เมืองโบราณโจวจวง เมืองที่ได้รับขนานนามว่าเป็น ยอดหมู่บ้านกลางน้ำแห่งเจียงหนาน เป็นเมืองท่าที่เก่าแก่ที่สุดของจีน

เมืองโบราณโจวจวง 

เมืองโบราณโจวจวง  เมืองที่ได้รับขนานนามว่าเป็น “ยอดหมู่บ้านกลางน้ำแห่งเจียงหนาน” อยู่ในมณฑลเจียงซู ทางตะวันออกของประเทศจีน เป็นเมืองท่าที่เก่าแก่ที่สุดของจีน คล้ายคลึงกับเมืองเวนิสของอิตาลี เพราะภายในหมู่บ้านนั้นมีลำคลองอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้วิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ผูกพันอยู่กับสายน้ำเป็นหลัก ที่นี่มีลำคลองสองสายไหลจากตะวันตกถึงตะวันออก และทิศเหนือถึงทิศใต้ ร้านค้า และบ้านเรือนต่างๆ ก็สร้างขึ้นริมน้ำ มีสะพานหินรูปแบบต่างๆ เชื่อมร้านค้า ถนนหนทางและบ้านเรือนอย่างพอเหมาะะ สะท้อนภาพความเป็นอยู่ของคนจีนในสมัยโบราณที่ดูเรียบง่าย  
 
เสน่ห์ของโจวจวง คือ สถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณที่น่าสนใจ โดยมากกว่าร้อยละ 60 ของบ้านในโจวจวงนั้นสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง อันประกอบด้วยอาคารและบ้านทรงจีนราว 100 หลัง และ สะพานหินราว 60 หลัง ซึ่งถูกอนุรักษ์ไว้จวบจนปัจจุบัน รวมไปถึงสะพานหินโบราณที่เป็นเอกลักษณ์อย่าง Fuan Bridge ซึ่งสร้างขึ้นมาตั้งแต่ 1355 สมัยราชวงศ์หยวนอีกด้วย
 
 

 

 

 

 

 

บทความท่องเที่ยว ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว

TOP