เที่ยวอินเดีย รับจัดเที่ยวอินเดียมีหลายโปรแกรมเดินทาง มั่นใจคุณภาพ ดำเนินงานกว่า 10 ปี เที่ยวเที่ยวอินเดียไม่ผิดหวัง คุ้มค่าแน่นอน

 

รายการเที่ยวอินเดียแนะนำ

 • ทัวร์อินเดีย ทัวร์อชันตา ถ้ำมรดกโลก มุมไบ-ออรังกาบัด-ถ้ำแอลโรร่า-ถ้ำอชันต้า โดยสายการบิน JET AIRWAYS (9W)

   ทัวร์อินเดีย ทัวร์อชันตา ถ้ำมรดกโลก มุมไบ-ออรังกาบัด-ถ้ำแอลโรร่า-ถ้ำอชันต้า โดยสายการบิน JET AIRWAYS (9W)

    6 วัน  4 คืน   Jet Airways  บินภายใน: 2 รอบ       หัวหน้าทัวร์ไทย

  นำท่านเที่ยวสถานที่เก่าแก่และมีเสน่ห์หลายพันปี ต้อนรับท่านไปทัวร์อินเดียด้วยกัน สัมผัสความมหัศจรรย์ มรดกโลก ถ้ำอจันต้า แอลโลร่า ท่องแดนศาสนสถาน ดินแดนแห่งศรัทธา ประติมากรรมจากภูผาหิน พร้อมชมความยิ่งใหญ่ของ "มุมไบ" เมืองท่าแห่งอินเดียฝั่งตะวันตก ศูนย์กลางด้านการค้าพาณิชย์ของอินเดีย ต่อด้วยชม วิคทอเรียเทอร์มินัส สถาปัตยกรรมแบบอังกฤษโกธิก แบบอินเดียผสมกับอาหรับ เที่ยวทัวร์อชันต้าคุ้มค่าแน่นอน ชมบีบี กา มักบารา สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรัก ที่ได้ชื่อว่าเป็นทัชมาฮาลทางใต้ของอินเดีย นำท่านถ่ายรูปกับประตูชัย Gateway of India สัญลักษณ์ของเมืองมุมไบ และชมสถานีรถไฟ Victoria Terminus ที่ออกแบบได้สวยงามจนเป็นสถานทีท่องเที่ยวจนปัจจุบัน (หมวดทัวร์ที่เกี่ยวข้อง ทัวร์อินเดีย ทัวร์อชันตา ทัวร์อจันตา เที่ยวอินเดีย ทัวร์อชันต้า )

  ราคาเริ่มต้น 47,900 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :37131 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  20 ต.ค. 61 - 24 ต.ค. 61
   ลด 1,000 บาท จองก่อน 30 พ.ค 
  47,900 45,900 10,000 จองทัวร์
  24 พ.ย. 61 - 29 พ.ย. 61
   ลด 1,000 บาท จองก่อน 30 พ.ค 
  47,900 45,900 10,000 จองทัวร์
  1 ธ.ค. 61 - 6 ธ.ค. 61
   ลด 1,000 บาท จองก่อน 30 พ.ค 
  47,900 45,900 10,000 จองทัวร์

 • ทัวร์อินเดีย รัฐโอริสสา ดินแดนพระพุทธศาสนาแคว้นกาลิงคะ

  โปรโมชั่น! ทัวร์แนะนำ

   ทัวร์อินเดีย รัฐโอริสสา ดินแดนพระพุทธศาสนาแคว้นกาลิงคะ

    4 วัน  3 คืน   Air India       หัวหน้าทัวร์ไทย

  บริษัทฯ ขอนำท่านเดินทางสำรวจ รัฐโอริสสา ไข่มุกแห่งอ่าวเบงกอล ดินแดนพระพุทธศาสนาแคว้นกาลิงคะ.....ตามรอยพระเจ้าอโศกมหาราช... เมืองแห่งเทพเจ้าแห่งสามโลก....สามเหลี่ยมเพชรของพระพุทธศาสนา... ชมสถาปัตยกรรมแบบกาลิงคะ...ได้รับการขนานนามว่าเมืองแห่งเทวสถาน... (หมวดทัวร์ที่เกี่ยวข้อง ทัวร์อินเดีย รัฐโอริสสา เที่ยวอินเดีย )

  ราคาเริ่มต้น 32,900 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :1635 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  11 ต.ค. 61 - 14 ต.ค. 61 34,900 34,900 7,000 จองทัวร์
  18 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61 34,900 34,900 7,000 จองทัวร์
  8 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61 32,900 32,900 7,000 จองทัวร์
  22 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61 32,900 32,900 7,000 จองทัวร์
  6 ธ.ค. 61 - 9 ธ.ค. 61 34,900 34,900 7,000 จองทัวร์
  27 ธ.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61 35,900 35,900 7,000 จองทัวร์

TOP