เขาหวงซาน เป็นภูเขาที่มีลักษณะเป็นหินส่วนใหญ่เป็นหินแกรนิต ทิวทัศน์ที่สวยงามดุจดั่งภาพวาด มียอดเขาที่มีชื่อเสียงถึง 108 ยอด

เขาหวงซาน 

เขาหวงซาน ตั้งอยู่ที่มณฑลอันฮุย เป็นภูเขาที่มีลักษณะเป็นหินส่วนใหญ่เป็นหินแกรนิต ทิวทัศน์ที่สวยงามดุจดั่งภาพวาด มียอดเขาที่มีชื่อเสียงถึง 108 ยอด (36 ยอดเขาใหญ่ 72 ยอดเขาเล็ก) ในนั้นมี 12 ยอดเขาที่ถูกจัดเป็นมรดกโลก 3 ยอดเขาหลัก อันได้แก่ ยอดเขาเหลียนฮวา ยอดเขากวงหมิง ยอดเขาเทียนตู ทั้งสามยอดเขานี้ล้วนมีความสูงที่ระดับน้ำทะเลที่สูงกว่า 1800 เมตร ที่สูงที่สุดเห็นจะเป็นที่ยอดเขาเหลียนฮวาที่มีความสูงที่ 1864 เมตร
 
เขาหวงซาน มีต้นสนลักษณะแปลกปกคลุมอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นสนต้นรับแขก สนอยู่เป็นเพื่อน สนส่งแขก สนสามัคคี สนเสือดำ สนเขี้ยวมังกร มีต้นสนแปลกๆที่มีชื่อเสียงอยู่ประมาณ 32 จุด ต้นสนรับแขก ตั้งอยู่ในบริเวณยอดเขาอวี้ผิงทางด้านทิศตะวันออก เกิดมาจากหินที่พังทลาย มีอายุมากกว่า 1300 ปี สถานที่สำคัญของมณฑลอันฮุยก็ยังนิยมใช้ภาพวาดของต้นสนรับแขกขนาดใหญ่ แขวนประดับประดา สนรับแขกนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นสัญลักษณ์ของเขาหวงซานเท่านั้น แต่ยังจัดเป็นสัญลักษณ์แห่งความโอบอ้อมต่อแขกต่างแดนของประชาชนชาวจีนอีกด้วย
 
หินแปลกที่เขาหวงซานก็ไม่น้อยหน้าเช่นกัน ได้แก่ หินบินมา หินเซียนทอผ้า หินสิงโตชมทะเล หินหลังปลาตะเพียน และอื่นๆ อีกกว่า 60 จุด ส่วนเมฆแปลกจะเกิดขึ้นได้ทุกๆ บริเวณ แต่รูปร่างอาจไม่เหมือนกัน แล้วแต่สภาพภูมิอากาศและสภาพภูมิประเทศ
 
 

 

 

 

 

บทความท่องเที่ยว ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว

TOP