ทัวร์เยอรมัน รับจัด ทัวร์เยอรมันมีหลายโปรแกรมเดินทาง มั่นใจคุณภาพ ดำเนินงานกว่า 10 ปี เที่ยว ทัวร์เยอรมันไม่ผิดหวัง คุ้มค่าแน่นอน

 

รายการ ทัวร์เยอรมันแนะนำ

 • ทัวร์ยุโรป เยอรมัน Bavaria Triol 9 วัน

   ทัวร์ยุโรป เยอรมัน Bavaria Triol 9 วัน

    9 วัน  6 คืน   Thai Airways       หัวหน้าทัวร์ไทย

  ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เข้าชมเมืองไฮเดลเบิร์กเมืองเก่าแก่อายุนับพันปีของเยอรมนี เมืองแห่งนี้ขึ้นชื่อว่าโรแมนติกที่สุดในเยอรมนี และชมปราสาทสวยที่แม้แต่ราชาการ์ตูนวอลท์ดิสนีย์ยังหลงใหล นำไปเป็นต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา ในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ บันทึกภาพสวยที่มีปราสาทนอยชวานสไตน์ ขึ้นสู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ถือว่าเป็นยอดเขาที่มีวิวสวยมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เข้าชมเหมืองเกลือเก่า มีทะเลสาบใต้ภูเขาที่งดงามด้วยแสงเสียง บรรยากาศราวกับอยู่ในเหมืองจริงเมื่อ 500 ปีก่อน ชมหมู่บ้านฮัลล์สตัทด์ เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ภาพของหมู่บ้านที่มีเทือกเขาเป็นองค์ประกอบอยู่ด้านหลังที่งดงาม ราวกับภาพวาด คือภาพที่ได้ถูกเผยแพร่มากที่สุดของ (หมวดทัวร์ที่เกี่ยวข้อง ทัวร์ยุโรป ทัวร์เยอรมัน )

  ราคาเริ่มต้น 90,500 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :5038 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  21 ก.ค. 61 - 29 ก.ค. 61 90,500 82,000 9,000 จองทัวร์
  4 ส.ค. 61 - 12 ส.ค. 61 90,500 82,000 9,000 จองทัวร์
  11 ส.ค. 61 - 19 ส.ค. 61 90,500 82,000 9,000 จองทัวร์
  18 ส.ค. 61 - 26 ส.ค. 61 90,500 82,000 9,000 จองทัวร์
  25 ส.ค. 61 - 2 ก.ย. 61 90,500 82,000 9,000 จองทัวร์
  1 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61 90,500 82,000 9,000 จองทัวร์
  8 ก.ย. 61 - 16 ก.ย. 61 90,500 82,000 9,000 จองทัวร์
  15 ก.ย. 61 - 23 ก.ย. 61 90,500 82,000 9,000 จองทัวร์
  22 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61 90,500 82,000 9,000 จองทัวร์

 • ทัวร์ยุโรป ทัวร์เยอรมัน ขึ้นสู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ 10 วัน

   ทัวร์ยุโรป ทัวร์เยอรมัน ขึ้นสู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ 10 วัน

    10 วัน  7 คืน   Thai Airways       หัวหน้าทัวร์ไทย

  ทัวร์ยุโรป ทัวร์เยอรมัน ชมเหมืองเกลือเก่า สร้างตั้งแต่ ค.ศ. 1517 ซึ่งในสมัยโบราณเหมืองเกลือเป็นสถานที่ต้องห้ามของบุคคลทั่วไป เนื่องจากเกลือมีค่าจนได้ชื่อว่าเป็นทองคำขาว เมืองโอเบอรามาเกา เมืองเล็กๆที่แสนจะน่ารัก อาคารบ้านเรือนล้วนประดับไปด้วยภาพเขียนสีเกี่ยวกับคริสต์ศาสนา เส้นทางสายโรแมนติกของเยอรมัน เส้นทางท่องเที่ยวที่โด่งดังที่สุดโดยสิ้นสุดที่ฟุสเซ่น เมืองสุดท้ายบนถนนสายโรแมนติก เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่ยุคโรมัน ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ปราสาทสวยที่แม้แต่ราชาการ์ตูนวอลท์ดิสนีย์ยังหลงใหล (หมวดทัวร์ที่เกี่ยวข้อง ทัวร์ยุโรป ทัวร์เยอรมัน ทัวร์ยุโรปราคาถูก )

