน เส้นทางท่องเที่ยวที่โด่งดังที่สุดโดยสิ้นสุดที่ฟุสเซ่น เมืองสุดท้ายบนถนนสายโรแมนติก เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่ยุคโรมัน ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ปราสาทสวยที่แม้แต่ราชาการ์ตูนวอลท์ดิสนีย์ยังหลงใหล

  ราคาเริ่มต้น 104,000 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :1189 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  3 พ.ย. 60 - 12 พ.ย. 60 107,000 97,000 13,000 จองทัวร์
  10 พ.ย. 60 - 19 พ.ย. 60 107,000 97,000 13,000 จองทัวร์
  17 พ.ย. 60 - 26 พ.ย. 60 107,000 97,000 13,000 จองทัวร์

 • ทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 10 วัน

   ทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 10 วัน

    10 วัน  7 คืน   Thai Airways       หัวหน้าทัวร์ไทย

  ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวัค ฮังการี - เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก - เมืองน้าแร่ คาร์โลวี วารี - นอนกรุงปราก 2 คืนติด - บูดาเปสต์ ล่องเรือแม่น้าดานูบ - เวียนนาเข้าชมพระราชวังเชิงบรุนน์

  ราคาเริ่มต้น 99,000 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :1165 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  3 พ.ย. 60 - 12 พ.ย. 60 96,000 87,000 15,000 จองทัวร์
  10 พ.ย. 60 - 19 พ.ย. 60 96,000 87,000 15,000 จองทัวร์
  17 พ.ย. 60 - 26 พ.ย. 60 96,000 87,000 15,000 จองทัวร์

 • ทัวร์อิสราเอล 7 วัน 4 คืน เยือนดินแดน The Holy Land โดยสายการบินอิสราเอล (LY)

   ทัวร์อิสราเอล 7 วัน 4 คืน เยือนดินแดน The Holy Land โดยสายการบินอิสราเอล (LY)

    7 วัน  4 คืน   EI AI Israel Airlines       หัวหน้าทัวร์ไทย

  บริษัท แพลนเนทฯ ร่วมกับสายการบินแห่งชาติ อิสราเอล แอร์ไลน์ ขอนำท่านร่วมสำรวจดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ทัวร์อิสราเอล The Holy Land อิสราเอล 7 วัน 4 คืน เทล อาวีฟ – เซซาเรีย – ไทบิเรียส – นาซาเร็ธ – เยรูซาเล็ม – เจริโก – เดดซี - เบธเลเฮ็ม – เมืองเก่า และเมืองใหม่ เยรูซาเล็ม

  ราคาเริ่มต้น 85,900 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :316 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  18 พ.ย. 60 - 24 พ.ย. 60 86,900 86,900 13,000 จองทัวร์
  2 ธ.ค. 60 - 8 ธ.ค. 60 86,900 86,900 13,000 จองทัวร์

 • DELUXE DUBAI ทัวร์ดูไบ ตะลุยทะเลทราย ช้อปปิ้งห้างใหญ่ พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 6 วัน

   DELUXE DUBAI ทัวร์ดูไบ ตะลุยทะเลทราย ช้อปปิ้งห้างใหญ่ พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 6 วัน

    6 วัน  4 คืน   Thai Airways       หัวหน้าทัวร์ไทย

  บริษัทฯเดินทางสู่ดินแดนอาหรับราตรี ท่องเที่ยวดูไบ เยือนเมืองอาบูดาบี้ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมืองที่ได้สมญานามว่าเป็น GARDEN OF GULF ความเขียวขจีของตัวเมือง และได้รับการยกย่องว่าเป็นสวรรค์แห่งทะเลทราย ชมตึกที่สูงที่สุดที่สุดในโลก Burj Khalifa ดูไบ ชมอภิมหาโครงการ The Atlantis Hotel แหล่งนักช้อปทุกสิ่งเนรมิตได้ดั่งฝันตะลุยทะเลทราย ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตกดิน สนุกสนานตื่นเต้นกับสกีทะเลทราย ชมระบำหน้าท้องที่สวยงาม ทัวร์ดุไบเที่ยวดูไบแกรนด์ทัวร์ พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 4 คืน

