ทัวร์จีนจางเจียเจี้ย

 

 • ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย 5 วัน โดยสายการบิน CZ พัก รร. 5 ดาว

   ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย 5 วัน โดยสายการบิน CZ พัก รร. 5 ดาว

    5 วัน  4 คืน   China Southern Airlines       หัวหน้าทัวร์ไทย

  ทัวร์จางเจียเจี้ย 5 วัน พักโรงแรมระดับ 5 ดาว เที่ยวครบสถานที่สำคัญจางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก ราคารวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถแล้ว ทัวร์เน้นเที่ยวชม ไม่ลงร้านรัฐบาล (Tags: ทัวร์จีน,ทัวร์จางจาเจี้ย,ทัวร์จีนจางเจียเจี้ย)

  ราคาเริ่มต้น 39,900 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :1216 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  19 ต.ค. 60 - 23 ต.ค. 60
   ลด 1,000 บาท จองก่อน 15 ส.ค. 
  41,900 40,900 7,000 จองทัวร์
  20 ต.ค. 60 - 24 ต.ค. 60
   ลด 1,000 บาท จองก่อน 15 ส.ค. 
  41,900 40,900 7,000 จองทัวร์

TOP