ทัวร์อินเดียใต้

 

 • ทัวร์อินเดียใต้ รัฐทมิฬนาดู 10 วัน โดยสายการบินไทย TG

   ทัวร์อินเดียใต้ รัฐทมิฬนาดู 10 วัน โดยสายการบินไทย TG

    10 วัน  8 คืน   Thai Airways  บินภายใน: 1 รอบ       หัวหน้าทัวร์ไทย

  ขอนำท่านชมศาสนสถานมรดกโลกแบบเต็มอิ่ม อาณาจักรที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีต สักการะเทวลัยศักดิ์สิทธิ์ มหาอาณาจักรแห่ง อารยธรรมดราวิเดียน รัฐทมิฬนาฑู การบินไทย 10 วัน 8 คืน พร้อมบินภายใน 1 เที่ยว “คุ้มค่าสำหรับนักเดินทาง เช่นคุณแน่นอน” (Tags: ทัวร์อินเดีย,ทัวร์อินเดียใต้,ทัวร์ทมิฬนาดู)

  ราคาเริ่มต้น 75,900 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :13521 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  3 พ.ย. 60 - 12 พ.ย. 60
   ลด 1,000 บาท จองก่อน 30 มิ.ย. 
  75,900 75,900 15,000 จองทัวร์
  17 พ.ย. 60 - 26 พ.ย. 60
   ลด 1,000 บาท จองก่อน 30 มิ.ย. 
  75,900 75,900 15,000 จองทัวร์
  1 ธ.ค. 60 - 10 ธ.ค. 60
   ลด 1,000 บาท จองก่อน 30 มิ.ย. 
  75,900 75,900 15,000 จองทัวร์

TOP