  ราคาเริ่มต้น 72,900 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :1673 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  7 พ.ย. 60 - 12 พ.ย. 60 72,900 70,000 12,000 จองทัวร์
  20 พ.ย. 60 - 26 พ.ย. 60 72,900 70,000 12,000 จองทัวร์
  1 ธ.ค. 60 - 6 ธ.ค. 60 72,900 70,000 12,000 จองทัวร์

 • ทัวร์อินเดีย ทัวร์อชันตา ถ้ำมรดกโลก มุมไบ-ออรังกาบัด-ถ้ำแอลโรร่า-ถ้ำอชันต้า โดยสายการบิน JET AIRWAYS (9W)

   ทัวร์อินเดีย ทัวร์อชันตา ถ้ำมรดกโลก มุมไบ-ออรังกาบัด-ถ้ำแอลโรร่า-ถ้ำอชันต้า โดยสายการบิน JET AIRWAYS (9W)

    6 วัน  4 คืน   Jet Airways  บินภายใน: 2 รอบ       หัวหน้าทัวร์ไทย

  ทัวร์อินเดีย ทัวร์อชันตา เที่ยวถ้ำมรดกโลก มุมไบ-ออรังกาบัด-ถ้ำแอลโรร่า-ถ้ำอชันต้า พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 2 คืน 4 ดาว 2 คืน สัมผัสความมหัศจรรย์ มรดกโลก ถ้ำอจันต้า (อชันตา) แอลโลร่า ท่องแดนศาสนสถาน ดินแดนแห่งศรัทธา ประติมากรรมจากภูผาหิน พร้อมชมความยิ่งใหญ่ของ "มุมไบ" เมืองท่าแห่งอินเดียฝั่งตะวันตก ศูนย์กลางด้านการค้าพาณิชย์ของอินเดีย และชม วิคทอเรียเทอร์มินัส สถาปัตยกรรมแบบอังกฤษโกธิก แบบอินเดียผสมกับอาหรับ เที่ยวทัวร์อชันต้าคุ้มค่าแน่นอน

  ราคาเริ่มต้น 47,900 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :514 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  28 ต.ค. 60 - 2 พ.ย. 60 47,900 45,900 12,000 จองทัวร์
  9 พ.ย. 60 - 14 พ.ย. 60 47,900 45,900 12,000 จองทัวร์
  18 พ.ย. 60 - 23 พ.ย. 60 47,900 45,900 12,000 จองทัวร์

 • ไฮไลท์ทัวร์อิสราเอล - จอร์แดน ทริปเดียว เที่ยว 2 ประเทศ เที่ยวจอร์แดน อิสราเอล สุดคุ้ม

   ไฮไลท์ทัวร์อิสราเอล - จอร์แดน ทริปเดียว เที่ยว 2 ประเทศ เที่ยวจอร์แดน อิสราเอล สุดคุ้ม

    10 วัน  7 คืน   Egyptair       หัวหน้าทัวร์ไทย

  ทริปเดียว เที่ยว 2 ประเทศ ทัวร์จอร์แดน อิสราเอล The Holy Land ทัวร์อิสราเอล & จอร์แดน 8 วัน5 คืน สุดคุ้ม !! อิสราเอล ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ที่เป็น แหล่งกำเนิดของ 3 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาคริสต์ ศาสนายูดาย และศาสนาอิสลาม ความแตกต่างด้านศาสนา และวัฒนธรรม ทำให้ดินแดนแห่งนี้ถูกเรียกว่า ดินแดนแห่งความศักดิ์สิทธิ์ The Holy Land และโบราณสถานที่สำคัญทางด้านศาสนาจอร์แดน ดินแดนมิตรไมตรี - สันติภาพแห่งตะวันออกกลาง ร่วมฉลองความยิ่งใหญ่ของ มรดกโลก มหานครเพตร้า..

