เตรียมพร้อม ก่อนไปเวียดนาม

อุณหภูมิที่เวียดนามเหนือโดยเฉลี่ยทั้งปี : ภาคเหนืออุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 12-25 องศาเซลเซียส อากาศค่อนข้างเย็นสบาย ควรเตรียมเสื้อกันหนาวและมีฝนตกบางวันควรเตรียมล่มไปด้วย ที่เวียดนามจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ เวียดนามเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ โดยแบ่งเป็น
บริเวณเวียดนามเหนือ กรุงฮานอย : แบ่งลักษณะตามอุณหภูมิเป็น 4 ฤดูในเดือนธันวาคม –กุมภาพันธ์ ของทุกปีจะเป็นฤดูหนาวมีอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิที่อยู่ที่ประมาณ 7-20 องศาเซลเซียสและจะหนาวที่สุดในเดือนมกราคม ถัดจากนั้นไปจะเป็นฤดูหนาวแต่หนาวไม่มากและต่อไปก็จะเป็นฤดูใบไม้ผลิเริ่มมีนาคม-เมษายน จะมีฝนตกเล็กน้อยอุณหภูมิประมาณ 17-23 องศา ต่อมาก็จะเป็นฤดูร้อน พฤษภาคม-สิงหาคม อากาศจะร้อนอุณหภูมิ 30-39 องศา และสุดท้ายใบไม้ร่วง กันยายน-พฤศจิกายน อุณหภูมิ 23-28 องศา 
บริเวณเวียดนามกลาง : พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและอากาศค่อนข้างเปลี่ยนแปลงบ่อยแบ่งออกได้เป็น 2 ฤดู ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม อุณหภูมิ 40 องศา ส่วนมิถุนายน – กรกฎาคม อุณหภูมิ 20 องศา และเดือนมกราคมอากาศจะเป็ยที่สุด
บริเวณเวียดนามใต้ : อากาศจะร้อนอุณหภูมิจะคงที่คือประมาณ 27 องศา แบ่งออกเป็น 3 ฤดู พฤษภาคม-ตุลาคม และฤดูแล้ง พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์และฤดูร้อนมีนาคม-เมษายน 

เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม : เท่ากับเมืองไทย  
สกุลเงินเวียดนาม : อัตราแลกเปลี่ยน เวียดนามเรียกว่า “ด่ง” 400-600 ด่ง ประมาณ 1 บาท หรือ 18,000 ด่ง ประมาณ 1 เหรียญสหรัฐฯ โดยประมาณ
สิ่งของที่น่าซื้อ : ชุดประจำชาติ “อ๋าวหญ๋าย”, ผ้าไหม, งานแกะสลักไม้, ภาพวาด, สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกต่างๆ 

ยาประจำตัวหากเดินทางไปเวียดนาม : หากท่านมีโรคประจำตัว ควรเตรียมยาไปให้เพียงพอ
กระเป๋าเดินทางไปเวียดนาม : ควรจัดเสื้อผ้าให้พอเหมาะ และมีน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม จำกัดท่านละ 1 ใบ เท่านั้นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม
การเตรียมตัวและเก็บกระเป๋า : กรุณาอย่าเก็บสิ่งมีค่าไว้ในกระเป๋าเดินทาง หรือกระเป๋าแฮนด์แบ็ก เพราะหากสูญหาย หรือถูกโจรกรรม บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบ
ข้อควรระวังในการเดินทางไปเวียดนาม : ค่าเสียหายทุกกรณี ขอเรียนว่า การล้วงกระเป๋า, กรีดกระเป๋า มีมากมายในทุกแหล่งท่องเที่ยว โปรดระมัดระวัง!*
เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการท่องเที่ยวเวียดนาม :  นักท่องเที่ยวต้องทิปแก่มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถที่คอยบริการเราโดยประมาณ 2 เหรียญ สหรัฐ สำหรับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ 1 เหรียญสหรัฐฯ สำหรับคนขับรถต่อวันโดยประมาณ

การใช้ไฟฟ้าในเวียดนาม :  220 โวลท์ แต่ปลั๊กต่างกันที่ขนาดซึ่งสามารถยืมได้ที่โรงแรม
บริการเสริมในโรงแรมที่เวียดนาม : บางโรงแรมมีภาพยนตร์พิเศษจากวิดีโอ เสียค่าบริการสำหรับท่านทีมีความประสงค์จะใช้บริการ
การใช้บริการเครื่องดื่มในโรงแรมที่เวียดนาม : มินิบาร์ในห้องพักนั้นหากใช้บริการไปเท่าไหร่ก็ชำระค่าบริการตามสินค้าราคานั้นๆ

ข้ามถนนในเวียดนาม โปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ :  เนื่องจากการจราจรที่เวียดนามนั้นไม่ค่อยจะเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยส่วนมากจะเป็น รถจักรยานยนต์ และ รถจักรยาน

การตรวจคนเข้าเมืองในเวียดนาม : ขณะที่อยู่ที่บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมือง-ด่านศุลกากรและหรือ ตามพรมแดน กรุณางดถ่ายภาพเพราะเป็นข้อห้ามของทุกที่
1.ข้อปฏิบัติในการก่อนและขึ้นเครื่องไปเวียดนามหรือกลับไทย ดังนี้
- กรุณาอย่านำมีดปอกผลไม้,ของมีคม และโลหะที่เป็นอันตรายต่าง ๆ ใส่กระเป๋าเล็ก ที่ถือขึ้นเครื่องบิน (กรุณาใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่เก็บให้เรียบร้อย)
- ให้นำของเหลวของเหลว เจล หรือสเปรย์ เช่น น้ำ ครีม โลชั่น น้ำหอม เจลชนิดต่าง ๆ ที่มีขนาดความจุเกิน 100 มิลลิลิตรบรรจุ ไว้ในกระเป๋าสัมภาระ ห้ามนำใส่กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง
การขอวีซ่าในการเดินทางเที่ยวเวียดนาม : นักท่องเที่ยวคนไทยสามารถเดินทางเที่ยวเวียดนามได้เลยไม่จำเป็นต้องขอวีซ่า และสามารถอยู่ได้เวียดนามได้ 30 วัน

ภาษาที่ใช้ในเวียดนาม : โดยทั่วไปแล้วชาวเวียดนามใช้ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวันและใช้ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศสและจีนในการติดต่อธุรกิจ หากตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆที่มีคนไทยเดินทางไปนั้นจะพูดภาษาไทยในการสื่อสารบ้างแต่ไม่มาก

 

 

 

 

 

บทความท่องเที่ยว ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว

TOP