ทัวร์ตูนีเซีย

 

 • ทัวร์ตูนีเซีย แกรนด์ทัวร์ตูนีเซีย 11 วัน

  ทัวร์แนะนำ

   ทัวร์ตูนีเซีย แกรนด์ทัวร์ตูนีเซีย 11 วัน

    11 วัน  8 คืน   Qatar Airways       หัวหน้าทัวร์ไทย

  นำท่านสำรวจประเทศตูนีเซียแบบเจาะลึก ชมแหล่งโบราณคดีที่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลก
  ตูนิส -คาร์เธจ -ซิดิ บู ซาอิด -ตาบาร์ก้า–ไครวน- สบีทลา- โทเซอร์-
  ดูซ- แมทมาท่า- เอล เยม- ฮัมมาเมต - เมดิน่า-แกมมาร์ธ (Tags: ทัวร์ตูนีเซีย,เที่ยวตูนีเซีย)

  ราคาเริ่มต้น 62,900 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :955 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  19 ก.ย. 60 - 29 ก.ย. 60
   ปิดรับจอง 30 มิ.ย. 
  62,900 62,900 8,000 จองทัวร์
  3 ต.ค. 60 - 13 ต.ค. 60
   เต็มสำรองชื่อ 
  65,900 65,900 8,000 จองทัวร์

TOP