  ราคาเริ่มต้น 89,900 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :19360 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  16 พ.ย. 60 - 25 พ.ย. 60 92,900 92,900 17,000 จองทัวร์

 • ทัวร์ยุโรปบอลติก โปแลนด์ ลิทัวเนีย ลัทเวีย เอสโทเนีย 10 วัน

   ทัวร์ยุโรปบอลติก โปแลนด์ ลิทัวเนีย ลัทเวีย เอสโทเนีย 10 วัน

    10 วัน  8 คืน   Finnair       หัวหน้าทัวร์ไทย

  นำท่านสู่ โปแลนด์ ลิทัวเนีย ลัทเวีย เอสโทเนีย โปแลนด์ เยี่ยมชมพระราชวังลาเซียนกี้ ปราสาทมาลบอร์ก ชมเขตทะเลสาบมาซูเรียน
  ลิทัวเนีย ชมปราสาททราไก พระราชวังรุนดาเล
  ลัทเวีย ชมพระราชวังรุนดาเล
  เอสโทเนีย ชมภายในเขตเมืองเก่าของทาลลินน์ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองแห่งยุคกลางที่สวยที่สุดในยุโรปเหนือ

  ราคาเริ่มต้น 93,000 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :66 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  27 ต.ค. 60 - 5 พ.ย. 60 93,000 82,000 19,000 จองทัวร์
  4 พ.ย. 60 - 13 พ.ย. 60 92,000 80,000 18,000 จองทัวร์
  18 พ.ย. 60 - 27 พ.ย. 60 92,000 80,000 18,000 จองทัวร์

 • ทัวร์อุซเบกิสถาน สำรวจเส้นทางสายไหมในเอเชียกลาง 8 วัน 6 คืน โดยสายการบินอุซเบกิสถานแอร์เวย์

   ทัวร์อุซเบกิสถาน สำรวจเส้นทางสายไหมในเอเชียกลาง 8 วัน 6 คืน โดยสายการบินอุซเบกิสถานแอร์เวย์

    8 วัน  6 คืน   Uzbekistan Airways  บินภายใน: 3 รอบ       หัวหน้าทัวร์ไทย

  นำท่านสู่เอเซียกลางหรือเอเซียไมเนอร์เป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ของโลกมาช้านาน เมืองหลวงทาชเค้นท์ ชม จัตุรัสอาเมียร์ ตีมูร์ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเป็นจัตุรัสขนาดใหญ่และล้อมรอบด้วยตึกใหญ่สูงมากมาย เมืองคีว่า สถานท่องเที่ยวที่สำคัญตั้งอยู่ในกำแพงเมืองเก่า ที่เรียกว่า อินชานคาร่า และ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1990 ชม คุนยาอาร์ค ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ชมความสวยงามของ เมืองชาห์รีซาบซ ในอดีตเคยเป็นเมืองที่มีความสำคัญของเอเชียกลาง และที่สำคัญที่สุดเป็นบ้านเกิดของข่านผู้ยิ่งใหญ่..

  ราคาเริ่มต้น 59,900 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :11168 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  7 พ.ย. 60 - 14 พ.ย. 60 62,900 62,900 8,000 จองทัวร์
  14 พ.ย. 60 - 21 พ.ย. 60 62,900 62,900 8,000 จองทัวร์
  21 พ.ย. 60 - 28 พ.ย. 60 62,900 62,900 8,000 จองทัวร์

 • ทัวร์อียิปต์ : ฮัลโหล อียิปต์ 6 วัน 3 คืน ไคโร เมมฟิส อเล็กซานเดรีย โดยสายการบินอียิปต์แอร์

   ทัวร์อียิปต์ : ฮัลโหล อียิปต์ 6 วัน 3 คืน ไคโร เมมฟิส อเล็กซานเดรีย โดยสายการบินอียิปต์แอร์

