ทัวร์อินเดีย รับจัดทัวร์อินเดียมีหลายโปรแกรมเดินทาง มั่นใจคุณภาพ ดำเนินงานกว่า 10 ปี เที่ยวทัวร์อินเดียไม่ผิดหวัง คุ้มค่าแน่นอน

 

รายการทัวร์อินเดียแนะนำ

 • ทัวร์อินเดีย ทัวร์อชันตา ถ้ำมรดกโลก มุมไบ-ออรังกาบัด-ถ้ำแอลโรร่า-ถ้ำอชันต้า โดยสายการบิน JET AIRWAYS (9W)

   ทัวร์อินเดีย ทัวร์อชันตา ถ้ำมรดกโลก มุมไบ-ออรังกาบัด-ถ้ำแอลโรร่า-ถ้ำอชันต้า โดยสายการบิน JET AIRWAYS (9W)

    6 วัน  4 คืน   Jet Airways  บินภายใน: 2 รอบ       หัวหน้าทัวร์ไทย

  นำท่านเที่ยวสถานที่เก่าแก่และมีเสน่ห์หลายพันปี ต้อนรับท่านไปทัวร์อินเดียด้วยกัน สัมผัสความมหัศจรรย์ มรดกโลก ถ้ำอจันต้า แอลโลร่า ท่องแดนศาสนสถาน ดินแดนแห่งศรัทธา ประติมากรรมจากภูผาหิน พร้อมชมความยิ่งใหญ่ของ "มุมไบ" เมืองท่าแห่งอินเดียฝั่งตะวันตก ศูนย์กลางด้านการค้าพาณิชย์ของอินเดีย ต่อด้วยชม วิคทอเรียเทอร์มินัส สถาปัตยกรรมแบบอังกฤษโกธิก แบบอินเดียผสมกับอาหรับ เที่ยวทัวร์อชันต้าคุ้มค่าแน่นอน ชมบีบี กา มักบารา สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรัก ที่ได้ชื่อว่าเป็นทัชมาฮาลทางใต้ของอินเดีย นำท่านถ่ายรูปกับประตูชัย Gateway of India สัญลักษณ์ของเมืองมุมไบ และชมสถานีรถไฟ Victoria Terminus ที่ออกแบบได้สวยงามจนเป็นสถานทีท่องเที่ยวจนปัจจุบัน (หมวดทัวร์ที่เกี่ยวข้อง ทัวร์อินเดีย ทัวร์อชันตา ทัวร์อจันตา เที่ยวอินเดีย ทัวร์อชันต้า )

  ราคาเริ่มต้น 47,900 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :36170 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  23 มิ.ย. 61 - 28 มิ.ย. 61
   ลด 1,500 บาท จองภายใน 11 พ.ค. 
  47,900 45,900 10,000 จองทัวร์
  28 ก.ค. 61 - 2 ส.ค. 61
   ลด 1,500 บาท จองภายใน 11 พ.ค. 
  47,900 45,900 10,000 จองทัวร์
  20 ต.ค. 61 - 24 ต.ค. 61
   ลด 1,500 บาท จองภายใน 11 พ.ค. 
  47,900 45,900 10,000 จองทัวร์
  24 พ.ย. 61 - 29 พ.ย. 61
   ลด 1,500 บาท จองภายใน 11 พ.ค. 
  47,900 45,900 10,000 จองทัวร์
  1 ธ.ค. 61 - 6 ธ.ค. 61
   ลด 1,500 บาท จองภายใน 11 พ.ค. 
  47,900 45,900 10,000 จองทัวร์

 • ทัวร์อินเดีย รัฐโอริสสา ดินแดนพระพุทธศาสนาแคว้นกาลิงคะ

  โปรโมชั่น! ทัวร์แนะนำ

   ทัวร์อินเดีย รัฐโอริสสา ดินแดนพระพุทธศาสนาแคว้นกาลิงคะ

    4 วัน  3 คืน   Air India       หัวหน้าทัวร์ไทย

  บริษัทฯ ขอนำท่านเดินทางสำรวจ รัฐโอริสสา ไข่มุกแห่งอ่าวเบงกอล ดินแดนพระพุทธศาสนาแคว้นกาลิงคะ.....ตามรอยพระเจ้าอโศกมหาราช... เมืองแห่งเทพเจ้าแห่งสามโลก....สามเหลี่ยมเพชรของพระพุทธศาสนา... ชมสถาปัตยกรรมแบบกาลิงคะ...ได้รับการขนานนามว่าเมืองแห่งเทวสถาน... (หมวดทัวร์ที่เกี่ยวข้อง ทัวร์อินเดีย รัฐโอริสสา เที่ยวอินเดีย )

  ราคาเริ่มต้น 32,900 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :1164 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  26 ก.ค. 61 - 29 ก.ค. 61 32,900 32,900 7,000 จองทัวร์
  9 ส.ค. 61 - 12 ส.ค. 61 32,900 32,900 7,000 จองทัวร์
  11 ต.ค. 61 - 14 ต.ค. 61 34,900 34,900 7,000 จองทัวร์
  18 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61 34,900 34,900 7,000 จองทัวร์
  8 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61 32,900 32,900 7,000 จองทัวร์
  22 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61 32,900 32,900 7,000 จองทัวร์
  6 ธ.ค. 61 - 9 ธ.ค. 61 34,900 34,900 7,000 จองทัวร์
  27 ธ.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61 34,900 34,900 7,000 จองทัวร์

