ทัวร์แคชเมียร์ รับจัดทัวร์แคชเมียร์มีหลายโปรแกรมเดินทาง มั่นใจคุณภาพ ดำเนินงานกว่า 10 ปี เที่ยวทัวร์แคชเมียร์ไม่ผิดหวัง คุ้มค่าแน่นอน

 

รายการทัวร์แคชเมียร์แนะนำ

 • ทัวร์อินเดีย ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล อัครา ไชปุระ โดยสายการบิน Air India

  ลด 1,000 บาท จองก่อน 22 ก.พ.

   ทัวร์อินเดีย ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล อัครา ไชปุระ โดยสายการบิน Air India

    9 วัน  7 คืน   Air India   บินภายใน: 2 รอบ       หัวหน้าทัวร์ไทย

  พา่ทานเที่ยวครบเส้นทางสามเหลี่ยม แคชเมียร์ กุลมาร์ค โซนามาร์ค ชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติอินเดีย ชมวัตถุโบราณทางพระพุทธศาสนา พร้อมชมโชว์น้ำพุที่วัดอาชาร์ดัม ศาสนสถานฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลก นำท่านชม ทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก อนุสรณ์แห่งความรักอันยิ่งใหญ่บริสุทธิ์ และนำบูชาเกินกว่าที่จะเป็นสิ่งก่อสร้างด้วยมือมนุษย์ จากนั้นนำท่านชมพระราชวังอัคราฟอร์ด มีห้องสวยงามที่สร้างด้วยหินอ่อน แกะสลักฝังโดยรอบ โดยเฉพาะห้องมุขแปดเหลี่ยม เที่ยวชม เมืองไชยปุระ เมืองสีชมพู มีความสวยงามและความร่ำรวยทางด้านสถาปัตยกรรม อีกทั้งวัฒนธรรมที่ผสมผสานกลมกลืนรวมกัน พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอินเดีย เป็นสถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุและศิลปกรรมของอินเดียมากกว่า 150,000 ชิ้น จากนั้นนำท่านสู่ เมืองศรีนาคา เมืองแห่งทะเลสาบ เป็นเมืองที่เป็นที่หมายของนักท่องเที่ยวผู้รักธรรมชาติที่มาเยือนจากทั่วโลก (หมวดทัวร์ที่เกี่ยวข้อง ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ทัชมาฮาลชัยปุระ ทัวร์แคชเมียร์ทัชมาฮาล )

  ราคาเริ่มต้น 59,900 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :35093 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  13 เม.ย. 61 - 21 เม.ย. 61
   ลด 1,000 บาท จองก่อน 22 ก.พ. 
  59,900 59,900 12,000 จองทัวร์
  5 พ.ค. 61 - 13 พ.ค. 61
   ลด 1,000 บาท จองก่อน 22 ก.พ. 
  59,900 59,900 12,000 จองทัวร์
  12 พ.ค. 61 - 20 พ.ค. 61
   ลด 1,000 บาท จองก่อน 22 ก.พ. 
  59,900 59,900 12,000 จองทัวร์
  12 ต.ค. 61 - 20 ต.ค. 61 59,900 59,900 12,000 จองทัวร์
  20 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61 59,900 59,900 12,000 จองทัวร์
  2 พ.ย. 61 - 10 พ.ย. 61 59,900 59,900 12,000 จองทัวร์
  22 พ.ย. 61 - 30 พ.ย. 61 59,900 59,900 12,000 จองทัวร์
  1 ธ.ค. 61 - 9 ธ.ค. 61 59,900 59,900 12,000 จองทัวร์
  26 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62 59,900 59,900 12,000 จองทัวร์

TOP