ทัวร์จีนต้าถง รับจัดทัวร์จีนต้าถงมีหลายโปรแกรมเดินทาง มั่นใจคุณภาพ ดำเนินงานกว่า 10 ปี เที่ยวทัวร์จีนต้าถงไม่ผิดหวัง คุ้มค่าแน่นอน

 

รายการทัวร์จีนต้าถงแนะนำ

 • ทัวร์จีน : ต้าถง กำแพงเก้ามังกร อารามลอยฟ้า อู่ไถซาน ผิงเหยา ไท่หยวน 7 วัน 6 คืน CZ

  ช่วงสงกรานต์ยังรับได้ 13 -19 เม.ย. 2 ที่สุดท้าย 20 -26 เม.ย. รับได้ 4 ที่สุดท้าย

   ทัวร์จีน : ต้าถง กำแพงเก้ามังกร อารามลอยฟ้า อู่ไถซาน ผิงเหยา ไท่หยวน 7 วัน 6 คืน CZ

    7 วัน  6 คืน   China Southern Airlines       หัวหน้าทัวร์ไทย

  ชมถ้ำพุทธ์ศิลป์วัดหยุนกั่งสือคู 1 ใน 3 ของถ้ำอันศักดิ์สิทธิ์ของจีน ได้รับจดทะเบียนจากองค์การ UNESCO อารามลอยฟ้า หรือวัดเสวียนคงมีอายุเก่าแก่กว่า 1,500 ปี ชมเจดีย์ไม้ที่ใหญ่ที่สุดของจีน เจดีย์วัดฝอกอง 900 กว่าปี ภูเขาอู่ไถซาน ซึ่งได้รับจดทะเบียนจากองค์การ UNESCO อารามจิ้นฉือ เป็นอารามที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ และถือว่าเป็นอารามที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศจีน ชมเมืองโบราณผิงเหยา เมืองโบราณที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากในอดีต ชม ธนาคารแห่งแรกของจีน พักโรงแรมระดับ 5 ดาว และพักโรงแรมสไตล์บ้านเศรษฐีโบราณ ณ เมืองโบราณผิงเหยา (หมวดทัวร์ที่เกี่ยวข้อง ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง ทัวร์อู่ไถ่ซาน ทัวร์จีนต้าถง )

  ราคาเริ่มต้น 46,900 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :39394 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  13 เม.ย. 61 - 19 เม.ย. 61
   2 ที่สุดท้าย 
  46,900 45,900 9,000 จองทัวร์
  20 เม.ย. 61 - 26 เม.ย. 61
   4 ที่สุดท้าย 
  46,900 45,900 9,000 จองทัวร์
  8 พ.ค. 61 - 14 พ.ค. 61 46,900 45,900 9,000 จองทัวร์
  12 พ.ค. 61 - 18 พ.ค. 61 46,900 45,900 9,000 จองทัวร์
  23 พ.ค. 61 - 29 พ.ค. 61 46,900 45,900 9,000 จองทัวร์
  20 มิ.ย. 61 - 26 มิ.ย. 61 46,900 45,900 9,000 จองทัวร์
  25 ก.ค. 61 - 31 ก.ค. 61 46,900 45,900 9,000 จองทัวร์
  10 ส.ค. 61 - 15 ส.ค. 61 46,900 45,900 9,000 จองทัวร์
  20 ก.ย. 61 - 25 ก.ย. 61 46,900 45,900 9,000 จองทัวร์

TOP