ทัวร์ขชุราโห

 

 • ทัวร์อินเดีย ทัวร์ขชุราโห กวาลิเออร์ ออชา เมืองมรดกโลก ล้ำค่า

  ทัวร์แนะนำ

   ทัวร์อินเดีย ทัวร์ขชุราโห กวาลิเออร์ ออชา เมืองมรดกโลก ล้ำค่า

    6 วัน  4 คืน   Thai Airways       หัวหน้าทัวร์ไทย

  ขอนำท่านเที่ยวชมป้อมที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย ตั้งอยู่ในรัฐมัธยประเทศ เมืองมรดกโลก เมืองกวาลิเออร์ เมืองออชา เมืองขชุราโห (Tags: ทัวร์อินเดีย,ทัวร์ขชุราโห)

  ราคาเริ่มต้น 37,900 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :581 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  8 ส.ค. 60 - 15 ส.ค. 60 37,900 37,900 6,000 จองทัวร์
  22 ส.ค. 60 - 27 ส.ค. 60 37,900 37,900 6,000 จองทัวร์
  5 ก.ย. 60 - 10 ก.ย. 60 37,900 37,900 6,000 จองทัวร์

TOP