ทัวร์สวีเดน

 

 • ทัวร์ยุโรป ทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก นอร์เวย สวีเดน ฟินแลนด์ 12 วัน โดยสายการบินไทย

   ทัวร์ยุโรป ทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก นอร์เวย สวีเดน ฟินแลนด์ 12 วัน โดยสายการบินไทย

    12 วัน  9 คืน   Thai Airways  บินภายใน: 3 รอบ       หัวหน้าทัวร์ไทย

  นำท่านท่องเที่ยวตามรอยเสด็จประพาสพระพุทธเจ้าหลวง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสประเทศนอร์เวย์ และแหลมเหนือ หรือ นอร์ธเคป (North Cape) ตั้งอยู่ที่ตำแหน่ง 71 องศา 11 ลิปดา 21 ฟิลิปดาเหนือ อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 307 เมตร จุดชมพระอาทิตย์ในยามเที่ยงคืนที่กล่าวกันว่าสวยที่สุดในโลก เป็นเวลากว่า 300 ปีมาแล้วนอร์ธเคปถูกค้นพบโดยกัปตันเรือชาวอังกฤษ และเรียกพื้นที่แห่งใหม่นี้ว่า “นอร์ธเคป” ต่อมาก็มีกษัตริย์ และบุคคลอีกมากมายที่เดินทางขึ้นมาเยือนจุดที่สูงที่สุดของทวีปยุโรปแห่งนี้ (Tags: ทัวร์ยุโรป,ทัวร์สแกนดิเนเวีย,ทัวร์เดนมาร์ก,นอร์เวย,ทัวร์สวีเดน,ทัวร์ฟินแลนด์)

  ราคาเริ่มต้น 166,000 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :462 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  โปรดสอบถาม

 • ทัวร์ยุโรป ทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ 13 วัน โดยสายการบินไทย

   ทัวร์ยุโรป ทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ 13 วัน โดยสายการบินไทย

    13 วัน  10 คืน   Thai Airways  บินภายใน: 3 รอบ          หัวหน้าทัวร์ไทย

  นำท่านเดินทางสู่สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก นอร์เวย์ ไกแรงเกอร์ฟยอร์ด สวีเดน ฟินแลนด์ ล่องเรือสำราญ ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน (Tags: ทัวร์ยุโรป,ทัวร์สแกนดิเนเวีย,ทัวร์เดนมาร์ก,ทัวร์นอร์เวย์,ทัวร์สวีเดน,ทัวร์ฟินแลนด์)

  ราคาเริ่มต้น 174,000 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :419 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  โปรดสอบถาม

 • ทัวร์ยุโรป ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน ฟินแลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ก 12 วัน

   ทัวร์ยุโรป ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน ฟินแลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ก 12 วัน

    12 วัน  9 คืน   Thai Airways       หัวหน้าทัวร์ไทย

  สวีเดน ชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซ่า
  ฟินแลนด์ ชม TEMPPELIAUKIO CHURCH อนุสาวรีย์ชาน เซเบลลุส
  นอร์เวย์ ชมทะเลสาบอินารี พิพิธภัณฑ์ซามิ นอร์ทเคป ชมภาพถ่ายเกี่ยวกับการประพาสของรัชกาลที่ 5
  เดนมาร์ก ชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ อุทยานฟรอกเนอร์ (Tags: ทัวร์ยุโรป,ทัวร์สแกนดิเวเนีย,ทัวร์สวีเดน,ทัวร์ฟินแลนด์,ทัวร์นอร์เวย์,ทัวร์เดนมาร์ก)

  ราคาเริ่มต้น 169,800 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :71 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  โปรดสอบถาม

TOP