ทัวร์ราชาสถาน

 

 • ทัวร์อินเดีย แกรนด์ราชาสถาน 10 วัน 8 คืน โดยสายการบิน TG+AI

   ทัวร์อินเดีย แกรนด์ราชาสถาน 10 วัน 8 คืน โดยสายการบิน TG+AI

    10 วัน  8 คืน   Thai Airways       หัวหน้าทัวร์ไทย

  ขอนำท่านร่วมสำรวจท่องแดนราชาสถาน นิวเดลี-แมนดาวา-บิคาเนย์-จัยซัยเมียร์-จอดปูร์-รานัคปูร์-เมาท์อาบู-อุดัยปูร์-นิวเดลี แคว้นราชสถานเป็นแคว้นใหญ่อันดับ 2 ของอินเดีย มีประชากรราว 56.5 ล้านคน เป็นแคว้นที่โดดเด่นด้วยพระราชวังโบราณ,ป้อมปราการเทวสถาน,ทะเลทราย และกองคาราวานอูฐตามเส้นทางการค้าโบราณ อันไม่มีแคว้นใดเสมอเหมือน ชมป้อมสีแดงแห่งบิคาเนย์ นครสีทองจัยซัยเมียร์ นครนักรบ โจธปูร์ ชมวัดเชนอันวิจิตรมหัศจรรย์ รานัคปูร์ และที่เมาท์อบู และสุดท้ายที่อุดัยปูร์เมืองที่สุดแสนโรมันติกกลางทะเลสาบ (Tags: ทัวร์อินเดีย,ทัวร์ราชาสถาน)

  ราคาเริ่มต้น 70,900 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :599 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  13 ต.ค. 60 - 22 ต.ค. 60
   ลด 1,000 บาท จองก่อน 19 ส.ค. 
  70,900 70,900 18,000 จองทัวร์
  3 พ.ย. 60 - 12 พ.ย. 60
   ลด 1,000 บาท จองก่อน 19 ส.ค. 
  70,900 70,900 18,000 จองทัวร์
  17 พ.ย. 60 - 26 พ.ย. 60
   ลด 1,000 บาท จองก่อน 19 ส.ค. 
  70,900 70,900 18,000 จองทัวร์

TOP