ทัวร์อิหร่าน ท่องเที่ยวอิหร่าน

 

ทัวร์อิหร่าน อาณาจักรเปอร์เชีย นำเที่ยวเมืองเตหะราน ชีราช เปอร์เซโปลิส อิสฟาฮาน คาชาน ทาบริซ อาร์ดาบิล ราชท์ แคสเปียน หมู่บ้านมาซูเล่ห์ ประเทศที่สงบเรียบร้อยและปลอดภัย อุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ โดยเฉพาะทางเหนือของประเทศ บริเวณใกล้ทะเลสาบแคสเปียน มีภูเขาเขียวขจี ป่าไม้ลำธารและนาข้าว...

รายการทัวร์อิหร่าน ท่องเที่ยวอิหร่าน

 • ทัวร์อิหร่าน แกรนด์อิหร่าน 10 วัน 8 คืน มาซูเล่ย์ กาซวิน เตหะราน ชีราช อิสฟาฮาน อับบียาเนย์ โดยสายการบินมาฮานแอร์

   ทัวร์อิหร่าน แกรนด์อิหร่าน 10 วัน 8 คืน มาซูเล่ย์ กาซวิน เตหะราน ชีราช อิสฟาฮาน อับบียาเนย์ โดยสายการบินมาฮานแอร์

    10 วัน  8 คืน   Mahan Air   บินภายใน: 3 รอบ       หัวหน้าทัวร์ไทย

  มาซูเล่ย์ กาซวิน เตหะราน ชีราช อิสฟาฮาน อับบียาเนย์ คาชาน สายการบิน มาฮานแอร์ ขาไป 10 ชม (แวะเติมน้ำมัน) ขากลับ 7 ชม. โปรแกรม ไม่นั่งรถนาน บินภายใน 3 ชม.โรงแรม มาตรฐาน 4 * อาหาร ไก่ ปลา เนื้อ แกะ ปิ้ง ย่าง ทอด ผลไม้ตามฤดูกาล

  ราคาเริ่มต้น 79,900 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :10146 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม สอบถาม
  21 พ.ย. 58 - 30 พ.ย. 58 79,900 74,900 20,000 สอบถาม
  5 ธ.ค. 58 - 14 ธ.ค. 58 85,900 81,900 22,000 สอบถาม
  26 ธ.ค. 58 - 4 ม.ค. 59
   จองด่วน 
  85,900 81,900 22,000 สอบถาม

 • ทัวร์อิหร่าน เตหะราน ชีราช อิสฟาฮาน อับบียาเนย์ คาชาน 8 วัน 6 คืน โดยสายการบินมาฮานแอร์

   ทัวร์อิหร่าน เตหะราน ชีราช อิสฟาฮาน อับบียาเนย์ คาชาน 8 วัน 6 คืน โดยสายการบินมาฮานแอร์

    8 วัน  6 คืน   Mahan Air       หัวหน้าทัวร์ไทย

  นำท่านสู่ประเทศอิหร่าน เที่ยวชมสถานที่สำคัญในกรุงเตหะราน พระราชวังเนียวาราน ชมกรุอภิมหาสมบัติที่เก็บสะสมไว้ในห้องนิรภัยของธนาคารกลางแห่งอิหร่าน Jewelry Museum ชมโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าต่างๆ ที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอิหร่าน เมืองชีราซ ชมพระราชวังโบราณเปอร์ซีโปลิส ชมสุสาน 4 กษัตริย์นัคเชรอสตัม เมืองอิศฟาฮาน ชมจัตุรัสอิหม่าม พระราชวังอะลีคาปู วิหารแว้งค์

  ราคาเริ่มต้น 75,900 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :1082 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม สอบถาม
  24 ต.ค. 58 - 31 ต.ค. 58
   จองด่วน 
  75,900 72,900 15,000 สอบถาม

 • ทัวร์อิหร่าน เตหะราน ชีราช อิสฟาฮาน อับบียาเนย์ คาชาน 8 วัน 6 คืน โดยสายการบินมาฮานแอร์

   ทัวร์อิหร่าน เตหะราน ชีราช อิสฟาฮาน อับบียาเนย์ คาชาน 8 วัน 6 คืน โดยสายการบินมาฮานแอร์

    8 วัน  6 คืน   Mahan Air       หัวหน้าทัวร์ไทย

  นำท่านสู่ประเทศอิหร่าน เที่ยวชมสถานที่สำคัญในกรุงเตหะราน พระราชวังเนียวาราน ชมกรุอภิมหาสมบัติที่เก็บสะสมไว้ในห้องนิรภัยของธนาคารกลางแห่งอิหร่าน Jewelry Museum ชมโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าต่างๆ ที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอิหร่าน เมืองชีราซ ชมพระราชวังโบราณเปอร์ซีโปลิส ชมสุสาน 4 กษัตริย์นัคเชรอสตัม เมืองอิศฟาฮาน ชมจัตุรัสอิหม่าม พระราชวังอะลีคาปู วิหารแว้งค์

  ราคาเริ่มต้น 69,900 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :363 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม สอบถาม
  12 พ.ย. 58 - 19 พ.ย. 58 69,900 66,900 15,000 สอบถาม
  21 พ.ย. 58 - 28 พ.ย. 58 69,900 66,900 15,000 สอบถาม
  3 ธ.ค. 58 - 10 ธ.ค. 58 69,900 66,900 15,000 สอบถาม

บทความท่องเที่ยวอิหร่าน ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวอิหร่าน

“บริการท่องเที่ยวคุณภาพ เพื่อความสุขของลูกค้าของเรา”
TOP