ทัวร์กัมพูชา

 

 • ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน

   ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน

    3 วัน  2 คืน   Bangkok Airways       หัวหน้าทัวร์ไทย

  ชมพระราชวังเขมรินทร์ ชมคุกตวลสเลง สักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมทัศนียภาพเหนือทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โตนเลสาบ ชมปราสาทหินทรายสีชมพู ปราสาทบันทายสรี นครธม ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม ปราสาทนครวัด (Tags: ทัวร์กัมพูชา,ทัวร์พนมเปญ,ทัวร์เสียมเรียบ )

  ราคาเริ่มต้น 14,900 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :285 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  11 ส.ค. 60 - 13 ส.ค. 60 17,900 17,900 2,900 จองทัวร์
  18 ส.ค. 60 - 20 ส.ค. 60 14,900 14,900 2,900 จองทัวร์
  19 ส.ค. 60 - 21 ส.ค. 60 16,900 16,900 2,900 จองทัวร์

TOP