ทัวร์อังกฤษ

 

 • ทัวร์ยุโรป ทัวร์อังกฤษ 10 วัน โดยสายการบินไทย

   ทัวร์ยุโรป ทัวร์อังกฤษ 10 วัน โดยสายการบินไทย

    10 วัน  7 คืน   Thai Airways       หัวหน้าทัวร์ไทย

  นำท่านเดินทางสู่ประเทศอังกฤษ กรุงลอนดอน ชมเสาหินสโตนเฮ้นจ์ กองหินหรือแนวแท่งหินที่เป็นความลับดำมืดในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ ชมพิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน พระราชวังวินด์เซอร์ เป็นที่ประทับประมุขสูงสุดแห่งประเทศอังกฤษมาตลอด 900 ปี จึงถือได้ว่าพระราชวังแห่งนี้เป็นพระราชวังที่มีผู้พำนักอาศัยต่อเนื่องยาวนานกว่าพระราชวังแห่งใดในโลก บริติช มิวเซียม พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมของสะสม และสิ่งของมีค่าจากทั่วทุกมุมโลก (Tags: ทัวร์ยุโรป,ทัวร์อังกฤษ,ทัวร์ยุโรปราคาถูก)

  ราคาเริ่มต้น 120,000 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :1476 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  3 ก.ย. 60 - 11 ก.ย. 60 120,000 108,000 14,500 จองทัวร์
  8 ก.ย. 60 - 17 ก.ย. 60 120,000 108,000 14,500 จองทัวร์
  15 ก.ย. 60 - 24 ก.ย. 60 120,000 108,000 14,500 จองทัวร์

TOP