 • ทัวร์อินเดีย แกรนด์ราชาสถาน 10 วัน 8 คืน โดยสายการบิน TG+AI

   ทัวร์อินเดีย แกรนด์ราชาสถาน 10 วัน 8 คืน โดยสายการบิน TG+AI

    10 วัน  8 คืน   Thai Airways       หัวหน้าทัวร์ไทย

  ขอนำท่านร่วมสำรวจท่องแดนราชาสถาน นิวเดลี-แมนดาวา-บิคาเนย์-จัยซัยเมียร์-จอดปูร์-รานัคปูร์-เมาท์อาบู-อุดัยปูร์-นิวเดลี แคว้นราชสถานเป็นแคว้นใหญ่อันดับ 2 ของอินเดีย มีประชากรราว 56.5 ล้านคน เป็นแคว้นที่โดดเด่นด้วยพระราชวังโบราณ,ป้อมปราการเทวสถาน,ทะเลทราย และกองคาราวานอูฐตามเส้นทางการค้าโบราณ อันไม่มีแคว้นใดเสมอเหมือน ชมป้อมสีแดงแห่งบิคาเนย์ นครสีทองจัยซัยเมียร์ นครนักรบ โจธปูร์ ชมวัดเชนอันวิจิตรมหัศจรรย์ รานัคปูร์ และที่เมาท์อบู และสุดท้ายที่อุดัยปูร์เมืองที่สุดแสนโรมันติกกลางทะเลสาบ (หมวดทัวร์ที่เกี่ยวข้อง ทัวร์อินเดีย ทัวร์ราชาสถาน )

  ราคาเริ่มต้น 70,900 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :5527 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  24 ต.ค. 61 - 2 พ.ย. 61 70,900 70,900 18,000 จองทัวร์
  28 พ.ย. 61 - 7 ธ.ค. 61 70,900 70,900 18,000 จองทัวร์
  26 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62 75,900 75,900 18,000 จองทัวร์

 • ทัวร์อินเดีย ทัวร์ขชุราโห กวาลิเออร์ ออชา เมืองมรดกโลก ล้ำค่า

  ทัวร์แนะนำ

   ทัวร์อินเดีย ทัวร์ขชุราโห กวาลิเออร์ ออชา เมืองมรดกโลก ล้ำค่า

    6 วัน  4 คืน   Thai Airways       หัวหน้าทัวร์ไทย

  ขอนำท่านเที่ยวชมป้อมที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย ตั้งอยู่ในรัฐมัธยประเทศ เมืองมรดกโลก เริ่มด้วยกรุงนิวเดลี เป็นสถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุและศิลปกรรมของอินเดียมากกว่า 150,000 ชิ้น ที่ตกทอดกันมา รวมทั้งศิลปกรรมอันล้ำค่าของเอเชียกลางจากเส้นทางสายไหม ซึ่งนับว่าหาได้ยากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก นำท่านชม Akshardham ณ สถานที่แห่งนี้เป็นตัวอย่างของวัฒนะธรรมอินเดีย เป็นเสมือนเป็นหัวใจสำคัญของงานสถาปัตยกรรมอินเดียโบราณอย่างแท้จริง ต่อด้วยชมพระราชวังเจ็ดชั้น ที่สร้างขึ้นบนเนินเขาเป็นพระราชวังที่สวยงามและแข็งแรง เป็นที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดของในจำนวนพระราชวังทั้งหมด 52 แห่ง (หมวดทัวร์ที่เกี่ยวข้อง ทัวร์อินเดีย ทัวร์ขชุราโห )

  ราคาเริ่มต้น 41,900 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :3947 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  24 พ.ค. 61 - 29 พ.ค. 61 41,900 41,900 6,000 จองทัวร์
  25 ก.ค. 61 - 30 ก.ค. 61 41,900 41,900 6,000 จองทัวร์
  11 ต.ค. 61 - 16 ต.ค. 61 41,900 41,900 6,000 จองทัวร์
  19 ต.ค. 61 - 24 ต.ค. 61 41,900 41,900 6,000 จองทัวร์
  30 พ.ย. 61 - 5 ธ.ค. 61 41,900 41,900 6,000 จองทัวร์
  5 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61 41,900 41,900 6,000 จองทัวร์

 • ทัวร์อินเดียใต้ รัฐทมิฬนาฑู 10 วัน โดยสายการบินไทย TG

   ทัวร์อินเดียใต้ รัฐทมิฬนาฑู 10 วัน โดยสายการบินไทย TG

    10 วัน  8 คืน   Thai Airways  บินภายใน: 1 รอบ       หัวหน้าทัวร์ไทย

  ขอนำท่านชมศาสนสถานมรดกโลกแบบเต็มอิ่ม อาณาจักรที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีต สักการะเทวลัยศักดิ์สิทธิ์ มหาอาณาจักรแห่ง อารยธรรมดราวิเดียน รัฐทมิฬนาฑู การบินไทย 10 วัน 8 คืน พร้อมบินภายใน 1 เที่ยว “คุ้มค่าสำหรับนักเดินทาง เช่นคุณแน่นอน” (หมวดทัวร์ที่เกี่ยวข้อง ทัวร์อินเดีย ทัวร์อินเดียใต้ ทัวร์ทมิฬนาดู )

  ราคาเริ่มต้น 64,900 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :18114 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  30 พ.ย. 61 - 9 ธ.ค. 61 64,900 64,900 15,000 จองทัวร์

TOP