เที่ยวไต้หวัน

 

 • LUXURY TOUR -TAIWAN ทัวร์ไต้หวัน 6 วัน พัก รร.ระดับ 5 ดาว

   LUXURY TOUR -TAIWAN ทัวร์ไต้หวัน 6 วัน พัก รร.ระดับ 5 ดาว

    6 วัน  5 คืน   Thai Airways       หัวหน้าทัวร์ไทย

  LUXURY TOUR แกรนด์ทัวร์ไต้หวัน 6 วัน หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา พัก รร.ณ อุทยานอาหลีซัน ชมป่าสนพันปี นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า (Tags: ทัวร์ไต้หวัน,เที่ยวไต้หวัน)

  ราคาเริ่มต้น 52,900 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :2822 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  8 ส.ค. 60 - 13 ส.ค. 60 52,900 50,900 13,000 จองทัวร์
  11 ส.ค. 60 - 16 ส.ค. 60 52,900 50,900 13,000 จองทัวร์
  12 ส.ค. 60 - 17 ส.ค. 60 52,900 50,900 13,000 จองทัวร์

TOP