  ราคาเริ่มต้น 104,000 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :2894 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  12 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61 104,000 94,000 15,000 จองทัวร์
  19 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61 104,000 94,000 15,000 จองทัวร์
  2 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61 103,000 93,000 15,000 จองทัวร์
  9 พ.ย. 61 - 18 พ.ย. 61 103,000 93,000 15,000 จองทัวร์
  16 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61 103,000 93,000 15,000 จองทัวร์
  23 พ.ย. 61 - 2 ธ.ค. 61 103,000 93,000 15,000 จองทัวร์
  30 พ.ย. 61 - 9 ธ.ค. 61 103,000 93,000 15,000 จองทัวร์
  4 ม.ค. 62 - 13 ม.ค. 62 103,000 93,000 15,000 จองทัวร์

 • ทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 10 วัน

   ทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 10 วัน

    10 วัน  7 คืน   Thai Airways       หัวหน้าทัวร์ไทย

  เส้นทางท่องเที่ยวครบสูตรในยุโรปตะวันออก เปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวสำหรับท่านที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมและมีแหล่งมรดกโลกอยู่อย่างมากมาย เริ่มจากเยอรมนี เมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลาง ในตัวเมืองมีแม่น้ำวลาทาวาไหลผ่านล้อมรอบเมืองในลักษณะโค้ง ต่อด้วยสาธารณรัฐเช็ก เพื่อไปชมเมืองน้ำแร่แสนสวยที่สุดและอาคารเรียงรายด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงาม เหมาะแก่การเดินเที่ยวชมเมืองเป็นอย่างยิ่ง ร้านค้าเรียงรายตลอดสองข้างทาง อิสระให้ท่านซื้อของที่ระลึกหรือหาซื้อเหล้าพื้นเมือง ต่อเนื่องมาถึงประเทศฮังการี นครหลวงแสนสวย บูดาเปสต์ เต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมโบราณและศิลปวัฒนธรรมอันเก่าแก่ รวมไปถึงการล่องเรือแม่น้าดานูบชมเมือง ร่วมชมประวัติศาสตร์ พระราชวังเชินบรุนน์ ตั้งอยู่ในกรุงเวียนนา ที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮับส์บูร์ก มาตั้งแต่สมัยคริสศตวรรษต้นๆ (หมวดทัวร์ที่เกี่ยวข้อง ทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปตะวันออก ทัวร์เยอรมัน ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์เชค ทัวร์ฮังการี )

  ราคาเริ่มต้น 97,000 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :6210 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  4 ส.ค. 61 - 13 ส.ค. 61
   ยืนยันเดินทาง 
  97,000 88,000 17,000 จองทัวร์
  17 ส.ค. 61 - 26 ส.ค. 61 97,000 88,000 17,000 จองทัวร์
  24 ส.ค. 61 - 2 ก.ย. 61 97,000 88,000 17,000 จองทัวร์
  31 ส.ค. 61 - 9 ก.ย. 61 97,000 88,000 17,000 จองทัวร์
  21 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61 97,000 88,000 17,000 จองทัวร์
  12 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61 98,000 89,000 19,000 จองทัวร์
  9 พ.ย. 61 - 18 พ.ย. 61 83,000 75,000 13,000 จองทัวร์
  30 พ.ย. 61 - 9 ธ.ค. 61 83,000 75,000 13,000 จองทัวร์
  4 ม.ค. 62 - 13 ม.ค. 62 91,000 82,000 14,000 จองทัวร์

บทความท่องเที่ยว ทัวร์เยอรมัน

  กำลังปรับปรุงรายการ
“บริการท่องเที่ยวคุณภาพ เพื่อความสุขของลูกค้าของเรา”
TOP