ประวัติศาสตร์อียิปต์

ประวัติศาสตร์อียิปต์

ชาวอียิปต์ตั้งถิ่นฐานแถบลุ่มแม่น้ำไนล์ที่อุดมสมบูรณ์ อารยธรรมอียิปต์โบราณที่เจริญรุ่งเรืองเริ่มขึ้นเมื่อราว 3,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช แบ่งการปกครองเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงราชอาณาจักรเก่า ราชอาณาจักรกลาง และราชอาณาจักรใหม่ จากนั้นก็ถูกปกครองโดยชาวกรีก โรมันและอาหรับตามลำดับ

อียิปต์ ราชอาณาจักรเก่า(ราว 2,700-2,200 ปีก่อนคริสต์ศักราช)
ฟาโรห์องค์แรกของอียิปต์คือฟาโรห์เมเนสแห่งราชวงศ์ที่ 1 พระองค์ทรงรวบรวมดินแดนอียิปต์ตอนบนและตอนล่างให้เป็นประเทศเดียวกัน ฟาโรห์โจเซอร์แห่งราชวงศ์ที่ 3 เป็นฟาโรองค์แรกที่สร้างพีระมิดทรงขั้นบันได ส่วนฟาโรห์คูฟู คาเฟร และเมนเคอเรแห่งราชวงศ์ที่ 4 ได้ก่อสร้างพีระมิดแห่งเมืองกีซา

อียิปต์ ราชอาณาจักรกลาง(ราว 2,030-1,640 ปีก่อนคริสต์ศักราช)
ฟาโรห์เมนทูโฮเตปที่ 2 แห่งราชวงศ์ที่ 11 ได้รวบรวมดินแดนอียิปต์ตอนบนและตอนล่างอีกครั้ง ส่วนฟาโรห์เซนุสเรตที่ 3 แห่งราชวงศ์ที่ 12 ทำการลดอำนาจของบรรดาผู้สูงศักดิ์ รวบรวมอำนาจกลับมาที่ส่วนกลางอีกครั้ง

อียิปต์ ราชอาณาจักรใหม่และยุคปลาย(ราว 1,550-332 ปีก่อนคริสต์ศักราช)
ราชินีฮัตเชปซุตแห่งราชวงศ์ที่ 18 เป็นกษัตริย์องค์ที่ 5 ที่เป็นผู้หญิง พระองค์ทรงปฏิรูปการปกครอง การค้าขายและก่อสร้างวิหารขนาดมโหฬารที่เมืองลักซอร์ จากนั้นฟาโรห์เซติที่ 1 แห่งราชวงศ์ที่ 19 และฟาโรห์รามเสสที่ 2 พระโอรสของพระองค์ก็นำอียิปต์เข้าสู่ยุครุ่งเรืองที่สุด มีการก่อสร้างวิหารหลายแห่งได้แก่ ที่คาร์นัก ลักซอร์ และอานูซิมเบล

อียิปต์ ยุคกรีก(ราว 332-30 ปีก่อนคริสต์ศักราช)
หลังจากอเล็กซานเดอร์มหาราชรบชนะอียิปต์จึงมอบหมายให้ปโตเลมีปกครอง มีการก่อตั้งเมืองใหม่ขึ้น ชื่อเมืองอเล็กซานเดรีย ซึ่งภายหลังกลายเป็นแหล่งอารยธรรมกรีก

อียิปต์ ยุคอาณาจักรโรมัน(ราว 30 ปีก่อนคริสต์ศักราช-ปี ค.ศ. 337)
เมือ่ 30 ปีก่อนคริสต์ศักราช กองทัพของออกทาเวียนสามารถขับไล่กองทัพของแม่ทัพมาร์ก แอนโทนีและคลีโอพัตรา ราชินีแห่งอียิปต์ได้เป็นผลสำเร็จ และนำอียิปต์รวมตัวเข้ากับอาณาจักรโรมัน พร้อมทั้งเผยแผ่ศาสนาคริสต์ให้กับอียิปต์

อียิปต์ ยุคอิสลาม(ปีค.ศ. 640-1805)
กองทหารของเมืองดามัสคัสและเมืองแบกแดด สามารถบุกยึดและปกครองอียิปต์ไว้ในปีค.ศ. 640 ประชาชนจึงเปลี่ยนจากศาสนาคริสต์หันมานับถือศาสนาอิสราม รวมทั้งใช้ภาษาอาหรับ จนปีค.ศ. 1517 ได้รับการสนับสนุนจากจักรวรรดิออตโตมัน จึงกลายเป็นศูนย์กลางที่สำคัญแห่งหนึ่งของศาสนาอิสราม

อียิปต์ การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 19
ปีค.ศ. 1798 หลังจากนั้นนโปเลียนยึดอียิปต์ได้ อียิปต์จึงตกอยู่ภายไต้การปกครองของฝรั่งเศส จนกระทั่งปีค.ศ. 1801 จักรวรรดิออสมันส่งแม่ทัพมูฮัมหมัด อาลี มาขับไล่ฝรั่งเศส หลังจากการขุดคลองสุเอซและโครงการพัฒนาพื้นที่ของอียิปต์ ทำให้อียิปต์ต้องมีหนี้สอนมากมาย สุดท้ายถูกประเทศอังกฤษยึดครองในช่วงปีค.ศ. 1882-1956

ยุคใหม่ อียิปต์เป็นเอกราช
ปีค.ศ. 1952 อียิปต์ทำการปฏิวัติการปกครองจากอังกฤษและก่อตั้งเป็นประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ในเวลาต่อมา สิ้นสุดการปกครองโดยอาณาจักรหรือประเทศต่างๆ หลังจากผ่านไปกว่า 2300 ปี

 

 

 

 

บทความท่องเที่ยว ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว

TOP