จองทัวร์ | ทัวร์อิสราเอล - จอร์แดน เที่ยว 2 ประเทศ 8 วัน 5 คืน กำหนดเดินทาง :20 ก.พ. 61 - 27 ก.พ. 61

ชื่อลูกค้า:   อีเมล์:     
เบอร์โทร:   แฟกซ์:   
จำนวนผู้เดินทาง: ท่าน

*** หลังจากจองทัวร์ กรุณาส่งสำเนาหนังสือเดินทางมาที่อีเมล์ sales@planetworldwide.com หรือแฟกซ์ 02 744 4955 เพื่อทำการจองทัวร์ที่สมบูรณ์ ***

TOP