ทัวร์อุซเบกีสถาน

 

 • ทัวร์อุซเบกิสถาน สำรวจเส้นทางสายไหมในเอเชียกลาง 8 วัน 6 คืน โดยสายการบินอุซเบกิสถานแอร์เวย์

   ทัวร์อุซเบกิสถาน สำรวจเส้นทางสายไหมในเอเชียกลาง 8 วัน 6 คืน โดยสายการบินอุซเบกิสถานแอร์เวย์

    8 วัน  6 คืน   Uzbekistan Airways  บินภายใน: 3 รอบ       หัวหน้าทัวร์ไทย

  นำท่านสู่เอเซียกลางหรือเอเซียไมเนอร์เป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ของโลกมาช้านาน เมืองหลวงทาชเค้นท์ ชม จัตุรัสอาเมียร์ ตีมูร์ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเป็นจัตุรัสขนาดใหญ่และล้อมรอบด้วยตึกใหญ่สูงมากมาย เมืองคีว่า สถานท่องเที่ยวที่สำคัญตั้งอยู่ในกำแพงเมืองเก่า ที่เรียกว่า อินชานคาร่า และ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1990 ชม คุนยาอาร์ค ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ชมความสวยงามของ เมืองชาห์รีซาบซ ในอดีตเคยเป็นเมืองที่มีความสำคัญของเอเชียกลาง และที่สำคัญที่สุดเป็นบ้านเกิดของข่านผู้ยิ่งใหญ่.. (Tags: ทัวร์อุซเบกิสถาน,ทัวร์อุซเบกิสถาน8วัน,ทัวร์อุซเบกีสถาน)

  ราคาเริ่มต้น 59,900 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :11928 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  17 ต.ค. 60 - 24 ต.ค. 60
   ลด 1,500 บาท จองก่อน 15 ส.ค. 
  62,900 62,900 8,000 จองทัวร์
  7 พ.ย. 60 - 14 พ.ย. 60
   ลด 1,500 บาท จองก่อน 15 ส.ค. 
  62,900 62,900 8,000 จองทัวร์
  14 พ.ย. 60 - 21 พ.ย. 60
   ลด 1,500 บาท จองก่อน 15 ส.ค. 
  62,900 62,900 8,000 จองทัวร์

TOP