ประเทศจอร์แดน (ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน)

ข้อมูลประเทศจอร์แดน (ราชอาณาจักรฮัซไมต์จอร์แดน The Hashemite Kingdom of Jordan)
 
 
ประเทศจอร์แดน ชื่อทางการ ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน (อังกฤษ: Hashemite Kingdom of Jordan; อาหรับ: اَلمَمْلَكَة اَلأُرْدُنِيَّة اَلهَاشِمِيَّة‎) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า จอร์แดน (อังกฤษ: Jordan; อาหรับ: اَلأُرْدُن‎) เป็นประเทศในตะวันออกกลาง มีพรมแดนติดกับประเทศซีเรียทางทิศเหนือ ติดต่อกับอิรักทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ติดต่อกับซาอุดีอาระเบียทางทิศตะวันออกและทิศใต้ รวมทั้งติดต่อกับอิสราเอลและดินแดนที่อิสราเอลครอบครองทางทิศตะวันตก
 
 
ประเทศจอร์แดนมีพื้นที่ 92,300 ตารางกิโลเมตร (ไทยมีขนาดใหญ่กว่า 5.7 เท่า)
 
เมืองหลวงของจอร์แดน กรุงอัมมาน (Amman)
 
เมืองสำคัญของจอร์แดน เมืองซาร์กา (Zarka) เมืองอีร์บิด (Irbid) และเมืองท่าอะกาบา (Aqaba)
 
ภูมิอากาศ 
อากาศโดยทั่วไปค่อนข้างแห้งแล้ง มีปริมาณฝนตกน้อย กลางวันมีแดดจัดและอากาศเย็นในเวลากลางคืน อุณหภูมิฤดูร้อนเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส และอุณภูมิฤดูหนาวเฉลี่ย 8 องศาเซลเซียส
 
ประชากรจอร์แดน 6.2 ล้านคน (2551) ครึ่งหนึ่งเป็นชาวปาเลสไตน์
 
เชื้อชาติ อาหรับ (98%) เซอร์คัสเซียน (1%) และอาร์มาเนียน (1%)
 
ภาษาที่ใช้ในจอร์แดน
อาหรับ (ใช้ภาษาอังกฤษอย่างกว้างขวาง)
 
 
ศาสนาในจอร์แดน
อิสลาม (สุหนี่) 92% คริสต์ 6% อิสลาม (ชีอะต์) และอื่นๆ 2%
 
สุกลเงินจอร์แดน
สกุลเงิน ดีนาร์จอร์แดน (JD)
 
 
การปกครองจอร์แดน
 
การปกครอง    ราชาธิปไตยกึ่งภายใต้รัฐธรรมนูญ
 
พระมหากษัตริย์    สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลอฮ์ที่ 2
 
นายกรัฐมนตรี       อับดุลลอฮ์ อันนะซูร
 
 
วันชาติ
 
วันชาติ วันประกาศอิสรภาพ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 (ค.ศ. 1946)
 
      จอร์แดนเคยอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษและได้รับเอกราชเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม คศ.1946
 
หลังจากนั้น ในปี คศ. 1953 กษัตริย์ฮุสเซ็นเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระประมุขของจอร์แดนจนถึงต้นปี คศ. 1999
 
และพระราชโอรสองค์โตขึ้นครองราชย์สืบแทนเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลาห์ บิน อัล ฮุสเซน แห่งจอร์แดน
 
จอร์แดนเป็นประเทศขนาดเล็ก มีเมืองท่าอะกาบาออกทะเลแดงแห่งเดียวทางตอนใต้ของประเทศ
 
ในอดีตกษัตริย์ฮุสเซ็นทรงมีบทบาทอย่างสูงต่อการธำรงเสถียรภาพในภูมิภาค
 
จอร์แดนอยู่ในดินแดนที่เรียกว่า Holy Land ได้รับการกล่าวถึงเป็นอย่างมาก
 
ในฐานะที่เป็นประเทศศูนย์กลางประวัติศาสตร์และศาสนา
 
และมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ศาสนา
 
ที่ปรากฏอยู่เป็นจำนวนมาก จอร์แดนตั้งอยู่ระหว่างนครเมกกะ (Mecca)
 
เป็นสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของชาวมุสลิม และ กรุงเยรูซาเล็ม (Jerusalem)
 
เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญมากอีกแห่งหนึ่งในภูมิภาค จอร์แดนจึงเป็นประเทศที่มีบทบาท
 
ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางสำคัญทางประวัติศาสตร์และศาสนา..
 
 
 
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม https://th.wikipedia.org/wiki/ประเทศจอร์แดน

 

 

 

 

บทความท่องเที่ยว ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว

TOP