    6 วัน  3 คืน   Egyptair       หัวหน้าทัวร์ไทย

  ขอเชิญท่านเดินทางเยือนประเทศอียิปต์ ดินแดนแห่งอารยธรรม ลุ่มแม่น้ำไนล์ ชม สฟิงค์และหมู่มหาปีรามิดแห่งเมืองกีซ่าซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชม หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย แห่งเมืองอเล็กซานเดรีย ชมเสาปอมเปย์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ ผ่านชม สวนสาธารณะมอนตาซาร์ ที่สร้างขึ้นในรัชสมัยของกษัตริย์ฟารุค ชมพิพิธภัณฑ์รามเซสที่สองแห่งเมืองเมมฟิส ชม ปีรามิดขั้นบันได อันเป็นปีรามิดแห่งแรกของอียิปต์ พร้อมรับประทานอาหารค่ำบุฟเฟต์บนเรือล่องไปตามแม่น้ำไนล์ ชมบรรยากาศอันงดงามยาม ค่ำคืนสองฟากฝั่งแม่น้ำ และร่วมสนุกกับการแสดง ระบำหน้าท้อง อันลือชื่อ.. *พักโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว คุณภาพ*

  ราคาเริ่มต้น 44,900 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :315 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  16 พ.ย. 60 - 21 พ.ย. 60 44,900 44,900 6,000 จองทัวร์
  2 ธ.ค. 60 - 7 ธ.ค. 60 44,900 44,900 6,000 จองทัวร์

 • ทัวร์อียิปต์ ไฮไลท์อียิปต์ จอร์แดน 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินอียิปต์แอร์

   ทัวร์อียิปต์ ไฮไลท์อียิปต์ จอร์แดน 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินอียิปต์แอร์

    8 วัน  5 คืน   Egyptair       หัวหน้าทัวร์ไทย

  จอร์แดน : ชมป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน ของจอร์แดน ชมจุดชมวิววิวที่สวยที่สุดของเมืองแห่งนี้ โดยมีฉากหลังเป็นโรงละครโรมันที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศจอร์แดน ชมนครเจอราช หรือ “เมืองพันเสา” เป็นอดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกตะวันออกอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน ชมโบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์ ที่เมืองมาดาบา เล่นน้ำทะเลเดดซี พิสูจน์ ความจริงว่าท่านลอยตัวได้จริงหรือไม่ ? ชมเมืองเพตร้า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก มหานครสีดอกกุหลาบที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาแห่งโมเสส อียิปต์ : ชมสฟิงค์และหมู่มหาปีรามิดแห่งเมืองกีซ่า ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่มีชื่อเสียง เมืองเมมฟิส ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของอียิปต์โบราณ ชมปีรามิดขั้นบันได อันเป็นปีรามิดแห่งแรกของอียิปต์ การแสดงระบำหน้าท้อง อันเลื่องชื่อและการแสดงพื้นเมืองต่างๆประกอบดนตรี เที่ยวชม เมืองอเล็กซานเดรีย ชมเสาปอมเปย์ ชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ อันเลื่องชื่อ เป็นสถานที่ที่รวมศิลปะวัตถุโบราณมากมายที่สุด ชมโลงศพทองคำแท้พร้อมหน้ากากทองคำของฟาโรห์ตุตันคาเมนอันดังก้องโลก

  ราคาเริ่มต้น 76,900 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :6001 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  18 พ.ย. 60 - 25 พ.ย. 60 76,900 74,900 10,000 จองทัวร์

 • ทัวร์จอร์แดน รอยัลจอร์แดน 7 วัน 4 คืน เพตรา เจอราช ทะเลทรายวาดิรัม โดยสายการบิน RJ

   ทัวร์จอร์แดน รอยัลจอร์แดน 7 วัน 4 คืน เพตรา เจอราช ทะเลทรายวาดิรัม โดยสายการบิน RJ

