ทัวร์เวียดนามซาปา

 

 • ทัวร์เวียดนามเหนือ Amazing Rice Terraces ซาปา ฮานอย 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย

  ช่วงนาข้าวสวยสุด

   ทัวร์เวียดนามเหนือ Amazing Rice Terraces ซาปา ฮานอย 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย

    4 วัน  3 คืน   Thai Airways       หัวหน้าทัวร์ไทย

  นำท่านทัวร์ชมช่วงสวยสุดๆ นาขั้นบันได ณ เมืองซาปา เที่ยวชมหมู่บ้าน กั๊ต กั๊ต และ หมู่บ้านชาวโม๊ง..ตาฟาน พาท่านเที่ยวเดินชมบรรยากาศชาวเมืองชนบท และสูดอากาศบริสุทธิ์แบบเต็มอิ่มที่ซาปา พักซาปา 2 คืน เที่ยวเมืองหลวง ณ กรุงฮานอย (Tags: ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์เวียดนามเหนือ,ทัวร์ซาปา,ทัวร์เวียดนามซาปา)

  ราคาเริ่มต้น 22,900 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :1200 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  14 ก.ย. 60 - 17 ก.ย. 60 22,900 20,900 6,000 จองทัวร์
  16 ก.ย. 60 - 19 ก.ย. 60 22,900 20,900 6,000 จองทัวร์
  21 ก.ย. 60 - 24 ก.ย. 60 22,900 20,900 6,000 จองทัวร์

TOP