ทัวร์ต้าถง รับจัดทัวร์ต้าถงมีหลายโปรแกรมเดินทาง มั่นใจคุณภาพ ดำเนินงานกว่า 10 ปี เที่ยวทัวร์ต้าถงไม่ผิดหวัง คุ้มค่าแน่นอน

 

รายการทัวร์ต้าถงแนะนำ

 • ทัวร์จีน ต้าถง กำแพงเก้ามังกร อารามลอยฟ้า อู่ไถซาน ผิงเหยา ไท่หยวน 7 วัน 5 คืน TG

   ทัวร์จีน ต้าถง กำแพงเก้ามังกร อารามลอยฟ้า อู่ไถซาน ผิงเหยา ไท่หยวน 7 วัน 5 คืน TG

    7 วัน  5 คืน   Thai Airways       หัวหน้าทัวร์ไทย

  ชมถ้ำพุทธ์ศิลป์วัดหยุนกั่งสือคู 1 ใน 3 ของถ้ำอันศักดิ์สิทธิ์ของจีน ได้รับจดทะเบียนจากองค์การ UNESCO อารามลอยฟ้า หรือวัดเสวียนคงมีอายุเก่าแก่กว่า 1,500 ปี ชมเจดีย์ไม้ที่ใหญ่ที่สุดของจีน เจดีย์วัดฝอกอง 900 กว่าปี ภูเขาอู่ไถซาน ซึ่งได้รับจดทะเบียนจากองค์การ UNESCO อารามจิ้นฉือ เป็นอารามที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ และถือว่าเป็นอารามที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศจีน ชมเมืองโบราณผิงเหยา เมืองโบราณที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากในอดีต ชม ธนาคารแห่งแรกของจีน พักโรงแรมระดับ 5 ดาว และพักโรงแรมสไตล์บ้านเศรษฐีโบราณ ณ เมืองโบราณผิงเหยา (หมวดทัวร์ที่เกี่ยวข้อง ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง ทัวร์อู่ไถ่ซาน ทัวร์จีนต้าถง )

  ราคาเริ่มต้น 47,900 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :15517 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  22 มิ.ย. 61 - 28 มิ.ย. 61
   6 ที่สุดท้าย ลด 900 บาท จองก่อน 30 พ.ค. 
  47,900 46,900 8,500 จองทัวร์
  10 ส.ค. 61 - 16 ส.ค. 61
   ลด 900 บาท จองก่อน 30 พ.ค. 
  47,900 46,900 8,500 จองทัวร์
  19 ต.ค. 61 - 25 ต.ค. 61
    6 ที่สุดท้าย ลด 900 บาท จองก่อน 30 พ.ค. 
  47,900 46,900 8,500 จองทัวร์
  23 พ.ย. 61 - 29 พ.ย. 61
   ลด 900 บาท จองก่อน 30 พ.ค. 
  47,900 46,900 8,500 จองทัวร์
  29 พ.ย. 61 - 5 ธ.ค. 61
   ลด 900 บาท จองก่อน 30 พ.ค. 
  47,900 459,006 8,500 จองทัวร์

TOP