    7 วัน  4 คืน   Royal Jordanian       หัวหน้าทัวร์ไทย

  ทัวร์จอร์แดน 2560 เที่ยวสุดคุ้ม โดยสายการบินแห่งชาติ โรยัลจอร์แดนเนี่ยน (RJ) บินตรง สู่ ดินแดนมิตรไมตรี - สันติภาพแห่งตะวันออกกลาง ฉลองความยิ่งใหญ่ของ มรดกโลก มหานครเพตรา มหานครศิลาสีชมพู และเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคใหม่ และเที่ยวชมเมืองโบราณสำคัญ อีกหลายแห่งด้วยกัน นครเจอราช ชมโบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ ชมปราสาทเครัคแห่งครูเสด ทะเลทรายวาดิรัมอดีตเป็นเส้นทางคาราวาน จากประเทศซาอุฯเดินทางไปยังประเทศซีเรียและปาเสลไตน์

  ราคาเริ่มต้น 79,900 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :28532 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  3 พ.ย. 60 - 9 พ.ย. 60 79,900 69,000 10,000 จองทัวร์
  23 พ.ย. 60 - 29 พ.ย. 60 79,900 69,000 10,000 จองทัวร์
  1 ธ.ค. 60 - 7 ธ.ค. 60 79,900 69,000 10,000 จองทัวร์

 • ทัวร์อินเดีย แกรนด์ราชาสถาน 10 วัน 8 คืน โดยสายการบิน TG+AI

   ทัวร์อินเดีย แกรนด์ราชาสถาน 10 วัน 8 คืน โดยสายการบิน TG+AI

    10 วัน  8 คืน   Thai Airways       หัวหน้าทัวร์ไทย

  ขอนำท่านร่วมสำรวจท่องแดนราชาสถาน นิวเดลี-แมนดาวา-บิคาเนย์-จัยซัยเมียร์-จอดปูร์-รานัคปูร์-เมาท์อาบู-อุดัยปูร์-นิวเดลี แคว้นราชสถานเป็นแคว้นใหญ่อันดับ 2 ของอินเดีย มีประชากรราว 56.5 ล้านคน เป็นแคว้นที่โดดเด่นด้วยพระราชวังโบราณ,ป้อมปราการเทวสถาน,ทะเลทราย และกองคาราวานอูฐตามเส้นทางการค้าโบราณ อันไม่มีแคว้นใดเสมอเหมือน ชมป้อมสีแดงแห่งบิคาเนย์ นครสีทองจัยซัยเมียร์ นครนักรบ โจธปูร์ ชมวัดเชนอันวิจิตรมหัศจรรย์ รานัคปูร์ และที่เมาท์อบู และสุดท้ายที่อุดัยปูร์เมืองที่สุดแสนโรมันติกกลางทะเลสาบ

  ราคาเริ่มต้น 70,900 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :225 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  17 พ.ย. 60 - 26 พ.ย. 60 70,900 70,900 18,000 จองทัวร์

 • ทัวร์อินเดียใต้ รัฐทมิฬนาดู 10 วัน โดยสายการบินไทย TG

   ทัวร์อินเดียใต้ รัฐทมิฬนาดู 10 วัน โดยสายการบินไทย TG

    10 วัน  8 คืน   Thai Airways  บินภายใน: 1 รอบ       หัวหน้าทัวร์ไทย

  ขอนำท่านชมศาสนสถานมรดกโลกแบบเต็มอิ่ม อาณาจักรที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีต สักการะเทวลัยศักดิ์สิทธิ์ มหาอาณาจักรแห่ง อารยธรรมดราวิเดียน รัฐทมิฬนาฑู การบินไทย 10 วัน 8 คืน พร้อมบินภายใน 1 เที่ยว “คุ้มค่าสำหรับนักเดินทาง เช่นคุณแน่นอน”

  ราคาเริ่มต้น 75,900 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :13471 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  3 พ.ย. 60 - 12 พ.ย. 60 75,900 75,900 15,000 จองทัวร์
  17 พ.ย. 60 - 26 พ.ย. 60 75,900 75,900 15,000 จองทัวร์

