ทัวร์แคชเมียร์

 

 • ทัวร์อินเดีย ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล อัครา ไชปุระ โดยสายการบิน Jet Airways

   ทัวร์อินเดีย ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล อัครา ไชปุระ โดยสายการบิน Jet Airways

    9 วัน  7 คืน   Jet Airways  บินภายใน: 2 รอบ       หัวหน้าทัวร์ไทย

  เดลลี -อัครา-ไชยปุระ-เดลลี ครบเส้นทางสามเหลี่ยม แคชเมียร์ กุลมาร์ค โซนามาร์ค พักบ้านเรือ 3 คืน ริมทะเลสาปในเมืองแคชเมียร์ ชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติอินเดีย ชมวัตถุโบราณทางพระพุทธศาสนา พร้อมชมโชว์น้ำพุที่วัดอาชาร์ดัม ศาสนสถานฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลก (Tags: ทัวร์แคชเมียร์,ทัวร์แคชเมียร์ทัชมาฮาลชัยปุระ,ทัวร์แคชเมียร์ทัชมาฮาล,ทัวร์แคชเมียร์ราคาถูก)

  ราคาเริ่มต้น 55,900 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :433 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  21 ต.ค. 60 - 29 ต.ค. 60 55,900 52,900 12,000 จองทัวร์
  18 พ.ย. 60 - 25 พ.ย. 60 55,900 52,900 12,000 จองทัวร์
  2 ธ.ค. 60 - 10 ธ.ค. 60 55,900 52,900 12,000 จองทัวร์

TOP