ทัวร์อิหร่าน ท่องเที่ยวอิหร่าน

 

ทัวร์อิหร่าน อาณาจักรเปอร์เชีย นำเที่ยวเมืองเตหะราน ชีราช เปอร์เซโปลิส อิสฟาฮาน คาชาน ทาบริซ อาร์ดาบิล ราชท์ แคสเปียน หมู่บ้านมาซูเล่ห์ ประเทศที่สงบเรียบร้อยและปลอดภัย อุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ โดยเฉพาะทางเหนือของประเทศ บริเวณใกล้ทะเลสาบแคสเปียน มีภูเขาเขียวขจี ป่าไม้ลำธารและนาข้าว...

รายการทัวร์อิหร่าน ท่องเที่ยวอิหร่าน

 • ทัวร์อิหร่าน แกรนด์อิหร่าน 10 วัน 8 คืน โดยสายการบินไทย

    ทัวร์อิหร่าน แกรนด์อิหร่าน 10 วัน 8 คืน โดยสายการบินไทย

    10 วัน  8 คืน   Thai Airways  บินภายใน: 2 รอบ       หัวหน้าทัวร์ไทย

  นำท่านเที่ยวเมืองโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าต่างๆ ระดับโลก ทัวร์อิหร่านเที่ยวครบ ทั้งเหนือและใต้ เริ่มด้วยตอนเหนือของกรุงเตหะรานเพื่อเยี่ยมชมพระราชวังแห่งที่สองของกษัตริย์ในราชวงศ์ปาห์เลวีทั้งสองพระองค์ นั่นก็คือพระราชวัง “เนียวาราน” และชมหมู่บ้านมาซูเล่ย์ อีกหนึ่งมรดกโลกของยูเนสโก ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่ และยังคงรักษาวิถีชีวิตแบบเปอร์เซียนโบราณที่ใช้ชีวิตอยู่ตามเนินเขาเรียงทับกันเป็นชั้น ๆ พระราชวังโกเลสตาน ที่งดงามไปด้วยสวนดอกไม้ อ่างน้ำสีน้ำเงินที่ทำด้วยหินอ่อนในสนามรอบ มีอาคารรูปลักษณ์โบราณ และคลาสสิกแบบยุโรป ไปกันต่อมัสยิดอิหม่าม เป็นหนึ่งในสุดยอดศิลปะแบบเปอร์เซีย และเป็นหนึ่งในศิลปกรรมชั้นเยี่ยมของโลก

  ราคาเริ่มต้น 99,900 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :1192 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม สอบถาม
  1 มี.ค. 61 - 10 มี.ค. 61 102,900 102,900 22,000 สอบถาม
  22 มี.ค. 61 - 31 มี.ค. 61 102,900 102,900 22,000 สอบถาม
  12 เม.ย. 61 - 21 เม.ย. 61 102,900 102,900 22,000 สอบถาม

บทความท่องเที่ยวอิหร่าน ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวอิหร่าน

“บริการท่องเที่ยวคุณภาพ เพื่อความสุขของลูกค้าของเรา”
TOP