 • ทัวร์โมร็อกโก แกรนด์ทัวร์ 10 วัน 7 คืน โดย สายการบินระดับ 5*Emirates

   ทัวร์โมร็อกโก แกรนด์ทัวร์ 10 วัน 7 คืน โดย สายการบินระดับ 5*Emirates

    10 วัน  7 คืน   Emirates       หัวหน้าทัวร์ไทย

  ทัวร์โมรอคโค (ทัวร์โมร็อกโก)สัมผัสบรรยากาศเมืองริมขอบชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก ในเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างคาซาบลังก้า เมืองแห่งตำนานภาพยนตร์ชื่อดังในอดีต เยี่ยมเมืองมหัศจรรย์แห่งมาราเกช เมืองโอเอซิสบนลุ่มน้ำเทนซิฟท์ อดีตเมืองหลวงแห่งราชวงศ์อัลโมราวิด เมืองนี้ถูกกล่าวขานให้เป็น A City of Drama พิเศษ นั่งรถม้าชมเมืองมาราเกซ บรรยากาศเมืองสีชมพู เมืองวอซาเซท ที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวแบบผจญภัยท่ามกลางทะเลทราย เมืองนี้ถูกกล่าวขานให้เป็นเมืองฮอลิวู๊ดแห่งโมร็อกโก เยือนอดีตเมืองหลวงเก่าแห่ง เฟส เมืองที่คงเสน่ห์ความเป็นโมร็อกโกไว้ได้อย่างดีเยี่ยม การเดินเล่นในเมืองเก่าให้ความรู้สึกเหมือนการย้อนเวลาสู่อดีต ซึ่งไม่มีที่ใดจะเสมอเหมือนได้ เยือนอดีตเมืองเก่าโบราณ เอลจาดีดา ภายหลังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นเมืองมรดกโลก พิเศษ นำท่านขี่อูฐ สู่เนินทรายอันกว้างใหญ่สุดสายตา เพื่อรอชมพระอาทิตย์ขึ้นสู่ทะเลทราย เป็นบรรยากาศยามเช้าที่คุณจะประทับใจมิรู้ลืม

  ราคาเริ่มต้น 84,900 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :4804 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  10 พ.ย. 60 - 19 พ.ย. 60 84,900 79,900 12,000 จองทัวร์
  17 พ.ย. 60 - 26 พ.ย. 60 84,900 79,900 12,000 จองทัวร์

 • ทัวร์บาหลี บรูไน Fantastic of ASEAN 5 วัน 4 คืน โดยสารการบินรอยัล บรูไน

   ทัวร์บาหลี บรูไน Fantastic of ASEAN 5 วัน 4 คืน โดยสารการบินรอยัล บรูไน

    5 วัน  4 คืน   Royal Brunei Airlines       หัวหน้าทัวร์ไทย

  เที่ยวบาหลี -ชมความงามยามตะวันลับขอบฟ้าที่ วิหารทานาห์ลอต ชมวัดตัมปะซีริง บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ใสสะอาดที่ผุดขึ้นจากใต้ดิน ชม วัดอูลูวาตู วัดสำคัญ 1 ใน 5 แห่งที่อยู่ริมทะเล
  เที่ยวบรูไน-ชมความอลังการของ มัสยิดทองคำ แวะถ่ายรูปพระราชวัง Istana Nurul Iman พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมหมู่บ้าน Kampong Ayer หมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกอายุนับพันปี

  ราคาเริ่มต้น 22,900 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :1248 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  31 ต.ค. 60 - 4 พ.ย. 60 22,900 21,900 6,300 จองทัวร์
  7 พ.ย. 60 - 11 พ.ย. 60 22,900 21,900 6,300 จองทัวร์
  14 พ.ย. 60 - 18 พ.ย. 60 22,900 21,900 6,300 จองทัวร์

 • ทัวร์ยุโรป ทัวร์โปแลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินฟินน์ แอร์

   ทัวร์ยุโรป ทัวร์โปแลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินฟินน์ แอร์

    8 วัน  5 คืน   Finnair       หัวหน้าทัวร์ไทย

  วอร์ซอว์ พระราชวังลาเซียนสกี้ โทรุน พอซนาน วรอตสวัฟ เชสโตโชวา อารามจัสนา กอร่า คราคูฟ (พักค้าง 2 คืน) ค่ายกักกันเอาชวิตซ์ เหมืองเกลือวีลิซกา พระราชวังวาเวล

  ราคาเริ่มต้น 65,900 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :942 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  20 พ.ย. 60 - 27 พ.ย. 60 65,900 62,900 9,500 จองทัวร์

 • ทัวร์โมร็อกโก 10 วัน 7 คืน โดย Egypt Air

   ทัวร์โมร็อกโก 10 วัน 7 คืน โดย Egypt Air

    10 วัน  7 คืน   Egyptair       หัวหน้าทัวร์ไทย

  ทัวร์โมรอคโค (ทัวร์โมร็อกโก)สัมผัสบรรยากาศเมืองริมขอบชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก ในเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างคาซาบลังก้า เมืองแห่งตำนานภาพยนตร์ชื่อดังในอดีต เยี่ยมเมืองมหัศจรรย์แห่งมาราเกช เมืองโอเอซิสบนลุ่มน้ำเทนซิฟท์ อดีตเมืองหลวงแห่งราชวงศ์อัลโมราวิด เมืองนี้ถูกกล่าวขานให้เป็น A City of Drama พิเศษ นั่งรถม้าชมเมืองมาราเกซ บรรยากาศเมืองสีชมพู เมืองวอซาเซท ที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวแบบผจญภัยท่ามกลางทะเลทราย เมืองนี้ถูกกล่าวขานให้เป็นเมืองฮอลิวู๊ดแห่งโมร็อกโก เยือนอดีตเมืองหลวงเก่าแห่ง เฟส เมืองที่คงเสน่ห์ความเป็นโมร็อกโกไว้ได้อย่างดีเยี่ยม การเดินเล่นในเมืองเก่าให้ความรู้สึกเหมือนการย้อนเวลาสู่อดีต ซึ่งไม่มีที่ใดจะเสมอเหมือนได้ เยือนอดีตเมืองเก่าโบราณ เอลจาดีดา ภายหลังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นเมืองมรดกโลก พิเศษ นำท่านขี่อูฐ สู่เนินทรายอันกว้างใหญ่สุดสายตา เพื่อรอชมพระอาทิตย์ขึ้นสู่ทะเลทราย เป็นบรรยากาศยามเช้าที่คุณจะประทับใจมิรู้ลืม

  ราคาเริ่มต้น 69,900 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :919 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  7 พ.ย. 60 - 16 พ.ย. 60 79,900 79,900 12,000 จองทัวร์
  21 พ.ย. 60 - 30 พ.ย. 60 79,900 79,900 12,000 จองทัวร์

 • ทัวร์อินเดีย ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล อัครา ไชปุระ โดยสายการบิน Jet Airways

   ทัวร์อินเดีย ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล อัครา ไชปุระ โดยสายการบิน Jet Airways

    9 วัน  7 คืน   Jet Airways  บินภายใน: 2 รอบ       หัวหน้าทัวร์ไทย

  เดลลี -อัครา-ไชยปุระ-เดลลี ครบเส้นทางสามเหลี่ยม แคชเมียร์ กุลมาร์ค โซนามาร์ค พักบ้านเรือ 3 คืน ริมทะเลสาปในเมืองแคชเมียร์ ชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติอินเดีย ชมวัตถุโบราณทางพระพุทธศาสนา พร้อมชมโชว์น้ำพุที่วัดอาชาร์ดัม ศาสนสถานฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลก

  ราคาเริ่มต้น 55,900 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :434 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  18 พ.ย. 60 - 25 พ.ย. 60 55,900 52,900 12,000 จองทัวร์

เรายังมีทัวร์อีกมากมาย....ให้คุณเลือกเดินทาง

“บริการท่องเที่ยวคุณภาพ เพื่อความสุขของลูกค้าของเรา”
TOP